BIBLIOGRAFIA

OŚWIATA

 1. Katecheta, Z Bogiem w progi szkolne, 1990, nr 1, s. 3.
 2. lm, Co dalej szkoło zbiorcza?, 1990, nr 1, s. 3.
 3. M. K., Oświata w statystyce, 1990, nr 1, s. 3.
 4. Rogala Z., Wspólnymi siłami, 1991, nr 1, s. 2 /spotkanie księży z kadrą kierowniczą szkoły/
 5. Bonarek J., Rekrutacja, 1991, nr 2, s. 5.
 6. Bonarek J., Listy do redakcji, 1991, nr 3-4, s. 9.
 7. Stanaszek W., Emocje czy realia?, 1991, nr 3-4, s. 3. /odpowiedz na list J. Bonarek/
 8. Tyburowski K., Religia w szkole, 1991, nr 3-4, s. 3.
 9. Bap, Jakie mamy szkoły podstawowe?, 1991, nr 6, s. 2.
 10. Ogrodnik F., A jednak można!, 1991, nr 6, s. 4. /rurociąg do Sz. P. w Gorzejowej/
 11. Tyburowski W., Katastrofa oświaty?, 1991, nr 6, s. 2. /na podstawie rozmowy z Zuzanną Rogala/
 12. W. T., Wąż w portfelach czy brak zainteresowania, 1991, nr 6, s. 2. /problem likwidacji kół zainteresowań w Sz. P. w Brzostku/
 13. Nowak H., Szkoła Rolnicza daje wiele-nie zamyka drogi rozwoju, 1993, nr 1, s. 13.
 14. Ramut A., Czytelnicy piszą, 1993, nr 1, s. 14 /kultura a szkoła/
 15. bap, Szkoła Podstawowa w Brzostku pamięta, 1993, nr 3, s. 6. /akademia zorganizowana z okazji 75 Rocznicy Odzyskania Niepodległości/
 16. Dyrektorzy szkół; Oddział ZNP w Brzostku, Szkoły już rok pod samorządem 1994, nr 1, s. 1, 11, 12.
 17. Szczepański A., Wspomnienia o Kierowniku Szkoły Powszechnej w Brzostku Józefie Szczepańskim, 1994, nr 1, s. 10.
 18. aa, Sukcesy Szkoły w Nawsiu Brzosteckim na warszawskiej giełdzie, 1994, nr 2, s. 17.
 19. Reforma przedszkoli?, 1994, nr 2, s. 2.
 20. Poloniści, Świat w oczach nastolatków, 1994, nr 2, s. 7. /artykuły uczniów Sz. P. w Brzostku, publikowane w gazetce szkolnej „Merkuriusz szkolny” -Bachara P., Lisowska A./
 21. Agnieszka, Nauczyciele a my, 1994, nr 3, s. 19.
 22. Świat w oczach nastolatków, 1994, nr 3, s. 9, 10. /opowiadanie Zbaraża P./
 23. Uczniowie kl. IV „b” Szkoły Podstawowej w Brzostku, Kraino bądź znów zdrową, 1994, nr 3, s. 19. /życzenia uczniów/
 24. Uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, Pierwszy dzień wiosny inaczej, 1995, nr 1, s. 11. /wizyta uczniów w Zespole Szkół Rolniczych/
 25. Dziedzic D., Wszystkim rodzicom pod rozwagę; kara, 1995, nr 3, s. 14.
 26. Bonarek J., Co słychać w Przedszkolu Publicznym w Brzostku, 1996, nr 5, s. 7, 8.
 27. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Brzostku, Jak pracowała Szkoła Podstawowa w Brzostku w roku szkolnym 1994/95, 1996, nr 5, s. 10.
 28. Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Brzostku, Rok 1995 w Zespole Szkół Rolniczych w Brzostku, 1996, nr 5, s. 6, 7.
 29. Kobak U., Ogólnoszkolny konkurs ortograficzny w Szkole Podstawowej w Brzostku, 1996, nr 6, s. 11.
 30. Dyrekcja szkoły, Laureat Olimpiady Chemicznej, 1996, nr 7, s12.
 31. f. l., Wziąć byka za rogi, 1996, nr 7, s. 9. /komputer/
 32. Dyrektor Szkoły w Nawsiu Brzosteckim, Wyniki międzyszkolnego konkursu oszczędzania, 1996, nr lipiec, s. 11.
 33. Rozwadowska M. Smoroń M., Kto powinien się troszczyć o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 1996, nr lipiec, s. 3.
 34. Humor z zeszytów szkolnych, 1997, nr 2, s. 16.
 35. Humor z zeszytów szkolnych, 1997, nr 3, s. 16.
 36. Rogowska Z., 3 lata Unihoca w SKS Nawsie, 1997, nr 3, s. 11.
 37. Wojnarowska U., 100 lat Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, 1997, nr 3, s. 11.
 38. Obchody 100 lecia Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, 1997, nr 4, s. 16. /wręczanie orderów- fotografie/
 39. Czy wiesz co znaczą słowa, 1997, nr 5, s. 13, 15 /odpowiedzi/
 40. Humor zeszytów szkolnych, 1997, nr 5, s. 9.
 41. Leja Cz., Harmonogram pozbycia się nauczyciela, 1997, nr 5, s. 10. /Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej/
 42. Przesadzanie w środku lata, 1997, nr 5, s. 9. /okradziono ogród przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim/
 43. Wojnarowska U., Ile jest wart niezależny człowiek, 1997, nr 5, s. 10. /problem nagrody Kuratora dla U. Wojnarowskiej/
 44. Wspomnień czar, 1997, nr 5, s. 16. /fotografia z lat szkolnych/
 45. Z dziećmi w świat, 1997, nr 5, s. 13.
 46. Wrzesień w szkołach, 1997, nr 5, s. 9.
 47. Uczestnicy spotkania, Szczucińskie Forum wychowanie ku wartościom, 1997, nr 6, s. 10.
 48. Belfer, Wyrzucanie najlepszych, 1998, nr 1, s. 7. /sprawa, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Siedliskach Bogusz K. Traciłowskiej/
 49. Nauczyciele S. P. w Brzostku, Zaborcza miłość do komputera, 1998, nr 1, s. 11. /kradzież szkolnych komputerów/
 50. System edukacji, 1998, nr 3, s. 5.
 51. aa, Góra grosza w Gminie Brzostek, 2000, nr 6, s. 11
 52. Absolwenci Publicznych Szkół Podstawowych 1997/98, 1998, nr 4, s. 6. /fotografia absolwentów, brzosteckiej szkoły 1971/72
 53. Bezinteresowna pomoc, 1998, nr 4, s. 13.
 54. Zmiany w brzosteckim przedszkolu, 1998, nr 4, s. 13.
 55. A. B., Ku źródłom wiedzy, 1998, nr 5, s. 7. /wspomnienia A. B. o dawnym zawodzie nauczyciela/
 56. Rektor KUL, W Dniu Nauczyciela, 1998, nr 5, s. 7.
 57. Reforma oświaty zadania ogólne, 1998, nr 6, s. 11.
 58. Wojnarowska W., Moim zdaniem, 1999, nr 1, s. 3, 4. /nowa reforma oświaty/
 59. Wójt Gminy, Reforma oświaty, 1999, nr 2, s. 5.
 60. Co warto wiedzieć o gimnazjum, 1999, nr 3, s. 7.
 61. Wojnarowska U., Moim zdaniem, 1999, nr 3, s. 4.
 62. Gimnazjum 2000, 1999, nr 4, s. 5. /uczniowie Gimnazjum w roku szkolnym 1999/2000/
 63. Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka, 1999, nr 4, s. 15.
 64. Nosal I., Przed pierwszym dzwonkiem, 1999, nr 5, s. 9.
 65. Oficjalny początek roku szkolnego, 1999, nr 6, s. 11.
 66. U. W., Historyczne odwiedziny, 1999, nr 6, s. 6. /odwiedziny, byłego Kierownika Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim Wacława Soszyńskiego/
 67. Członkowie SKO w Nawsiu Brzosteckim, 40 lat nauki oszczędzania, 1999, nr 7, s. 15.
 68. Lewińska M., Nowe zasady finansowania oświaty, 1999, nr 7, s. 5.
 69. aa, Inwestycje w oświacie gminnej, 1999, nr 7, s. 16.
 70. aa, Świąteczny prezent, 2000, nr 1, s. 5. /spotkanie w Szkole Podstawowej w Brzostku, z udziałem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie
 71. Dyrekcja, Szkoła na miarę XXI wieku, 2000, nr 1, s. 7. /Zespół Szkół imienia Jana Pawła II w Brzostku/
 72. Nowicka M., Haftowane obrazy, 2000, nr 2, s. 2. /Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej/
 73. Podziękowanie, 2000, nr 2, s. 11. /podziękowanie dla Rady Gminy w Brzostku za przydział środków finansowych na zakup komputerów/
 74. aa, Nowe matury, 2000, nr 3, s. 6.
 75. K. P., Dyktando`2000, 2000, nr 3, s. 5.
 76. Niklewicz A., Przedszkole wspólna praca i zabawa, 2000, nr 3, s. 6.
 77. Oświata w Gminie, 2000, nr 4, s. 11.
 78. Balasa C., Pierwsze spotkanie szkół promujących zdrowie powiatu dębickiego, 2000, nr 5, s. 9, 10.
 79. Dziedzic H., Szkoły w naszej gminie Gorzejowa; rys historyczny, 2000, nr 5, s. 8, 9.
 80. Redakcja, I znów jeszcze jeden Dzień Nauczyciela, 2000, nr 5, s. 11.
 81. Wojnarowska U., Saga rodu nauczycielskiego, 2000, nr 5, s. 5.
 82. Dwie ważne uroczystości w Januszkowicach, 2000, nr 6, s. 21
 83. Dziedzic H., Szkoły w naszej gminie / Gorzejowa /, 2000, nr 6, s. 12, 13
 84. Jędrzejczyk B., Stypendia dla najmłodszych, 2000, nr 6, s. 16
 85. Nagrody dla nauczycieli, 2000, nr 6, s. 22
 86. Skocz M., Historia dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość / ZS w Januszkowicach /, 2000, nr 6,s. 1, 2, 3, 4
 87. UW, Rośnie konkurencja, 2000, nr 6, s. 9
 88. Dziedzic H., Z wizytą w Gorzejowej, 2001, nr 1, s.15./ św. Mikołaj w szkole /
 89. Spotkanie po 25 latach, 2001, nr 1, s.18./ uroczyste spotkanie obecnych uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim /
 90. U.W., Szkolnictwo w siedliskiej parafii, 2001, nr1, s.10.
 91. Grygiel M., Niecodzienne spotkania w szkołach- Nawsie Brzosteckie, 2001, nr 2, s.3 /wizyta Ks. Biskupa E. Białogłowskiego w S.P. w Nawsiu Brzosteckim, działalność grupy kolędniczej Szkolnego Koła Misyjnego/
 92. Kolano M., Niecodzienne spotkania w szkołach- Brzostek, 2001, nr 2, s.2. /wizyta Ks.Biskupa E. Białogłowskiego w S.P. w Brzostku/
 93. Michalik E., Z ortografią za pan brat, 2001, nr 2, s.6./ konkurs ortograficzny /
 94. Ramut A., Szkoły w naszej gminie-SP Przeczyca, 2001, nr 2, s.8./ rys historyczny/
 95. Skocz M., Niecodzienne spotkania w szkołach- Januszkowice, 2001, nr 2, s.3. / wizyta Ks.Biskupa K.Górnego w S.P. w Januszkowicach /
 96. Szkolnictwo i oświata w Grudnej, 2001, nr 3, s.10-11. /przedruk/
 97. GZOSiP, Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 2001, nr 5, s.6.
 98. aa, Budowa sali gimnastycznej, 2001, nr 6, s.3, /S.P. Nawsie Brzosteckie/
 99. aa, Historia szkoły w Nawsiu Brzosteckim, 2001, nr 6, s.3.
 100. aa, Uroczystość oddania do użytku sali gimnastycznej i inauguracja działalności Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 2001, nr 6, s. 4,5
 101. Ramut W., Mała ale cieszy, 2002, nr 1, s.10 / S.P. w Przeczycy /
 102. Jędrzejczyk B., Studniówka 2002’, 2002, nr 2, s.4
 103. Nowak H., Ważne informacje dla gimnazjalistów, 2002, nr 2, s.11
 104. Oferta edukacyjna dla tegorocznych gimnazjalistów oraz kryteria przyjęc do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2002, nr 2, s.10, 11.
 105. Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Brzostku zaprasza, 2002, nr 2, s.12
 106. Dyrekcja Zespołu Szkół w Kołaczycach, Gimnazjaliści, 2002, nr 3, s.10
 107. a.l., Gimnazjaliści śpiewają i tańczą, 2002, nr 4, s.14,15 / Międzygimnazjalny Przegląd piosenki Angielskiej i Polskiej /
 108. Balasa C., Lekcja otwarta w klasie II SP w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 4, s.11
 109. Batycki P., Z PowerPointem za Pan Brat, 2002, nr 4, s.12 / konkurs “Moja szkoła i “Moja gmina”/
 110. Dziedzic R., Młodzież zapobiega pożarom, 2002, nr 4, s.6 / turniej wiedzy pożarniczej /
 111. Smoła B., Harcerski Bursztynowy Szlak, 2002, nr 4, s.6
 112. Zegarowska J., Dyktando 2002’, 2002, nr 4, s.14
 113. Ramut A., Ks. Józef Jałowy patronem szkoły w Przeczycy, 2002, nr 5, s. 15
 114. a.l., Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów, 2002, nr 6, s.14, 15
 115. M.K., Wypowiedź jednej z uczestniczek konkursu informatycznego w ZS im. Jana Pawła II, 2002, nr 6, s.15
 116. Nowi dyrektorzy, 2002, nr 6, s.11
 117. Podziękowanie, 2002, nr 6, s.15/ Dyrekcja ZS im. J.Pawła II składa podziękowanie sponsorom konkursu informatycznego /
 118. Smoła B., O tym, skąd się wziął Harcerski Bursztynowy Szlak, 2002, nr 6, s. 6,7
 119. U.K., Wielka uroczystość w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 2002, nr 6, s. 2-4
 120. U.W., Ferie w szkole, 2002, nr 6, s.6.
 121. Smoła B., Zdziarska M., Bursztynowy rajd, 2002, nr 7, s. 14, 15
 122. Sprostowanie dotyczące konkursu informatycznego dla gimnazjalistów, 2002, nr 7, s.10
 123. Wojnarowska U., Pieniądze dzięki współpracy, 2002, nr 8, s.4, 5
 124. Zdziarska P., Smoła B., Letni obóz Związku Drużyn “¬ródła Mocy”, 2002, nr 8, s.5,6
 125. Leja M., Konkurs Czytelniczy “Lubię i umiem czytać”, 2002, nr 9, s.10, 11
 126. Smoła B., Dokąd nas doprowadził Bursztynowy Szlak, 2002, nr 10, s. 19
 127. Grygiel M., Obchody Dnia Papieskiego w szkołach w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 11, s. 8
 128. Tyburowska E., Inwazja telemorów, 2002, nr 11, s. 9 – 10
 129. Urzędowska A., Co w puszczy piszczy, 2002, nr 11, s. 12
 130. Grzesiakowska M., Każdy może być Świętym Mikołajem, 2002, nr 12, s. 5
 131. I.N., Bezpieczny sześciolatek, 2002, nr 12, s. 12
 132. Życzenia z podziękowaniami, 2002, nr 12, s. 7
 133. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, 2003, nr 1, s. 10
 134. Fryc D., Wigilia w Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 2003, nr 1, s. 5
 135. Pacana A., Bądź sobą wybierz puszczę, 2003, nr 1, s. 7
 136. U.W., Konkurs / Moja szkoła w Unii Europejskiej /, 2003, nr 1, s. 5
 137. Nowicka M., Mężyk M., Czy potrzebny jest teatrzyk szkolny, 2003, nr 2, s. 7
 138. K.W., Młodzi laureaci, 2003, nr 3, s. 16
 139. Król S., Nowe sale gimnastyczne, 2003, nr 3, s. 15
 140. Zegarowska J., Ortografia wśród najmłodszych, 2003, nr 3, s. 5.
 141. ah, Zespół Szkół w Brzostku zaprasza, 2003, nr 4, s. 14, 15
 142. f.l., Na szkle malowane, 2003, nr 4, s. 16
 143. f.l., Sprawdzian dla szóstoklasistów, 2003, nr 4, s. 2
 144. Fryc D., Pierwszy dzień wiosny bez wagarów, 2003, nr 4, s. 8, 9
 145. Król M., Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów, 2003, nr 4, s. 9
 146. Maziarz R., Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka, 2003, nr 4, s. 10
 147. Pacana A., Dziadura J., Co w Puszczy piszczy, 2003, nr 4, s. 6
 148. Próbne referendum w Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 2003, nr 4, s. 5
 149. Szczepkowicz P., A może by tak ponaśladować naszych Olimpijczyków, 2003, nr 4, s. 7
 150. Ta szkoła to Twój pierwszy krok do sukcesu, 2003, nr 4, s. 11
 151. U.W., Polski rewers euro, 2003, nr 4, s. 5
 152. W niedzielę 18 maja zapraszamy do Siedlisk-Bogusz, 2003, nr 4, s. 10
 153. BS, Jaka szkoła średnia ? wybór należy do Ciebie!, 2003, nr 5, s. 6, 7.
 154. f.l., Egzamin gimnazjalny, 2003, nr 5, s. 15
 155. Nowoczesna biblioteka, 2003, nr 5, s. 4
 156. Smoła B., Konkurs piosenki polskiej i angielskiej-sprostowanie, 2003, nr 5, s. 11
 157. Smoroń M., 3 Maja, 2003, nr 5, s. 15
 158. Tyburowska E., Niecodzienne spotkania, 2003, nr 5, s. 12
 159. A.R., Nasi uczniowie laureatami, 2003, nr 6, s. 4
 160. AZ, Nie mogli się porozumieć, 2003, nr 6 s. 5 / konkurs na dyrektorów szkół/
 161. Balasa C., Wszystkie dzieci są nasze, 2003, nr 6, s. 7
 162. Batycki P., II edycja konkursu informatycznego, 2003, nr 6, s. 12
 163. Bibliotekarz, Internet w bibliotece, 2003, nr 6, s. 8
 164. Dziedzic D., W kręgu magii i czarodziejstwa, 2003, nr 6, s, 15
 165. Gajda M., Oszczędność i praca ludzi wzbogaca, 2003, nr 6, s. 14
 166. Lisowska O., Stokłosa K., Wąsik O., Europo opowiedz mi bajkę, 2003, nr 6, s. 19
 167. M.G., Czy warto się uczyć, 2003, nr 6, s. 18
 168. Przewoźnik J., As matematyczny z Nawsia Brzosteckiego, 2003, nr 6, s. 8
 169. Radelczuk T., Turniej wiedzy o Gminie w Gimnazjum w Siedliskach Bogusz, 2003, nr 6, s. 13
 170. Smoła B., Co w Puszczy piszczy na wiosnę, 2003, nr 6, s. 16
 171. U.W., Wielki sukces, 2003, nr 6, s. 2
 172. I.N., Uroczyste ślubowanie nauczycieli, 2003, nr 9, s. 15
 173. Leja M., Nauczyć “lubić i umieć czytać”, 2003, nr 9, s. 4, 5, 6
 174. Nowicka J., Pracownia internetowa dla Kamienicy Górnej, 2003, nr 9, s. 6
 175. Zastępowa Panter, Dwa biwaki 77 dh “Puszcza”, 2003, nr 9, s, 12
 176. ah, Rocznice Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2003, nr 10, s. 15
 177. Dyrektor Gimnazjum w Brzostku, Opiekun pracowni informatycznej, Podziękowanie, 2003, nr 10, s. 16
 178. I.N., Nagrody dla nauczycieli, 2003, nr 10, s. 7
 179. Jak to z budową szkoły w Brzostku było /wspomnienia Pani Eugenii Grzesiakowskiej/ 2003, nr 10, s, 5, 6
 180. Szafran M., Co w Puszczy piszczy, 2003, nr 3, s. 10
 181. Tyburowski W., Święto Szkoły Podstawowej w Brzostku, 2003, nr 10, s. 2, 3, 4
 182. Dyrekcja Gimnazjum w Siedliskach Bogusz oraz organizatorki wycieczki serdecznie dziękują, 2003, nr 11, s. 11
 183. Organizatorki, Wycieczka do Wieliczki, 2003, nr 11, s. 11
 184. Uczennice i uczniowie Gimnazjum w Siedliskach Bogusz,Wrażenia z wycieczki, 2003, nr 11, s. 11
 185. Wojnarowska U., Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim-Szkoła z klasą, 2003, nr 11, s. 2
 186. Wojtaszek B., Co w “Puszczy” piszczy jesienią, 2003, nr 11, s. 6, 7.
 187. Samorząd, Podziękowanie, 2003, nr 12, s. 7
 188. Wojnarowska U., Grant na przyszłą karierę, 2003, nr 12, s. 3
 189. Radelczuk T., Pozalekcyjne zajęcia w Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 2004, nr 1, s. 3
 190. Wojtaszek B., Dziedzic K., Jubileusz “Gimdziupli” czyli 30 numer na 3 – lecie, 2004, nr 1, s. 6, 7
 191. Fryc D., Kaligrafia wciąż potrzebna, 2004, nr 2, s. 4
 192. Nowicka D., Nagrodzony reportaż uczennicy, 2004, nr 2, s. 14, 15
 193. Wojtaszek B., Z czym do Unii. Z “Gimdziuplą” do Unii,, 2004, nr 2, s. 14
 194. Wójcik A., Być szkołą sukcesu, 2004, nr 2, s. 9
 195. Wójcik A., Obcojęzyczne kolędowanie, 2004, nr 2, s. 7
 196. Wojnarowska U., Ferie i nowa biblioteka za pieniądze fundacji, 2004, nr 3, s. 3
 197. ah, Dni otwarte w Zespole Szkół w Brzostku, 2004, nr 4, s. 14, 15
 198. f.l., Sprawdzian dla szóstoklasistów, 2004, nr 4, s. 3
 199. Gajda M., Tyburowska E., Ruch rzeźbi umysł, 2004, nr 4, s, 10
 200. Gajda M.,” Matematyka nie jest trudna Matematyka nie jest nudna Matematyka uczy i bawi nas”, 2004, nr 4, s. 10, 11
 201. Kobak U, Batycki P., Podziękowanie dla Marii Grzesiakowskiej, 2004, nr 4, s. 5
 202. Król M., III edycja konkursu informatycznego, 2004, nr 4, s. 9
 203. Wójcik K., “The World of English” a 77 DSH “Puszcza”, 2004, nr 4, s. 12
 204. J.Z., Z ortografią za pan brat, 2004, nr 5, s. 11
 205. M.G., Laureat konkursu humanistycznego, 2004, nr 5, s. 18
 206. U.W., Egzamin gimnazjalny, 2004, nr 5, s. 3
 207. BW, Ukraińscy samorządowcy w Dębicy. Oświata oraz profilaktyka dzieci i młodzieży, 2004, nr 6, s. 6
 208. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej składa podziękowanie, 2004, nr 6, s. 6
 209. Gimnazjum w Siedliskach Bogusz zatrudni, 2004, nr 6, s. 6
 210. Kobak U., Ludzie są hojni, 2004, nr 6, s. 14, 15
 211. Leja M., Finał I wojewódzkiego konkursu czytelniczego, 2004, nr 6, s. 10
 212. Warchał K., Laureatka wojewódzkiego interdyscyplinarnego konkursu humanistycznego, 2004, nr 6, 10
 213. Zięba M, Szkoła łowca grantów, 2004, nr 6, s. 7
 214. Maziarz M., Nagrody za makulaturę, 2004, nr 7, s. 5
 215. Podziękowanie, 2004, nr 7, s. 7
 216. Organizatorka, W nagrodę do Warszawy, 2004, nr 8, s. 10
 217. Zięba M., Regulamin konkursu “Anglojęzyczna strona www Gminy Brzostek”, 2004, nr 8, s. 6
 218. a.c., Nowe komputery dla SP w Brzostku, 2004, nr 9, s. 6
 219. Naucz. SP w Nawsiu Brzost., Finaliści “Sprawnej Klasy”, 2004, nr 9, s. 7
 220. D.F., Spotkanie pokoleń, 2004, nr 10, s. 2
 221. Parat E., Szkoła z klasą, 2004, nr 10, s.3
 222. Wójt Gminy Brzostek, Życzenia z Okazji Dnia Nauczyciela, 2004, nr 10, s. 3
 223. Dunajska M., Rozstrzygnięcie konkursu, 2004, nr 11, s. 2
 224. Ziaja E., Szlakiem dziejów ziemi, 2004, nr 11, s. 12
 225. A.C., Duży ołówek i dzieci, 2004, nr 12, s. 3
 226. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, 2004, nr 12, s. 8
 227. Kobak U., Batycki P., Podziękowanie, 2004, nr 12, 15
 228. U.W., Nagrody rozdane, 2004, nr 12, 18
 229. Wojnarowska U., Gminny Festiwal Bajek Anglojęzycznych, 2004, nr 12, s. 18
 230. a.c.,Wyniosą ze szkoły, 2005, nr 1, s.2
 231. Anioł, Anielskie wariacje, 2005, nr 1, s. 19
 232. U.W., Sukcesy nie tylko sportowe, 2005, nr 1, s. 19
 233. Mężyk M., Sposób na ferie, 2005, nr 2, s. 12
 234. a.c., Konkurs wielkanocny, 2005, nr 3, s. 2
 235. aa, Na basenie, 2005, nr 3, s. 19
 236. Dyrektor, Sukcesy cieszą, 2005, nr 3, s. 16
 237. Hunia A., Z poezją za pan brat, 2005, nr 3, 2
 238. Mężyk M., Wychowawcze znaczenie teatru szkolnego, 2005, nr 3, s. 14, 15
 239. Organizatorzy, Matematyka nie jest trudna....., 2005, nr 3, s. 16
 240. Ramut D., Piekarczyk M., Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy, 2005, nr 3, s. 7
 241. Z poezją za pan brat, 2005, nr 3, s. 8, 9
 242. aa, Jeden z najlepszych na Podkarpaciu, 2005, nr 4, s. 8
 243. Fryc D., Chcę Ci tylko powiedzieć, 2005, nr 6, s. 19
 244. Poeci są wśród nas, 2005, nr 6, s. 13
 245. U.K., Festyn z fantazją, 2005, nr 6, s. 11, 12
 246. Berrahal K., Matury za 95 milionów, 2005, nr 7, s. 6, 7
 247. Fryc D., Szkolny festyn rodzinny, 2005, nr 7, s. 19
 248. f.l., Ślubowanie nauczycieli, 2005, nr 9, s. 7
 249. Gonet A., Z wielu rąk większa pomoc, 2005, nr 9, s. 9, 10, 11
 250. Wojtaszek B., Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, 2005, nr 9, s. 9
 251. ab, Nowe warsztaty na święto, 2005, nr 10, s. 2,3
 252. al., Teatr na wsi, 2005, nr 11, s. 4
 253. Dziedzic K., 88 tysięcy złotych dla Gimnazjum w Siedliskach Bogusz, 2005, nr 11, s. 5
 254. Podziękowanie, Dyrektor i Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, 2005, nr 11, s. 6
 255. Wójtowicz M., Teraz zimy się nie boimy, 2005, nr 11, s. 5
 256. Białas S., Władysław Fuczek /kierownik SP w Grudnej Górnej/, 2005, nr 12, s. 8,9
 257. Tyburowska E., Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim Szkołą Marzeń, 2005, nr 12, s. 15
 258. Nosal I., Stypendia socjalne dla uczniów, 2006, nr 1, s. 5
 259. Czekaj M., Fundacja Rozwoju Dzieci, 2006, nr 2, s. 14
 260. Dyrektor SP w Kamienicy Dolnej, Ośrodek Przedszkolny szansą na dobry start, 2006, nr 2, s. 8
 261. Grygiel M., Podaj rękę ognisko misyjne, 2006, nr 2, s. 13
 262. Kalina E., Składanowska Z., Balasa C., Mały artysta, 2006, nr 2, s. 13
 263. Karmelita M., Jasełka w duchu tradycji i poczuciu więzi ze środowiskiem lokalnym, 2006, nr 2, s. 6
 264. Kawalec P.,Komputer bez tajemnic, 2006, nr 2, s. 14
 265. Mirus A., Komputer bez tajemnic, 2006, nr 2, s. 14
 266. Nauczyciele, Tyburowski W., Szkoła Podstawowa w Brzostku-600 lat tradycji, 2006, nr 2, s. s. 7; 2006, nr 3, s. 9; 2006, nr 4, s. 5, 6; 2006, nr 5, s. 8; 2006, nr 6, s. 6, 7;
 267. Nowicka J., Teatr codzienny, 2006, nr 2, s. 14
 268. Pietrucha M., Poznajemy techniki rękodzielnicze, 2006, nr 2, s. 14
 269. Pietrucha-Nowak K., Pracownia komputerowa XXI wieku, 2006, nr 2, s. 5
 270. Tyburowska E., Przyroda wokół nas, 2006, nr 2, s. 14, 15
 271. Tyburowska E., Warsztaty dziennikarskie, 2006, nr 2, s. 12, 13
 272. Uczniowie SP Brzostek, My też ofiarowaliśmy pomocną dłoń, 2006, nr 2, s. 2
 273. Dunajska M., Język angielski na co dzień, 2006, nr 3, s. 8
 274. Gonet A., Pożyteczne ferie 2006, 2006, nr 3, s. 2
 275. Ramut D., Piekarczyk M., Między duchem a materią pośredniczy matematyka, 2006, nr 3, s. 11
 276. Tyburowska E., Ferie w Szkole Marzeń w Nawsiu Brzosteckim, 2006, nr 3, s. 15
 277. Wojtaszek B., Biwaki zimowe w hufcach ZHP, 2006, nr 3, s. 10
 278. ac, Kolejne pokolenia czczą Jego obecność, 2006, nr 4, s. 2
 279. fl, Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów, 2006, nr 4, s. 14
 280. Wojdyła B., Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu, 2006, nr 4, s. 15
 281. Wojtaszek B., Zaprosili gimnazjalistów do Pilzna, 2006, nr 4, s. 14
 282. ac, Szkoła w Brzostku pozyskuje fundusze, 2006, nr 5, s. 9
 283. BW., 50. numer gazetki w siedliskiej szkole marzeń, 2006, nr 5, s. 9
 284. EM., Powiatowe sukcesy uczniów z naszej gminy, 2006, nr 5, s. 6
 285. Lenkiewicz J., Przygody Filonka Bezogonka, 2006, nr 5, s. 15
 286. Łupiński Ł., Wielkie zwycięstwo w konkursie informatycznym, 2006, nr 5, s. 14
 287. PB., Konkurs informatyczny-„www BSR Brzostek”, 2006, nr 5, s. 5
 288. Gonet A., Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca, 2006, nr 6, s. 18, 20
 289. Karmelita M., Węgrzyn C., Cymbała M., A.Mickiewicz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Januszkowicach, 2006, nr 6, s. 2, 3, 4
 290. PB., I Międzygimnazjalny Konkurs Informatyczny Brzostek-Pilzno, 2006, nr 6, s. 13
 291. Jak się uczymy i bawimy w Szkole Marzeń w Nawsiu Brzosteckim, 2006, nr 7, s. 13
 292. Leja M., Dziesięcioletni matematycy w Gminie, 2006, nr 7, s. 12
 293. Karmelita M., Byliśmy na wycieczce, 2006, nr 8, s. 12, 13
 294. Uczestnicy, Podróże kształcą, 2006, nr 8, s. 14, 15
 295. Zespół Szkół w Siedliskach Bogusz, Marzenia się spełniają, 2006, nr 8, s. 5
 296. Balasa C., Cudze chwalicie swego nie znacie, 2006, nr 9, s. 15
 297. Uczestnicy, Marzenia się spełniają, 2006, nr 10, s. 19
