BIBLIOGRAFIA

PODZIĘKOWANIA

 1. Podziękowanie Pani Irenie Golec oraz Helenie Roszkowskiej, 1991, nr 5, s. 1.
 2. Podziękowanie za kolportaż książki „Brzostek i okolice” oraz czasopisma „Wiadomości Brzosteckie”, od TMZB i Redakcji „WB”, 1993, nr 2, s. 1.
 3. Podziękowanie, 1994, nr 3, s. 3. /podziękowanie za sprzedaż książki Rocznik Brzostecki, Brzostek i Okolice osobom: Bajda W., Janik E., Kmiecik M., Wszołek B., Węgrzyn J., oraz za sprzedaż gazety osobom: Nowak J., Bajda W., Wszołek B. Kmiecik M., załodze sklepu nr 7./
 4. Koleżanki i koledzy Redakcji, 1995, nr 1, s. 13. /podziękowanie W. Tyburowskiemu za pracę w gazecie/
 5. Podziękowanie P. J. Nosalowi za graficzne opracowanie gazety, 1995, nr 2, s. 18.
 6. Boroń M., Podziękowanie, 1998, nr 2, s. 15.
 7. Traciłowska K., Podziękowanie, 1998, nr 5, s. 10.
 8. Podziękowanie, 1999, nr 3, s. 16. /podziękowanie od Zarządu OSP w Brzostku, dla mieszkańców Brzostku/
 9. Boroń M., Podziękowanie, 1999, nr 4, s. 12. /przekazanie na rzecz Komisariatu Policji w Brzostku samochodu osobowego/
 10. Skocz M, dziękuje, 2000, nr 6, s. 14
 11. Wójt Gminy dziękuje za pomoc przy budowie sali gimnastycznej w Januszkowicach, 2000, nr 6, s. 8
 12. Zarząd Koła Terenowego TWzK w Brzostku dziękuje za wsparcie finansowe, 2000, nr 6, s. 14
 13. Bieniek L., Podziękowanie wyborcom, 2002, nr 11, s. 6
 14. Bugno F., Dziękujemy, 2002, nr 11, s. 11
 15. Koło Gospodyń Wiejskich w Nawsiu Brzosteckim dziękuje, 2003, nr 3, s. 6
 16. Społeczność Gimnazjum w Brzostku składa podziękowanie, 2003, nr 3, s. 6
 17. Gimnazjum i OSP w Siedliskach Bogusz dziękują, 2003, nr 6, s. 8
 18. Boroń M., Podziękowanie, 2003, nr 12, s. 10
 19. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku dziękuje, 2003, nr 12, s. 10
 20. Gminna Biblioteka Publiczna dziękuje, 2004, nr 6, s. 7
 21. Dziedzic H., Podziękowanie, 2004, nr 10, s. 11
 22. Kawalcowie S.M., Podziękowanie, 2004, nr 12, s. 15
 23. Wojnarowska U., Podziękowanie, 2005, nr 2, s. 15
 24. Zespół Szkół w Siedliskach Bogusz i OSP w Siedliskach Bogusz dziękują, 2005, nr 5, s.4
 25. Rodzina Stanaszków składa podziękowanie, 2006, nr 1, s. 8
 26. Elżbieta i Leszek Bieniek składają podziękowanie, 2006, nr 3, s. 8
 27. Grygiel A z dziećmi składają podziękowanie, 2006, nr 3, s. 8
 28. Dyrektor Szkoły w Kamienicy Dolnej dziękuje, 2006, nr 9, s. 16
 29. Małgorzata Drozd dziękuje, 2006, nr 9, s. 16
 30. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ZS im. Jana Pawła II w Brzostku dziękują, 2006, nr 10, s. 16
 31. Kmiecik Jerzy dziękuje, 2006, nr 10, s. 16
 32. Przebięda M, Bieniek L, dziękują wyborcom, 2006, nr 11, s. 7
 33. Kmiecik Jerzy składa podziękowanie wyborcom, 2006, nr 12, s. 18
 34. Przywara Małgorzata składa podziękowanie wyborcom, 2006, nr 12, s. 18
 35. Szus Sonia i Adam składają wyrazy współczucia, 2006, nr 12, s. 16
 36. Dyrektor SP w Kamienicy Dolnej dziękuje, 2007, nr 1, s. 13
 37. Rodzina Moszczyńskich dziękuje, 2007, nr 1, s. 13
 38. Gąsior E., dziękuje, 2007, nr 2, s. 14
 39. Solecki K., Podziękowania, 2007, nr 4, s. 16
 40. Kierownictwo, kadra i podopieczni WTZ w Brzostku dziękują, 2007, nr 6, s. 12
