BIBLIOGRAFIA

PORZĄDEK PUBLICZNY

 1. Grzelak R., Analiza przestępczości na terenie działania Komisariatu Policji w Brzostku w okresie od stycznia do listopada 1991r., 1991, nr 6, s. 5.
 2. Łazowski J., Czy w Gminie Brzostek jest bezpiecznie?, 1994, nr 1, s. 16.
 3. Apel, 1995, nr 2, s. 15. /apel o porządek publiczny/
 4. Na co idą nasze podatki?, 1995, nr 3, s. 6. /propozycja utworzenia dodatkowej ochrony w godz. nocnych/
 5. Tułecka K., Michalik M., Nikifor brzostecki, 1996, nr 5, s. 5. /wulgarne malunki w miejscach publicznych/
 6. Łazowski J., Porządek i bezpieczeństwo na terenie Gminy Brzostek, 1996 nr 6, s. 3.
 7. Bezpieczne miasto- Komenda Wojewódzka Policji w Tarnowie, 1996, nr sierpień, s. 12.
 8. Łazowski J., Coraz bezpieczniej w naszej gminie, 1997, nr 4, s. 5.
 9. Boroń M., Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Brzostek i Jodłowa w roku 2001 , 2002, nr 2, s.5
 10. Komunikat Komendy Rejonowej Policji w Dębicy, 1997, nr 5, s, 6.
 11. Śmiertelny wypadek, 1997, nr 5, s. 9.
 12. Wakacyjni wandale, 1997, nr 5, s. 9.
 13. Boroń M., Ocena własna stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Brzostek za 1997 r., 1998, nr 1, s. 6.
 14. U. W., O spokój i porządek, 1998, nr 1, s. 13.
 15. Boroń M., Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Brzostku dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenia gminy Brzostek za 1998 r., 1999, nr 2, s. 11.
 16. Boroń M., Apel do mieszkańców Gminy Brzostek, 1999, nr 5, s. 12.
 17. Boroń M., Poznaj swoich dzielnicowych, 1999, nr 6, s. 9.
 18. Czech J., Komunikat, 2000, nr 1, s. 5. /bezpieczeństwo ruchu drogowego na podkarpaciu/
 19. Boroń M., Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Gminie Brzostek- analiza i ocena za rok 1999, 2000, nr 2, s. 10.
 20. Brzostek bez komisariatu, 2000, nr 4, s. 8, 9.
 21. Boroń M., Charakterystyka stanu bezpieczeństwa i porządku poblicznego na terenie gminy Brzostek za 2000 rok, 2001, nr 2, s. 11, 12.
 22. Boroń M., Policja informuje, 2001, nr 4, s.11; 2001, nr 5, s.7; 2002, nr 12, s. 14; 2003, nr 10, s. 10; 2003, nr 11, s. 12; 2004, nr 2, s. 12; 2004, nr 3, s. 14; 2004, nr 5, s. 9; 2004, nr 6, s. 8; 2004, nr 7, s. 14; 2004, nr 12, s. 15
 23. Boroń M., Policja przypomina, 2001, nr 5, s.7. /wymiana praw jazdy/
 24. Boroń M., Policja informuje, Policja poszukuje, Policja przypomina, 2001, nr 6, s. 6; 2002, nr 4, s. 12; 2005, nr 4, s. 16
 25. Boroń M., Policja informuje, Policja przypomina, 2002, nr 1, s.7. /nowe przepisy Kodeksu Drogowego/; 2002, nr 3, s. 9; 2002, nr 6, s.5; 2002, nr 7 , s. 11; 2002, nr 10, s. 18; 2002, nr 11, s.10; 2003, nr 1, s. 10; 2003, nr 4, s. 4; 2004, nr 4, s. 14; 2005, nr 3, s. 2
 26. Dziedzic J., Policja informuje, Policja przypomina,2002, nr 5, s. 14; 2002, nr 8, s.9
 27. Dziedzic J., Policja informuje, 2002, nr 9, s. 5; 2003, nr 3, s. 7; 2003, nr 8, s. 10; 2003, nr 9, s. 7; 2004, nr 8, s. 7; 2004, nr 9, s. 11
 28. Boroń M., Policja informuje, Policja ostrzega, 2003, nr 2, s. 12; 2003, nr 5, s. 9; 2003, nr 6, s. 14; 2003, nr 7, s. 11; 2003, nr 12, s. 7; 2004, nr 10, s. 12; 2004, nr 11, s. 14
 29. Boroń M., Policja informuje, Policja apeluje, 2004, nr 1, s.10
 30. Boroń M., Komisariat Policji w Brzostku-nowe struktury, 2005, nr 1, s. 16
 31. Boroń M., Policja ostrzega, 2005, nr 2, s. 12
 32. Boroń M., Policja radzi, 2005, nr 6, s. 16
Aktualizowane: r.
Bibliografię opracowała Maria Kawalec