 298. Batycki P., Dzień bezpiecznego internetu, 2006, nr 11, s. 18
 299. Piekarczyk M., Orange dla Ziemi, 2006, nr 11, s. 16
 300. Tyburowska E., W kuchni mojej babci, 2006, nr 11, s. 12
 301. Uczestnicy warsztatów, Porządkowanie grobów żołnierskich, 2006, nr 11, s. 9
 302. Wojtaszek B., Zarządzanie Oświatą – goście z Ukrainy podpatrują polskie rozwiązania, 2006, nr 11, s. 14
 303. Młyniec T., Wójcik D., 90 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza w bibliotece szkolnej ZS im.Jana Pawła II w Brzostku, 2006, nr 12, s. 16
 304. Młyniec T., Wójcik D., Jak obchodzono Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2006, nr 12, s. 14, 15
 305. Zdziarska M., Julia Chajec Kierownik SP w Siedliskach Bogusz w latach 1948-1962, 2007, nr 1, s. 7
 306. ACz., Królowa Jadwiga wzorem dla współczesnych, 2007, nr 2, s. 5
 307. Czekaj M., Ośrodek przedszkolny szansa na dobrobyt, 2007, nr 2, s. 5
 308. Dunajska M., Drużyna najwyższych lotów, 2007, nr 2, s. 12
 309. Gimnazjalni wokaliści, Wygrali śpiewająco, 2007, nr 2, s. 16
 310. Słupek J., Praktyki zawodowe w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Brzostku, 2007, nr 2, s. 11
 311. UK., Nie taka młodzież straszna, 2007, nr 2, s. 15
 312. Kapliczki, figurki i krzyże, 2007, nr 3, s. 15
 313. Oferta szkół dla młodzieży w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku na rok szkolny 2007/2008, 2007, nr 3, s. 5
 314. Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkół, 2007, nr 3, s. 12
 315. Kawalec P., Eksperyment, 2007, nr 4, s. 7
 316. Kobak K., Grygiel K., Apel SKO, 2007, nr 4, s. 14
 317. Młyniec T.,Wójcik D., Informacje biblioteki szkolnej ZS w Brzostku, 2007, nr 4, s. 14
 318. Radelczuk T., XI Międzynarodowe Targi Gastronomiczno-Hotelarskie w Pałacu Kultury w Warszawie, 2007, nr 4, s, 15
 319. UK., Ortograficzne podróżowanie, czyli „Dyktando 2007”, 2007, nr 4, s. 4, 5
 320. Żygłowicz G., Makara R., Migawki z życia kołaczyckiego liceum, 2007, nr 4, s. 12, 13
 321. Mężyk M., Wpłyń na głębię / program artystyczny /, 2007, nr 5, s. 5
 322. Opiekunowie, Kolejne sukcesy brzosteckiego gimnazjalisty, 2007, nr 5, s. 13
 323. Słupek J., Kurs barmański w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2007, nr 5, s. 14
 324. Uczestnicy, Zwycięstwo młodych aktorów z Siedlisk-Bogusz, 2007, nr 5, s. 7
 325. Wadas R., My też mamy laureata, 2007, nr 5, s. 7
 326. Batycki P., Rowerami do Ciężkowic, 2007, nr 6, s. 7
 327. Gonet A., Kolbusz J., Rodzinny festyn, 2007, nr 6, s. 14, 15
 328. Nauczyciele, Muzo natchniuzo tak ci końców kuję, 2007, nr 6, s. 8
 329. PB., Z informatyką za pan brat, 2007, nr 6, s. 7
 330. Raś E., Być dla innych to być lepszym, 2007, nr 6, s. 8
 331. Uczestnicy, Cudze chwalicie swego nie znacie, 2007, nr 6, s. 8
 332. Uczestnicy, Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne w Nawsiu Brzosteckim i Woli, 2007, nr 7, s. 13
 333. UK., Brzosteckie fantazje nie tylko historyczne, 2007, nr 7, s. 3, 4
 334. Jaskółka A., Najzieleńsza z Zielonych Szkół czyli brzosteccy gimnazjaliści nad Bałtykiem, 2007, nr 8, s. 14, 15
 335. Wojnarowska U., Najlepsza inwestycja w człowieka, 2007, nr 8, s, 7
 336. fl, Nowy rok szkolny rozpoczęty, 2007, nr 9, s. 6
 337. Kolbusz J., Gonet A., Termomodernizacja budynku szkoły, 2007, nr 9, s. 5
 338. Skórski K., Rzeczpospolita internetowa, 2007, nr 10, s. 14
 339. Balasa M., Obchody Dnia Papieskiego w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 11, s. 7
 340. Grygiel A., Rzeczpospolita internetowa, 2007, nr 11, s. 16
 341. Kawalec P., „Przyjazna Szkoła” w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 11, s. 7
 342. Kolbusz J., Gonet A., Śpiewaj z Hugo, 2007, nr 11, s. 3
 343. Koordynatorzy programu, W kręgu kultury nauki i sportu, 2007, nr 11, s. 13
 344. Młyniec T., Wójcik D., Wrzesień i październik w bibliotece Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2007, nr 11, s. 9
 345. Przewoźnik M., Pamiętamy o grobach żołnierskich, 2007, nr 11, s. 18
 346. Składanowska Z., Ratujemy i uczymy ratować, 2007, nr 11, s. 14
 347. Turoń A. ks., Rzeszowski wieczór ze św. Jadwigą królową, 2007, nr 11, s. 6
 348. Wojnarowska U., Aktywna 110-cio latka, 2007, nr 11, s. 2
 349. aa, Pasowanie na ucznia, 2007, nr 12, s. 13
 350. Skórski K., Rzeczpospolita internetowa w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 12, s. 6
 351. Zarząd Koła TWK, Święty Mikołaj rozdawał prezenty, 2007, nr 12, s. 3
 352. Młyniec T., Listopad i grudzień w bibliotece szkolnej ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2008, nr 1, s. 12
 353. Samorząd Uczniowski, W zdrowym ciele zdrowy duch, 2008, nr 1, s. 9
 354. Kawalec P., Przyjazna szkoła w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2008, nr 2, s. 13
 355. Słupek J., Dodatkowa oferta edukacyjna w ZS im. Jana Pawła II w Kleciach, 2008, nr 2, s. 14
 356. Uczennice, Bal karnawałowy z panią Sołtys, 2008, nr 2, s. 13
 357. Kawalec P., Dwa słowa o elearningu, 2008, nr 3, s. 9
 358. PS, Jakie będą początki takie będzie wszystko, 2008, nr 3, s. 2
 359. Skórski K., Przewodnik rowerowy po gminie Brzostek, 2008, nr 3, s. 8
 360. Słupek J., Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku zaprasza, 2008, nr 3, s. 12
 361. Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektorów szkół, 2008, nr 3, s. 3
 362. atsz, Trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II, 2008, nr 4, s. 2, 3
 363. Batycki P., Laureat konkursu informatycznego, 2008, nr 4, s. 5
 364. Grzesiakowska B., Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego, 2008, nr 4, s. 6
 365. Oferta edukacyjna ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2008, nr 4, s. 14
 366. PS, Inwestujemy w dzieci, 2008, nr 4, s. 6
 367. Skórski K., Zakończenie projektu Rzeczpospolita Internetowa w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2008, nr 4, s. 4
 368. Traciłowska K., szkoła odmieniona jakby nowa, 2008, nr 4, s. 5
 369. UK, Odważni i niepokonani / dyktando /, 2008, nr 4, s. 7
 370. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach zaprasza, 2008, nr 4, s. 13
 371. Cogito Ergo Sum, 2008, nr 5, s. 6
 372. Młyniec T., Wójcik D., Marzec i kwiecień w Bibliotece szkolnej ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2008, nr 5, s, 9
 373. Nosal J., Uczył prawdziwej historii, 2008, nr 5, s. 6
 374. Widz, Obejrzyjcie się wstecz nie na długo na chwilę….. na moment, 2008, nr 5, s, 3
 375. aa, Pierwszy Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych, 2008, nr 6, s. 19
 376. aa, Spartakiada 2008, 2008, nr 6, s. 17
 377. atsz, Majówka 2008”, 2008, nr 6, s. 16, 17
 378. Grygiel A., Festyn Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica, 2008, nr 6, s. 18
 379. Nosal I., Wyprawka szkolna, 2008, nr 6, s. 3
 380. Nykiel N., Będę strażakiem, 2008, nr 6, s. 5, 6
 381. Organizatorzy, Jak to w Siedliskach-Bogusz na festynie było, 2008, nr 6, s. 4, 5
 382. Organizatorzy, Megamózgi, 2008, nr 6, s. 12, 13
 383. Składanowska Z., Ratujemy i uczymy ratować, 2008, nr 6, s. 12
 384. U.K., Królowa Jadwiga jest dla mnie autorytetem, 2008, nr 6, s. 7
 385. Rogala Z., Szkolnictwo ponadpodstawowe w Kleciach, 2008, nr 7, s. 4, 5, 6
 386. Batycki P., Jubileuszowy rajd rowerowy do Ciężkowic, 2008, nr 7, s. 13
 387. Kobak U., Tylu zdolnych, 2008, nr 7, s. 7
 388. Młyniec T., Wójcik D., Kwiecień w Bibliotece Szkolnej, ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2008, nr 7, s. 9
 389. Wadas R., Lengyel magyar ket……, 2008, nr 7. s. 10
 390. Wójcik P., Gwałtu rety dom się pali, 2008, nr 8, s. 20
 391. Nosal I., Stypendia socjalne, 2008, nr 9, s. 5
 392. Szczepkowicz P., A było tak dobrze, 2008, nr 9, s. 8, 9
 393. Uczestnicy, Kolonia nad Morzem Bałtyckim, 2008, nr 9, s. 13
 394. atsz, Wolny czas uczy i bawi nas, 2008, nr 10, s. 4
 395. Jedziniak A., Niech żałują ci co nie byli, 2008, nr 10, s. 13
 396. Kawalec M., Najlepszy z najlepszych, 2008, nr 10, s. 6
 397. Kokoczka S., Piąty Europejski Dzień Języków w Krakowie, 2008, nr 10, s. 4
 398. Nauczyciele, Pierwsze w gminie boisko ze sztuczną nawierzchnią, 2008, nr 10, s. 5
 399. Ptaszek E., Edukacja poprzez zabawę, 2008, nr 10, s. 3
 400. Zapraszamy na Jubileusz 50-lecia, 2008, nr 10, s. 15
 401. Nauczyciele, Śladami naszych przodków, 2008, nr 11, s. 6
 402. Siedliska-Bogusz, Pozytyw kurs fotografii cyfrowej, 2008, nr 11, s. 9
 403. Słupek J., Praktyki zagraniczne i nadmorskie uczniów ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2008, nr 11, s. 14
 404. Wójcik M., Jubileusz 50-lecia oraz 10-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II, 2008, nr 11, s. 2, 3
 405. Wspomnienia z praktyki, 2008, nr 11, s. 14;   2008, nr 12, s. 17; 2009, nr 1, s. 16, 15; 2009, nr 2, s. 18, 19
 406. atsz, Niezwykłe spotkanie, 2008, nr 12, s. 12, 13
 407. Balasa C., Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, 2008, nr 12, s. 15
 408. Kawalec P., Kolejny grant dla Nawsia, 2008, nr 12, s. 16
 409. Organizatorzy, Pozytyw w Siedliskach–Bogusz, 2008, nr 12, s. 14
 410. Organizatorzy, Warsztaty fotograficzne w Gimnazjum w Brzostku, 2008, nr 12, s. 10, 11
 411. Uczniowie Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz w finale wojewódzkiej gimnazjady tenisa stołowego, 2008, nr 12, s. 16
 412. Węgrzyn C., Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Januszkowicach, 2008, nr 12, s. 3, 4
 413. Nauczyciele, ZSO w Januszkowicach zmiany i plany na przyszłość, 2009, nr 1, s. 14, 15
 414. Redakcja gazetki szkolnej, Bohaterowie Pozytywnych Zmian w Gminie Brzostek, 2009, nr 1, s. 10
 415. SU z opiekunem, W zdrowym ciele zdrowy duch, 2009, nr 1, s. 5
 416. Wojnarowska U., Wspólnie można więcej, 2009, nr 1, s. 6, 7
 417. Zegarowska B., Ola z Kamienicy Dolnej najlepsza w Polsce, 2009, nr 1, s. 5
 418. atsz, Z życia szkoły, 2009, nr 2, s. 20
 419. Baranowska N., Praktyka nadmorska organizowana przez Zespół Szkół im Jana Pawła II w Brzostku, 2009, nr 2, s. 18
 420. Członkowie, Szkolny zespół muzyczny z Nawsia Brzosteckiego, 2009, nr 2, s. 22
 421. Kawalec A., Edukacja rozwojowa – pomagamy innym, 2009, nr 2, s. 9
 422. Traciłowska K., Mali artyści, 2009, nr 2, s. 10
 423. Uczestnicy, Projekty integrujące lokalną społeczność, 2009, nr 2, s. 17
 424. Wąsik H., Cabaj Z., Siedliskie impresje, 2009, nr 2, s. 12
 425. Wilusz W., Gorzejowa znów najlepsza w języku niemieckim, 2009, nr 2, s. 19
 426. Wójcik A., Obcojęzyczne kolędowanie, 2009, nr 2, s. 22
 427. Burmistrz Brzostku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkół w Nawsiu Brzosteckim i Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 3, s. 18
 428. Radelczuk T., Kurs kelnerski, 2009, nr 3, s. 10, 11
 429. Rogala Z., Jubileusz 35–lecia szkoły w Kamienicy Górnej, 2009, nr 3, s. 12, 13
 430. Słupek J., Szkolenie praktyczne w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2009, nr 3, s. 16, 17
 431. Tropiciele przeszłości, Ślady przeszłości, 2009, nr 3, s. 17
 432. atsz, Nasza codzienność, 2009, nr 4, s. 7, 8
 433. Cabaj Z., Pierwszy dzień wiosny z Megamózgami, 2009, nr 4, s. 2, 3
 434. DK, Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, 2009, nr 4, s. 1
 435. Słupek J., Szkolenie praktyczne w ZS im Jana Pawła II w Brzostku, 2009, nr 4, s. 10, 11
 436. SP w Brzostku, Życzenia Świąteczne, 2009, nr 4, s, 23
 437. Uczestnicy, Szkolny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Gimnazjum, 2009, nr 4, s. 5
 438. atsz, Bruksela bez tajemnic, 2009, nr 5, s. 17
 439. atsz, Projekty 2009’, 2009, nr 5, s. 14
 440. Czyrnia E., Tradycje wielkanocne, 2009, nr 5, s. 15
 441. Kokoczka S., Sukces Dominiki Karmelity w ZS Ogólnokształcących w Januszkowicach, 2009, nr 5, s. 17
 442. Skórski K., Posadzenie Dębu Katyńskiego w Nawsiu Brzosteckim, 2009, nr 5, s. 4
 443. Skórski K., „Ślady Przeszłości” w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2009, nr 5, s. 7
 444. Słupek J., Szkolenie praktyczne w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku-Kleciach…, 2009, nr 5, s. 16
 445. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w ZS w Siedliskach-Bogusz zaprasza, 2009, nr 5, s. 19
 446. Uczestnicy, Z wizytą w Europarlamencie, 2009, nr 5, s. 5
 447. zz, Lekkoatletki z gimnazjum najlepsze w powiecie, 2009, nr 5, s. 4
 448. atsz, Z potrzeby serca / montaż słowno-muzyczny /, 2009, nr 6, s. 2, 3
 449. Cabaj Z., Szczęście nas nie opuszcza, 2009, nr 6, s. 9
 450. Fryc D., Najlepsze opowiadanie, 2009, nr 6, s. 5
 451. Grygiel M., Rozwijamy swoje pasje, 2009, nr 6, s. 4
 452. Jedziniak A., Sprawozdanie z wyjazdu na Targi Kielce 2009’, 2009, nr 6, s. 16
 453. Kawalec P., Matematyka z platformą Moodle, 2009, nr 6, s. 5
 454. Kokoczka S., Kolejny sukces z języka niemieckiego, 2009, nr 6, s. 17
 455. Nauczyciele, Sukces w Powiatowym Konkursie Gimnazjalista u Progu Kariery, 2009, nr 6, s. 18, 19
 456. PS, Boiska jak grzyby po deszczu, 2009, nr 6, s. 3, 4
 457. Radelczuk T., Praktyka zawodowa w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2009, nr 6, s. 18
 458. Rams S., Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009, 2009, nr 6, s. 17
 459. Tyburowski K., Oris szkolny zespół muzyczny z Nawsia Brzosteckiego wyróżniony, 2009, nr 6, s. 5
 460. Z ekologią na ty, 2009, nr 6, s. 17
 461. atsz, Taneczny sukces brzosteckiej podstawówki, 2009, nr 7, s. 23
 462. Brzostecka Szkoła Powszechna w hołdzie narodowi amerykańskiemu, 2009, nr 7, s. 14, 15
 463. Grzesiakowski G., Uczeń ZS im. Jana Pawła II w Brzostku został podwójnym laureatem, 2009, nr 7, s. 20
 464. Hudyma A., Poznań się na nich poznał, 2009, nr 7, s. 8
 465. Kobak U., Dziesięciolecie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 2009, nr 7, s. 2, 3, 4
 466. Kobak U., Wyprawa na Uniwersytet Rzeszowski, 2009, nr 7, s. 5
 467. KT, Warszawa z bliska i z daleka, 2009, nr 7, s. 18
 468. Mężyk M., Warsztaty teatralne w Kamienicy Górnej, 2009, nr 7, s. 22
 469. Śliwa M., Realizacja projektu PiS w SP w Smarżowej, 2009, nr 7, s. 21
 470. Wilusz W., Potrójna laureatka z języka niemieckiego, 2009, nr 7, s. 22
 471. Wójcik D., Wąsik H., Młodzi parlamentarzyści z Siedlisk-Bogusz, 2009, nr 7, s. 19
 472. Informacja o możliwości dofinansowania zakupu podręczników, 2009, nr 8, s. 18
 473. RW, Na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym, 2009, nr 8, s. 16, 17
 474. Słupek J., Na naukę nigdy za późno, 2009, nr 8, s. 15
 475. Uczestnicy, Klub Miłośników Filmu, 2009, nr 8, s. 14, 15
 476. Leja M., Dlaczego warto wysłać dzieci na zieloną szkołę, 2009, nr 9, s. 6, 7
 477. PS, Przyszedł nowy rok szkolny, 2009, nr 9, s. 4
 478. Stypendia socjalne dla uczniów, 2009, nr 9, s. 5
 479. Węgrzyn C., Nowy wizerunek ZSO w Januszkowicach, 2009, nr 9, s. 5
 480. aa, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, 2009, nr 10, s. 8
 481. AP, Mała szkoła wielki sukces, 2009, nr 10, s. 3
 482. atsz, Orlik już przyfrunął, 2009, nr 10, s. 5
 483. BZ, Akcja sprzątania świata Polska 2009’, 2009, nr 10, s. 6
 484. Nawracaj D., Nowy rok szkolny w odnowionym budynku, 2009, nr 10, s. 9
 485. Organizatorzy, Blisko boisko, 2009, nr 10, s. 3
 486. Organizatorzy, Pożegnanie lata w Januszkowicach, 2009, nr 10, s. 22, 23
 487. PS, Pomoc niejedno ma imię, 2009, nr 10, s. 6
 488. atsz, Program grantowy Bez korzeni nie ma skrzydeł, 2009, nr 11, s. 9
 489. Organizatorzy, Ogłoszenie „Razem w Przyszłość”, 2009, nr 11, s. 11
 490. Pawlik I., Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, 2009, nr 11, s. 7
 491. Prokuski J., Gimnazjum w Brzostku i Siedliskach najlepsze, 2009, nr 11, s. 6
 492. PS, Orlik który przyfrunął, 2009, nr 11, s. 4, 5
 493. Skórska M., Zięba P., Pamiętamy o poległych żołnierzach, 2009, nr 11, s. 7
 494. Skórski K., Konkurs bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 2009, nr 11, s. 6
 495. Słupek J., I Europejski Kongres Szkół Rolniczych, 2009, nr 11, s. 20
 496. atsz, Dzień Pierwszaka, 2009, nr 12, s. 12
 497. atsz, Uroczyste zakończenie projektów w ramach Programu Integracji Społecznej, 2009, nr 12, s. 3
 498. atsz, Wielki sukces Moniki, 2009, nr 12, s. 12
 499. Radelczuk T., Doskonalenia zawodowe w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2009, nr 12, s. 22
 500. Słupek J., Z tych buraków będzie cukier, 2009, nr 12, s. 24, 25
 501. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w Zespole Szkół w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 12, s. 13
 502. Życzenia świąteczne, 2009, nr 12, s. 3
 503. atsz, Grzegorz Szybist „Asem Matematycznym”, 2010, nr 1, s. 11
 504. atsz, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, 2010, nr 1, s. 15
 505. atsz, Z życia szkoły, 2010, nr 1, s. 6, 7, 8
 506. Pawlik I., Spotkanie z Mikołajem w SP w Gorzejowej, 2010, nr 1, s, 4
 507. atsz, Monika i Dominika w gronie najlepszych uczniów Padkarpacia, 2010, nr 2, s. 7
 508. atsz, Niezwykłe spotkanie w Akademii Malucha, 2010, nr 2, s. 22, 23
 509. Liana R., Święto Babci i Dziadka w brzosteckim przedszkolu, 2010, nr 2, s. 22
 510. Młyniec T., Wójcik D., Obchody Roku Słowackiego w bibliotece szkolnej ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2010, nr 2, s. 11
 511. Parat J., Gimnazjalne kolędowanie po angielsku, 2010, nr 2, s. 9
 512. PS, Wyrównanie do średniej, 2010, nr 2, s. 4
 513. atsz, Najlepsi z najlepszych-konkursowe laury, 2010, nr 3, s. 9
 514. Kokoczka S., Sukces uczennicy ZS w Januszkowicach , 2010, nr 3, s. 10
 515. Oferta edukacyjna ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2010, nr 3, s. 15
 516. Radelczuk T., Ferie zimowe w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2010, nr 3, s. 7
 517. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w ZS w Siedliskach-Bogusz, 2010, nr 3, s. 17
 518. ZS Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach, 2010, nr 3, s. 17
 519. atsz, Z życia brzosteckiej podstawówki, 2010, nr 4, s. 8, 9
 520. Cabaj Z., Wąsik H., I ty możesz zostać Einsteinem, 2010, nr 4, s. 3
 521. Dyrekcja, Szkoła w Januszkowicach coraz piękniejsza, 2010, nr 4, s. 19
 522. Jedziniak A., Sprawozdanie z wyjazdu na Targi Kielce 2010’, 2010, nr 4, s. 18
 523. Kobak U., Światowy powiew na Dyktandzie 2010’, 2010, nr 4, s. 26
 524. Balasa C., Święto flagi, 2010, nr 5, s. 15
 525. E. Raś, Kto ma więcej obowiązków /Waldemar Wójcik/, 2010, nr 5, s. 7
 526. Grygiel K., Konkurs Fotografujemy zjawiska fizyczne, 2010, nr 5, s. 17
 527. Raś E., Kto ma więcej obowiązków ten ma więcej czasu, 2010, nr 5, s. 7
 528. Szczepkowicz P., Ogłoszenie, 2010, nr 5, s. 18
 529. Z., Waldek Wójcik w oczach rówieśników, 2010, nr 5, s. 7
 530. atsz, Brzosteckie specjały, 2010, nr 6, s. 3
 531. atsz, Drugi wojewódzki przegląd amatorskich zespołów tanecznych, 2010, nr 6, s. 13
 532. atsz, Koncert życzeń dla mam, 2010, nr 6, s. 3
 533. atsz, Wiatr, wypadek, ogień, woda, 2010, nr 6, s. 17
 534. atsz, Wszystkie drogi prowadzą do ludzi, 2010, nr 6, s. 13
 535. Co słychać w naszej szkole, 2010, nr 6, s. 18, 19
 536. Kokoczka S., Uczniowie z Januszkowic na XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, 2010, nr 6, s. 11
 537. Nawracaj D., Święto mamy i taty w brzosteckim przedszkolu, 2010, nr 6, s. 3
 538. Słupek J., Życie to ruch, 2010, nr 6, s. 20
 539. Szczepkowicz P., Ogłoszenie, 2010, nr 6, s. 11
 540. Węgrzyn C., Obchody święta szkoły w Januszkowicach, 2010, nr 6, s. 12
 541. ZS w Januszkowicach, Powitanie lata, 2010, nr 6, s. 22
 542. atsz, II etap projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia, 2010, nr 7, s. 3
 543. atsz, To były piękne dni, 2010, nr 7, s. 8, 9
 544. atsz, Warsztaty i zajęcia w ramach Programu Integracji, 2010, nr 7, s. 19
 545. atsz, Wystawa Kacpra Klicha, 2010, nr 7, s. 16
 546. Czarnecka T., II miejsce dla przedszkolaków z Grudnej Górnej, 2010, nr 7, s. 26
 547. Kawalec M., Turniej piłkarski Wygraj z Visa, 2010, nr 7, s. 21
 548. Lejkowska H., W stumilowym lesie, 2010, nr 7, s. 26, 27
 549. Projekt realizowany przez SP w Gorzejowej Sport uczy, 2010, nr 7, s. 26
 550. UK, Program artystyczny pt. Królowa Jadwiga i współcześni, 2010, nr 7, s. 3
 551. Wyprawka szkolna dla uczniów, 2010, nr 7, s. 20
 552. Organizatorzy, Warsztaty kultury żydowskiej i romskiej, 2010, nr 8, s. 18
 553. RW, W Paryżu czuje się bicie serca Europy, 2010, nr 8, s. 20, 21
 554. Żmuda A., W kręgu zabawy i nauki, 2010, nr 8, s. 13
 555. atsz, Wakacyjne remonty w szkole, 2010, nr 9, s. 6
 556. Czarnecka T., Wspomnienia z kolonii dla dzieci powodzian w Zakopanem, 2010, nr 9, s. 8
 557. Człowiek najlepsza inwestycja /projekt/, 2010, nr 9, s. 22
 558. Dyrekcja, Dostaliśmy wielką szanse, 2010, nr 9, s. 21
 559. PS, I znowu się zaczęło, 2010, nr 9, s. 3
 560. atsz, ”Akademia Malucha” szansą na dobry start w życiu, 2010, nr 10, s. 3
 561. Berek D., Praktyka produkcyjna, 2010, nr 10, s. 21
 562. BZ, Kolejny raz sprzątali świat, 2010, nr 10, s. 7
 563. Gierut R., Moja praktyka w Holandii, 2010, nr 10, s. 21
 564. Kardasińska M., Chajec M., Pomidory smaczne zdrowe, 2010, nr 10, s. 20
 565. Widzisz I., Stres i zadowolenie, 2010, nr 10, s. 20, 21
 566. an, Święto szkoły w Zespole Szkół im., Jana Pawła II w Brzostku, 2010, nr 11, s. 30
 567. atsz, Brzosteccy maratończycy wśród najlepszych, 2010, nr 11, s. 18
 568. atsz, Spotkanie z policjantem, 2010, nr 11, s. 23
 569. Jędrzejczyk N., Nadmorska praktyka zawodowa, 2010, nr 11, s. 32
 570. Nawracaj D., Co ciekawego w przedszkolu w Brzostku, 2010, nr 11, s. 23
 571. Pieniążek K., Praktyka u bauera w Niemczech, 2010, nr 11, s. 32
 572. aa, Radosne święto Odzyskania Niepodległości, 2010, nr 12, s. 15
 573. aa, W Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim, 2010, nr 12, s. 14, 15
 574. atsz, Międzyszkolne zawody w mini piłkę ręczną, 2010, nr 12, s. 17
 575. atsz, Ojczyzno! nigdy nie zapomnę jak mi jesteś droga, 2010, nr 12, s. 17
 576. atsz, Powiatowy Konkurs Plastyczny, 2010, nr 12, s. 17
 577. Cabaj Z., 10-lecie „Gimdziupli”, 2010, nr 12, s. 9
 578. PS, Przyszkolne place zabaw, 2010, nr 12, s. 26
 579. Rada Rodziców przy ZS w Januszkowicach zaprasza na bal sylwestrowy, 2010, nr 12, s. 29
 580. SP w Brzostku, Życzenia Świąteczne, 2010, nr 12, s. 17
 581. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji W Zespole Szkół w Siedliskach Bogusz, 2010, nr 12, s. 16; 2011, nr 1, s. 30; 2011, nr 2, s. 27; 2011, nr 3, s. 28; 2011, nr 4, s. 31; 2011, nr 9, s. 29; 2013, nr 4, s. 32
 582. Wąsik H., Wojdyła B., Spotkanie z kulturą w integracji z niepełnosprawnymi, 2010, nr 12, s. 22
 583. AN, Wojewódzki Konkurs „Mały Samarytanin”, 2011, nr 1, s. 9
 584. atsz, Dużo może mały człowiek tak jak ja i ty, 2011, nr 1, s. 21
 585. atsz, Lili lili laj mój wonny Kwiateczku, 2011, nr 1, s. 3
 586. atsz, Z życia szkoły, 2011, nr 1, s. 10, 11, 12
 587. Karmelita M., Wizyta w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy, 2011, nr 1, s. 18
 588. KN, IV Gminny Festiwal Bajek Anglojęzycznych, 2011, nr 1, s. 14, 15
 589. Wąsik H, Wojdyła B., Spotkania z kulturą w integracji z niepełnosprawnymi, 2011, nr 1, s. 20
 590. atsz, Co słychać w brzosteckiej podstawówce, 2011, nr 2, s. 10
 591. atsz, Szkolny bal karnawałowy, 2011, nr 2, s. 3
 592. Karmelita D., Trening czyni mistrza, 2011, nr 2, s. 21
 593. Nawracaj D., Wyjątkowe święto w brzosteckim przedszkolu, 2011, nr 2, s. 6
 594. Pęciak M.G., Karnawał z Babcią i Dziadziem, 2011, nr 2, s. 11
 595. Sprostowanie, 2011, nr 2, s. 11
 596. Wójcik A., Obcojęzyczne kolędowanie, w kołaczyckim liceum, 2011, nr 2, s. 13
 597. Zarząd Stowarzyszenia, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w ZS w Siedliskach-Bogusz, 2011, nr 2, s. 8, 9