 41. Szymańska B., Podziękowanie, 2007, nr 6, s. 16
 42. Bieniek L., Podziękowanie, 2007, nr 7, s. 6
 43. Rodzina Skórskich dziękuje, 2007, nr 8, s. 15
 44. Sypień T. z rodziną dziękuje, 2007, nr 8, s. 15
 45. Biblioteka dziękuje, 2007, nr 9, s. 5
 46. Przebięda M. Dyr. SP w Brzostku dziękuje, 2007, nr 9, s. 5
 47. Rodzina Trychtów dziękuje, 2007, nr 9, s. 12
 48. Warzecha Jan dziękuje wyborcom, 2007, nr 11, s. 16
 49. Łukasik E., Gruszczyńska T., Podziękowanie, 2008, nr 1, s. 9
 50. Fundakowska Z., Podziękowanie, 2008, nr 2, s. 6
 51. Rodzina Drechnych dziękuje, 2008, nr 3, s. 7
 52. Caritas w Brzostku dziękuje, 2008, nr 4, s. 13
 53. LZS „Brzostowianka” dziękuje, 2008, nr 4, s. 8
 54. Wójtowicz Krystyna dziękuje, 2008, nr 5, s, 12
 55. Czechowska E., Król M., dziękują, 2008, nr 6, s. 8
 56. Dyrekcja Zespołu Szkół w Januszkowicach dziękuje, 2009, nr 2, s. 17
 57. Hołowicki Gustaw dziękuje, 2009, nr 2, s. 19
 58. Kmiecik J., W imieniu mieszkańców, 2009, nr 4, s. 11
 59. Społeczność SP w Brzostku, Podziękowanie, 2009, nr 4, s. 7
 60. Szarek-Ryndak K., Podziękowanie, 2009, nr 5, s. 15
 61. Burmistrz Brzostku dziękuje druhom z OSP i mieszkańcom, 2009, nr 7, s. 8
 62. Rodzina Rozwadowskich dziękuje, 2009, nr 12, s. 20
 63. Rodzina Krajewskich z Brzostku dziękuje, 2010, nr 1, s. 5
 64. Serwińscy dziękują, 2010, nr 3, s. 8
 65. Szarek-Ryndak K., Podziękowanie, 2010, nr 5, s. 8
 66. Mieszkaniec ul. Łukasiewicza dziękuje, 2010, nr 6, s. 17
 67. Sołtys Siedlisk-Bogusz dziękuje, 2010, nr 6, s. 17
 68. Bieniek L., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13
 69. Grzesiakowski G., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13
 70. Kmiecik J., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13
 71. Kobak J., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13
 72. Prawo i Sprawiedliwość, Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 12
 73. Przebięda M., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13
 74. Wójcik D., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13
 75. Wspólnota Ziemi Dębickiej, Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13
 76. Zarząd klubu LKS „Brzostowianka” dziękuje za pomoc, 2011, nr 1, s. 20; 2011, nr 2, s. 20
 77. Kmiecik J., Podziękowanie, 2011, nr 2, s. 23
 78. Podziękowanie /śp. H. Gotfryd-Grabińska/, 2011, nr 2, s. 23
 79. Podziękowanie /śp. Jadwiga Niezgoda/, 2011, nr 2, s. 23
 80. Szarek-Ryndak K., Podziękowanie dla ofiarodawców /Caritas/, 2011, nr 2, s. 14
 81. Podziękowanie dla ZS w Januszkowicach, 2011, nr 9, s. 28
 82. Siarkowska M., Podziękowanie, 2011, nr 11, s. 11
 83. Staniszewski W., Podziękowanie, 2011, nr 11, s. 10
 84. Staniszewski K., Podziękowanie, 2011, nr 12, s. 9
 85. Szarek-Ryndak K., Podziękowanie dla ofiarodawców, 2012, nr 1, s. 9
 86. Rodzina Gielarowskiego dziękuje, 2012, nr 2, s. 17
 87. Rodzina Gotfrydów dziękuje, 2012, nr 2, s. 17
 88. Szarek-Ryndak K., Sprostowanie, 2012, nr 2, s. 13
 89. Rodzina Lisowskich dziękuje, 2012, nr 3, s. 9
 90. Rodzina Smalarów dziękuje, 2012, nr 4, s. 19
 91. Caritas w Brzostku dziękuje, 2012, nr 5, s. 34