 598. aa, Finalista wojewódzkiego konkursu przyrodniczego /Arkadiusz Starościk/, 2011, nr 3, s. 18
 599. atsz, Kinga i Grzegorz laureatami, 2011, nr 3, s. 7
 600. atsz, Szlachetna akcja, 2011, nr 3, s. 14
 601. atsz, VII Kongres Duszpasterstwa nauczycieli, 2011, nr 3, s. 7
 602. atsz, Warsztaty kulinarne, 2011, nr 3, s, 11
 603. Kierunki kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2011, nr 3, s. 12, 13
 604. Radelczuk T., Kurs kelnerski dla techników żywienia i kucharzy małej gastronomii, 2011, nr 3, s, 13, 14
 605. Samorząd Uczniowski, Dzień Babci i Dziadka w SP w Kamienicy Dolnej, 2011, nr 3, s. 14
 606. Śliż M., Jak przedszkolaki bawią się w karnawale, 2011, nr 3, s. 3
 607. Uczestniczki projektu, ZS w Januszkowicach nauka tańca w ramach projektu, 2011, nr 3, s. 23
 608. ZS w Januszkowicach ogłasza dodatkową rekrutację , 2011, nr 3, s, 22
 609. atsz, Konkurs na najsmaczniejsze danie babci, 2011, nr 4, s. 14
 610. atsz, Na chwilę wytchnienia, 2011, nr 4, s. 7
 611. Augustyn M., Angielski szansą na lepszą przyszłość, 2011, nr 4, s. 23
 612. Dyrekcja nauczyciele i pracownicy SP w Brzostku, Życzenia świąteczne, 2011, nr 4, s. 36
 613. HL, Pracownia komputerowa, 2011, nr 4, s. 15
 614. Rada Rodziców, Podziel się posiłkiem, 2011, nr 4, s. 24
 615. RW, Michał Dobosz laureatem interdyscyplinarnego konkursu z j. polskiego, 2011, nr 4, s. 15
 616. Szczucińska I., Odkrywamy talenty i zainteresowania, 2011, nr 4, s. 22
 617. Uczestnicy projektu, A brzosteckie zegary wciąż biją, 2011, nr 4, s. 12, 13
 618. Uczestnicy, Żeby człowiek był człowiekiem, 2011, nr 4, s. 13
 619. ZS w Siedliskach Bogusz, Powitanie wiosny „Megamózgami”, 2011, nr 4, s. 34
 620. Brodzik Ł., W domu nuda u nas cuda, 2011, nr 5, s, 12
 621. DN, Przedszkolaki przyjaciółmi natury, 2011, nr 5, s. 30
 622. JP, Spotkanie z Bernim, 2011, nr 5, s. 6
 623. Kolbusz G., Tablica interaktywna dla ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2011, nr 5, s. 20
 624. Słupek J., Sprawozdanie z konkursu „Najlepszy mechanizator”, 2011, nr 5, s. 10
 625. Sprawozdanie z konkursu „Najlepszy kucharz”, 2011, nr 5, s, 10
 626. aa, Akcja charytatywna, 2011, nr 6, s. 7
 627. atsz, Dzień Mamy w Akademii Malucha, 2011, nr 6, s. 18
 628. Kawalec M., Druga edycja Grassroots Day, 2011, nr 6, s. 31, 32
 629. Kobak U., Powiatowe dyktando, 2011, nr 6, s. 12
 630. Kobak U., Tacy sami, 2011, nr 6, s. 23
 631. LB, Bezpieczni w ruchu drogowym, 2011, nr 6, s. 23
 632. Pruchnik L., Stypendium Fundacji Rodziny Webberów dla Waldemara Wójcika, 2011, nr 6, s. 4
 633. Rada Rodziców, Stoliczku nakryj się, 2011, nr 6, s. 17
 634. Społeczność szkoły, Miła niespodzianka, 2011, nr 6, s. 4
 635. Stowarzyszenie, Jak Majówka to tylko w Siedliskach, 2011, nr 6, s. 39
 636. Szczepkowicz P., Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Nagrody Burmistrza Brzostku, 2011, nr 6, s. 11
 637. Tyburowski B., Młodzi historycy zwiedzają swój kraj, 2011, nr 6, s. 25
 638. Wojnarowska U., Echa beatyfikacji Jana Pawła II, 2011, nr 6, s. 6
 639. aa, Pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, 2011, nr 7, s. 7
 640. aa, Z Danonem zdrowo i sportowo, 2011, nr 7, s. 5
 641. atsz, Projekt Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia…w SP w Brzostku, 2011, nr 7, s. 10, 11
 642. Dofinansowanie zakupu podręczników, 2011, nr 7, s. 27
 643. PS, Oświatowych parę liczb, 2011, nr 7, s. 10
 644. Uczestnicy, Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim, 2011, nr 7, s. 9
 645. Wesołowska D., Uczniowie z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku laureatami konkursu, 2011, nr 7, s. 15
 646. Węgrzyn C., Jubileusz 60-lecia Szkoły w Januszkowicach, 2011, nr 7, s. 3, 4
 647. Wojdyła W., Podsumowanie projektu Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia… w SP w Przeczycy, 2011, nr 7, s. 9
 648. Koleżanki i koledzy, Wieloletni dyrektor ZS im. Jana Pawła II w Brzostku Halina Nowak odchodzi, 2011, nr 8, s. 4
 649. Nosal J., Zagłosuj na plac zabaw w Nawsiu Brzosteckim, 2011, nr 8, s. 17
 650. Regulamin korzystania z placu zabaw przy SP w Brzostku, 2011, nr 8, s. 30
 651. RW, Takie rzeczy to tylko we Lwowie, 2011, nr 8, s. 25, 26, 27
 652. SK, Powstaje nowa sala gimnastyczna, 2011, nr 8, s. 16
 653. Słupek J., Moje pożegnanie z pracą zawodową, 2011, nr 8, s. 9
 654. Traciłowska K., Zakończenie realizacji projektu edukacyjnego, 2011, nr 8, s. 14, 15
 655. Lalka „Brzostynka”, 2011, nr 9, s. 2
 656. Leja M., Każde dziecko jest zdolne, 2011, nr 9, s. 3
 657. M.Cz., Najlepsi z najlepszych, 2011, nr 9, s. 8
 658. Nauczyciele SP w Brzostku, Wychowanie to dobre czyny i słowa pełne miłości, 2011, nr 9, s. 5
 659. Nawracaj D., Start małego przedszkolaka, 2011, nr 9, s. 6, 7
 660. Nosal I., Stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji, 2011, nr 9, s. 8
 661. Wydarzenia w obiektywie, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, 2011, nr 9, s. 2
 662. ZS w Januszkowicach, Kapitał Ludzki, 2011, nr 9, s. 14
 663. BZ, Sprzątanie świata 2011’, 2011, nr 10, s. 10
 664. Dziedzic A., Augustyn A., Zegarowska K., Cudze chwalicie swego nie znacie, 2011, nr 10, s. 14, 15
 665. Rada Rodziców, Jedz owoce i warzywa, 2011, nr 10, s. 34
 666. Rada Rodziców, Turniej Danone CUP, 2011, nr 10, s. 15
 667. Radelczuk T., Praktyki zawodowe w ZS im. Jana Pawła II, 2011, nr 10, s. 22
 668. Śliż M., Jesienne spotkanie przy ognisku, 2011, nr 10, s. 25
 669. Wojnarowska U., Modernizacja na miarę XXI wieku, 2011, nr 10, s. 12
 670. atsz, Kolejny wygrany projekt, 2011, nr 11, s. 5
 671. atsz, Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2011, nr 11, s. 5
 672. atsz, Sukces który cieszy, 2011, nr 11, s. 9
 673. EM., Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej, 2011, nr 11, s. 16, 17
 674. Grzesiakowska M., Traciłowska K., Jubileusz 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, 2011, nr 11, s. 11
 675. Hudyma A., Taki Patron zobowiązuje, 2011, nr 11, s. 16, 17
 676. Kasprzyk P., Sprawozdanie z wyjazdu uczniów na AGRO SHOW 2011 w Bednarach, 2011, nr 11, s. 26, 27
 677. Rada Rodziców, Ciasteczkowy dzień, 2011, nr 11, s. 9
 678. Wojdyła W., Projekt „Wiejska Szkoła w Środku Europy bez Różnic”, 2011, nr 11, s. 13
 679. Wojnarowska U., 10 lat to tak wiele i niewiele, 2011, nr 11, s. 20, 21
 680. Zima A., Sprawozdanie z rozdania „Świadectw dojrzałości społecznej”, 2011, nr 11, s. 6
 681. atsz, Warsztaty w Muzeum Lalek w Pilźnie, 2011, nr 12, s. 22
 682. atsz, Witaj pierwsza klaso, 2011, nr 12, s. 12
 683. Misiura A., Prawie jak na wojnie, 2011, nr 12, s. 16, 17
 684. PS, Władysław Chajec by się ucieszył, 2011, nr 12, s. 12, 13
 685. Rada Rodziców, Na śniadanie do Kamienicy Dolnej, 2011, nr 12, s. 26
 686. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w Siedliskach, 2011, nr 12, s. 24
 687. Śliż M., Pasowanie na przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Brzostku, 2011, nr 12, s. 22
 688. atsz, Tajemnica Wigilijnej Nocy, 2012, nr 1, s. 16
 689. Młyniec T., Młodzi bliżej literatury, 2012, nr 1, s. 12, 13
 690. Nauczyciele ZS im. J. Pawła II w Brzostku, Sukces zaczyna się w szkole, 2012, nr 1, s. 8
 691. Przybyło U., Boże Narodzenie z tradycją jasełkową w SP w Przeczycy, 2012, nr 1, s. 21
 692. Rada Rodziców, Wśród nocnej ciszy, 2012, nr 1, s. 16
 693. atsz, Dzień Babci i Dziadka w brzosteckiej podstawówce, 2012, nr 2, s. 34
 694. atsz, Z życia szkoły, 2012, nr 2, s. 14, 15, 16
 695. Jamróz W., Pozalekcyjne zajęcia w Bibliotece, 2012, nr 2, s. 24
 696. Nauczyciele, Sukcesy Jaromira uczniowską inspiracją, 2012, nr 2, s. 11
 697. Nawracaj D., Brzosteckie przedszkolaki świętują z Babcią i Dziadkiem, 2012, nr 2, s. 9
 698. Wójcik A., Obcojęzyczne kolędowania w kołaczyckim liceum, 2012, nr 2, s. 12
 699. Zdziarska W., Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Gorzejowej, 2012, nr 2, s. 10
 700. atsz, Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej, 2012, nr 3, s. 12
 701. atsz, Szkolny etap konkursu matematycznego w SP w Brzostku, 2012, nr 3, s. 19
 702. Jop M., Działania wychowawcze podejmowane w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2012, nr 3, s. 22, 23
 703. Machaj M., Jak zabawa karnawałowa to w Kamienicy Dolnej, 2012, nr 3, s. 18
 704. Płaziak B., W bajkowej krainie - bal karnawałowy przedszkolaków, 2012, nr 3, s. 6
 705. Radelczuk T., Szkolenie kursowe w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2012, nr 3, s. 17
 706. Redakcja gazetki szkolnej, „Gimdziupla” najlepsza w powiecie, 2012, nr 3, s. 3
 707. Trenerzy, szansa na udany egzamin gimnazjalny dla uczestników projektu, 2012, nr 3, s. 21
 708. Trenerzy, Zajęcia z języka polskiego, matematyki i przyrody przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, 2012, nr 3, s. 20
 709. atsz, Przedświąteczna działalność Szkolnego Koła Caritas, 2012, nr 4, s. 6
 710. Batycki P., Dzień Bezpiecznego Internetu w brzosteckim gimnazjum, 2012, nr 4, s. 25
 711. Berrahal J., Dalsze losy absolwentów ZS im JP II w Kleciach, 2012, nr 4, s. 22, 23; 2012, nr 5, s. 21; 2013, nr 2, s. 30, 31; 2013, nr 4, s. 26, 27
 712. Cabaj Z., Jeden zwycięzca ale wielu wygranych czyli Megamózgi, 2012, nr 4, s. 3
 713. Dzień otwarty w ZS im J. Pawła II w Brzostku, 2012, nr 4, s. 17
 714. Kierunki kształcenia w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2012, nr 4, s. 16, 17
 715. Kluza J., Magda dwukrotną laureatką konkursu z języka niemieckiego, 2012, nr 4, s. 10
 716. Kolbusz M., Odkryli smak sukcesu, 2012, nr 4, s. 12
 717. Lechwar D., Palar J., Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze, 2012, nr 4, s. 20
 718. Nauczyciele, Podróż do cudownego świata poezji, 2012, nr 4, s. 4
 719. PS, Już się mury pną do góry, 2012, nr 4, s. 8, 9
 720. Stokłosa T., Lekcja otwarta z historii regionalnej, 2012, nr 4, s. 24
 721. Szczucińska I., Opieka nad pomnikowym dębem w Januszkowicach, 2012, nr 4, s. 15
 722. Uczestnicy, VIII Kongres Nauczycieli w Rzeszowie, 2012, nr 4, s. 11
 723. Uczestniczka, W Kamienicy Dolnej już zakwitły pierwsze kwiaty, 2012, nr 4, s. 7
 724. aa, Finał Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego, 2012, nr 5, s. 13
 725. Hudyma A., Nie szukaj daleko tego co znajdziesz blisko, 2012, nr 5, s. 11
 726. Kokoczka S., Wycieczka uczniów ZS w Januszkowicach do Skansenu, 2012, nr 5, s. 23
 727. PS, Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie, 2012, nr 5, s. 12
 728. Rada Sołecka, Nowy plac zabaw dla Kamienicy Dolnej, 2012, nr 5, s. 5
 729. Raś E., Laureaci XII Powiatowego Etapu do XVIII Ogólnopolskiej Edycji…, 2012, nr 5, s. 6
 730. Rogala Z., Co będzie z nauczaniem historii?, 2012, nr 5, s. 7
 731. Stowarzyszenie w ZS w Siedliskach Bogusz zaprasza, 2012, nr 3, s. 18
 732. Trenerka, Pozalekcyjne zajęcia w ZS w Januszkowicach, 2012, nr 5, s. 22, 23
 733. Uczestnicy, Wycieczka do zakładu produkującego świeczki FEM Polska, 2012, nr 5, s. 5
 734. atsz, Montaż słowno-muzyczny „Uczysz mnie mamo mądrości”, 2012, nr 6, s. 16
 735. , Kędzior J., Wspomnienia z lat nauczycielskich w Skurowej /fragmenty książki/ 2012, nr 6, s. 14, 15; 2012, nr 7, s. 14, 15
 736. Nawracaj D., Bezpieczny przedszkolak, 2012, nr 6, s. 12
 737. Szczepkowicz P., Nagrody Burmistrza dla uczniów, 2012, nr 6, s. 22
 738. Trenerki, Pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w ZS w Januszkowicach, 2012, nr 6, s. 24
 739. Uczestniczki, Wypada nam budować przyszłość nadziei, 2012, nr 6, s. 10
 740. atsz, Z Akademii Malucha w szkolny świat, 2012, nr 7, s. 11
 741. Batycki P., Rowerami do „Rozdzielni Wiatrów”, 2012, nr 7, s. 22
 742. Kawalec P., Plac zabaw w Nawsiu Brzosteckim, 2012, nr 7, s. 10
 743. Machaj M., Rodzinne Euro 2012’ w Kamienicy Dolnej, 2012, nr 7, s. 11
 744. Rogala Z., III Międzyszkolny Turniej „Wielcy Polacy” w ZS w Januszkowicach, 2012, nr 7, s. 16
 745. Wyprawka szkolna, 2012, nr 7, s. 25
 746. atsz, Wakacje których się nie zapomina, 2012, nr 8, s. 7
 747. PS, Przed szkolnym dzwonkiem, 2012, nr 8, s. 8
 748. RW i CW, Chorwacja – Słowiańska dusza w oliwnym gaju, 2012, nr 8, s. 23, 24, 25
 749. atsz, Ruszyły kolejne projekty, 2012, nr 9, s. 7
 750. Boguszanki, Wszystko co dobre kiedyś się kończy, 2012, nr 9, s. 13
 751. Czech M., Nagrody Burmistrza Brzostku dla młodych zdolnych, 2012, nr 9, s. 5
 752. Kawalec P., Plac zabaw przy ZS w Nawsiu Brzosteckim już gotowy, 2012, nr 9, s. 7
 753. Rogala Z., Znowu zadźwięczał szkolny dzwonek, 2012, nr 9, s. 18, 19
 754. ZS w Januszkowicach, Wiejska Szkoła w Środku Europy Bez Różnic, 2012, nr 9, s. 23
 755. Członkowie, Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” w SP w Brzostku, 2012, nr 10, s. 15
 756. Dziedzic K., Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz wyrusza na podbój Europy, 2012, nr 10, s. 14
 757. Informacja o projekcie „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminie Brzostek”, 2012, nr 10, s. 31
 758. Przewoźnik J., Piknik rodzinny połączony z pasowaniem pierwszoklasistów, 2012, nr 10, s. 13
 759. Rogala Z., W przeczyckiej szkole, 2012, nr 10, s. 16, 17
 760. Wojdyła I., Wycieczka uczniów Gimnazjum w Brzostku do „Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie”, 2012, nr 10, s. 27
 761. aa, Edukacyjny wyjazd w Dniu Edukacji, 2012, nr 11, s. 7
 762. aa, Święto pieczonego ziemniaka w Kamienicy Dolnej, 2012, nr 11, s. 15
 763. atsz, Lekcja otwarta w ramach akcji „Fundusze Europejskie dla najmłodszych”, 2012, nr 11, s. 19
 764. atsz, Medale KEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 2012, nr 11, s. 4
 765. Kolbusz M., Nauczyciele w „Szkole Mistrzów”, 2012, nr 11, s. 16, 17
 766. KZ, WK, Uczniu siądź tu na przerwie a odpocznij sobie, 2012, nr 11, s. 20
 767. Nauczyciele i uczniowie, Zalau miasto wspomnień…, 2012, nr 11, s. 8
 768. Nosal J., II etap budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brzostku, 2012, nr 11, s. 9
 769. Płaziak B., Niezapomniana sobota, 2012, nr 11, s. 17
 770. Przybyło U., Niezwykła lekcja historii, 2012, nr 11, s. 22
 771. Uczestnicy, Hej Bieszczady jakie cudne, 2012, nr 11, s. 15
 772. Uczniowie, Warto zdobywać szczyty, 2012, nr 11, s. 7
 773. atsz, Dzień życzliwości, 2012, nr 12, s. 15
 774. atsz, Polskie drogi do wolności, 2012, nr 12, s. 8
 775. Karmelita D., Jędrusik W., Pruchnik K., Angielski na wesoło – Native speakerzy w ZS w Januszkowicach, 2012, nr 12, s. 22, 23
 776. Kobak-Hunia A., Miłość ojczyzny naszym prawem – refleksje o narodzie, 2012, nr 12, s. 9
 777. Kokoczka S., Ze sztuką na ty – uczniowie z Januszkowic w teatrze, 2012, nr 12, s. 23
 778. Liana R., Pasowanie na przedszkolaka, 2012, nr 12, s. 26
 779. MA, Śniadanie daje moc, 2012, nr 12, s. 14
 780. Maziarz G., Finał projektu „Brzosteckie dary natury w słoiku”, 2012, nr 12, s. 12
 781. Przewoźnik Maria, Uczniowie z Januszkowic uczcili Święto Niepodległości, 2012, nr 12, s. 6, 7
 782. Szczucińska I., Projekt „Krokus” w ZS im. A. Mickiewicza w Januszkowicach, 2012, nr 12, s. 12
 783. UP, Hokus-pokus czary-mary Niech się spełnią andrzejkowe czary, 2012, nr 12, s. 14
 784. atsz, Pasowanie na ucznia klasy pierwszej w SP w Brzostku, 2013, nr 1, s. 10
 785. atsz, Przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „To właśnie tego wieczoru”, 2013, nr 1, s. 16
 786. atsz, Sześciolatku witaj w przyjaznej szkole, 2013, nr 1, s, 15
 787. JP, Jasełka w SP w Przeczycy, 2013, nr 1, s. 10
 788. Kobak-Hunia A., Konkurencja nie śpi, 2013, nr 1, s. 11
 789. Młyniec T., Betlej J., Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w ZS im. Jana P.II w Brzostku, 2013, nr 1, s. 12
 790. ZC, Skrzydła dla Patrycji, 2013, nr 1, s. 5
 791. aa, „Wystarczy dobry pomysł aby wykrzesać talenty dzieci” czyli – jak rozwijać kompetencje dzieci i młodzieży, 2013, nr 2, s. 10, 11
 792. atsz, Koncertowe spotkanie Rad Oddziałowych, 2013, nr 2, s. 9
 793. atsz, Niezapomniana przygoda w królestwie pszczół, 2013, nr 2, s. 23
 794. Augustyn M., Twórczość inspiracją dla młodzieży ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 2, s. 5
 795. Cholewiak B., Przedszkolaki uczciły święto Babci i Dziadka, 2013, nr 2, s. 23
 796. Nauczyciele SP w Brzostku, Z życia szkoły, 2013, nr 2, s. 12, 13, 14
 797. Nosal I., Informacja o projekcie „ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Brzostek”, 2013, nr 2, s. 10
 798. Organizatorzy, Nowa edycja konkursu „Megamózgi 2013”, 2013, nr 2, s. 6
 799. Winiarska K., Węgrzyn K., Lepszy start w przyszłość. Efekty projektu, 2013, nr 2, s. 28
 800. atsz, Ferie w Szkole Podstawowej w Brzostku, 2013, nr 3, s. 7
 801. atsz, Wróciła z tarczą z Rzeszowa, 2013, nr 3, s. 12
 802. Betlej J., Spotkanie z książką w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 3, s. 11
 803. Kolbusz G., Unijne pieniądze w ZS im. JP II w Brzostku, 2013, nr 3, s. 17
 804. Nowicka M., Mężyk M., To już 11 lat, 2013, nr 3, s. 21
 805. Przybyło U., Zabawa karnawałowa uczniów SP w Przeczycy, 2013, nr 3, s. 15
 806. Radelczuk T., Wycieczka dydaktyczna uczniów Technikum Żywienia, 2013, nr 3, s. 15
 807. Redakcja, Gimdziupla świętowała 100 numer, 2013, nr 3, s. 3
 808. Staniszewska B., Weronika i Monika…”Na Zielonej Ukrainie”, 2013, nr 3, s. 10
 809. Śliż M., Zabawa karnawałowa w brzosteckim przedszkolu, 2013, nr 3, s. 8
 810. aa, Talerzyki na sprzęciki, 2013, nr 4, s. 13
 811. agb, Szymon i Wiktor na wojewódzkim podium, 2013, nr 4, s. 6
 812. atsz, Bajka o szczęściu, 2013, nr 4, s. 8
 813. atsz, Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 2013, nr 4, s. 3
 814. Augustyn M., Święto Patrona Szkoły w SP w Przeczycy, 2013, nr 4, s. 10, 11
 815. Dzień otwarty w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 4, s. 13
 816. Hudyma A., Turniej klas…i nikt nie poszedł na wagary, 2013, nr 4, s. 15
 817. Kierunki kształcenia w ZS im Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 4, s. 13
 818. Kluza J., Walia – kraina zamków i malowniczych wybrzeży, 2013, nr 4, s. 30
 819. Machaj D., Gimnazjalisto! Technik architektury…, 2013, nr 4, s. 27
 820. Nosal I., Zbiorczy Raport z ankiet rodziców w projekcie, 2013, nr 4, s. 14
 821. Uczestnicy, Małe Megamózgi, 2013, nr 4, s. 7
 822. UP, Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez uczniów SP w Przeczycy, 2013, nr 4, s. 23
 823. Węgrzyn C., Dziennikarskie sukcesy uczennic ZS w Januszkowicach, 2013, nr 4, s. 11
 824. Wyróżnienie dla Gimnazjum w Brzostku, 2013, nr 4, s. 25
 825. ZC, Dla kogo tablety czyli Megamózgi, 2013, nr 4, s. 3
 826. atsz, W hołdzie Maryi Królowej Polski, 2013, nr 5, s. 4
 827. Augustyn M., Szukałem Was, 2013, nr 5, s. 13
 828. Jamróz W., Szkolne Koło Caritas w ZS im A. Mickiewicza w Januszkowicach, 2013, nr 5, s. 12
 829. Kierunki kształcenia w ZS im Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 5, s. 24, 25
 830. Nauczyciele, Dni otwarte w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 5, s. 25, 26
 831. Przybyło U., Teatrzyk kukiełkowy, 2013, nr 5, s. 29
 832. Rams A., Cenacolo – żywe świadectwo zwycięstwa, 2013, nr 5, s. 4
 833. Rams R., Jeśli zapomnę o nich Ty Boże na niebie…, 2013, nr 5, s. 18
 834. Uczestnicy, Podróż marzeń, 2013, nr 5, s. 14, 15, 16
 835. aa, Drugie miejsce dla Małgosi Dunajskiej, 2013, nr 6, s. 12
 836. aa, Gimnazjaliści na podium, 2013, nr 6, s. 11
 837. aa, Nowa wersja Czerwonego Kapturka, 2013, nr 6, s. 15
 838. aa, Spotkanie z Księdzem Biskupem, 2013, nr 6, s. 5
 839. agb, Śladami Ignacego Łukasiewicza, 2013, nr 6, s. 8
 840. Kolbusz M., Ziemniaczane fantazje, 2013, nr 6, s. 13
 841. MA, Kolorowe boiska…czyli Szkolna Pierwsza Liga, 2013, nr 6, s. 12
 842. Nawracaj D., Konkurs piosenki „Śpiewajmy o przyrodzie”, 2013, nr 6, s. 9
 843. Opiekun, Jeszcze o nim usłyszymy, 2013, nr 6, s. 22
 844. Przybyło U., Mama – najpiękniejsze słowo świata, 2013, nr 6, s. 9
 845. Rogala Z., IV Międzyszkolny Turniej „Wielcy Polacy”…, 2013, nr 6, s. 15, 16
 846. Szczepkowicz P., Nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce, 2013, nr 6, s. 10
 847. Uczestnicy wyjazdu, Kultura i zwyczaje hiszpańskie nie są nam obce, 2013, nr 6, s. 10
 848. agb, Labores Pariunt Honores (Trudy przynoszą zaszczyty), 2013, nr 7, s. 26
 849. atsz, Mali aktorzy na scenie, 2013, nr 7, s. 24
 850. atsz, Prawdziwa radość jest w nas, 2013, nr 7, s. 13
 851. Dyrekcja i nauczyciele, Dzień Rodziny w Kamienicy Górnej, 2013, nr 7, s. 12
 852. Maziarz P., Ryba E., Akcja zbiórki telefonów zakończona, 2013, nr 7, s. 25
 853. Przybyło U., Młodzież i dzieci SP w Przeczycy dziękują, 2013, nr 7, s. 11
 854. Sobczyk M., La Dolce Vita (słodkie życie)?, 2013, nr 7, s. 25
 855. Uczestniczka, Wytańczyli I miejsce, 2013, nr 7, s. 27
 856. Warchał E., Piknik Rodzinny, 2013, nr 7, s. 16, 17
 857. Nosal I., Wyprawka szkolna, 2013, nr 8, s. 9
 858. Augustyn M, Warchał E., Rok szkolny czas zacząć, 2013, nr 9, s. 23
 859. PS, Witaj szkoło, 2013, nr 9, s. 3
 860. BZ, Odkrywamy czystą Polskę – to hasło przewodnie Sprzątania Świata 2013’, 2013, nr 10, s. 5
 861. MCz, Najlepsi uczniowie nagrodzeni, 2013, nr 10, s. 8
 862. Pietruszewska M, Raś K, Uczniowie w Nawsiu Brzosteckim czytają Fredrę, 2013, nr 10, s. 7
 863. PS, Ślubowanie nauczycieli mianowanych, 2013, nr 10, s. 8
 864. Sylwia, Karolina, Pożegnanie lata, 2013, nr 10, s. 25
 865. Warchał E., Młodzi ekolodzy, 2013, nr 10, s. 10
 866. Wojciech, Paweł, Agnieszka, Radelczuk T., Praktyczna nauka zawodu w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 10, s. 12, 13
 867. aa, Gimnazjum w Brzostku kibicuje, 2013, nr 11, s. 7
 868. atsz, Czterdzieści lat minęło, 2013, nr 11, s. 4, 5
 869. Dziedzic K., Spektakl profilaktyczno – edukacyjny EU4JA (Euforia), 2013, nr 11, s. 11
 870. Kluza J., Gimdziupla w Junior Media, 2013, nr 11, s. 10
 871. Machaj M., WF z klasą w Gimnazjum w Brzostku, 2013, nr 11, s. 13
 872. Wojdyła W., Pasowanie pierwszoklasistów, 2013, nr 11, s. 25
 873. aa, Wyróżnienie dla Małgosi Dunajskiej, 2013, nr 12, s. 17
 874. atsz, Akademia Malucha świętuje, 2013, nr 12, s. 11
 875. atsz, Dzień Życzliwości w SP w Brzostku, 2013, nr 12, s. 11
 876. atsz, Pasowanie na pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Brzostku, 2013, nr 12, s. 8, 9
 877. atsz, Powiatowi Liderzy Sportu w Brzostku, 2013, nr 12, s. 10
 878. Czyrnia W., Moja mała Ojczyzna jako cząstka mojego świata wartości /praca nagrodzona w konkursieNiepodległość jest z nas”/, 2013, nr 12, s. 19
 879. Grupa Wolontariatu, Gimnazjum spieszy z pomocą, 2013, nr 12, s. 30
 880. Kibice, Sukces brzosteckiego Gimnazjum na skalę ogólnopolską, 2013, nr 12, s. 8
 881. Lejkowska H., Andrzejkowe wróżby, 2013, nr 12, s. 21
 882. Płaziak B., Pasowanie na przedszkolaka w grupie „Leśne Skrzaty”, 2013, nr 12, s. 17
 883. Radelczuk T., Wycieczka zawodowa uczniów ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 12, s. 29
 884. Samorząd Uczniowski, Konkurs na najpiękniejszy bukiet jesienny,2013, nr 12, s. 18
 885. Samorząd, Papieros zapala się w mózgu, 2013, nr 12, s. 33
 886. Sekcja sportowa, V Bieg Niepodległości Brzeźnica 2013, 2013, nr 12, s. 17
 887. Uczestnicy, Lekcja historii w obozie zagłady, 2013, nr 12, s. 22, 23
 888. Uczestnicy, Srebro w Święto Niepodległości dla Gimnazjum w Brzostku, 2013, nr 12, s. 20
 889. Uczniowie, Szkoła w Kamienicy Dolnej czci Święto Niepodległości, 2013, nr 12, s. 18
 890. Warchał E., Bezpieczeństwo jest najważniejsze, 2013, nr 12, s. 30, 31
 891. Wolontariusze, Upominek dla potrzebujących, 2013, nr 12, s. 33
 892. Wójcik M., Wojciech i Mateusz laureatami konkursu „Niepodległość jest z nas”, 2013, nr 12, s. 19
 893. atsz, Gdzie jest nasze Betlejem, 2014, nr 1, s. 3
 894. EW, Cicha noc święta noc…Jasełka w Przeczycy, 2014, nr 1, s. 4
 895. Karmelita M., Wielki sukces literacki Sylwii Cieplik z Gimnazjum w Januszkowicach, 2014, nr 1, s. 25
 896. Nawracaj D., Spotkanie z kolędą, 2014, nr 1, s. 5
 897. Obdarowani, Paczka która wciąga i odmienia życie, 2014, nr 1, s. 3
 898. PS, Hala sportowa przy brzosteckim Gimnazjum już niebawem, 2014, nr 1, s. 18
 899. Samorząd ZS w Siedliskach Bogusz, Koncert serc „Dla Mariusza”, 2014, nr 1, s. 26
 900. Świszcz M., Spotkanie wigilijne w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2014, nr 1, s. 3
 901. Warchał E., Cały rok na Ciebie czekamy, 2014, nr 1, s. 4
 902. Warchał E., Żywa lekcja przyrody, 2014, nr 1, s. 24
 903. Wolontariusze, Siebie dać innym, 2014, nr 1, s. 5
 904. aa, Nie tylko nauką żyje szkoła, 2014, nr 2, s. 10, 11
 905. atsz, Herbatka dla Babci i Dziadka, 2014, nr 2, s. 3
 906. JP, Gwiazdka w PSP w Kamienicy Dolnej, 2014, nr 2, s. 4
 907. LB, 100 lat Babci i Dziadka, 2014, nr 2, s. 9
 908. LB, II miejsce dla szopki z Kamienicy Dolnej, 2014, nr 2, s. 18
 909. Nawracaj D., Brzosteckie przedszkolaki dla Babci i Dziadka, 2014, nr 2, s. 3
 910. Pedagog, Z życia szkoły /SP w Brzostku /, 2014, nr 2, s. 6, 7, 8
 911. Warchał E., Wspólny cel w SP w Przeczycy, 2014, nr 2, s. 12
 912. Warchał E., Zabawa Choinkowa w SP w Przeczycy, 2014, nr 2, s. 24
 913. Wojdyła W., Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka, 2014, nr 2, s. 24
 914. Wójcik A., Kolędując rozwijamy swoje umiejętności językowe, 2014, nr 2, s. 5
 915. Zawodnicy, Powiatowy sukces sportowy, 2014, nr 2, s. 30
 916. Żurowska A., Kompetencje kluczowe na co dzień, 2014, nr 2, s. 9
 917. atsz, Cała Polska Czyta Dzieciom i my też, 2014, nr 3, s. 6
 918. Kokoczka S., Nauczyciel ZS w Januszkowicach na międzynarodowym szkoleniu w Niemczech, 2014, nr 3, s. 18
 919. Liana R., Kto nie bawi się z nami temu będzie żal, 2014, nr 3, s. 8
 920. Machaj M., Gminne rozgrywki w piłkę siatkową, 2014, nr 3, s. 19
 921. Nauczyciele, Powrót z igrzysk /Hunia Jaromir/, 2014, nr 3, s. 10
 922. Radelczuk T., Praktyczna nauka zawodu w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2014, nr 3, s. 20, 21
 923. Skocz W., Patron na miarę czasów –ks Józef Jałowy, 2014, nr 3, s. 12
 924. Stowarzyszenie Razem w Przyszłość 1 % podatku, 2014, nr 3, s. 13
 925. Szkoła Podstawowa w Przeczycy 1 % podatku, 2014, nr 3, s. 35
 926. Uczestnicy, Uczniowie z ZS w Januszkowicach wspierają Dom Dziecka w Dębicy, 2014, nr 3, s. 19
 927. Warchał E., Wspólnie rozwijajmy pasję czytelniczą, 2014, nr 3, s. 26
 928. aa, Dziś dla każdej Pani mamy kwiatek, 2014, nr 4, s. 30
 929. aa, Śpiewam bo lubię wyróżnienie dla Małgosi, 2014, nr 4, s. 20
 930. atsz, Akcja „Bądź Widoczny Po Zmroku”, 2014, nr 4, s. 8
 931. atsz, Spotkanie z Panią dietetyk Anną Piotrowską, 2014, nr 4, s. 9, 10
 932. DK, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w PS w Kamienicy Dolnej, 2014, nr 4, s. 12
 933. EM, Wokalne sukcesy brzosteckiego rodzeństwa, 2014, nr 4, s. 29
 934. Machaj M., Turniej Coca-Cola Cup 2014’, 2014, nr 4, s. 30
 935. Nawracaj D., W przedszkolu w Brzostku /bądź widoczny /, 2014, nr 4, s. 9
 936. Organizatorzy, Święto jednej z najdłużej znanych stałych matematycznych, 2014, nr 4, s. 25
 937. PS, Uroczystość otwarcia i nadania imienia hali sportowej w Brzostku, 2014, nr 4, s. 3
 938. Rachowicz A., Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, 2014, nr 4, s. 28
 939. Raś E., Patryk Machaj laureat powiatowego etapu, 2014, nr 4, s. 7
 940. Skocz W., Wspólne czytanie w Szkole Podstawowej w Przeczycy, 2014, nr 4, s. 14, 15
 941. Uczestnicy, Małe jest piękne wyjazd do Słowenii, 2014, nr 4, s. 28, 29
 942. zc, Sezon na myślenie czyli Megamózgi 2014’, 2014, nr 4, s. 20
 943. atsz, II miejsce w powiecie dębickim, 2014, nr 5, s. 7
 944. Cieplik S., Konkurs na flash mob promujący 10. rocznicę przystąpienia Polski do UE, 2014, nr 5, s. 11
 945. Machaj M., Awans na zawody wojewódzkie, 2014, nr 5, s. 32
 946. Machaj M., VI Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora LO w Kołaczycach, 2014, nr 5, s. 32
 947. MH, As matematyczny /Kamil Piekarczyk/, 2014, nr 5, s. 32
 948. Oferta edukacyjna ZS im. Jana Pawła II w Brzostku w roku szkolnym 2014/2015, 2014, nr 5, s. 16, 17
 949. Płaziak B., Spotkanie z lekarzem w grupie „Leśne Skrzaty”, 2014, nr 5, s. 6
 950. Śliż M., Brzosteckie przedszkole pamięta o Świętym Janie Pawle II, 2014, nr 5, s. 5
 951. Uczniowie gimnazjum w Siedliskach Bogusz, W hołdzie tym którzy zginęli podczas okupacji, 2014, nr 5, s. 25
 952. Warchał E., Kultywujemy tradycję, 2014, nr 5, s. 6
 953. Warchał E., Śladami Papieża Polaka, 2014, nr 5, s. 5
 954. Węgrzyn K., Mamroł W., Szkolna debata na temat: Młodzi aktywni…, 2014, nr 5, s. 10
 955. ZS w Siedliskach - Bogusz zaprasza na przegląd artystyczny zespołów regionalnych, 2014, nr 5, s. 29
 956. aa, Cała łąka kwiatów dla Mamy i Taty, 2014, nr 6, s. 9
 957. aa, Matematyczne sukcesy uczniów gimnazjum, 2014, nr 6, s. 33
 958. atsz, Polska flaga na Monte Cassino – 70-ta rocznica wielkiego zwycięstwa Polaków, 2014, nr 6, s. 3
 959. Kawalec M., Karolina Prokuska brązową medalistką XIV edycji „Z Podwórka na…”, 2014, nr 6, s. 11
 960. Kierownik projektu, Rozwój uczniów z Gminy Brzostek dzięki wyrównywaniu szans edukacyjnych, 2014, nr 6, s. 28
 961. Kluza J., Tydzień z Comeniusem – wizyta partnerów w Polsce, 2014, nr 6, s. 13
 962. Kolbusz M., Konkurs „Trendy w dekoracji stołów”, 2014, nr 6, s. 17
 963. Organizatorzy, Wędrowny Dzień Matki, 2014, nr 6, s. 9
 964. Rachowicz A., Akademia z okazji Dnia Matki, 2014, nr 6, s. 27
 965. Skocz W., Śladami naszych przodków, 2014, nr 6, s. 27
 966. Szczepkowicz P., Ogłoszenie, Nagrody Burmistrza Brzostku, 2014, nr 6, s. 34
 967. aa, Święto Wolności w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2014, nr 7, s. 8
 968. aa, XI Edycja Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”, 2014, nr 7, s. 16, 17
 969. atsz, Bieg ku pamięci, 2014, nr 7, s. 27
 970. Domaradzka E., Finał VIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Królowa Jadwiga vetera et nova”, 2014, nr 7, s. 33
 971. Hudyma A., Jop M., Zjazd rodzinny /ZS im. Jana Pawła II w Brzostku/, 2014, nr 7, s. 22
 972. Kmiecik M., Zdobyliśmy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, 2014, nr 7, s. 32
 973. Kowalska C., Karmelita M., Lekcja wolności, 2014, nr 7, s. 8
 974. Nauczyciele, Jedyna w gminie Szkoła Ruchu, 2014, nr 7, s. 32, 33
 975. Nawracaj D., Razem można więcej, 2014, nr 7, s. 7
 976. Rams A., Spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 2014, nr 7, s. 14
 977. Raś E., 20. Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, 2014, nr 7, s. 16, 17
 978. Reporterzy, Być dziennikarzem, 2014, nr 7, s. 10
 979. Tancerze, I Wiosenny Turniej Tańca Brzostek 2014’, 2014, nr 7, s. 17
 980. Uczestnicy, Wszystko co dobre szybko się kończy, czyli Comenius w Czechach, 2014, nr 7, s. 30
 981. Uczniowie, Niecodzienna lekcja WOS-u, 2014, nr 7, s. 36
 982. Warchał E., Piknik Rodzinny przy SP w Przeczycy, 2014, nr 7, s. 28
 983. Warchał E., Wszystkie dzieci najważniejsze są, 2014, nr 7, s. 34
 984. Węgrzyn C., V Międzyszkolny Turniej „Wielcy Polacy”, 2014, nr 7, s. 21
 985. Zawodnicy, Pierwszy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Brzostku, 2014, nr 7, s. 35
 986. zc, Matematyczna kuźnia talentów w ZS w Siedliskach-Bogusz, 2014, nr 7, s. 14, 15
 987. Batycka M., Matematyka królowa wszystkich nauk, 2014, nr 8, s. 14
 988. Dyrekcja LO ZS im. Jana Pawła II w Brzostku zaprasza, 2014, nr 8, s. 14
 989. Hołowicki G., Górzan J., Mroczek S., Spotkanie absolwentów po pięćdziesięciu latach /SP Gorzejowa/, 2014, nr 8, s. 16, 17
 990. Rams R., Ocalić od zapomnienia /finalista Kamil Dziedzic/, 2014, nr 8, s. 12
 991. WK, Powiatowy sukces Natalii /Natalia Kula/, 2014, nr 8, s. 30
 992. atsz, Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostku, 2014, nr 9, s. 3
 993. Chleb wiejski /zaproszenie/, 2014, nr 9, s. 28
 994. Karmelita M., Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów ZS w Januszkowicach, 2014, nr 9, s. 30
 995. Radelczuk T., Praktyczna nauka zawodu u pracodawców, 2014, nr 9, s, 18, 19
 996. Warchał E., Szkoła tętniąca życiem, /Przeczyca/, 2014, nr 9, s. 14, 15
 997. Animatorzy, V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, 2014, nr 10, s. 36
 998. atsz, Pani Jesień dary niesie, 2014, nr 10, s. 20
 999. atsz, Uczniowie z SP w Brzostku poważnie potraktowali „Sprzątanie Świata”, 2014, nr 10, s. 14
 1000. Augustyn M., Młodzież z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku na Dożynkach Powiatowych w Zawadzie, 2014, nr 10, s. 11
 1001. BZ, Turysto! Szanuj środowisko – hasło przewodnie Sprzątania Świata 2014’, 2014, nr 10, s. 14
 1002. Czech M., Trzydzieści trzy nagrody, 2014, nr 10, s. 29
 1003. Nauczyciele i uczniowie, ZS im. Jana Pawła II w Brzostku dziękował za plony, 2014, nr 10, s. 17
 1004. Nosal J., Kobak U., Ja piszę! Z polotem i wyobraźnią! /konkurs twórczy/, 2014, nr 10, s. 17
 1005. aa, Pierwsze miejsce dla Małgosi, 2014, nr 11, s. 5
 1006. Ania, Karolina, W Krynicy ładowaliśmy akumulatory, 2014, nr 11, s. 27
 1007. atsz, Święto Komisji Edukacji Narodowej, 2014, nr 11, s. 5
 1008. Betlej J., Doradztwo zawodowe w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2014, nr 11, s. 33
 1009. Domaradzka E., Lekcja plastyki w muzeum, 2014, nr 11, s. 6
 1010. Lejkowska H., Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Przeczycy, 2014, nr 11, s. 30
 1011. Młyniec T., Jop M., To już 56 lat ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2014, nr 11, s. 34
 1012. Nawracaj D., Przedszkolaki w Magurskim Parku Narodowym, 2014, nr 11, s. 31
 1013. Radelczuk T., Szkoła kształcąca zawodowo, 2014, nr 11, s. 33
 1014. aa, Srebrna Nuta Podkarpacie, 2014, nr 12, s. 15
 1015. Augustyn M., Siłownia pod chmurką przy SP w Przeczycy, 2014, nr 12, s. 15
 1016. Betlej J., Kto czyta książki ten żyje podwójnie, 2014, nr 12, s. 18
 1017. Bogacz E., Spotkanie profilaktyczne pt. „Nie zmarnuj swojego życia”, 2014, nr 12, s. 14
 1018. Jop M., Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, 2014, nr 12, s. 19
 1019. Kobak U., Konkurs literacki „Ja piszę! Z polotem i wyobraźnią”, 2014, nr 12, s. 10
 1020. Kolbusz M., Ryby w polskiej tradycji i kulturze kulinarnej, 2014, nr 12, s. 46
 1021. Nasiadka Sz., Poświęcić Ci Życie Oto Jest Wyzwanie, 2014, nr 12, s. 20
 1022. Nosal J., II miejsce w konkursie „Pokaż co potrafisz” /Dominik Zdziarski/, 2014, nr 12, s. 20
 1023. Płaziak A., I Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Religijnej, 2014, nr 12, s. 22
 1024. Skocz W., Pasowanie pierwszoklasistów, 2014, nr 12, s. 14
 1025. Staniszewski K., Halowy Turniej Piłki Nożnej „Zagraj z Tatą”, 2014, nr 12, s. 35
 1026. Uczestnicy, Bieg Niepodległości w Brzeźnicy, 2014, nr 12, s. 36
 1027. Uczestnicy, Zwycięstwo w Święto Niepodległości, 2014, nr 12, s. 36
 1028. Warchał E., Zabawa andrzejkowa w Przeczycy, 2014, nr 12. s. 13
 1029. The giff of a friend, Projekt edukacyjny SP w Nawsiu Brzosteckim, 2015, nr 1, s. 41
 1030. Augustyn M., Spotkanie przy wigilijnym stole w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 1, s. 26
 1031. Augustyn M., Spotkanie przy wigilijnym stole w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 1, s. 26
 1032. Hunia J., Szablopisy czyli jak rozpisać wyobraźnię, 2015, nr 1, s. 3, 4, 5
 1033. Hunia J., Szablopisy czyli jak rozpisać wyobraźnię, 2015, nr 1, s. 3, 4, 5
 1034. Organizatorzy, Podsumowanie akcji upominek dla potrzebujących, 2015, nr 1, s. 20
 1035. Organizatorzy, Podsumowanie akcji Upominek dla potrzebujących, 2015, nr 1, s. 20
 1036. Płaziak B., Jasełka o Bożym Narodzeniu w przedszkolu w Brzostku, 2015, nr 1, s. 25
 1037. Płaziak B., Jasełka o Bożym Narodzeniu w Przedszkolu w Brzostku, 2015, nr 1, s. 25
 1038. Przybyło U., Spotkanie wigilijne w SP w Przeczycy, 2015, nr 1, s. 10
 1039. Przybyło U., Spotkanie wigilijne w SP w Przeczycy, 2015, nr 1, s. 10
 1040. Stelmach M., Projekt edukacyjny w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 1, s. 20
 1041. Stelmach M., Projekt edukacyjny w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 1, s. 20
 1042. The giff of a friend, Projekt edukacyjny SP w Nawsiu Brzosteckim, 2015, nr 1, s. 41
 1043. Warchał E., Mikołajkowe dni, 2015, nr 1, s. 25
 1044. Warchał E., Mikołajkowe Dni, 2015, nr 1, s. 25
 1045. Wójcik A., Kolędując szlifujemy języki, 2015, nr 1, s. 10, 11
 1046. Wójcik A., Kolędując szlifujemy języki, 2015, nr 1, s. 10, 11
 1047. Domaradzka E., Sukcesy gimnazjalistów w konkursie szopek bożonarodzeniowych, 2015, nr 2, s. 27
 1048. Jop M., Gorączka sobotniej nocy czyli Studniówka 2015’ w ZS im JP II w Brzostku, 2015, nr 2, s. 11
 1049. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku w roku szkolnym 2015/2016, 2015, nr 2, s. 10
 1050. Liana R., Pinokio dla Babci i Dziadka, 2015, nr 2, s. 24
 1051. Młyniec T., Lekcja tolerancji w ZS im. JP II w Brzostku, 2015, nr 2, s. 15
 1052. Rachowicz A., Dzień Babci i Dziadka, 2015, nr 2, s. 23
 1053. Warchał E., Choinka szkolna, 2015, nr 2, s. 23
 1054. Winiarska K., Praca która zajęła II miejsce, 2015, nr 2, s. 12
 1055. ac, Na początku był chaos a z chaosu wyłonił się // sukces, 2015, nr 3, s. 17
 1056. AH, Bądź wierny nauce, 2015, nr 3, s. 17
 1057. Dziesiąty finał za nami – Megamózgi 2015’, 2015, nr 3, s. 9, 10
 1058. Hunia J., Megamózgi czyli jak to Brzostek z Kopernikiem wojował, 2015, nr 3, s. 10, 11
 1059. J.A.N.E., Posłuchajmy Go jeszcze raz / Nosal J. /, 2015, nr 3, s. 5, 6, 7
 1060. Jop M.,Maturzyści ZS im. JP II u tronu Jasnogórskiej Pani, 2015, nr 3, s. 18
 1061. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku w roku szkolnym 2015/2016, 2015, nr 3, s. 23, 24
 1062. Lejkowska H., Święto patrona szkoły w Przeczycy, 2015, nr 3, s. 8, 9
 1063. MP, Sukcesy matematyczne na szczeblu powiatowym, 2015, nr 3, s. 16
 1064. Organizatorzy, Magia liczby Pi, 2015, nr 3, s. 16
 1065. Sieradzka M., Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, 2015, nr 3, s. 18
 1066. Zdziarska F., Historia z happy endem /I miejsce w konkursie literackim/, 2015, nr 3, s. 14
 1067. Machaj M., TVP w UKS HERCULES Brzostek, 2015, nr 4, s. 22
 1068. Młyniec T., Więcej Miłosza w bibliotece szkolnej ZS im. J. P. II w Brzostku, 2015, nr 4, s. 28
 1069. Organizatorzy, Drugi przegląd talentów w brzosteckim gimnazjum, 2015, nr 4, s. 16
 1070. Warchał E., Wiosenny turniej klas w SP w Przeczycy, 2015, nr 4, s. 15
 1071. Wielkanoc w SP w Przeczycy, 2015, nr 4, s. 14
 1072. Wilusz A., Spotkanie po latach /konkurs literacki/, 2015, nr 4, s. 20
 1073. Wojdyła, Przybyło, Rachowicz, Rozstrzygnięcie konkursów na koszyczek wielkanocny i palmę, 2015, nr 4, s. 14
 1074. aa, Muzyczny sukces Małgosi Dunajskiej, 2015, nr 5, s. 31
 1075. Augustyn M., Dzień otwarty w ZS im. J. P. II w Brzostku, 2015, nr 5, s. 28
 1076. Dodolak M., Ewakuacja Zespołu Szkół w Brzostku, 2015, nr 5, s. 25
 1077. Hudyma A., Kierunki kształcenia w ZS im. J. P. II w Brzostku 2015/2016, 2015, nr 5, s. 29
 1078. Kobak U., Gimnazjaliści o egzaminie, 2015, nr 5, s. 18
 1079. Lista przyszłych absolwentów szkół podstawowych z gminy Brzostek, 2015, nr 5, s. 25
 1080. Machaj M., Półfinały wojewódzkie w Brzostku, 2015, nr 5, s. 36
 1081. Machaj M., Sukces UKS Hercules Brzostek, 2015, nr 5, s. 35
 1082. MP, Ogólnopolski sukces matematyczny, 2015, nr 5, s. 26
 1083. Nawracaj D., Jestem zdrowym przedszkolakiem, 2015, nr 5, s. 20
 1084. Nawracaj D., Przedszkolaki z białoczerwoną, 2015, nr 5, s. 20
 1085. Piekarczyk M., Laureat turnieju „1 z 12”, 2015, nr 5, s. 26
 1086. Przebięda M., Magdalena Nowak wśród najlepszych, 2015, nr 5, s. 18
 1087. Przebięda M., Wokalny sukces uczniów SP w Brzostku, 2015, nr 5, s. 19
 1088. UW, Uczniowie wybrali prezydenta, 2015, nr 5, s. 19
 1089. 166 starszych pociech / przyszli absolwenci gimnazjum /, 2015, nr 6, s. 23
 1090. Łazowski J., Ogłoszenie / nagroda Burmistrza /, 2015, nr 6, s. 5
 1091. MP, Kazimierz Poniatowski książę matematyki, 2015, nr 6, s. 18
 1092. Nasza przyszłośc w ich rękach, 2015, nr 6, s. 8
 1093. Nawracaj D., Przedszkolaki dla mamy i taty, 2015, nr 6, s. 9
 1094. NN, Radom usłyszał o Gminie Brzostek, 2015, nr 6, s. 16
 1095. Rams R., Giełda szkół ponadgimnazjalnych, 2015, nr 6, s. 23
 1096. Rogala Z., Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy" /Ignacy Łukasiewicz/, 2015, nr 6, s. 24, 25
 1097. Skocz W., Święto Matki w SP w Przeczycy, 2015, nr 6, s. 17
 1098. Szczucińska I., Wycieczka do Warszawy w ramach projektu, 2015, nr 6, s. 18
 1099. Wadas R., Wieś naszych dziadków, 2015, nr 6, s. 11
 1100. Wojdyła W., Wycieczka do Łańcuta i Markowej, 2015, nr 6, s. 17
 1101. Wojnarowska U., Nowe wyposażenie oddziału przedszkolnego /SP Nawsie/, 2015, nr 6, s. 16
 1102. Wycieczkowicze, Praga zdobyta, 2015, nr 6, s. 24
 1103. Augustyn M., Święto dzieci w Przeczycy, 2015, nr 7, s. 18
 1104. Hipszer P., Piknik rodzinny w Kamienicy Dolnej, 2015, nr 7, s. 11
 1105. Hunia J., Szanowny Panie Profesorze /podziękowanie dla J. Webbera/, 2015, nr 7, s. 15
 1106. Hunia J., tego jeszcze Brzostek nie widział / Don Kichot z La Manchy/, 2015, nr 7, s. 8
 1107. Kobak U., Co z tą oświatą, 2015, nr 7, s. 4
 1108. Machaj M., Mecz o Puchar Dyrektora Gimnazjum, 2015, nr 7, s. 33
 1109. Machaj M., Zwycięstwo w Błażkowej, 2015, nr 7, s. 32
 1110. Organizatorzy, Na dobre i na złe jest rodzina, 2015, nr 7, s. 12, 13
 1111. Przebięda M., Brzostek biega w Łańcucie i pływa w Jaśle, 2015, nr 7, s. 32
 1112. Przebięda M., Z Rzeszowa do Suwałk dla Jakuba, 2015, nr 7, s. 17
 1113. Przybyło U., Radosne chwile w Energylandii, 2015, nr 7, s. 18
 1114. Ras E., Zajęcia zawodoznawcze, 2015, nr 7, s. 15
 1115. Sobczyk D., Misyjne dzieło (, 2015, nr 7, s. 16
 1116. Uczestnicy, Krasnoludki są na świecie /wycieczka do Wrocławia /, 2015, nr 7, s. 16
 1117. Warchał E., Piknik rodzinny przy SP w Przeczycy, 2015, nr 7, s. 9
 1118. Wojnarowska U., W świecie dinozaurów, 2015, nr 7, s. 17
 1119. ZS im Jana Pawła II w Brzostku ogłasza nabór, 2015, nr 7, s. 25
 1120. AN, Figle w „Figielku”, 2015, nr 9, s. 20
 1121. AZ, Trzydzieści osiem nagród, 2015, nr 9, s. 17
 1122. Burmistrz, Życzenia z okazji Dnia Edukacji, 2015, nr 10, s. 15
 1123. Konkurs literacki dla gimnazjalistów, 2015, nr 10, s. 12
 1124. Lipka R., V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2015, nr 10, s. 13
 1125. Młyniec T., Szkolne czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 10, s. 13
 1126. Nauczyciele, Zdrowe odżywianie, 2015, nr 10, s. 14
 1127. Rachowicz A., Przyjazne miejsce w oddziale przedszkolnym w SP w Przeczycy, 2015, nr 10, s. 15
 1128. SK, Dawno temu w edukacji, 2015, nr 10, s. 9, 10
 1129. AZ, Stypendia dla najlepszych studentów, 2015, nr 11, s. 14
 1130. Dunajska M., Kto śpiewa dwa razy się modli, 2015, nr 11, s. 16
 1131. Lejkowska H., Pasowanie uczniów SP w Przeczycy, 2015, nr 11, s. 16
 1132. Machaj M., Mistrzowie powiatu, 2015, nr 11, s. 30
 1133. Machaj M., Nie tracąc wiary w Niepodległą, 2015, nr 11, s. 31
 1134. Młyniec T., Oprządek M., Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, 2015, nr 11, s. 14, 15
 1135. Płaziak B., Kraina miodem płynąca, 2015, nr 11, s. 17
 1136. Radelczuk T., ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 11, s. 15, 16
 1137. Raś E., Śpiewa Tobie moje serce, 2015, nr 11, s. 7
 1138. Staniszewski W., Liczy się edukacja, głupcze, 2015, nr 11, s. 5
 1139. Andrzejki w Szkole Podstawowej w Przeczycy, 2015, nr 12, s. 19
 1140. ASekcja, Ogólnopolskie zawody – Puchar Orange, 2015, nr 12, s. 32
 1141. Kawalec Magdalena, Podsumowanie współzawodnictwa sportowego, 2015, nr 12, s. 32
 1142. Kinga, Uczen Publicznej SP w Brzostku zwyciężcą, 2015, nr 12, s. 31
 1143. Kobak U., Wielka Trójka, 2015, nr 12, s. 15
 1144. Obserwator, Co widać na obrazkach?, 2015, nr 12, s. 32, 33
 1145. Organizatorzy, Halowy Turniej Piłki Nożnej „Zagraj z Tatą”, 2015, nr 12, s. 33
 1146. Rogowska Z., Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim ma najlepszą ofertę, 2015, nr 12, s. 18
 1147. Sekcja, Brzostek wygrywa w przełajach dębickich, 2015, nr 12, s. 31
 1148. Sekcja, Wicemistrzowie z Brzysk, 2015, nr 12, s. 31
 1149. Skocz W., Udział klasy II z Przeczycy w akcji edukacyjnej, 2015, nr 12, s. 19
 1150. Śliż M., Pasowanie na Przedszkolaka, 2015, nr 12, s. 17
 1151. Winiarska K., Reportaż o bardzo ważnej sprawie, 2015, nr 12, s. 15, 16
 1152. Wojnarowska U., „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła „ w Nawsiu Brzosteckim, 2015, nr 12, s. 18
 1153. Konkurs poetycki dla Czytelników, 2016, nr 1, s. 8
 1154. LB, Chcemy być bezpieczni, 2016, nr 1, s. 11
 1155. Nawracaj D., Spotkanie wigilijne w Przedszkolu w Brzostku, 2016, nr 1, s. 11
 1156. PB, Sukcesy w konkursie fotograficznym, 2016, nr 1, s. 13
 1157. Skocz W., Spotkanie wigilijne w SP w Przeczycy, 2016, nr 1, s. 10
 1158. Szybist A., Historia mojej odmiany /konkurs literacki/, 2016, nr 1, s. 7
 1159. Tyburowska K, Kurcz A., Goście z Cenacolo, 2016, nr 1, s. 11
 1160. Warchał E., Święty Mikołaj w SP w Przeczycy, 2016, nr 1, s. 10
 1161. WS, Bliźniacy zdobywają Kraków, 2016, nr 1, s. 6
 1162. Domaradzka E., Do szopy hej pasterze, 2016, nr 2, s. 16
 1163. Konkurs poezji /informacja/, 2016, nr 2, s. 25
 1164. Lider, Rodzina ZS im. Jana Pawła II przy wspólnym stole, 2016, nr 2, s. 14
 1165. Płaziak B., Święto Babci i Dziadka w brzosteckim przedszkolu, 2016, nr 2, s. 8
 1166. Rachowicz A., Dzień Babci i Dziadka w Oddziale Przedszkolnym w Przeczycy, 2016, nr 2, s. 16
 1167. Raś E., Postaw na zdrowie, 2016, nr 2, s. 16
 1168. Warchał E., Zabawa choinkowa uczniów SP w Przecvzycy, 2016, nr 2, s. 17
 1169. ZS w Siedliskach Bogusz, Megamózgi /informacja/, 2016, nr 2, s. 24
 1170. Żółkiewska P., Wizyta u psychologa /konkurs literacki/, 2016, nr 2, s. 15
 1171. Augustyn M., Grant Nowej Ery, 2016, nr 3, s. 13
 1172. Biuro Programu, Wiarygodna szkoła, 2016, nr 3, s. 16, 17
 1173. Dyrekcja, LO dla Dorosłych w ZS im. JP II w Brzostku, 2016, nr 3, s. 13
 1174. Lejkowska H., Szkolny Konkurs Informatyczny, 2016, nr 3, s. 15, 16
 1175. Liana, W karnawale same bale, 2016, nr 3, s. 17
 1176. Machaj M., Ogólnopolski Turniej o Puchar Orange, 2016, nr 3, s. 29
 1177. Machaj M., Powiatowa piłka ręczna, 2016, nr 3, s. 29
 1178. Radelczuk T., Ferie w ZS im. JP II w Brzostku, 2016, nr 3, s. 13, 14
 1179. RW, PS, Rabacja – pamięć i przesłanie, 2016, nr 3, s. 8, 9
 1180. Skocz W., Ks. Józef Jałowy nasz wielki rodak, 2016, nr 3, s. 16
 1181. Tyburowski W., /oprac./, Szkolnictwo w Brzostku – szkoła parafialna XV – XVII w., 2016, nr 3, s. 12
 1182. Wadas R., Spotkanie z Panem Burmistrzem, 2016, nr 3, s. 14
 1183. Wat, Orkiestra Dęta w Brzostku, 2016, nr 3, s. 17
 1184. Zdziarska F., Jubileusz 15-lecia „Gimdziupli”, 2016, nr 3, s. 15
 1185. Augustyn M., Na stole święcone, 2016, nr 4, s. 15
 1186. Czyż M., Kolega sprzed lat /konkurs literacki/, 2016, nr 4, s. 13
 1187. Hudyma A., Wisłoka łączy, 2016, nr 4, s. 7, 8
 1188. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku, 2016, nr 4, s. 21
 1189. Kobak U., Konkurs poetycki rozstrzygnięty, 2016, nr 4, s. 4, 5, 6
 1190. Kobak U., Mózgi pracują, 2016, nr 4, s. 8
 1191. Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach prowadzi nabór, 2016, nr 4, s. 22
 1192. Machaj M., Marzenia jednak się spełniają. Mistrz w Brzostku, 2016, nr 4, s. 37, 38