 92. Rodzina Nosalów dziękuje, 2012, nr 6, s. 21
 93. Radny i sołtys Jerzy Kmiecik dziękuje, 2012, nr 8, s. 7
 94. Rodzina Zastawnych dziękuje, 2012, nr 10, s. 11
 95. Kobak Józef Radny Rady Miejskiej dziękuje Burmistrzowi, 2012, nr 11, s. 20
 96. Uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku dziękują, 2012, nr 12, s. 3
 97. Zarząd TP ZS im. Jana Pawła II w Brzostku dziękuje, 2012, nr 12, s. 30
 98. Rada Sołecka wsi Bukowa dziękuje, 2013, nr 1, s. 21
 99. Stowarzyszenie ZS im. Jana Pawła II w Brzostku składa podziękowanie, 2013, nr 5, s. 5
 100. Stec Aneta, Piotr i Ewa, Podziękowanie, 2013, nr 7, s. 27
 101. Zarząd ZS im. Jana Pawła II w Brzostku dziękuje, 2013, nr 9, s. 9
 102. Kierownik WTZ w Brzostku dziękuje, 2013, nr 11, s. 12
 103. Kmiecik Jerzy dziękuje, 2013, nr 12, s. 31
 104. Caritas Parafialna dziękuje, 2014, nr 1. S. 231
 105. Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie SP w Gorzejowej składają podziękowania, 2014, nr 1, s. 5
 106. Społeczność Przedszkola w Brzostku składa podziękowania, 2014, nr 1, s. 5
 107. Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” dziękuje, 2014, nr 1, s. 6
 108. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej składa podziękowanie, 2014, nr 1, s. 5
 109. Podziękowanie składa S. Andresa Mira Aaron, 2014, nr 2, s. 8
 110. Rodzina Sochów dziękuje, 2014, nr 4, s. 15
 111. Staniszewski W., Podziękowania od organizatorów widowiska historycznego „Pacyfikacja Brzostku 1944”, 2014, nr 7, s. 6,7
 112. Podziękowanie dla organizatorów uroczystości 70-tej Rocznicy Pacyfikacji Brzostku, 2014, nr 8, s. 13
 113. Rodzina Majewskich dziękuje, 2014, nr 9, s. 25
 114. Rodzina Musiałów dziękuje, 2014, nr 10, s. 13
 115. Bieniek L., Podziękowanie dla mieszkańców Gminy Brzostek kończąc kadencję Wójta i Burmistrza, 2014, nr 12, s. 10
 116. Podziękowania dla mieszkańców Gminy Brzostek za udział w wyborach, 2014, nr 12, s. 3, 7
 117. Rada Rodziców i Dyrektor SP w Grudnej Górnej dziękuje, 2014, nr 12, s. 21
 118. Rodzice Jakuba dziękują, 2014, nr 12, s. 21
 119. Rodzina Śp. Pawła Piękosia dziękuje, 2014, nr 12, s. 12
 120. Gotfryd K., Caritas Parafialna w Brzostku dziękuje darczyńcom, 2015, nr 1, s. 26
 121. Rodzina Śp. Antoniego Kukusia dziękuje, 2015, nr 1, s. 36
 122. Gotfryd K., Caritas Parafialna w Brzostku dziękuje darczyńcom, 2015, nr 1, s. 26
 123. Rodzina Śp. Antoniego Kukusia dziękuje, 2015, nr 1, s. 36
 124. Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość „dziękuje, 2015, nr 1, s. 37
 125. Rodzina Nosalów dziękuje, 2015, nr 3, s. 3
 126. Rodzina Śp. Mieczysława Dziedzica dziękuje, 2015, nr 3, s. 15
 127. Przewoźnik J., Podziękowanie, 2015, nr 5, s. 14
 128. Rodzina Kolbuszów dziękuje, 2015, nr 6, s. 26
 129. Kolbusz Lidia z Opacionki dedykuje, 2015, nr 10, s. 14
 130. Wójcik D., Dziękuje wyborcom, 2015, nr 11, s. 33
 131. Genowefa Piłat z dziećmi dziękuje, 2015, nr 12, s. 11
 132. Kancelaria Prezydenta RP, Podziękowanie za udział w akcji „Narodowe Czytanie”, 2015, nr 12, s. 35
 133. Mierzwiński M., Podziękowanie, 2016, nr 1, s. 7
 134. Rodzina śp.Genowefy Zawiślak składa podziękowanie Rodzina śp.Agnieszki dziękuje, 2016, nr 2, s. 30