 1193. Machaj M., Powiatowe zawody w piłkę siatkową chłopców, 2016, nr 4, s. 37
 1194. Organizatorzy, A jednak rekord pobity, 2016, nr 4, s. 14
 1195. Organizatorzy, Konkurs piosenki obcojęzycznej, 2016, nr 4, s. 18
 1196. UK, Z takiego Wągrowca do takiego Brzostku, 2016, nr 4, s. 6
 1197. Warchał E., Wiosenny turniej klas, 2016, nr 4, s. 18
 1198. ZC, Gimnazjalisci z Jasła bez konkurencji, 2016, nr 4, s. 9
 1199. ZS im Jana Pawła II w Brzostku zaprasza na „Dzień Otwarty”, 2016, nr 4, s. 19, 20
 1200. AZ, Głosuj na Kamienicę Górną, 2016, nr 5, s. 12
 1201. Bz, Debaty czas zacząć, 2016, nr 5, s. 10
 1202. Forum dialogu, 2016, nr 5, s. 17
 1203. Jop M., Nauczyciele się szkolą, 2016, nr 5, s. 21
 1204. Kierunki kształcenia w ZS im. J. P. II w Brzostku w roku szk. 2016/2017, 2016, nr 5, s. 29
 1205. Kobak U., Fotografia była jego pasją /Józef Nosal/, 2016, nr 5, s. 14, 15
 1206. Kolbusz J., Cykliczne wykłady /brobiotechnologia/, 2016, nr 5, s. 30
 1207. Koordynator, Realizujemy projekt o Ignacym Łukasiewiczu, 2016, nr 5, s. 17
 1208. Młyniec T., Kinga i Wojtek na warsztatach teatralnych, 2016, nr 5, s. 20
 1209. Młyniec T., Oprządek M., ZS w Brzostku pamięta o swoim patronie, 2016, nr 5, s. 20, 21
 1210. Młyniec T., XVI Ogólnopolski Konkurs Filmowy, 2016, nr 5, s. 20
 1211. Nauczyciele, Zwycięstwo w XI Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej, 2016, nr 5, s. 14
 1212. Nawracaj D., Przedszkole z certyfikatem, 2016, nr 5, s. 13
 1213. Opiekunowie, Laureaci XV Jasielskiego Konkursu Matematycznego, 2016, nr 5, s. 16
 1214. Raś Katarzyna, Nie wiem jak zacząć /konkurs literacki/, 2016, nr 5, s. 37, 38
 1215. Tyburowski W., /opracował na podst. literatury/, Szkolnictwo w Brzostku okres zaborów, 2016, nr 5, s. 11
 1216. Uczestniczki, Równać szanse 2015, 2016, nr 5, s. 18, 19
 1217. ZS Siedliska Bogusz,Gmina Brzostek w Unii Europejskiej, 2016, nr 5, s., 2016, nr 15, s. 16
 1218. Augustyn M., Dzień otwarty w ZS im. JP II w Brzostku, 2016, nr 6, s. 28
 1219. BH, W rodzinnym gronie, 2016, nr 6, s. 21
 1220. Kobak U., Świat według Przedszkolaka, 2016, nr 6, s. 18, 19
 1221. LB, Kwiaty dla mamy i taty, 2016, nr 6, s. 20
 1222. Lejkowska H., Dzień Matki w przeczyckiej szkole, 2016, nr 6, s. 20
 1223. Lista przyszłych absolwentów gimnazjów z gminy Brzostek, 2016, nr 6, s. 27
 1224. Machaj M., Coca Cola Cup 2016, 2016, nr 6, s. 39
 1225. Nauczyciele, Sukces w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Kołaczycach, 2016, nr 6, s. 22
 1226. Nawracaj D., Mamo tato pobaw się ze mną, 2016, nr 6, s. 19
 1227. Nykiel S, Wybierz życie /konkurs literacki/, 2016, nr 6, s. 33, 34
 1228. Radelczuk T., Drugi wynik w województwie dla Technikum Żywienia, 2016, nr 6, s. 29
 1229. Sekcja Sportowa, II miejsce w Zawodach Powiatowych w Piłkę Siatkową, 2016, nr 6, s. 38, 39
 1230. Tyburowski W. /oprac. na podst./, Szkolnictwo w Brzostku – nauka pod zaborem, 2016, nr 6, s. 17
 1231. UK, Co za mózg /Joanna Ramut/, 2016, nr 6, s. 22
 1232. Ziaja B., Młodzi mają głos /debata oksfordzka/, 2016, nr 6, s. 9, 10
 1233. Augustyn M., Finał projektu edukacyjnego „Projekt z klasą”, 2016, nr 7, s. 32
 1234. Batycki P., Dzien Bezpiecznego Internetu – Sieciaki 2016, 2016, nr 7, s. 20, 29
 1235. Batycki P., Egzamin zaliczony, 2016, nr 7, s. 29
 1236. Betlej J, Młyniec T., Książka to prestiż, 2016, nr 7, s. 33
 1237. Domaradzka E., Słoneczne dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, 2016, nr 7, s. 19
 1238. Grygiel M., Misyjna majówka, 2016, nr 7, s. 31
 1239. Machaj D., Kreatywność drogą do sukcesu edukacyjnego, 2016, nr 7, s. 32
 1240. Machaj M., I miejsce w Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora LO w Kołaczycach, 2016, nr 7, s. 41
 1241. Nycz B., Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza, 2016, nr 7, s. 20
 1242. Piknik rodzinny w SP w Przeczycy, 2016, nr 7, s. 16, 17
 1243. Rogala Z., VII Międzyszkolny Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy” w Januszkowicach, 2016, nr 7, s. 30
 1244. Same Asy, 2016, nr 7, s. 19
 1245. Tyburowski W. /oprac na podst./, Szkolnictwo w Brzostku w latach 1918 – 1939, 2016, nr 7, s. 18
 1246. UK, Stypendium dla dwóch gimnazjalistek, 2016, nr 7, s. 20
 1247. Wychowawca, Jakub realizuje swoje marzenia, 2016, nr 7, s. 31
 1248. Opiekunowie, Uroczyste podsumowanie projektu Równać Szanse 2015, 2016, nr 8, s. 15
 1249. Wojnarowska U., Ciekawy rok szkolny, 2016, nr 8, s. 15, 16
 1250. Strojek Katarzyna /absolwentka ZS im JP II w Brzostku wspomina/, 2016, nr 9, s. 30
 1251. Kobak U., 9 laureatów Nagrody Burmistrza, 2016, nr 9, s. 13, 14
 1252. Nauczyciele, Witamy szkołę, 2016, nr 9, s. 32
 1253. Organizatorzy, Pożegnanie wakacji. Piknik rodzinny w Kamienicy Dolnej, 2016, nr 9, s. 19
 1254. Rogala Z., I znów zadzwięczał szkolny dzwonek, 2016, nr 9, s. 11, 12
 1255. Gajda-Pęciak, Akademia Aktywnego Przedszkolaka, 2016, nr 10, s. 9
 1256. Kobak U., Rzecz o edukacji, 2016, nr 10, s. 10, 11
 1257. Konkurs literacki dla gimnazjalistów /warunki konkursu/, 2016, nr 10, s. 18
 1258. Machaj M., Biegi przełajowe, 2016, nr 10, s. 31
 1259. Machaj M., Brzosteckie gimnazjum wygrywa, 2016, nr 10, s. 34, 35
 1260. Nawracaj D., Przedszkole w nowych murach, 2016, nr 10, s. 8
 1261. Radelczuk T., Praktyczna nauka zawodu w ZS im. JP II w Brzostku, 2016, nr 10, s. 10
 1262. Wegrzyn C., Akcja Sprzątanie Świata w Januszkowicach, 2016, nr 10, s. 9
 1263. Hudyma A., Święto szkoły /ZS im. Jana Pawła II w Brzostku/ 2016 nr 11- 15, 16
 1264. Hudyma A., Uczniowskie praktyki zawodowe w Niemczech, 2016, nr 11, s. 16, 17
 1265. Jop M., ZS im. Jana Pawła II po raz dziewiąty uczcił Patrona, 2016, nr 11, s. 16
 1266. Kobak U., Inwazja wielkich sportowców, 2016, nr 11, s. 14, 15
 1267. Kobak U., Nagrody Burmistrza w oświacie, 2016, nr 11, s. 26
 1268. Kolbusz J., Czytajmy razem, 2016, nr 11, s. 23
 1269. Machaj M., Mistrz okręgu rzeszowskiego w łucznictwie, 2016, nr 11, s. 36
 1270. Machaj M., Tomasz Jankowski w Brzostku, 2016, nr 11, s. 34
 1271. Machaj M., Wybrani spośród 100 klubów w Polsce, 2016, nr 11, s. 35
 1272. Nawracaj D., Uroczyste otwarcie nowego budynku przedwszkola, 2016, nr 11, s. 10
 1273. RW, Cudze chwalimy, 2016, nr 11, s. 25
 1274. Skocz W., Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w SP w Przeczycy, 2016, nr 11, s. 23
 1275. Tomaszewska-Sabo L., Mimozami jesień się zaczyna, 2016, nr 11, s. 13, 14
 1276. Tyburowska E., Warto ratować kasztanowce, 2016, nr 11, s. 26
 1277. Wegrzyn C., Szkolne obchody Roku Henryka Sienkiewicza, 2016, nr 11, s. 24
 1278. Wojdyła W., Świeto Edukacji Narodowej w SP w Przeczycy, 2016, nr 11, s. 24
 1279. ZS im. JP II w Brzostku informuje o naborze na kursy, 2016, nr 11, s. 17
 1280. Augustyn M., Zwycięstwo uczennic ZS im. J. P. II w Brzostku w powiatowym konkursie literackim, 2016, nr 12, s. 22, zob. dział Kultura
 1281. Betlej J., Młyniec T., Mania czytania, 2016, nr 12, s. 27
 1282. Dyrekcja SP w Brzostku. Widowisko patriotyczno-historyczne, 2016, nr 12, s. 31
 1283. Jop M., Dzień Zaduszny w Miejscu Pamięci w Auschwitz, 2016, nr 12, s. 21
 1284. Kobak U., Wielka Trójka /konkurs literacki/, 2016, nr 12, s. 9, 10
 1285. Kokoczka S., Mediacje – lepszy sposób na rozwiązywanie konfliktów, 2016, nr 12, s. 29
 1286. Konkurs Fotograficzny w Gimnazjum w Brzostku, 2016, nr 12, s. 42
 1287. Machaj M., Rekord Guinnessa pobity, 2016, nr 12, s. 37, 38
 1288. Płaziak A., III Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Religijnej, 2016, nr 12, s. 20, 21
 1289. Przybyło U., Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski w SP w Przeczycy, 2016, nr 12, s. 28
 1290. Przybyło U., Uroczystość Wszystkich Świętych, 2016, nr 12, s. 28
 1291. Sekcja sportowa, Bieg Niepodległości – Brzeźnica, 2016, nr 12, s. 37
 1292. Sekcja, Podsumowanie współzawodnictwa sportowego, 2016, nr 12, s. 38
 1293. Uczestnicy, Pieczemy pizzę, 2016, nr 12, s. 27
 1294. UK, Młodzi mają głos, 2016, nr 12, s. 11
 1295. Upominek dla potrzebujących, 2016, nr 12, s. 42
 1296. Warchał E., Zabawa andrzejkowa w Przeczycy, 2016, nr 12, s. 29, 30
 1297. Wilusz A., Katastrofalna pomyłka, 2016, nr 12, s. 10
 1298. Kędzior Dominika, Wojsko zmienia ludzi /konkurs literacki/, 2017, nr 1, s. 27, 28
 1299. Cabaj Z., Świąteczny koncert serc, 2017, nr 1, s. 20
 1300. Karmelita M., ZS w Januszkowicach Laureatem VII Edycji Konkursu Grantowego, 2017, nr 1, s. 20
 1301. Kokoczka S., II Kongres Mediatorów Szkolnych, 2017, nr 1, s. 19
 1302. Lejkowska H., Wigilijne spotkanie w SP w Przeczycy, 2017, nr 1, s. 21, 22
 1303. Rams R., Z wizytą w Brukseli, 2017, nr 1, s. 15, 16
 1304. Referat, Akcja edukacyjno-informacyjna w placówkach oświatowych, 2017, nr 1, s. 17
 1305. Szczucińska B., Wolontariat przestrzeń czynienia dobra, 2017, nr 1, s. 18
 1306. Tyburowska E., Tak niewiele nam potrzeba…, 2017, nr 1, s. 16
 1307. UK, Upominki dla potrzebujących rozdanie, 2017, nr 1, s. 13
 1308. Warchał E., Wizyta św. Mikołaja, 2017, nr 1, s. 21
 1309. Wojnarowska U., Woda dla Afryki i stara fotografia, 2017, nr 1, s. 17
 1310. Kaczka Alina, Medyczne plany /konkurs literacki/, 2017, nr 2, s. 30
 1311. BH, Bo jesteś Ty… I zawsze tu bądź, 2017, nr 2, s. 24
 1312. Radelczuk T., Zimowe ferie w ZS im. J. P. II w Brzostku, 2017, nr 2, s. 24, 25
 1313. Karmelita Mateusz, Nieudana zupa /konkurs literacki/, 2017, nr 3, s. 17
 1314. aa, Miłośnicy królowej nauk /Mateusz Zagórski, Dominik Wójcik/, 2017, nr 3, s. 25
 1315. AR, Dzień Babci i Dziadka w SP w Przeczycy, 2017, nr 3, s. 30
 1316. Karmelita M., Małe Szkoły Podstawowe na Podkarpaciu, 2017, nr 3, s. 11
 1317. Kierunki kształcenia w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2017, nr 3, s. 23, 24
 1318. Kobak U., Co zrobić z budynkiem gimnazjum, 2017, nr 3, s. 10, 11
 1319. Kobak U., Reforma oświaty wkracza do Brzostku, 2017, nr 3, s. 9, 10
 1320. Liana R., Rodzinne bale w karnawale, 2017, nr 3, s. 16, 17
 1321. Machaj M., Brzostek na podium w zawodach powiatowych, 2017, nr 3, s. 34
 1322. Machaj M., Brzostek najlepszy w powiecie dębickim, 2017, nr 3, s. 33
 1323. Machaj M., Gminne rozgrywki w piłkę siatkową, 2017, nr 3, s. 33
 1324. Machaj M., Wicemistrzowie powiatu, 2017, nr 3, s. 34
 1325. Oprzadek M., III Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, 2017, nr 3, s. 24
 1326. Piekarczyk M., Laureat XVI Jasielskiego Konkursu Matematycznego /Mateusz Ramut/, 2017, nr 3, s. 25
 1327. Uczestnicy, Bal Studniówkowy, 2017, nr 3, s. 31
 1328. Ziaja B., Debat ciąg dalszy, 2017, nr 3, s. 17, 18
 1329. Hudyma A, Spotkanie z posłem Janem Warzechą, 2017, nr 4, s. 17
 1330. Hudyma A., Wisłoka temat rzeka, 2017, nr 4, s. 12, 13
 1331. Kierunki kształcenia w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2017, nr 4, s. 17, 18
 1332. Machaj D., Podium na zawodach rejonowych, 2017, nr 4, s. 35
 1333. Nagroda główna pojechała do Dębicy, 2017, nr 4, s. 11
 1334. Organizatorzy, Rekord pobity, 2017, nr 4, s. 17
 1335. Skocz W., Konkurs czytelniczy w SP w Przeczycy, 2017, nr 4, s. 30
 1336. Szwed Kinga, Kucharka z przypadku / konkurs literacki/, 2017, nr 4, s. 26
 1337. Uczestnicy, Maturzysci u tronu Jasnogórskiej Pani, 2017, nr 4, s. 11
 1338. Warchał E., Witaj wiosno, 2017, nr 4, s. 14, 15
 1339. BK, DL, Konkurs o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego, 2017, nr 5, s. 25
 1340. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku, 2017, nr 5, s. 36
 1341. Machaj M., Gimnazjum Brzostek na podium w zawodach w Mielcu, 2017, nr 5, s. 37
 1342. Machaj M., Robert Lewandowski, 2017, nr 5, s. 38
 1343. Machaj M., Zawody Wojewódzkie w Kolbuszowej, 2017, nr 5, s. 37, 38
 1344. Machowska K., Tradycyjne przepisy podkarpacia, 2017, nr 5, s. 29
 1345. Przebięda M., Zwycięstwo w XII Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej, 2017, nr 5, s. 27
 1346. Przybyło U., Niedziela Palmowa w Przeczycy, 2017, nr 5, s. 26
 1347. Redakcja, Najlepsza promocja Brzostku /Jaromir Hunia/, 2017, nr 5, s. 6
 1348. RW, Kinga Konica laureatka konkursu historycznego, 2017, nr 5, s. 20
 1349. Skocz W., Tradycje i zwyczaje świąt wielkanocnych, 2017, nr 5, s. 26
 1350. UK, Czekamy na dobre zmiany w oświacie, 2017, nr 5, s. 12
 1351. Wychowawczyni, Konkurs perkusyjny, 2017, nr 5, s. 27
 1352. Wycieczka uczniów ZS w Siedliskach Bogusz do Oświęcimia, 2017, nr 5, s. 20
 1353. Aleksandra, Marcelina, Beata, Kamila, Bawiąc się pomagamy, 2017, nr 6, s. 19, 20
 1354. Augustyn M., Dzień otwarty w ZS im. J. P. II w Brzostku, 2017, nr 6, s. 18
 1355. Betlej J., Młyniec T., Nie nudzimy się, 2017, nr 6, s. 17
 1356. BH, Majowe wzruszenia, 2017, nr 6, s. 14
 1357. Czyrnia E., Wójcik M., Dziewczyny z pasją, 2017, nr 6, s. 19
 1358. Karmelita M., Happening ekologiczny, 2017, nr 6, s. 15
 1359. Kula M., Maciej Kula zdobył Szczytno, 2017, nr 6, s. 12
 1360. Lista przyszłych absolwentów gimnazjów z Gminy Brzostek, 2017, nr 6, s. 29
 1361. Machaj M., Niecodzienny trening w Brzostku, 2017, nr 6, s. 38
 1362. Młyniec T., Natalia laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego, 2017, nr 6, s. 19
 1363. Organizatorzy, Finał projektu „Młodzi maja głos”, 2017, nr 6, s. 13
 1364. Piekarczyk M., Ruszyli na podbój powiatu jasielskiego, 2017, nr 6, s. 19
 1365. Rachowicz Anna, Kasia /konkurs literacki/, 2017, nr 6, s. 31
 1366. Skocz W., Dzień Matki 2017, 2017, nr 6, s. 15
 1367. Śliż M., Udział brzosteckich przedszkolaków, 2017, nr 6, s. 14
 1368. Augustyn M., Łukasz Tragarz laureatem, 2017, nr 7, s. 27
 1369. BH, Mali wielcy wędrowcy, 2017, nr 7, s. 31
 1370. Kolbusz J., Wielkie czytanie w Kamienicy Górnej, 2017, nr 7, s. 30
 1371. Rogala Z., VIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy”, 2017, nr 7, s. 29
 1372. RW, Majówka z mamą i tatą, 2017, nr 7, s. 20, 21
 1373. Społeczność, Rodzina tu wszystko się zaczyna…, 2017, nr 7, s. 31
 1374. Uczestnicy, Złoty Jubileusz ukończenia szkoły, 2017, nr 7, s. 33, 34
 1375. Warchał E., Piknik Rodzinny w SP w Przeczycy, 2017, nr 7, s. 28
 1376. Wójcik D., Dzieci i młodzież z wizytą w OSP w Brzostku, 2017, nr 7, s. 32
 1377. Stojak M, Jajka – zamiana ról /konkurs literacki/, 2017, nr 8, s. 31
 1378. Karmelita M., Podsumowanie projektu ekologicznego, 2017, nr 8, s. 12, 13
 1379. Kawalec P. Co ma piernik do wiatraka, czyli matematyka…, 2017, nr 9, s. 10
 1380. Pacana A., Laureaci Nagrody Burmistrza Brzostku, 2017, nr 9, s. 6
 1381. Pracownik oświaty, Tylko kilka spostrzeżeń o zmianach w oświacie, 2017, nr 9, s. 10
 1382. Kawalec Magdalena, Gminny Otwarty Turniej Piłki Nożnej Szkół, 2017, nr 10, s. 34
 1383. Kawalec Magdalena, II Grand Prix Gminy Brzostek w Biegach Przełajowych o Puchar Burmistrza, 2017, nr 10, s. 35
 1384. Kawalec P., Lipka R., Noc naukowych wrażeń, 2017, nr 10, s. 20
 1385. Kobak U., A niech ich wszystkich zwolnią /problem brzosteckiej oświaty/, 2017, nr 10, s. 8, 9
 1386. Kobak U., O tym jak bajtle Dudka oblegały, 2017, nr 10, s. 12, 13
 1387. MA, Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Przeczycy, 2017, nr 10, s. 14
 1388. Machaj M., Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce, 2017, nr 10, s. 34
 1389. Młyniec T., Betlej J., Narodowe Czytanie w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2017, nr 10, s. 14
 1390. Wadas J., Wspomnienia Stanisława Prokuskiego emerytowanego nauczyciela, 2017, nr 10, s. 10, 11
 1391. Domaradzki M., Szkolenie i pokazy w Januszkowicach, 2017, nr 11, s. 14
 1392. Jop M., Idźmy naprzód z nadzieją, 2017, nr 11, s. 12
 1393. Kowalski B., Budynek po Gimnazjum tylko dla oświaty, 2017, nr 11, s. 25
 1394. Organizatorzy, Ruszyła III edycja projektu „Młodzi Mają Głos”, 2017, nr 11, s. 13
 1395. Płaziak A., 3 października – Święto Szkoły, 2017, nr 11, s. 12
 1396. UP, Bezpiecznie do szkoły, 2017, nr 11, s. 14
 1397. Wojnarowska U., Szczególny dzień w Nawsiu Brzosteckim, 2017, nr 11, s. 11
 1398. Augustyn M., Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie, 2017, nr 12, s. 10
 1399. EM, Sukcesy recytatorskie brzosteckich uczniów w powiecie, 2017, nr 12, s. 15
 1400. Grygiel M., Dzień pełen wrażeń, 2017, nr 12, s. 13
 1401. Kawalec P., Prze Pana, ale po co mi to?, 2017, nr 12, s. 12
 1402. Kobak U., Uczmy się od gimnazjalistów, 2017, nr 12, s. 11
 1403. Machaj M., Bieg Niepodległości, 2017, nr 12, s. 34
 1404. Machaj M., II miejsce w Ogólnopolskich Finałach Klubów Sportowych Orange w Warszawie, 2017, nr 12, s. 33
 1405. Machaj M., Sport w ubiegłym roku szkolnym, 2017, nr 12, s. 34
 1406. Organizatorzy, 100-lecie edukacji w Kamienicy Dolnej, 2017, nr 12, s. 14
 1407. Organizatorzy, Opozycja górą /Młodzi mają głos/, 2017, nr 12, s. 16
 1408. Sieradzka-Łukowicz M., Michał dziedzic na podium, 2017, nr 12, s. 12
 1409. Wojdyła I., Spotkanie gimnazjalistów z wielką sztuką, 2017, nr 12, s. 10
 1410. WS, Pasowanie na uczniów w SP w Przeczycy, 2017, nr 12, s. 15
 1411. Wychowawca, Przedszkolny drogowskaz, 2017, nr 12, s. 13
 1412. BN, Św. Mikołaj rozdał prezenty, 2018, nr 1, s. 6
 1413. Dyrekcja, Jubileusz 60-Lecia ZS im. Jana Pawła II w Brzostku /harmonogram obchodów/, 2018, nr 1, s. 10
 1414. Kobak U., Bracia finalistami kuratoryjnego konkursu matematycznego, 2018, nr 1, s. 9
 1415. mPotęga w Nawsiu Brzosteckim, 2018, nr 1, s. 8, 9
 1416. Szkolne Koło Wolontariatu Pomagajmy chorym dzieciom, 2018, nr 1, s. 6
 1417. WB, Sukcesy fotograficzne brzosteckich uczniów, 2018, nr 1, s. 15
 1418. Wiersze na poczekaniu, 2018, nr 1, s. 14
 1419. Barbarzak B., Przedszkolny bal karnawałowy, 2018, nr 2, s. 13
 1420. Kierunki kształcenia w Zespole Szkół im. J. P. II w Brzostki, 2018, nr 2, s. 22, 23
 1421. Nawracaj J., Natalia ponownie najlepsza, 2018, nr 2, s. 16
 1422. Ryba M., Dzień Babci i Dziadka w Kamienicy Dolnej, 2013, nr 02, s. 24
 1423. Oferta brzosteckiego przedszkola, 2018, nr 2, s. 25
 1424. Rachowicz A., Dzień Babci i Dziadka w Przeczycy, 2018, nr 2, s. 14
 1425. Wojdyła I., Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 2018, nr 2, s. 27
 1426. Betlej J., Stypendyści ZS im JP II w Brzostku, 2018, nr 3, s. 14, 15
 1427. Karmelita M., Profilaktyczne spotkanie z policjantem w szkole w Januszkowicach, 2018, nr 3, s. 16
 1428. Piekarczyk M., XXI Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów, 2018, nr 3, s. 15
 1429. Skocz W., Kś. dr Józef Jałowy patron SP w Przeczycy, 2018, nr 3, s. 17
 1430. Staniszewski W., O co tu właściwie chodzi / reforma edukacji w Brzostku/, 2018, nr 3, s. 3, 4, 5
 1431. Wojdyła J., Coraz większe sukcesy Magdaleny Nowak, 2018, nr 3, s. 15
 1432. Ziaja B., Rozum czy serce /debaty /, 2018, nr 3, s. 20
 1433. Aleksandra, Miłość niejedno ma imię, 2018, nr 4, s. 19
 1434. Augustyn M., Inka - Zachowałam się jak trzeba, 2018, nr 4, s. 13, 14
 1435. HL, Spotkanie wielkanocne w SP w Przeczycy, 2018, nr 4, s. 18
 1436. Hudyma A., III konferencja i konkurs „Z Nurtem Wisłoki - Poznajmy się, 2018, nr 4, s. 11, 12, 13
 1437. Kierunki kształcenia w ZS w Brzostku, 2018, nr 4, s. 16, 16
 1438. Kolbusz M., Sukcesy artystyczne uczniów ZS w Brzostku, 2018, nr 4, s. 15
 1439. Machaj M., Brzosteckie gimnazjum na podium, 2018, nr 4, s. 38
 1440. Machaj M., Powiatowy sukces sportowy w piłce siatkowej chłopców, 2018, nr 4, s. 39
 1441. Machaj M., Powiatowy sukces sportowy w piłce siatkowej chłopców, 2018, nr 4, s. 39
 1442. ML, I miejsce w powiecie, 2018, nr 4, s. 17
 1443. Młyniec T., Betlej J., Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 2018, nr 4, s. 14, 15
 1444. Piekarczyk M., Kolejny sukces matematyczny Mateusza, 2018, nr 4, s. 19
 1445. UK, Ewa Święch zaszalała /konkurs poetycki/, 2018, nr 4, s. 19
 1446. Węgrzyn C., XIII Edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Megamózgi 2018’, 2018, nr 4, s. 9
 1447. Betlej J., Dzień otwarty w ZS im. JP II w Brzostku, 2018, nr 5, s. 17
 1448. BH, Przedszkolaki z biało-czerwoną, 2018, nr 5, s. 4
 1449. HL, Sprawdzian trzecioklasisty 2018 w SP w Przeczycy, 2018, nr 5, s. 11
 1450. Hołowicka W., Młodzi poloniści z naszej gminy, 2018, nr 5, s. 10
 1451. Hudyma A., Sukces Sylwii Sondej w konkursie, 2018, nr 5, s. 17
 1452. Machaj D., Kinga Pruchnik laureatką XLII Edycji w Kijanach, 2018, nr 5, s. 16
 1453. Machaj M., Medaliści indywidualnych biegów przełajowych, 2018, nr 5, s. 42
 1454. Machaj M., Mistrzowie biegów przełajowych, 2018, nr 5, s. 42
 1455. Młyniec T., Kolejny sukces Agnieszki, 2018, nr 5, s. 16
 1456. Piekarczyk M., Laureaci trzeciego miejsca, 2018, nr 5, s. 10
 1457. Przedostatni rocznik gimnazjalistów z Gminy Brzostek, 2018, nr 5, s. 27
 1458. Skocz W., Nowe pomysły na czytanie w SP w Przeczycy, 2018, nr 5, s. 11
 1459. UK, Jak się przygotować do egzaminu gimnazjalnego, 2018, nr 5, s. 13
 1460. AH, Lekcja nie musi być nudna, 2018, nr 6, s. 12
 1461. Batycka M., Berrahal F., Międzyszkolny turniej Counter-Strike Global, 2018, nr 6, s. 15
 1462. BH, Dzień Mamy i Taty w brzosteckim przedszkolu, 2018, nr 6, s. 12
 1463. Jop M., Natalia i Agnieszka najlepsze w powiecie, 2018, nr 6, s. 14
 1464. Machaj M., Brzostek najlepszy w powiecie, 2018, nr 6, s. 36
 1465. Machaj M., X Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora LO w Kołaczycach, 2018, nr 6, s. 37
 1466. Przybyło U., Z wycieczką po Warszawie, 2018, nr 6, s. 13
 1467. Skocz W., Dzień Matki w Przeczycy, 2018, nr 6, s. 15
 1468. Uczestnicy, Spotkanie z Warszawą, 2018, nr 6, s. 14, 15
 1469. UK, Prof. Webber przekazał stypendium, 2018, nr 6, s. 6
 1470. Batycka M., Łukasz Tragarz finalistą, 2018, nr 7, s. 13
 1471. Batycka M., Uczniowie ZS im. JP II w Brzostku finalistami, 2018, nr 7, s. 14
 1472. Kobak U., Koniec gimnazjum, 2018, nr 7, s. 8, 9
 1473. Skocz W., Poznajemy naszą małą ojczyznę, 2018, nr 7, s. 14
 1474. Śliwa M., Inka patronuje szkole w Grudnej Górnej, 2018, nr 7, s. 12, 13
 1475. Wojnarowski J., Twoje przeboje, 2018, nr 7, s. 12
 1476. Ziaja B., Finał III edycji projektu „Młodzi mają głos”, 2018, nr 7, s. 9, 10
 1477. Barbarzak B., Brzosteckie przedszkolaki w Krynicy, 2018, nr 8, s. 14
 1478. Jop M., Działania wychowawcze w ZS im JP II w Brzostku, 2018, nr 8, s. 15, 16
 1479. Jubileusz 60-lecia ZS im. J. P. II w Brzostku /program/, 2018, nr 8, s. 16
 1480. Bonarek J., Drodzy absolwenci... ZS im JP II w Brzostku, 2018, nr 9, s. 13
 1481. Hudyma A., Jubilatka w świetnej kondycji /jubileusz 60-lecia ZS im JP II w Brzostku/, 2018, nr 11, s. 16, 17 , 18, 19
 1482. Krajewska O., Laureaci Nagrody Burmistrza Brzostku, 2018, nr 9, s. 9
 1483. Barbarzak B., Dni adaptacyjne w brzosteckim przedszkolu, 2018, nr 10, s. 38
 1484. JB, Ogólnopolski laureat, 2018, nr 10, s. 39
 1485. Kobak U., Strachy na lachy, 2018, nr 10, s. 37
 1486. Kowalski B., Jeszcze raz o oświacie w Brzostku i gminie w latach 1945 - 1950, 2018, nr 10, s. 42, 43
 1487. Lejkowska H., Bezpieczne zachowania, 2018, nr 10, s. 39
 1488. Młyniec T., Betlej J., Narodowe Czytanie w ZS im JP II w Brzostku 2018 nr 10-40
 1489. Hudyma A., Kinga Pruchnik nagrodzona, 2018, nr 11, s. 19
 1490. Lejkowska H., Pasowanie i ślubowanie pierwszej klasy w SP w Przeczycy, 2018, nr 11, s. 15
 1491. Machaj D., Nie tracąc wiary w Niepodległą, 2018, nr 11, s. 37
 1492. Machaj M., Podsumowanie osiągnięć sportowych powiatu dębickiego, 2018, nr 11, s. 37
 1493. Machaj M., Zawody powiatowe, 2018, nr 11, s. 38
 1494. Wadas R., Lekcja o funduszach europejskich, 2018, nr 11, s. 15, 16
 1495. Barbarzak B., Pasowanie na Przedszkolaka, 2018, nr 12, s. 26
 1496. Bibloteka, Jesień w bibliotece ZS im. JP II w Brzostku, 2018, nr 12, s. 23
 1497. Dziedzic D., Oprządek J., Akcja czytelnicza Wychowanie przez Czytanie, 2018, nr 12, s. 24
 1498. Grygiel M., Dobro które daje siłę i leczy, 2018, nr 12, s. 20
 1499. Rogala Z., Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w SP w Januszkowicach, 2018, nr 12, s. 20, 21
 1500. Śliż M., Przedszkole i szkoły uroczyście obchodzą Święto Niepodległości 2018 nr 12 15, 16, 17, 18
 1501. Wojnarowska U., Jak społeczność szkoły w Nawsiu czciła 100-Lecie Niepodległości, 2018, nr 12, s. 19
 1502. Karmelita M., SP w Januszkowicach kolejny raz laureatem, 2019, nr 1, s. 15, 16
 1503. MNJ, Pomagam chorym dzieciom, 2019, nr 1, s. 11, 12
 1504. Nowak B., Spotkanie wigilijne w SP w Przeczycy, 2019, nr 1, s. 13
 1505. Rachowicz A., Stroje ludowe, 2019, nr 1, s. 12, 13
 1506. SP w Nawsiu Brzosteckim, Każdy może zostać Mikołajem, 2019, nr 1, s. 10
 1507. Barbarzak B., Przedszkolna wigilia z kapelą Zastawnych, 2019, nr 2, s. 11
 1508. Hudyma A., Zespół Szkół im. JP II w Brzostku po wizycie ministra, 2019, nr 2, s. 13
 1509. Młyniec T., Spotkanie kolędnicze w ZS im. JP II w Brzostku, 2019, nr 2, s. 13
 1510. Rachowicz A., Kochamy was całym sercem, 2019, nr 2, s. 13
 1511. Cholewiak B., Przedszkole bawi się w karnawale, 2019, nr 3, s. 9
 1512. Furman-Michalak A., Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Brzostku, 2019, nr 3, s. 8
 1513. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku, 2019, nr 3, s. 11, 12
 1514. Konica K., Zdrowy styl życia, 2019, nr 3, s. 10
 1515. Kowalski B., Ratujmy swoje dzieci i młodzież., 2019, nr 3, s. 18
 1516. Nowak B., Zabawa karnawałowa w SP w Przeczycy, 2019, nr 3, s. 9
 1517. Skocz W., Najmłodsi ze szkoły w Przeczycy w teatrze Siemiaszkowej, 2019, nr 3, s. 10
 1518. Getinger S., Młodzi patrioci w Warszawie, 2019 nr 4, s. 12
 1519. GreckaZ., Projekt „Miedzypokoleniowi”, 2019 nr 4, s. 12
 1520. Hudyma A., Wokół Wisłoki – promujemy się, 2019 nr 4, s. 11
 1521. Kasprzyk P., Targi Agro-Tech w Kielcach, 2019 nr 4, s. 10
 1522. Kierunki kształcenia z ZS im. JP II w Brzostku, 2019 nr 4, s. 19, 20
 1523. Kobak U., Nowy wymiar edukacji, 2019 nr 4, s. 6, 7
 1524. Nowak-Juszkiewicz M., Najlepsi z najlepszych, 2019 nr 4, s. 8
 1525. Samborska A., Batycki J., Harcerze Niepodległej – Projekt IPN, 2019 nr 4, s. 14
 1526. Stelmach B., Turniej Tenisa Stołowego Szkół Rolniczych, 2019 nr 4, s. 35
 1527. Wąsik H., Megamózgi w Siedliskach Bogusz, 2019 nr 4, s. 9
 1528. Ziaja B., Debaty czas zacząć, 2019 nr 4, s. 9, 10
 1529. Staniszewski W., Katarzyna Wojdyła obroniła pracę doktorską, 2019, nr 5, s. 6
 1530. Tyburowski K., O muzyce słów kilka, 2019, nr 5, s. 8, 9
 1531. UK, Samotny czarny żagiel /popieram strajk nauczycieli/, 2019, nr 5, s. 10
 1532. Kobak U., Kij marchewka albo kamień, 2019, nr 5, s. 10, 11
 1533. Przybyło U., Przez krzyż do chwały zmartwychwstania, 2019, nr 5, s. 12
 1534. Ostatni gimnazjaliści /foto/, 2019, nr 5, s. 18, 19
 1535. Lejkowska H., Edukacja kulturalna w SP w Przeczycy, 2019, nr 5, s. 19, 20
 1536. Betlej J., Dzień otwarty w ZS im. JP II w Brzostku, 2019, nr 5, s. 21
 1537. Organizatorzy, O miłości powiedziano tak wiele, 2019, nr 5, s. 22
 1538. Małgorzata Jop, II Międzyszkolny Turniej Counter Strike: Global Offensive, 2019, nr 5, s. 23
 1539. MO MSŁ, V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w ZS im. JP II w Brzostku, 2019, nr 5, s. 23
 1540. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku, 2019, nr 5, s. 24, 25
 1541. Kawalec Magdalena., Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych, 2019, nr 5, s. 36
 1542. RW, Świadomy uczeń świadomy obywatel, 2019, nr 6, s. 10
 1543. Uczestniczki, Odwiedziny w OSP Siedliska Bogusz, 2019, nr 6, s. 11
 1544. Kobak U., Młodzi twórcy /konkurs literacki/, 2019, nr 6, s. 12
 1545. Szutkowski H., Prawda roku 2030, 2019, nr 6, s. 12-13
 1546. Kobak U., Wianki nad Słonym Potokiem 2019, nr 7, s. 8-10
 1547. Kobak U., Po prostu jest mnie wstyd /riposta/ 2019, nr 7, s. 14
 1548. Kobak U., Stawiają na naukę 2019, nr 7, s. 15
 1549. Nauczyciele, Cos się kończy coś się zaczyna 2019, nr 7, s. 16
 1550. Kmiecik M., Machaj D., Zagraniczne praktyki zawodowe w Czechach 2019, nr 7, s. 17
 1551. Biblioteka szkolna, Jak nie czytam jak czytam 2019, nr 7, s. 19
 1552. Młyniec T., Kolejny rok, kolejny sukces 2019, nr 7, s. 19
 1553. Czerwińska K., Niosący światło /konkurs literacki/ 2019, nr 2019, nr 7, s. 20
 1554. Jop M., ZS im. JP II w Brzostku działania wychowawcze 2018/1019 2019, nr 7, s. 20-21
 1555. Rogala Z., Szkoło brzostecka dokąd zmierzasz 2019, nr 8, s. 7
 1556. Kobak U., Jak to drzewiej bywało 2019, nr 8, s. 8
 1557. Rachowicz A., Sztandar dla SP w Przeczycy 2019, nr 8, s. 9
 1558. Uczestniczka projektu, Podsumowanie Projektu „Równać Szanse 2018” 2019, nr 8, s. 10
 1559. Ziaja B., Debatowali po raz czwarty 2019, nr 8, s. 11
 1560. Lacatus A., Głos zza Oceanu 2019, nr 8, s. 18
 1561. Staniszewski W., Rodzice pmocy!, 2019, nr 9, s. 4
 1562. Kobak U., Zakończył się projekt stypendialny prof. Webbera, 2019, nr 9, s. 6
 1563. Kobak U., Święto Edukacji Narodowej, 2019, nr 10, s. 6
 1564. Curkowicz M., Rozpoczęcie roku szkolnego w SP w Przeczycy, 2019, nr 10, s. 15
 1565. Rakoczy A., Dzień głośnego czytania w SP w Przeczycy, 2019, nr 10, s. 15
 1566. Kobak U., A co wy wiecie o alfabecie, 2019, nr 11, s. 8, 9
 1567. Wychowawcy, Wycieczka do Bochni, 2019, nr 11, s. 9
 1568. Wojdyła W., Ślubowanie i pasowanie na ucznia w Przeczycy, 2019, nr 11, s. 9, 10
 1569. Rakoczy A., VII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe, 2019, nr 11, s. 10
 1570. Augustyn M., Projekt Edukacjny „Trzymaj Formę”, 2019, nr 11, s. 10
 1571. Nauczyciele SP w Januszkowicach, Lekcje trochę inne, 2019, nr 11, s. 11, 12
 1572. Barbarzak B., Integracyjno-Ekologiczna wycieczka brzosteckiego przedszkola, 2019, nr 11,s. 13
 1573. Stelmach M., Święto ZS w Brzostku, 2019, nr 11, s. 14
 1574. Kolbusz M., Uczniowie brzosteckiej szkoły ponadpodstawowej na XIV Jesiennej Giełdzie Ogrodniczej w Boguchwale, 2019, nr 11, s. 14, 15
 1575. UK, Jeszcze Polska nie zginęła, 2019, nr 12, s. 9
 1576. Organizatorzy, Narodowe Czytanie w SP w Brzostku, 2019, nr 12, s. 14, 15
 1577. Rakoczy A., Wielka liga czytelników, 2019, nr 12, s. 16
 1578. Przybyło U., Augustyn M.,. Przeczycka młodzież w akcji Szkoła Pamięta, 2019, nr 12, s. 16, 17
 1579. Szot A., Wieczór wróżb w SP w Przeczycy, 2019, nr 12, s. 17
 1580. Rogala Z., X Edycja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Wielcy Polacy, 2019, nr 12, s. 17, 18
 1581. Cholewiak B., Mamo, tato jestem przedszkolakiem, 2019, nr 12, s. 27
 1582. Barbarzk B., Z ekologią za pan brat, 2019, nr 12, s, 27
 1583. Hudyma A., Wisłoka wspólna sprawa, 2019, nr 12, s. 27, 28, 29
 1584. Młyniec T., Betlej J., Miedzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w ZS im JP II w Brzostku, 2019, nr 12, s. 29
 1585. Wadas R., Projekt „Bakcyl” w naszych szkołach, 2020, nr 1, s. 11
 1586. Wojnarowska U., Serce na dłoni, 2020, nr 1, s. 11
 1587. Koło Wolontariatu, Pomagam chorym dzieciom, 2020, nr 1, s. 12
 1588. Furman-Michalak A., Przedszkolna „Baśń Zimowa”, 2020, nr 1, s. 13
 1589. Rakoczy A., Bezpieczeństwo podczas ferii, 2020, nr 1, s. 13, 14
 1590. Skocz W., Uczniowie SP w Przeczycy na przedstawieniu teatralnym, 2020, nr 1, s. 14
 1591. Opiekunowie, Z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzostku, 2020, nr 1, s. 15
 1592. Hiszer E., Oprządek J., Sukces uczniów SP w Brzostku w Powiatowym Przeglądzie Teatralnym, 2020, nr 1, s. 16
 1593. Kobak U., Anielska misja w brzosteckiej szkole, 2020, nr 2, s. 10
 1594. Kobak U., Aldona i Mateusz specjalisci nauk przyrodniczych, 2020, nr 2, s. 14, 15
 1595. Rakoczy A., Kto czyta żyje wielokrotnie, 2020, nr 2, s. 16
 1596. Lejkowska H., Dzień babci i dziadka w Przeczycy, 2020, nr 2, s. 16
 1597. Radelczuk T., Zimowe ferie w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2020, nr 2, s. 20
 1598. MSŁ MŚ, Michał Dudek laureatem ogólnopolskiego konkursu dla młodziezy, 2020, nr 2, s. 21
 1599. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku /szkoła oferuje/, 2020, nr 2, s. 22, 23
 1600. Organizatorzy, Jubileusz 20-lecia „Gimdziupli” gazetki SP w Siedliskach-Bogusz, 2020, nr 3, s. 8, 9
 1601. Wojnarowska U., Nobel a gminna oświata, 2020, nr 3, s. 9
 1602. Nawracaj D., Święto babci i dziadka w brzosteckim przedszkolu, 2020, nr 3, s. 10
 1603. Barbarzak B., Przedszkolny bal karnawałowy, 2020, nr 3, s. 10, 11
 1604. Nowak B., Rakoczy A., Uczniowie z Przeczycy uczą się udzielać pierwszej pomocy, 2020, nr 3, s. 11, 12
 1605. Skocz W., Sposób mówienia jest pierwszą legitymacją człowieka, 2020, nr 3, s. 12, 13
 1606. Nowak W., Konica K., Podaj dalej,2020, nr 3, s. 13, 14
 1607. Machaj D., Bezpieczny młody kierowca w ujęciu plastycznym, 2020, nr 3, s. 14
 1608. MO, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2020’ rozszczygnięty, 2020, nr 3, s. 15
 1609. Wielka Trójka Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Nastolatków, 2020, nr 3, s. 17
 1610. Kobak U., Sprawdź się /znajomość języka ojczystego/, 2020, nr 3, s. 25
 1611. ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku, 2020, nr 4, s. 19, 20
 1612. Organizatorzy, Miedzynarodowy Konkurs Literacki dla Nastolatków, 2020, nr 5-6, s. 13
 1613. Zdziarska K., Wyzwanie „Zostań w domu z książką”, 2020, nr 5-6, s. 13
 1614. Drogi ósmoklasisto, 2020, nr 5-6, s. 13
 1615. Kobak U., Egzaminy z COVID-em w tle, 2020, nr 7, s. 9
 1616. Kobak U., Koniec zdalnego nauczania?, 2020, nr 7, s. 10, 11
 1617. Kobak U., Czy wirus wyjechał na wakacje, 2020, nr 7, s. 11
 1618. Kobak U., Wielka przeprowadzka, 2020, nr 7, s. 12
 1619. Kobak U., Jedna z dwóch, 2020, nr 7, s. 12
 1620. Kobak U., Droga do jedności, 2020, nr 7, s. 13-16
 1621. O wynikach egzaminów ósmoklasistów, 2020, nr 8, s. 8, 9
 1622. Betlej J., Młyniec T., Narodowe Czytanie w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2020, nr 9-10, s. 10
 1623. Kobak U., Zdalny nauczyciel, 2020, nr 11/12, s. 15, 16
 1624. Nawracaj M., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, 2020, nr 11/12, s. 16, 17
 1625. Miałkowski J., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, 2020, nr 11/12, s. 17
 1626. Łukowicz M., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, 2020, nr 11/12, s. 17, 18
 1627. Grygiel N., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, 2020, nr 11/12, s. 18, 19
 1628. Skocz W., Pasowanie na ucznia w SP w Przeczycy, 2020, nr 11/12, s. 23,24
 1629. Rakoczy A., Bohaterom w SP w Przeczycy, 2020, nr 11/12, s. 24, 25
 1630. Młyniec T., Kmiecik M., Sukces Piotra Grycha, 2020, nr 11/12, s. 25
 1631. I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022
 1632. Barbarzak B., Brzosteckie przedszkolaki na balu karnawałowym, 2021, nr 2, s. 18, 19
 1633. Szkolny koordynator konkursu M.Z., Przygoda z Teatrem Wandy Siemiaszkowej, 2021, nr 2, s. 19
 1634. Zielak M., Gang Fajniaków działa w Kamienicy Górnej, 2021, nr 2, s. 20
 1635. Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach oferuje, 2021, nr 2, s. 21
 1636. Stelmach Margareta, Co dalej po ósmej klasie, 2021, nr 2, s, 22, 23
 1637. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku oferuje, 2021, nr 2, s. 23, 24, 25
 1638. Barbarzak B., Przedszkolny konkurs plastyczny, 2021, nr 5, s. 24
 1639. Młyniec T., „Dumni z Polski” w Zespole Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2021, nr 5, s. 26
 1640. ZSCKR, Zespół Szkół w Brzostku – modernizacja przed nowym rokiem szkolnym, 2021, nr 5, s. 26
 1641. zpl, Cichy zakątek w Gorzejowej, zob. dział Ekologia
 1642. Piekarczyk M.,Laureat kuratoryjnego konkursu matematycznego, 2021, nr 6-7, s. 15
 1643. Hipszer E., Finalista kuratoryjnego konkursu geograficznego, 2021, nr 6-7, s. 15
 1644. Szczepkowicz P., Megamózgi 2021’, 2021, nr 6-7, s. 17, 18
 1645. Kapłon E., Warto pomagać, 2021, nr 6-7, s. 18, 18
 1646. Kapłon E., Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci, 2021, nr 6-7, s. 19
 1647. Kolbusz M., II miejsce dla Zespołu Szkół CKR w Brzostku podczas Wiosennych Targów Innowacji w Boguchwale, 2021, nr 6-7, s. 20
 1648. Kobak U., Wszyscy odetchnęli z ulgą, zob. dział Wywiady
 1649. Kobak U., Czy naszej gminie grozi wymarcie, 2021, nr 9, s. 19, 20
 1650. Biblioteka szkolna, Literackie spotkanie w bibliotece, 2021, nr 10, s. 19, 20
 1651. Wychowawcy, Włączeni w szeregi uczniów, 2021, nr 10, s. 21, 22
 1652. RW, Jak to drzewiej bywało, czyli z wizytą w powstającej osadzie słowiańskiej, 2021, nr 10, s. 27
 1653. Zielak M., XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Kamienicy Górnej, 2021, nr 10, s. 28
 1654. Barbarzak B., Bal jesienny w brzosteckim przedszkolu, 2021, nr 11/12, s. 19
 1655. Kawalec P. Grono Pedagogiczne, Co tam słychać w Nawsiu, 2021, nr 11/12, s. 19, 20, 21
 1656. Kolbusz M., Carvingowy sukces uczniów Zespołu Szkół, 2021, nr 11/12, s. 21
 1657. Cris, Nazywam się Ja, Mój własny, Co jest za ścianą, Zagadka, Życie jest piękne, 2021, nr 11/12, s. 27, 28
 1658. Szkolne Koło Wolantariatu w Siedilskach-Bogusz, Świąteczny kiermasz charytatywny w Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz, 2022, nr 1, s. 12
 1659. Czarny J., Zofia Bigosińska nauczycielka rodem z Grudnej, 2022, nr 1, s. 18-20
 1660. Kawalec P., Dziś słów kilka o nowym obejściu i ogrodzeniu wokół Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim, 2022, nr 2, s. 22
 1661. Zielak M., Wyjątkowy „Dzień Babci i Dziadka” w Szkole Podstawowej w Kamienicy Górnej, 2022, nr 2, s. 23, 24
 1662. Młyniec T., Ogólnopolski sukces Michała Nowaka, 2022, nr 2, s. 24
 1663. Zielak Mariola, Dzień Bezpiecznego Internetu w Szkole w Kamienicy Górnej, 2022, nr 3, s. 15
 1664. UK, Stop Wojnie, 2022, nr 3, s. 16
 1665. Rogaczewska B., Zwolnieni z teorii – realizacja Projektu „Wiedzoksiąg” w naszej Gminie, 2022, nr 3, s. 17
 1666. Radelczuk T., Kurs Kelnerski, 2022, nr 3, s. 18
 1667. Płaziak A., Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2022, 2022, nr 3, s. 18, 19
 1668. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku Oferuje Kształcenie, 2022, nr 3, s. 20, 21
 1669. Zdziarska K., Świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru, 2022, nr 4, s. 15
 1670. Kolbusz G., Sukces Michała Nowaka, 2022, nr 4, s. 18
 1671. Młyniec T., Wiktoria laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, 2022, nr 4, s 18
 1672. Biblioteka szkolna, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Zespół Szkół CKR im. Jana Pwała II w Brzostku, 2022, nr 4, s. 19
 1673. Redakcja gazetki Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, Wspomnienia ze szkoljen ławy…, 2022, nr 4, s. 20
 1674. Hudyma A., Kolejna nagroda dla ZSCKR W Brzostku, 2022, nr 4, s. 21
 1675. Kobak U., Ukraińskie dzieci w brzosteckiej szkole, 2022, nr 5, s. 13
 1676. Kobak U., Oswoić potwora, 2022, nr 5, s. 14, 15
 1677. Hipszer E., Kacper Nowak ze SP w Brzostku Laureatem, 2022, nr 5, s. 17
 1678. Zdziarska K., „Ptaki mają skrzydła, a ludzie mają ksiażki”, 2022, nr 5, s. 18, 19, 20
 1679. Król J., Szczucińska Ż., „Bądź dumny i pokaż swoją tożsamość”, 2022, nr 5, s. 21
 1680. Staniszewski W., Wkrótce finał konkursu historycznego „Wspólne dziedzictwo”, 2022, nr 5, s. 22
 1681. D.W., Julka ze Smarżowej na podium, 2022, nr 5, s. 24
 1682. D.W., Julka znowu w czołówce, 2022, nr 5, s. 25
 1683. Młyniec T., Augustyn M., Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Roniczego im. Jana Pawła II w Brzostku, 2022, nr 5, s. 26, 27
 1684. Kobak U., Pod wielkim dachem nieba, 2022, nr 6, s. 8-13
 1685. Kobak U., Kuchnia Mateusza, 2022, nr 6, s. 13
 1686. Staniszewski W., Nasi zwycięzyli, 2022, nr 6, s. 14, 15
 1687. Zegarowska J., Sukces uczennicy z Januszkowic, 2022, nr 6, s. 16
 1688. Jilia i Nadia Uczennice SP im. A. Mickiewicza w Januszkowicach, Posładnki do Sejmu Dzieci i Młodzieży, 2022, nr 6, s. 16
 1689. Kmiecik M., Praktyki zawodowe uczniów ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku w Grecji, 2022, nr 6, s. 17
 1690. Kokoczka S., Szczególne wyróżnienie Julii, 2022, nr 7, s. 12
 1691. Nauczycielka języka angielskiego, Rodzina z Cambridge odpisuje uczniom z Kamienicy Górnej, 2022, nr 7, s. 13
 1692. UK., Wielbład w Brzostku, 2022, nr 7, s. 13
 1693. Staniszewski W., Szkoła Podstawowa w Gorzejowej najlepsza w naszej gminie, 2022, nr 8, s. 10
 1694. Kobak U., Jeszcze kilka słów o oświacie, 2022, nr 9, s. 11, 12
 1695. Karmelita M., Zegarowska J., Narodowe Czytanie okazją do promocji czytelnictwa w szkole w Januszkowicach, 2022, nr 9, s. 18
 1696. Młyniec T., „Ballady i romanse” w Zespole Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2022, nr 9, s. 18
 1697. Kobak U., Być nauczycielem, 2022, nr 10, s. 9
 1698. Barbarzak-Wal B., Wycieczka integracyjna do Kopalni Soli w Bochni, 2022, nr 10, s. 11
 1699. Barbarzak-Wal B., Brzosteckie przedszkolaki za pan brat z ksiażkami, 2022, nr 11, s. 12
 1700. Betlej J., „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”, 2022, nr 11, s. 13
 1701. Młyniec T., Październik w bibliotece Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2022, nr 11, s. 13,14
 1702. Jedziniak A., Zdobyć prawo jazdy, 2022, nr 11, s. 14
 1703. Zpl, święto Niepodległości, 2022, nr 11, s. 17
 1704. Kobak U., Sztuka przemawiania, 2022, nr 12, s. 12
 1705. Kobak U., Złota rybka, 2022, nr 12, s. 12
 1706. Kmiecik M., Zagraniczna praktyka zawodowa, 2022, nr 12, s. 13
 1707. Kobak U., I co dalej?, 2022, nr 12, s. 13
 1708. Referat Mienia Komunalneggo i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Brzostek , 2022, nr 12, s. 14
 1709. Koordynatorzy Konkursu, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej, 2023, nr 1, s. 12
 1710. Rakoczy A., Sukces uczennic ze Szkoły Podstawowej w Przeczycy, 2023, nr 1, s. 13
 1711. Kobak U., Radek szaleje, 2023, nr 1, s. 13
 1712. Młyniec T., Spotkanie autorskie z Moniką Kocik-Furtek, 2023, nr 1, s. 13
 1713. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku kierunki kształcenia w roku szkolnym 2023/2024, 2023, nr 1, s. 14, 15
 1714. Tyburowski K., System… ale czy warto na pewno edukacji?, 2023, nr 2, s. 11, 12
 1715. Uczestniczki projektu, Nasza taktyka – profilaktyka!, 2023, nr 2, s. 14
 1716. Pasek H., Piernikowe warsztaty cukiernicze z czarodziejką wypieków, 2023, nr 2, s. 14
 1717. Pasek H., Jasełka dla babci i dziadzia, 2023, nr 2, s. 15
 1718. SP w Siedliskach-Bogusz, Akcja „Polakom na Ukrainie”, 2023, nr 2, s. 16
 1719. Kobak U., Zanim wyfrunę… Sympozjum historyczne, 2023, nr 3, s. 8,9,10
 1720. Szkolne Koło CARITAS, Dzien Chorego w Januszkowicach, 2023, nr 3, s. 19
 1721. Uczestniczki projektu, „Pasja się opłaca”, 2023, nr 3, s. 20
 1722. Uczniowie klasy VIII w Siedliskach-Bogusz, Lekcja inna niż wszystkie, 2023, nr 4, s. 17
 1723. Kobak U., MASZ TO W GENIE!, 2023, nr 4, s. 18
 1724. Pociask A., Strugała O., Maduzia Sz., Nowicki K., Wyjazd na strzelnicę!, 2023, nr 4, s. 18
 1725. Oprządek M., Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, 2023, nr 4, s. 19
 1726. Kowalski B., O kierowniku Szkoły Powszechnej w Brzostku J.M. Matuszewskim w czasie okupacji Hitlerowskiej, 2023, nr 4, s. 20
 1727. Kobak U., O pracy Szkoły Podstawowej W brozstku mówi Dyrektor Małgorzata Salacha, 2023, nr 5, s. 6, 7
 1728. Kobak U., W służbie Ortografii, 2023, nr 5, s. 9, 10
 1729. Kobak U., Najlepsi ze Szkoły Postawowej w Brzostku, 2023, nr 5, s. 10
 1730. Betlej J., Dzien Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku, 2023, nr 5, s. 11, 12
 1731. ZSCKR w Brzostku, Wywiad z abolwentem Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku – Marcinem Urzędowskim, 2023, nr 5, s. 12
 1732. Kobak U., Dla zdrowia i planety, 2023, nr 6, s. 12-17
 1733. Kobak U., Spójrz w głąb natury, 2023, nr 6, s. 17
 1734. Staniszewski W., I Gminny Konkurs Języka Angielskiego, 2023, nr 6, s. 18, 19
 1735. Staniszewski W., Trzeba wspierać edukację, 2023, nr 6, s. 19
 1736. Oprządek J., Milena z zacięciem literackim, 2023, nr 6, s. 19
 1737. Karmelita M., Szkoła w Januszkowicach sprzyja uczniom, 2023, nr 6, s. 20, 21
 1738. Nowak H., Uczennice Kamienicy Górnej wyróżnione, 2023, nr 6, s. 21, 22
 1739. Młyniec T., Betlej J., Wystawa „Znani nieznani. Polacy światu., 2023, nr 6, s. 22
 1740. Łącki M., Wystawa „Znani Nieznani – Polacy światu” odkrywa talenty Polaków w świecie, 2023, nr 6, s. 23
 1741. Kobak U., Pokaz Karate na pikniku, 2023, nr 6, s. 32
 1742. Nawracaj D. Dyrektor Przedszkola w Brzostku, Przedszkole z certyfikatem, 2023, nr 7, s. 9
 1743. Grygiel K., Nowa inwestycja W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku, 2023, nr 8, s. 7
 1744. Na zasłużoną emeryturę, 2023, nr 8, s. 17
 1745. Staniszewski W., Bilingual Future – Dwujęzyczne Dzieci, 2023, nr 9, s. 19
 1746. Hudyma A., Kolejny sukces uczniów ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2023, nr 9, s. 20
 1747. Młyniec T., Narodowe Cyztanie w Zespole Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2023, nr 9, s. 20
 1748. Kobak U, Lubię szkołę za to, że jest, 2023, nr 10, s. 5
 1749. Kobak U., W skrócie, 2023, nr 10, s. 8
 1750. Kluza J., Wadas R., Z wizytą w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz” oraz kinie „Helios”, 2023, nr 10, s. 9
 1751. ZSCKR w Brzostku, Ulmowie inspiracją, 2023, nr 11, s. 16
 1752. Kobak U., Święty Mikołaju, 2023, nr 11, s. 16, 17
 1753. Hipszer E., Środowisko ponad wszystko, 2023, nr 11, s. 17
 1754. Węgrzyn C., Nowak H., Święto Szkoły w Kamienicy Górnej, 2023, nr 12, s. 14, 15, 16, 17
 1755. Łącki M., Sukces Karoliny i Zuzanny, 2023, nr 12, s. 17
 1756. Kobak U., Orszak od Kuchni, 2024, nr 1, s. 6, 7, 8
 1757. BS, Koncert charytatywny „Pomagajmy chorym dzieciom”, 2024, nr 1, s. 13, 14, 15
 1758. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, Mikołajki w oddziałach przedszkolnych w Januszkowicach, 2024, nr 1, s. 16
 1759. Młyniec T., Jesienne poczynania w bibliotece szkolnej, 2024, nr 1, s. 17
 1760. Kurek I., Żurowska A., Spotkanie z Babcią i Dziadkiem, 2024, nr 2, s. 8, 9
 1761. Kobak U., Na wagę złota, 2024, nr 2, s. 10, 11, 12
 1762. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. A Mickiewicza w Januszkowicach, „Szkoła Wrażliwych Serc” w Januszkowicach, 2024, nr 2, s. 12, 13
 1763. Ekipa CKiCz, Gry, zabawy, nauka oraz magiczne spotkanie, 2024, nr 2, s. 14
 1764. Radelczuk T., Szkoła z przyszłością czyli Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku, 2024, nr 2, s. 16
 1765. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku – kierunki ształcenia w roku szkolnym 2024/2025, 2024, nr 2, s. 17-19
 1766. Kobak U., Adam Kostrząb dyktuje, 2024, nr 3, s. 12, 13, 14
 1767. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Postawowej im. A Mickiewicza w Januszkowicach, Dzień Chorego w Januszkowicach, 2024, nr 3, s. 15
 1768. Drechsler M., Prawo jazdy w ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2024, nr 3, s. 16
 1769. Oprządek J., Literacki talent Bartosza, 2024, nr 4, s. 17
 1770. Uczestnicy, MAMY TO!, Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie, 2024, nr 4, s. 17
 1771. K.D., OSKARY 2024, 2024, nr 4, s. 18
 1772. Król J., Kobak U., Dzień Talentów, 2024, nr 4, s. 19, 20
 1773. Augustyn M., Atrakcje Dnia Otwrtego, 2024, nr 5, s. 12
 1774. Opiekun pocztu sztandarowego, Powiatowy Konkurs Pocztów Sztandarowych, 2024, nr 5, s. 13
 1775. Wadas R., „Nasza szkoła dawniej i dziś”, 2024, nr 5, s. 14, 15
 1776. Moja Mama w akcji, 2024, nr 5, s. 16, 17
 1777. 40 lat Zespołu Szkół Rolniczych w Brzostku oraz nadanie imienia Jana Pawła II, zob. dział Historia.