 135. Rodzina śp.Kazimiery Bieniek dziękuje, 2016, nr 2, s. 8
 136. Nowak Ewa dziękuje, 2016, nr 7, s. 34
 137. Jerzy Kmiecik Sołtys i radny dziękuje, 2016, nr 12, s. 16
 138. Rodzina Ćwiklińskich dziękuje, 2017, nr 3, s. 5
 139. Rodzina Śp. Aliny Krajewskiej dziękuje, 2017, nr 6, s. 18
 140. Burmistrz Wojciech Staniszewski dziękuje organizatorom i mieszkańcom za organizację uroczystych obchodów 650-lecia lokacji miasta, 2017, nr 7, s. 13
 141. OSP, Podziękowanie dla osób zaangażowanych w pozyskanie pojazdu ratowniczo-gaśniczego, 2017, nr 8, s. 7
 142. Sarnecki Jan składa podziękowanie, 2017, nr 11, s. 10
 143. Wójcik Daniel dziękuje, 2017, nr 11, s. 10
 144. Rodzina Śp. Józefa Serwińskiego dziękuje, 2017, nr 12, s. 17
 145. Kazimiera Gotfryd dziękuje darczyńcom, 2018, nr 1, s. 27
 146. Godawska Krystyna dziękuje, 2019 nr 4, s. 7
 147. Rodzina Potrzebów dziękuje, 2019 nr 4, s. 7
 148. Gotfryd Kazimiera składa podziękowania, 2019, nr 6, s. 7
 149. Trojnar Maria dziękuje, 2019, nr 6, s. 9
 150. Podziękowanie dla Patrycji, 2019, nr 6, s. 9
 151. Rodzina Sarneckich składa podziękowania, 2019, nr 6, s. 26
 152. Rodzina Rosiów składa podziękowanie, 2019, nr 8, s. 7
 153. Rodzina Kamińskich dziękuje, 2019, nr 11, s. 13
 154. Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski dziękuje Stanisławowi Samborskiemu, 2019, nr 12, s. 6
 155. Kolbusz Robert dziękuje sponsorom, 2019, nr 12, s. 37
 156. Opiekun SKW przy SP w Siedliskach-Bogusz dziękuje, 2020, nr 2, s. 20
 157. Rodzina śp. Jana Sarneckiego składa podziękowanie, 2020, nr 2, s. 42
 158. Podziękowanie dla kierownika Anny Klich i całego personelu Ośrodka Zdrowia w Brzostku, 2020, nr 5-6, s. 10
 159. Rodzina Prokuskich dziękuje, 2021, nr 1-2, s. 18
 160. Zarząd OSP, Strażacy OSP w Brzostku dziękuja mieszkańcom, 2021, nr 1-2, s, 20
 161. Podziękowanie dla obsługi lokalu Kardamon w Brzostku, 2021, nr 5, s. 52
 162. Podziękowanie za udział w uroczystości pogrzebowej śp. Edwarda Grzesiakowskiego, 2021, nr 9, s. 9
 163. Podziękowanie za udział w uroczystości pogrzebowej śp. Mieczysława Samborskiego, 2021, nr 9, s. 9
 164. Rodzina śp. Mariusza Trojana składa podziękowania, 2021, nr 10, s. 39
 165. Rodzina śp. Kazimierza Trychty składa podziękowania, 2022, nr 1, s. 17
 166. Podziękowania od Pani Mariny Virko, głowy gromady Pliszki, 2022, nr 3, s. 7
 167. Sołtysi wsi Głobikówka i Smarżowa dziękują Mieszkańcom za życzliwosć i złożoną składkę na pomoc Ukrainie, 2022, nr 3, s. 7
 168. Staniszewski W., Podziekowanie za wsparcie, 2022, nr 6, s. 5
 169. Wojdyła B., Podziękowanie, 2022, nr 6, s. 24
 170. Kobak U., Z góry dziękują, 2022, nr 8, s. 10
 171. Podziękowanie z Ukrainy, 2022, nr 9, s. 17
 172. Berek J., Podziękowanie, 2023, nr 10, s. 8
 173. Wójcik D., Podziękowania, 2023, nr 11, s. 5
 174. Podziękowania pogrzebowe, 2024, nr 1, s. 19
 175. Kmiecik J., Podziękowania dla mieszkańców Głobikówki i Smarżowej, 2024, nr 4, s. 6
 176. Kowalski Z., Podziękowania, 2024, nr 5, s. 10
 177. Wójcik D., Podziękowania, 2024, nr 5, s. 10
Aktualizowane: r.
Bibliografię opracowała Maria Kawalec
Aktualizuje Mateusz Łącki