 1778. ac, Ocalić od zapomnienia, zob. dział Gospodarstwo Domowe
 1779. atsz, Niezwykła pasja Kacpra, zob. dział Kultura
 1780. atsz, Śpieszmy się być lepszym /uroczystość z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II w Gminie  Brzostek/, zob. dział Religia
 1781. Berek J., Gminny Turniej w Szkolnej Lidze LA, zob. dział Sport.
 1782. Berek J., Koszykówka SP Brzostek, zob. dział Sport.
 1783. Berek J., Miniony rok w UKS Spartakus, zob. dział Sport.
 1784. Berek J., Nowy rok szkolny nowe sukcesy sportowe SP Brzostek, zob. dział Sport.
 1785. Berek J., SP Brzostek na XII GIMS, zob. dział Sport.
 1786. Berek J., Szachy w SP Brzostek, zob. dział Sport.
 1787. Berek J., XII Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej, zob. dział Sport.
 1788. Bilard w szkole, zob. dział Sport.
 1789. Bugno F., Łukasz na podium, zob. dział Rolnictwo
 1790. Frączek T., Historia oświaty i szkolnictwa w Brzostku w czasie okupacji, zob. dział Historia.
 1791. Gimnazjum i Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Bogusz zapraszają zob. dział Region
 1792. Historia OSP Skurowa 1965-2010, zob. dział Historia
 1793. Hunia A., Łza się w oku kręci wspomnienia nastolatków z lat 70., 80. i 90. XX wieku - zob. dział Historia Wspomnienia
 1794. Jak sprzątaliśmy świat, zob. dział Ekologia.
 1795. K. D., O miłości prawie wszystko, patrz dział Kultura.
 1796. Kobak U., III Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny Katowice 1996, zob. dział Kultura.
 1797. Kosior J., Konkurs Biblijny w Gimnazjum zob. dział Religia
 1798. Król M., Poświęcenie Sztandaru OSP w Skurowej, zob. dział Kultura
 1799. Łukowicz K., Gminne obchody 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, zob. dział Kultura
 1800. M. S., I ty możesz zostać strażakiem, zob. dział Region.
 1801. Mistrzynie z Kleci, zob. dział Sport.
 1802. Monografia Szkoły Podstawowej w Brzostku w X-lecie Polski Ludowej, zob. dział Historia
 1803. Nagrody, zob. dział Ekologia.
 1804. Nieważne zwolnienie, zob. dział Zagadnienia ogólne. /sprawa nauczycielki K. Traciłowskiej/
 1805. Nowak E., Działania ekologiczne w szkole w Brzostku, zob. dział Ekologia.
 1806. Nowicka J., Dziurawy dach, zob. dział. Zagadnienia ogólne.
 1807. Nowicka J., Rosną młode kadry, zob. dział Region /turniej wiedzy pożarniczej/
 1808. R.M., Wspólna praca zbliża ludzi i przynosi efekty, zob. dział Kultura
 1809. Rogala Z., Piknik Rodzinny  zorganizowany przez parafię w Brzostku, zob. dział Kultura
 1810. Rogowska Z., Awans szkół i gminy, zob. dział Sport.
 1811. Rogowska Z., Bez kompleksów; Liderzy wystąp, zob. dział Sport.
 1812. Rogowska Z., Historyczny turniej, zob. dział Sport.
 1813. Rogowska Z., Nawsie górą, zob. dział Sport.
 1814. Rogowska Z., Nawsieński unihoc nadal na tropie, zob. dział Sport.
 1815. Rogowska Z., SKS Błękitni wśród najlepszych, zob. dział Sport.
 1816. Rogowska Z., Trzy szkoły w czołówce powiatu, zob. dział Sport
 1817. Rogowska Z., Wystartowali, zob. dział Sport.
 1818. Rogowska Z., Zagrali Va Banque, zob. dział Sport.
 1819. Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, Święto Ziemi w Nawsiu Brzosteckim, zob. dział Ekologia.
 1820. Słupek J., W trosce o bezpieczeństwo pracy w rolnictwie, zob. dział Rolnictwo
 1821. Smoroń M., Co słychać u młodych strażaków, zob. dział Region.
 1822. Stanaszek B., Brzostecka szkoła, zob. dział Historia.
 1823. Stanaszek B., Wspomnienia w Szkole Ludowej w Brzostku, zob. dział Historia.
 1824. Synowiecka J., Bądź dobry dla ludzi, zob. dział Religia
 1825. Szczepański A., Moje wspomnienia ze Szkoły Powszechnej w Brzostku, zob. dział Historia.
 1826. Śliż M., Przedszkolaki z Brzostku uczciły święto Babci, zob. dział Kultura
 1827. U. W., 90-te urodziny, zob. dział Historia. /obchody, rocznicy powstania biblioteki w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim/
 1828. Uczestnicy, Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci, 2014, nr 10, s. 31
 1829. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, Kącik życzeń, zob. dział Kultura.
 1830. Wojnarowska U., W szkole w Nawsiu Brzosteckim, zob. dział Ekologia.
 1831. Wójtowicz S., UKS Smarżowa, zob. dział Sport.
 1832. Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, zob dział Zagadnienia Ogólne
 1833. Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół zob. Dział Zagadnienia Ogólne
 1834. Bonarek W., Międzyszkolny turniej tenisa stołowego w ZS im JP II w Brzostku
 1835. Skórski K., Historia jednego nauczyciela /Kazimierz Ratowski/ zob. dział Biografie
 1. 166 starszych pociech / przyszli absolwenci gimnazjum /, 2015, nr 6, s. 23
 2. 40 lat Zespołu Szkół Rolniczych w Brzostku oraz nadanie imienia Jana Pawła II, zob. dział Historia.
 3. A. B., Ku źródłom wiedzy, 1998, nr 5, s. 7. /wspomnienia A. B. o dawnym zawodzie nauczyciela/
 4. A.C., Duży ołówek i dzieci, 2004, nr 12, s. 3
 5. a.c., Konkurs wielkanocny, 2005, nr 3, s. 2
 6. a.c., Nowe komputery dla SP w Brzostku, 2004, nr 9, s. 6
 7. a.c.,Wyniosą ze szkoły, 2005, nr 1, s.2
 8. a.l., Gimnazjaliści śpiewają i tańczą, 2002, nr 4, s.14,15 / Międzygimnazjalny Przegląd piosenki Angielskiej i Polskiej /
 9. a.l., Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów, 2002, nr 6, s.14, 15
 10. A.R., Nasi uczniowie laureatami, 2003, nr 6, s. 4
 11. aa, „Wystarczy dobry pomysł aby wykrzesać talenty dzieci” czyli – jak rozwijać kompetencje dzieci i młodzieży, 2013, nr 2, s. 10, 11
 12. aa, Akcja charytatywna, 2011, nr 6, s. 7
 13. aa, Budowa sali gimnastycznej, 2001, nr 6, s.3, /S.P. Nawsie Brzosteckie/
 14. aa, Cała łąka kwiatów dla Mamy i Taty, 2014, nr 6, s. 9
 15. aa, Drugie miejsce dla Małgosi Dunajskiej, 2013, nr 6, s. 12
 16. aa, Dziś dla każdej Pani mamy kwiatek, 2014, nr 4, s. 30
 17. aa, Edukacyjny wyjazd w Dniu Edukacji, 2012, nr 11, s. 7
 18. aa, Finalista wojewódzkiego konkursu przyrodniczego /Arkadiusz Starościk/, 2011, nr 3, s. 18
 19. aa, Finał Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego, 2012, nr 5, s. 13
 20. aa, Gimnazjaliści na podium, 2013, nr 6, s. 11
 21. aa, Gimnazjum w Brzostku kibicuje, 2013, nr 11, s. 7
 22. aa, Góra grosza w Gminie Brzostek, 2000, nr 6, s. 11
 23. aa, Historia szkoły w Nawsiu Brzosteckim, 2001, nr 6, s.3.
 24. aa, Inwestycje w oświacie gminnej, 1999, nr 7, s. 16.
 25. aa, Jeden z najlepszych na Podkarpaciu, 2005, nr 4, s. 8
 26. aa, Matematyczne sukcesy uczniów gimnazjum, 2014, nr 6, s. 33
 27. aa, Miłośnicy królowej nauk /Mateusz Zagórski, Dominik Wójcik/, 2017, nr 3, s. 25
 28. aa, Muzyczny sukces Małgosi Dunajskiej, 2015, nr 5, s. 31
 29. aa, Na basenie, 2005, nr 3, s. 19
 30. aa, Nie tylko nauką żyje szkoła, 2014, nr 2, s. 10, 11
 31. aa, Nowa wersja Czerwonego Kapturka, 2013, nr 6, s. 15
 32. aa, Nowe matury, 2000, nr 3, s. 6.
 33. aa, Pasowanie na ucznia, 2007, nr 12, s. 13
 34. aa, Pierwsze miejsce dla Małgosi, 2014, nr 11, s. 5
 35. aa, Pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, 2011, nr 7, s. 7
 36. aa, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, 2009, nr 10, s. 8
 37. aa, Pierwszy Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych, 2008, nr 6, s. 19
 38. aa, Radosne święto Odzyskania Niepodległości, 2010, nr 12, s. 15
 39. aa, Spartakiada 2008, 2008, nr 6, s. 17
 40. aa, Spotkanie z Księdzem Biskupem, 2013, nr 6, s. 5
 41. aa, Srebrna Nuta Podkarpacie, 2014, nr 12, s. 15
 42. aa, Sukcesy Szkoły w Nawsiu Brzosteckim na warszawskiej giełdzie, 1994, nr 2, s. 17.
 43. aa, Śpiewam bo lubię wyróżnienie dla Małgosi, 2014, nr 4, s. 20
 44. aa, Świąteczny prezent, 2000, nr 1, s. 5. /spotkanie w Szkole Podstawowej w Brzostku, z udziałem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie
 45. aa, Święto pieczonego ziemniaka w Kamienicy Dolnej, 2012, nr 11, s. 15
 46. aa, Święto Wolności w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2014, nr 7, s. 8
 47. aa, Talerzyki na sprzęciki, 2013, nr 4, s. 13
 48. aa, Uroczystość oddania do użytku sali gimnastycznej i inauguracja działalności Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 2001, nr 6, s. 4,5
 49. aa, W Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim, 2010, nr 12, s. 14, 15
 50. aa, Wyróżnienie dla Małgosi Dunajskiej, 2013, nr 12, s. 17
 51. aa, XI Edycja Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”, 2014, nr 7, s. 16, 17
 52. aa, Z Danonem zdrowo i sportowo, 2011, nr 7, s. 5
 53. ab, Nowe warsztaty na święto, 2005, nr 10, s. 2,3
 54. Absolwenci Publicznych Szkół Podstawowych 1997/98, 1998, nr 4, s. 6. /fotografia absolwentów, brzosteckiej szkoły 1971/72
 55. ac, Kolejne pokolenia czczą Jego obecność, 2006, nr 4, s. 2
 56. ac, Na początku był chaos a z chaosu wyłonił się // sukces, 2015, nr 3, s. 17
 57. ac, Ocalić od zapomnienia, zob. dział Gospodarstwo Domowe
 58. ac, Szkoła w Brzostku pozyskuje fundusze, 2006, nr 5, s. 9
 59. ACz., Królowa Jadwiga wzorem dla współczesnych, 2007, nr 2, s. 5
 60. agb, Labores Pariunt Honores (Trudy przynoszą zaszczyty), 2013, nr 7, s. 26
 61. agb, Szymon i Wiktor na wojewódzkim podium, 2013, nr 4, s. 6
 62. agb, Śladami Ignacego Łukasiewicza, 2013, nr 6, s. 8
 63. Agnieszka, Nauczyciele a my, 1994, nr 3, s. 19.
 64. AH, Bądź wierny nauce, 2015, nr 3, s. 17
 65. ah, Dni otwarte w Zespole Szkół w Brzostku, 2004, nr 4, s. 14, 15
 66. AH, Lekcja nie musi być nudna, 2018, nr 6, s. 12
 67. ah, Rocznice Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2003, nr 10, s. 15
 68. ah, Zespół Szkół w Brzostku zaprasza, 2003, nr 4, s. 14, 15
 69. al., Teatr na wsi, 2005, nr 11, s. 4
 70. Aleksandra, Marcelina, Beata, Kamila, Bawiąc się pomagamy, 2017, nr 6, s. 19, 20
 71. Aleksandra, Miłość niejedno ma imię, 2018, nr 4, s. 19
 72. AN, Figle w „Figielku”, 2015, nr 9, s. 20
 73. an, Święto szkoły w Zespole Szkół im., Jana Pawła II w Brzostku, 2010, nr 11, s. 30
 74. AN, Wojewódzki Konkurs „Mały Samarytanin”, 2011, nr 1, s. 9
 75. Andrzejki w Szkole Podstawowej w Przeczycy, 2015, nr 12, s. 19
 76. Ania, Karolina, W Krynicy ładowaliśmy akumulatory, 2014, nr 11, s. 27
 77. Animatorzy, V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, 2014, nr 10, s. 36
 78. Anioł, Anielskie wariacje, 2005, nr 1, s. 19
 79. AP, Mała szkoła wielki sukces, 2009, nr 10, s. 3
 80. AR, Dzień Babci i Dziadka w SP w Przeczycy, 2017, nr 3, s. 30
 81. ASekcja, Ogólnopolskie zawody – Puchar Orange, 2015, nr 12, s. 32
 82. atsz, ”Akademia Malucha” szansą na dobry start w życiu, 2010, nr 10, s. 3
 83. atsz, Akademia Malucha świętuje, 2013, nr 12, s. 11
 84. atsz, Akcja „Bądź Widoczny Po Zmroku”, 2014, nr 4, s. 8
 85. atsz, Bajka o szczęściu, 2013, nr 4, s. 8
 86. atsz, Bieg ku pamięci, 2014, nr 7, s. 27
 87. atsz, Bruksela bez tajemnic, 2009, nr 5, s. 17
 88. atsz, Brzosteccy maratończycy wśród najlepszych, 2010, nr 11, s. 18
 89. atsz, Brzosteckie specjały, 2010, nr 6, s. 3
 90. atsz, Cała Polska Czyta Dzieciom i my też, 2014, nr 3, s. 6
 91. atsz, Co słychać w brzosteckiej podstawówce, 2011, nr 2, s. 10
 92. atsz, Czterdzieści lat minęło, 2013, nr 11, s. 4, 5
 93. atsz, Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej, 2012, nr 3, s. 12
 94. atsz, Drugi wojewódzki przegląd amatorskich zespołów tanecznych, 2010, nr 6, s. 13
 95. atsz, Dużo może mały człowiek tak jak ja i ty, 2011, nr 1, s. 21
 96. atsz, Dzień Babci i Dziadka w brzosteckiej podstawówce, 2012, nr 2, s. 34
 97. atsz, Dzień Mamy w Akademii Malucha, 2011, nr 6, s. 18
 98. atsz, Dzień Pierwszaka, 2009, nr 12, s. 12
 99. atsz, Dzień Życzliwości w SP w Brzostku, 2013, nr 12, s. 11
 100. atsz, Dzień życzliwości, 2012, nr 12, s. 15
 101. atsz, Ferie w Szkole Podstawowej w Brzostku, 2013, nr 3, s. 7
 102. atsz, Gdzie jest nasze Betlejem, 2014, nr 1, s. 3
 103. atsz, Grzegorz Szybist „Asem Matematycznym”, 2010, nr 1, s. 11
 104. atsz, Herbatka dla Babci i Dziadka, 2014, nr 2, s. 3
 105. atsz, II etap projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia, 2010, nr 7, s. 3
 106. atsz, II miejsce w powiecie dębickim, 2014, nr 5, s. 7
 107. atsz, Kinga i Grzegorz laureatami, 2011, nr 3, s. 7
 108. atsz, Kolejny wygrany projekt, 2011, nr 11, s. 5
 109. atsz, Koncert życzeń dla mam, 2010, nr 6, s. 3
 110. atsz, Koncertowe spotkanie Rad Oddziałowych, 2013, nr 2, s. 9
 111. atsz, Konkurs na najsmaczniejsze danie babci, 2011, nr 4, s. 14
 112. atsz, Lekcja otwarta w ramach akcji „Fundusze Europejskie dla najmłodszych”, 2012, nr 11, s. 19
 113. atsz, Lili lili laj mój wonny Kwiateczku, 2011, nr 1, s. 3
 114. atsz, Majówka 2008”, 2008, nr 6, s. 16, 17
 115. atsz, Mali aktorzy na scenie, 2013, nr 7, s. 24
 116. atsz, Medale KEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 2012, nr 11, s. 4
 117. atsz, Międzyszkolne zawody w mini piłkę ręczną, 2010, nr 12, s. 17
 118. atsz, Monika i Dominika w gronie najlepszych uczniów Padkarpacia, 2010, nr 2, s. 7
 119. atsz, Montaż słowno-muzyczny „Uczysz mnie mamo mądrości”, 2012, nr 6, s. 16
 120. atsz, Na chwilę wytchnienia, 2011, nr 4, s. 7
 121. atsz, Najlepsi z najlepszych-konkursowe laury, 2010, nr 3, s. 9
 122. atsz, Nasza codzienność, 2009, nr 4, s. 7, 8
 123. atsz, Niezapomniana przygoda w królestwie pszczół, 2013, nr 2, s. 23
 124. atsz, Niezwykła pasja Kacpra, zob. dział Kultura
 125. atsz, Niezwykłe spotkanie w Akademii Malucha, 2010, nr 2, s. 22, 23
 126. atsz, Niezwykłe spotkanie, 2008, nr 12, s. 12, 13
 127. atsz, Ojczyzno! nigdy nie zapomnę jak mi jesteś droga, 2010, nr 12, s. 17
 128. atsz, Orlik już przyfrunął, 2009, nr 10, s. 5
 129. atsz, Pani Jesień dary niesie, 2014, nr 10, s. 20
 130. atsz, Pasowanie na pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Brzostku, 2013, nr 12, s. 8, 9
 131. atsz, Pasowanie na ucznia klasy pierwszej w SP w Brzostku, 2013, nr 1, s. 10
 132. atsz, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, 2010, nr 1, s. 15
 133. atsz, Polska flaga na Monte Cassino – 70-ta rocznica wielkiego zwycięstwa Polaków, 2014, nr 6, s. 3
 134. atsz, Polskie drogi do wolności, 2012, nr 12, s. 8
 135. atsz, Powiatowi Liderzy Sportu w Brzostku, 2013, nr 12, s. 10
 136. atsz, Powiatowy Konkurs Plastyczny, 2010, nr 12, s. 17
 137. atsz, Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2011, nr 11, s. 5
 138. atsz, Prawdziwa radość jest w nas, 2013, nr 7, s. 13
 139. atsz, Program grantowy Bez korzeni nie ma skrzydeł, 2009, nr 11, s. 9
 140. atsz, Projekt Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia…w SP w Brzostku, 2011, nr 7, s. 10, 11
 141. atsz, Projekty 2009’, 2009, nr 5, s. 14
 142. atsz, Przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „To właśnie tego wieczoru”, 2013, nr 1, s. 16
 143. atsz, Przedświąteczna działalność Szkolnego Koła Caritas, 2012, nr 4, s. 6
 144. atsz, Ruszyły kolejne projekty, 2012, nr 9, s. 7
 145. atsz, Spotkanie z Panią dietetyk Anną Piotrowską, 2014, nr 4, s. 9, 10
 146. atsz, Spotkanie z policjantem, 2010, nr 11, s. 23
 147. atsz, Sukces który cieszy, 2011, nr 11, s. 9
 148. atsz, Sześciolatku witaj w przyjaznej szkole, 2013, nr 1, s, 15
 149. atsz, Szkolny bal karnawałowy, 2011, nr 2, s. 3
 150. atsz, Szkolny etap konkursu matematycznego w SP w Brzostku, 2012, nr 3, s. 19
 151. atsz, Szlachetna akcja, 2011, nr 3, s. 14
 152. atsz, Śpieszmy się być lepszym /uroczystość z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II w Gminie  Brzostek/, zob. dział Religia
 153. atsz, Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 2013, nr 4, s. 3
 154. atsz, Święto Komisji Edukacji Narodowej, 2014, nr 11, s. 5
 155. atsz, Tajemnica Wigilijnej Nocy, 2012, nr 1, s. 16
 156. atsz, Taneczny sukces brzosteckiej podstawówki, 2009, nr 7, s. 23
 157. atsz, To były piękne dni, 2010, nr 7, s. 8, 9
 158. atsz, Trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II, 2008, nr 4, s. 2, 3
 159. atsz, Uczniowie z SP w Brzostku poważnie potraktowali „Sprzątanie Świata”, 2014, nr 10, s. 14
 160. atsz, Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostku, 2014, nr 9, s. 3
 161. atsz, Uroczyste zakończenie projektów w ramach Programu Integracji Społecznej, 2009, nr 12, s. 3
 162. atsz, VII Kongres Duszpasterstwa nauczycieli, 2011, nr 3, s. 7
 163. atsz, W hołdzie Maryi Królowej Polski, 2013, nr 5, s. 4
 164. atsz, Wakacje których się nie zapomina, 2012, nr 8, s. 7
 165. atsz, Wakacyjne remonty w szkole, 2010, nr 9, s. 6
 166. atsz, Warsztaty i zajęcia w ramach Programu Integracji, 2010, nr 7, s. 19
 167. atsz, Warsztaty kulinarne, 2011, nr 3, s, 11
 168. atsz, Warsztaty w Muzeum Lalek w Pilźnie, 2011, nr 12, s. 22
 169. atsz, Wiatr, wypadek, ogień, woda, 2010, nr 6, s. 17
 170. atsz, Wielki sukces Moniki, 2009, nr 12, s. 12
 171. atsz, Witaj pierwsza klaso, 2011, nr 12, s. 12
 172. atsz, Wolny czas uczy i bawi nas, 2008, nr 10, s. 4
 173. atsz, Wróciła z tarczą z Rzeszowa, 2013, nr 3, s. 12
 174. atsz, Wszystkie drogi prowadzą do ludzi, 2010, nr 6, s. 13
 175. atsz, Wystawa Kacpra Klicha, 2010, nr 7, s. 16
 176. atsz, Z Akademii Malucha w szkolny świat, 2012, nr 7, s. 11
 177. atsz, Z potrzeby serca / montaż słowno-muzyczny /, 2009, nr 6, s. 2, 3
 178. atsz, Z życia brzosteckiej podstawówki, 2010, nr 4, s. 8, 9
 179. atsz, Z życia szkoły, 2009, nr 2, s. 20
 180. atsz, Z życia szkoły, 2010, nr 1, s. 6, 7, 8
 181. atsz, Z życia szkoły, 2011, nr 1, s. 10, 11, 12
 182. atsz, Z życia szkoły, 2012, nr 2, s. 14, 15, 16
 183. Augustyn M, Warchał E., Rok szkolny czas zacząć, 2013, nr 9, s. 23
 184. Augustyn M., Angielski szansą na lepszą przyszłość, 2011, nr 4, s. 23
 185. Augustyn M., Atrakcje Dnia Otwrtego, 2024, nr 5, s. 12
 186. Augustyn M., Dzień otwarty w ZS im. J. P. II w Brzostku, 2015, nr 5, s. 28
 187. Augustyn M., Dzień otwarty w ZS im. J. P. II w Brzostku, 2017, nr 6, s. 18
 188. Augustyn M., Dzień otwarty w ZS im. JP II w Brzostku, 2016, nr 6, s. 28
 189. Augustyn M., Finał projektu edukacyjnego „Projekt z klasą”, 2016, nr 7, s. 32
 190. Augustyn M., Grant Nowej Ery, 2016, nr 3, s. 13
 191. Augustyn M., Inka - Zachowałam się jak trzeba, 2018, nr 4, s. 13, 14
 192. Augustyn M., Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie, 2017, nr 12, s. 10
 193. Augustyn M., Łukasz Tragarz laureatem, 2017, nr 7, s. 27
 194. Augustyn M., Młodzież z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku na Dożynkach Powiatowych w Zawadzie, 2014, nr 10, s. 11
 195. Augustyn M., Na stole święcone, 2016, nr 4, s. 15
 196. Augustyn M., Projekt Edukacjny „Trzymaj Formę”, 2019, nr 11, s. 10
 197. Augustyn M., Siłownia pod chmurką przy SP w Przeczycy, 2014, nr 12, s. 15
 198. Augustyn M., Spotkanie przy wigilijnym stole w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 1, s. 26
 199. Augustyn M., Spotkanie przy wigilijnym stole w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 1, s. 26
 200. Augustyn M., Szukałem Was, 2013, nr 5, s. 13
 201. Augustyn M., Święto dzieci w Przeczycy, 2015, nr 7, s. 18
 202. Augustyn M., Święto Patrona Szkoły w SP w Przeczycy, 2013, nr 4, s. 10, 11
 203. Augustyn M., Twórczość inspiracją dla młodzieży ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 2, s. 5
 204. Augustyn M., Zwycięstwo uczennic ZS im. J. P. II w Brzostku w powiatowym konkursie literackim, 2016, nr 12, s. 22, zob. dział Kultura
 205. AZ, Głosuj na Kamienicę Górną, 2016, nr 5, s. 12
 206. AZ, Nie mogli się porozumieć, 2003, nr 6 s. 5 / konkurs na dyrektorów szkół/
 207. AZ, Stypendia dla najlepszych studentów, 2015, nr 11, s. 14
 208. AZ, Trzydzieści osiem nagród, 2015, nr 9, s. 17
 209. Balasa C., Cudze chwalicie swego nie znacie, 2006, nr 9, s. 15
 210. Balasa C., Lekcja otwarta w klasie II SP w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 4, s.11
 211. Balasa C., Pierwsze spotkanie szkół promujących zdrowie powiatu dębickiego, 2000, nr 5, s. 9, 10.
 212. Balasa C., Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, 2008, nr 12, s. 15
 213. Balasa C., Święto flagi, 2010, nr 5, s. 15
 214. Balasa C., Wszystkie dzieci są nasze, 2003, nr 6, s. 7
 215. Balasa M., Obchody Dnia Papieskiego w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 11, s. 7
 216. Bap, Jakie mamy szkoły podstawowe?, 1991, nr 6, s. 2.
 217. bap, Szkoła Podstawowa w Brzostku pamięta, 1993, nr 3, s. 6. /akademia zorganizowana z okazji 75 Rocznicy Odzyskania Niepodległości/
 218. Baranowska N., Praktyka nadmorska organizowana przez Zespół Szkół im Jana Pawła II w Brzostku, 2009, nr 2, s. 18
 219. Barbarzak B., Bal jesienny w brzosteckim przedszkolu, 2021, nr 11/12, s. 19
 220. Barbarzak B., Brzosteckie przedszkolaki na balu karnawałowym, 2021, nr 2, s. 18, 19
 221. Barbarzak B., Brzosteckie przedszkolaki w Krynicy, 2018, nr 8, s. 14
 222. Barbarzak B., Dni adaptacyjne w brzosteckim przedszkolu, 2018, nr 10, s. 38
 223. Barbarzak B., Integracyjno-Ekologiczna wycieczka brzosteckiego przedszkola, 2019, nr 11,s. 13
 224. Barbarzak B., Pasowanie na Przedszkolaka, 2018, nr 12, s. 26
 225. Barbarzak B., Przedszkolna wigilia z kapelą Zastawnych, 2019, nr 2, s. 11
 226. Barbarzak B., Przedszkolny bal karnawałowy, 2018, nr 2, s. 13
 227. Barbarzak B., Przedszkolny bal karnawałowy, 2020, nr 3, s. 10, 11
 228. Barbarzak B., Przedszkolny konkurs plastyczny, 2021, nr 5, s. 24
 229. Barbarzak-Wal B., Brzosteckie przedszkolaki za pan brat z ksiażkami, 2022, nr 11, s. 12
 230. Barbarzak-Wal B., Wycieczka integracyjna do Kopalni Soli w Bochni, 2022, nr 10, s. 11
 231. Barbarzk B., Z ekologią za pan brat, 2019, nr 12, s, 27
 232. Batycka M., Berrahal F., Międzyszkolny turniej Counter-Strike Global, 2018, nr 6, s. 15
 233. Batycka M., Łukasz Tragarz finalistą, 2018, nr 7, s. 13
 234. Batycka M., Matematyka królowa wszystkich nauk, 2014, nr 8, s. 14
 235. Batycka M., Uczniowie ZS im. JP II w Brzostku finalistami, 2018, nr 7, s. 14
 236. Batycki P., Dzien Bezpiecznego Internetu – Sieciaki 2016, 2016, nr 7, s. 20, 29
 237. Batycki P., Dzień Bezpiecznego Internetu w brzosteckim gimnazjum, 2012, nr 4, s. 25
 238. Batycki P., Dzień bezpiecznego internetu, 2006, nr 11, s. 18
 239. Batycki P., Egzamin zaliczony, 2016, nr 7, s. 29
 240. Batycki P., II edycja konkursu informatycznego, 2003, nr 6, s. 12
 241. Batycki P., Jubileuszowy rajd rowerowy do Ciężkowic, 2008, nr 7, s. 13
 242. Batycki P., Laureat konkursu informatycznego, 2008, nr 4, s. 5
 243. Batycki P., Rowerami do „Rozdzielni Wiatrów”, 2012, nr 7, s. 22
 244. Batycki P., Rowerami do Ciężkowic, 2007, nr 6, s. 7
 245. Batycki P., Z PowerPointem za Pan Brat, 2002, nr 4, s.12 / konkurs “Moja szkoła i “Moja gmina”/
 246. Belfer, Wyrzucanie najlepszych, 1998, nr 1, s. 7. /sprawa, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Siedliskach Bogusz K. Traciłowskiej/
 247. Berek D., Praktyka produkcyjna, 2010, nr 10, s. 21
 248. Berek J., Gminny Turniej w Szkolnej Lidze LA, zob. dział Sport.
 249. Berek J., Koszykówka SP Brzostek, zob. dział Sport.
 250. Berek J., Miniony rok w UKS Spartakus, zob. dział Sport.
 251. Berek J., Nowy rok szkolny nowe sukcesy sportowe SP Brzostek, zob. dział Sport.
 252. Berek J., SP Brzostek na XII GIMS, zob. dział Sport.
 253. Berek J., Szachy w SP Brzostek, zob. dział Sport.
 254. Berek J., XII Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej, zob. dział Sport.
 255. Berrahal J., Dalsze losy absolwentów ZS im JP II w Kleciach, 2012, nr 4, s. 22, 23; 2012, nr 5, s. 21; 2013, nr 2, s. 30, 31; 2013, nr 4, s. 26, 27
 256. Berrahal K., Matury za 95 milionów, 2005, nr 7, s. 6, 7
 257. Betlej J, Młyniec T., Książka to prestiż, 2016, nr 7, s. 33
 258. Betlej J., „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”, 2022, nr 11, s. 13
 259. Betlej J., Doradztwo zawodowe w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2014, nr 11, s. 33
 260. Betlej J., Dzien Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku, 2023, nr 5, s. 11, 12
 261. Betlej J., Dzień otwarty w ZS im. JP II w Brzostku, 2018, nr 5, s. 17
 262. Betlej J., Dzień otwarty w ZS im. JP II w Brzostku, 2019, nr 5, s. 21
 263. Betlej J., Kto czyta książki ten żyje podwójnie, 2014, nr 12, s. 18
 264. Betlej J., Młyniec T., Mania czytania, 2016, nr 12, s. 27
 265. Betlej J., Młyniec T., Narodowe Czytanie w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2020, nr 9-10, s. 10
 266. Betlej J., Młyniec T., Nie nudzimy się, 2017, nr 6, s. 17
 267. Betlej J., Spotkanie z książką w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 3, s. 11
 268. Betlej J., Stypendyści ZS im JP II w Brzostku, 2018, nr 3, s. 14, 15
 269. Bezinteresowna pomoc, 1998, nr 4, s. 13.
 270. BH, Bo jesteś Ty… I zawsze tu bądź, 2017, nr 2, s. 24
 271. BH, Dzień Mamy i Taty w brzosteckim przedszkolu, 2018, nr 6, s. 12
 272. BH, Majowe wzruszenia, 2017, nr 6, s. 14
 273. BH, Mali wielcy wędrowcy, 2017, nr 7, s. 31
 274. BH, Przedszkolaki z biało-czerwoną, 2018, nr 5, s. 4
 275. BH, W rodzinnym gronie, 2016, nr 6, s. 21
 276. Białas S., Władysław Fuczek /kierownik SP w Grudnej Górnej/, 2005, nr 12, s. 8,9
 277. Biblioteka szkolna, Jak nie czytam jak czytam 2019, nr 7, s. 19
 278. Biblioteka szkolna, Literackie spotkanie w bibliotece, 2021, nr 10, s. 19, 20
 279. Biblioteka szkolna, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Zespół Szkół CKR im. Jana Pwała II w Brzostku, 2022, nr 4, s. 19
 280. Bibliotekarz, Internet w bibliotece, 2003, nr 6, s. 8
 281. Bibloteka, Jesień w bibliotece ZS im. JP II w Brzostku, 2018, nr 12, s. 23
 282. Bilard w szkole, zob. dział Sport.
 283. Biuro Programu, Wiarygodna szkoła, 2016, nr 3, s. 16, 17
 284. BK, DL, Konkurs o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego, 2017, nr 5, s. 25
 285. BN, Św. Mikołaj rozdał prezenty, 2018, nr 1, s. 6
 286. Bogacz E., Spotkanie profilaktyczne pt. „Nie zmarnuj swojego życia”, 2014, nr 12, s. 14
 287. Boguszanki, Wszystko co dobre kiedyś się kończy, 2012, nr 9, s. 13
 288. Bonarek J., Co słychać w Przedszkolu Publicznym w Brzostku, 1996, nr 5, s. 7, 8.
 289. Bonarek J., Drodzy absolwenci... ZS im JP II w Brzostku, 2018, nr 9, s. 13
 290. Bonarek J., Listy do redakcji, 1991, nr 3-4, s. 9.
 291. Bonarek J., Rekrutacja, 1991, nr 2, s. 5.
 292. Bonarek W., Międzyszkolny turniej tenisa stołowego w ZS im JP II w Brzostku
 293. Brodzik Ł., W domu nuda u nas cuda, 2011, nr 5, s, 12
 294. Brzostecka Szkoła Powszechna w hołdzie narodowi amerykańskiemu, 2009, nr 7, s. 14, 15
 295. BS, Jaka szkoła średnia ? wybór należy do Ciebie!, 2003, nr 5, s. 6, 7.
 296. BS, Koncert charytatywny „Pomagajmy chorym dzieciom”, 2024, nr 1, s. 13, 14, 15
 297. Bugno F., Łukasz na podium, zob. dział Rolnictwo
 298. Burmistrz Brzostku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkół w Nawsiu Brzosteckim i Siedliskach-Bogusz, 2009, nr 3, s. 18
 299. Burmistrz, Życzenia z okazji Dnia Edukacji, 2015, nr 10, s. 15
 300. BW, Ukraińscy samorządowcy w Dębicy. Oświata oraz profilaktyka dzieci i młodzieży, 2004, nr 6, s. 6
 301. BW., 50. numer gazetki w siedliskiej szkole marzeń, 2006, nr 5, s. 9
 302. BZ, Akcja sprzątania świata Polska 2009’, 2009, nr 10, s. 6
 303. Bz, Debaty czas zacząć, 2016, nr 5, s. 10
 304. BZ, Kolejny raz sprzątali świat, 2010, nr 10, s. 7
 305. BZ, Odkrywamy czystą Polskę – to hasło przewodnie Sprzątania Świata 2013’, 2013, nr 10, s. 5
 306. BZ, Sprzątanie świata 2011’, 2011, nr 10, s. 10
 307. BZ, Turysto! Szanuj środowisko – hasło przewodnie Sprzątania Świata 2014’, 2014, nr 10, s. 14
 308. Cabaj Z., 10-lecie „Gimdziupli”, 2010, nr 12, s. 9
 309. Cabaj Z., Jeden zwycięzca ale wielu wygranych czyli Megamózgi, 2012, nr 4, s. 3
 310. Cabaj Z., Pierwszy dzień wiosny z Megamózgami, 2009, nr 4, s. 2, 3
 311. Cabaj Z., Szczęście nas nie opuszcza, 2009, nr 6, s. 9
 312. Cabaj Z., Świąteczny koncert serc, 2017, nr 1, s. 20
 313. Cabaj Z., Wąsik H., I ty możesz zostać Einsteinem, 2010, nr 4, s. 3
 314. Chleb wiejski /zaproszenie/, 2014, nr 9, s. 28
 315. Cholewiak B., Mamo, tato jestem przedszkolakiem, 2019, nr 12, s. 27
 316. Cholewiak B., Przedszkolaki uczciły święto Babci i Dziadka, 2013, nr 2, s. 23
 317. Cholewiak B., Przedszkole bawi się w karnawale, 2019, nr 3, s. 9
 318. Cieplik S., Konkurs na flash mob promujący 10. rocznicę przystąpienia Polski do UE, 2014, nr 5, s. 11
 319. Co słychać w naszej szkole, 2010, nr 6, s. 18, 19
 320. Co warto wiedzieć o gimnazjum, 1999, nr 3, s. 7.
 321. Cogito Ergo Sum, 2008, nr 5, s. 6
 322. Cris, Nazywam się Ja, Mój własny, Co jest za ścianą, Zagadka, Życie jest piękne, 2021, nr 11/12, s. 27, 28
 323. Curkowicz M., Rozpoczęcie roku szkolnego w SP w Przeczycy, 2019, nr 10, s. 15
 324. Czarnecka T., II miejsce dla przedszkolaków z Grudnej Górnej, 2010, nr 7, s. 26
 325. Czarnecka T., Wspomnienia z kolonii dla dzieci powodzian w Zakopanem, 2010, nr 9, s. 8
 326. Czarny J., Zofia Bigosińska nauczycielka rodem z Grudnej, 2022, nr 1, s. 18-20
 327. Czech M., Nagrody Burmistrza Brzostku dla młodych zdolnych, 2012, nr 9, s. 5
 328. Czech M., Trzydzieści trzy nagrody, 2014, nr 10, s. 29
 329. Czekaj M., Fundacja Rozwoju Dzieci, 2006, nr 2, s. 14
 330. Czekaj M., Ośrodek przedszkolny szansa na dobrobyt, 2007, nr 2, s. 5
 331. Czerwińska K., Niosący światło /konkurs literacki/ 2019, nr 2019, nr 7, s. 20
 332. Członkowie SKO w Nawsiu Brzosteckim, 40 lat nauki oszczędzania, 1999, nr 7, s. 15.
 333. Członkowie, Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” w SP w Brzostku, 2012, nr 10, s. 15
 334. Członkowie, Szkolny zespół muzyczny z Nawsia Brzosteckiego, 2009, nr 2, s. 22
 335. Człowiek najlepsza inwestycja /projekt/, 2010, nr 9, s. 22
 336. Czy wiesz co znaczą słowa, 1997, nr 5, s. 13, 15 /odpowiedzi/
 337. Czyrnia E., Tradycje wielkanocne, 2009, nr 5, s. 15
 338. Czyrnia E., Wójcik M., Dziewczyny z pasją, 2017, nr 6, s. 19
 339. Czyrnia W., Moja mała Ojczyzna jako cząstka mojego świata wartości /praca nagrodzona w konkursieNiepodległość jest z nas”/, 2013, nr 12, s. 19
 340. Czyż M., Kolega sprzed lat /konkurs literacki/, 2016, nr 4, s. 13
 341. D.F., Spotkanie pokoleń, 2004, nr 10, s. 2
 342. D.W., Julka ze Smarżowej na podium, 2022, nr 5, s. 24
 343. D.W., Julka znowu w czołówce, 2022, nr 5, s. 25
 344. DK, Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, 2009, nr 4, s. 1
 345. DK, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w PS w Kamienicy Dolnej, 2014, nr 4, s. 12
 346. DN, Przedszkolaki przyjaciółmi natury, 2011, nr 5, s. 30
 347. Dodolak M., Ewakuacja Zespołu Szkół w Brzostku, 2015, nr 5, s. 25
 348. Dofinansowanie zakupu podręczników, 2011, nr 7, s. 27
 349. Domaradzka E., Do szopy hej pasterze, 2016, nr 2, s. 16
 350. Domaradzka E., Finał VIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Królowa Jadwiga vetera et nova”, 2014, nr 7, s. 33
 351. Domaradzka E., Lekcja plastyki w muzeum, 2014, nr 11, s. 6
 352. Domaradzka E., Słoneczne dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, 2016, nr 7, s. 19
 353. Domaradzka E., Sukcesy gimnazjalistów w konkursie szopek bożonarodzeniowych, 2015, nr 2, s. 27
 354. Domaradzki M., Szkolenie i pokazy w Januszkowicach, 2017, nr 11, s. 14
 355. Drechsler M., Prawo jazdy w ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2024, nr 3, s. 16
 356. Drogi ósmoklasisto, 2020, nr 5-6, s. 13
 357. Dunajska M., Drużyna najwyższych lotów, 2007, nr 2, s. 12
 358. Dunajska M., Język angielski na co dzień, 2006, nr 3, s. 8
 359. Dunajska M., Kto śpiewa dwa razy się modli, 2015, nr 11, s. 16
 360. Dunajska M., Rozstrzygnięcie konkursu, 2004, nr 11, s. 2
 361. Dwie ważne uroczystości w Januszkowicach, 2000, nr 6, s. 21
 362. Dyrekcja Gimnazjum w Siedliskach Bogusz oraz organizatorki wycieczki serdecznie dziękują, 2003, nr 11, s. 11
 363. Dyrekcja i nauczyciele, Dzień Rodziny w Kamienicy Górnej, 2013, nr 7, s. 12
 364. Dyrekcja LO ZS im. Jana Pawła II w Brzostku zaprasza, 2014, nr 8, s. 14
 365. Dyrekcja nauczyciele i pracownicy SP w Brzostku, Życzenia świąteczne, 2011, nr 4, s. 36
 366. Dyrekcja SP w Brzostku. Widowisko patriotyczno-historyczne, 2016, nr 12, s. 31
 367. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Brzostku, Jak pracowała Szkoła Podstawowa w Brzostku w roku szkolnym 1994/95, 1996, nr 5, s. 10.
 368. Dyrekcja szkoły, Laureat Olimpiady Chemicznej, 1996, nr 7, s12.
 369. Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Brzostku, Rok 1995 w Zespole Szkół Rolniczych w Brzostku, 1996, nr 5, s. 6, 7.
 370. Dyrekcja Zespołu Szkół w Kołaczycach, Gimnazjaliści, 2002, nr 3, s.10
 371. Dyrekcja, Dostaliśmy wielką szanse, 2010, nr 9, s. 21
 372. Dyrekcja, Jubileusz 60-Lecia ZS im. Jana Pawła II w Brzostku /harmonogram obchodów/, 2018, nr 1, s. 10
 373. Dyrekcja, LO dla Dorosłych w ZS im. JP II w Brzostku, 2016, nr 3, s. 13
 374. Dyrekcja, Szkoła na miarę XXI wieku, 2000, nr 1, s. 7. /Zespół Szkół imienia Jana Pawła II w Brzostku/
 375. Dyrekcja, Szkoła w Januszkowicach coraz piękniejsza, 2010, nr 4, s. 19
 376. Dyrektor Gimnazjum w Brzostku, Opiekun pracowni informatycznej, Podziękowanie, 2003, nr 10, s. 16
 377. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej składa podziękowanie, 2004, nr 6, s. 6
 378. Dyrektor SP w Kamienicy Dolnej, Ośrodek Przedszkolny szansą na dobry start, 2006, nr 2, s. 8
 379. Dyrektor Szkoły w Nawsiu Brzosteckim, Wyniki międzyszkolnego konkursu oszczędzania, 1996, nr lipiec, s. 11.
 380. Dyrektor, Sukcesy cieszą, 2005, nr 3, s. 16
 381. Dyrektorzy szkół; Oddział ZNP w Brzostku, Szkoły już rok pod samorządem 1994, nr 1, s. 1, 11, 12.
 382. Dziedzic A., Augustyn A., Zegarowska K., Cudze chwalicie swego nie znacie, 2011, nr 10, s. 14, 15
 383. Dziedzic D., Oprządek J., Akcja czytelnicza Wychowanie przez Czytanie, 2018, nr 12, s. 24
 384. Dziedzic D., W kręgu magii i czarodziejstwa, 2003, nr 6, s, 15
 385. Dziedzic D., Wszystkim rodzicom pod rozwagę; kara, 1995, nr 3, s. 14.
 386. Dziedzic H., Szkoły w naszej gminie / Gorzejowa /, 2000, nr 6, s. 12, 13
 387. Dziedzic H., Szkoły w naszej gminie Gorzejowa; rys historyczny, 2000, nr 5, s. 8, 9.
 388. Dziedzic H., Z wizytą w Gorzejowej, 2001, nr 1, s.15./ św. Mikołaj w szkole /
 389. Dziedzic K., 88 tysięcy złotych dla Gimnazjum w Siedliskach Bogusz, 2005, nr 11, s. 5
 390. Dziedzic K., Spektakl profilaktyczno – edukacyjny EU4JA (Euforia), 2013, nr 11, s. 11
 391. Dziedzic K., Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz wyrusza na podbój Europy, 2012, nr 10, s. 14
 392. Dziedzic R., Młodzież zapobiega pożarom, 2002, nr 4, s.6 / turniej wiedzy pożarniczej /
 393. Dzień otwarty w ZS im J. Pawła II w Brzostku, 2012, nr 4, s. 17
 394. Dzień otwarty w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 4, s. 13
 395. Dziesiąty finał za nami – Megamózgi 2015’, 2015, nr 3, s. 9, 10
 396. E. Raś, Kto ma więcej obowiązków /Waldemar Wójcik/, 2010, nr 5, s. 7
 397. Ekipa CKiCz, Gry, zabawy, nauka oraz magiczne spotkanie, 2024, nr 2, s. 14
 398. EM, Sukcesy recytatorskie brzosteckich uczniów w powiecie, 2017, nr 12, s. 15
 399. EM, Wokalne sukcesy brzosteckiego rodzeństwa, 2014, nr 4, s. 29
 400. EM., Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej, 2011, nr 11, s. 16, 17
 401. EM., Powiatowe sukcesy uczniów z naszej gminy, 2006, nr 5, s. 6
 402. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, 2004, nr 12, s. 8
 403. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, 2003, nr 1, s. 10
 404. EW, Cicha noc święta noc…Jasełka w Przeczycy, 2014, nr 1, s. 4
 405. f. l., Wziąć byka za rogi, 1996, nr 7, s. 9. /komputer/
 406. f.l., Egzamin gimnazjalny, 2003, nr 5, s. 15
 407. f.l., Na szkle malowane, 2003, nr 4, s. 16
 408. f.l., Sprawdzian dla szóstoklasistów, 2003, nr 4, s. 2
 409. f.l., Sprawdzian dla szóstoklasistów, 2004, nr 4, s. 3
 410. f.l., Ślubowanie nauczycieli, 2005, nr 9, s. 7
 411. fl, Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów, 2006, nr 4, s. 14
 412. fl, Nowy rok szkolny rozpoczęty, 2007, nr 9, s. 6
 413. Forum dialogu, 2016, nr 5, s. 17
 414. Frączek T., Historia oświaty i szkolnictwa w Brzostku w czasie okupacji, zob. dział Historia.
 415. Fryc D., Chcę Ci tylko powiedzieć, 2005, nr 6, s. 19
 416. Fryc D., Kaligrafia wciąż potrzebna, 2004, nr 2, s. 4
 417. Fryc D., Najlepsze opowiadanie, 2009, nr 6, s. 5
 418. Fryc D., Pierwszy dzień wiosny bez wagarów, 2003, nr 4, s. 8, 9
 419. Fryc D., Szkolny festyn rodzinny, 2005, nr 7, s. 19
 420. Fryc D., Wigilia w Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 2003, nr 1, s. 5
 421. Furman-Michalak A., Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Brzostku, 2019, nr 3, s. 8
 422. Furman-Michalak A., Przedszkolna „Baśń Zimowa”, 2020, nr 1, s. 13
 423. Gajda M., Oszczędność i praca ludzi wzbogaca, 2003, nr 6, s. 14
 424. Gajda M., Tyburowska E., Ruch rzeźbi umysł, 2004, nr 4, s, 10
 425. Gajda M.,” Matematyka nie jest trudna Matematyka nie jest nudna Matematyka uczy i bawi nas”, 2004, nr 4, s. 10, 11
 426. Gajda-Pęciak, Akademia Aktywnego Przedszkolaka, 2016, nr 10, s. 9
 427. Getinger S., Młodzi patrioci w Warszawie, 2019 nr 4, s. 12
 428. Gierut R., Moja praktyka w Holandii, 2010, nr 10, s. 21
 429. Gimnazjalni wokaliści, Wygrali śpiewająco, 2007, nr 2, s. 16
 430. Gimnazjum 2000, 1999, nr 4, s. 5. /uczniowie Gimnazjum w roku szkolnym 1999/2000/
 431. Gimnazjum i Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Bogusz zapraszają zob. dział Region
 432. Gimnazjum w Siedliskach Bogusz zatrudni, 2004, nr 6, s. 6
 433. Gonet A., Kolbusz J., Rodzinny festyn, 2007, nr 6, s. 14, 15
 434. Gonet A., Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca, 2006, nr 6, s. 18, 20
 435. Gonet A., Pożyteczne ferie 2006, 2006, nr 3, s. 2
 436. Gonet A., Z wielu rąk większa pomoc, 2005, nr 9, s. 9, 10, 11
 437. GreckaZ., Projekt „Miedzypokoleniowi”, 2019 nr 4, s. 12
 438. Grupa Wolontariatu, Gimnazjum spieszy z pomocą, 2013, nr 12, s. 30
 439. Grygiel A., Festyn Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica, 2008, nr 6, s. 18
 440. Grygiel A., Rzeczpospolita internetowa, 2007, nr 11, s. 16
 441. Grygiel K., Konkurs Fotografujemy zjawiska fizyczne, 2010, nr 5, s. 17
 442. Grygiel K., Nowa inwestycja W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku, 2023, nr 8, s. 7
 443. Grygiel M., Dobro które daje siłę i leczy, 2018, nr 12, s. 20
 444. Grygiel M., Dzień pełen wrażeń, 2017, nr 12, s. 13
 445. Grygiel M., Misyjna majówka, 2016, nr 7, s. 31
 446. Grygiel M., Niecodzienne spotkania w szkołach- Nawsie Brzosteckie, 2001, nr 2, s.3 /wizyta Ks. Biskupa E. Białogłowskiego w S.P. w Nawsiu Brzosteckim, działalność grupy kolędniczej Szkolnego Koła Misyjnego/
 447. Grygiel M., Obchody Dnia Papieskiego w szkołach w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 11, s. 8
 448. Grygiel M., Podaj rękę ognisko misyjne, 2006, nr 2, s. 13
 449. Grygiel M., Rozwijamy swoje pasje, 2009, nr 6, s. 4
 450. Grygiel N., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, 2020, nr 11/12, s. 18, 19
 451. Grzesiakowska B., Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego, 2008, nr 4, s. 6
 452. Grzesiakowska M., Każdy może być Świętym Mikołajem, 2002, nr 12, s. 5
 453. Grzesiakowska M., Traciłowska K., Jubileusz 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, 2011, nr 11, s. 11
 454. Grzesiakowski G., Uczeń ZS im. Jana Pawła II w Brzostku został podwójnym laureatem, 2009, nr 7, s. 20
 455. GZOSiP, Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 2001, nr 5, s.6.
 456. Hipszer E., Finalista kuratoryjnego konkursu geograficznego, 2021, nr 6-7, s. 15
 457. Hipszer E., Kacper Nowak ze SP w Brzostku Laureatem, 2022, nr 5, s. 17
 458. Hipszer E., Środowisko ponad wszystko, 2023, nr 11, s. 17
 459. Hipszer P., Piknik rodzinny w Kamienicy Dolnej, 2015, nr 7, s. 11
 460. Historia OSP Skurowa 1965-2010, zob. dział Historia
 461. Hiszer E., Oprządek J., Sukces uczniów SP w Brzostku w Powiatowym Przeglądzie Teatralnym, 2020, nr 1, s. 16
 462. HL, Pracownia komputerowa, 2011, nr 4, s. 15
 463. HL, Spotkanie wielkanocne w SP w Przeczycy, 2018, nr 4, s. 18
 464. HL, Sprawdzian trzecioklasisty 2018 w SP w Przeczycy, 2018, nr 5, s. 11
 465. Hołowicka W., Młodzi poloniści z naszej gminy, 2018, nr 5, s. 10
 466. Hołowicki G., Górzan J., Mroczek S., Spotkanie absolwentów po pięćdziesięciu latach /SP Gorzejowa/, 2014, nr 8, s. 16, 17
 467. Hudyma A, Spotkanie z posłem Janem Warzechą, 2017, nr 4, s. 17
 468. Hudyma A., III konferencja i konkurs „Z Nurtem Wisłoki - Poznajmy się, 2018, nr 4, s. 11, 12, 13
 469. Hudyma A., Jop M., Zjazd rodzinny /ZS im. Jana Pawła II w Brzostku/, 2014, nr 7, s. 22
 470. Hudyma A., Jubilatka w świetnej kondycji /jubileusz 60-lecia ZS im JP II w Brzostku/, 2018, nr 11, s. 16, 17 , 18, 19
 471. Hudyma A., Kierunki kształcenia w ZS im. J. P. II w Brzostku 2015/2016, 2015, nr 5, s. 29
 472. Hudyma A., Kinga Pruchnik nagrodzona, 2018, nr 11, s. 19
 473. Hudyma A., Kolejna nagroda dla ZSCKR W Brzostku, 2022, nr 4, s. 21
 474. Hudyma A., Kolejny sukces uczniów ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2023, nr 9, s. 20
 475. Hudyma A., Nie szukaj daleko tego co znajdziesz blisko, 2012, nr 5, s. 11
 476. Hudyma A., Poznań się na nich poznał, 2009, nr 7, s. 8
 477. Hudyma A., Sukces Sylwii Sondej w konkursie, 2018, nr 5, s. 17
 478. Hudyma A., Święto szkoły /ZS im. Jana Pawła II w Brzostku/ 2016 nr 11- 15, 16
 479. Hudyma A., Taki Patron zobowiązuje, 2011, nr 11, s. 16, 17
 480. Hudyma A., Turniej klas…i nikt nie poszedł na wagary, 2013, nr 4, s. 15
 481. Hudyma A., Uczniowskie praktyki zawodowe w Niemczech, 2016, nr 11, s. 16, 17
 482. Hudyma A., Wisłoka łączy, 2016, nr 4, s. 7, 8
 483. Hudyma A., Wisłoka temat rzeka, 2017, nr 4, s. 12, 13
 484. Hudyma A., Wisłoka wspólna sprawa, 2019, nr 12, s. 27, 28, 29
 485. Hudyma A., Wokół Wisłoki – promujemy się, 2019 nr 4, s. 11
 486. Hudyma A., Zespół Szkół im. JP II w Brzostku po wizycie ministra, 2019, nr 2, s. 13
 487. Humor z zeszytów szkolnych, 1997, nr 2, s. 16.
 488. Humor z zeszytów szkolnych, 1997, nr 3, s. 16.
 489. Humor zeszytów szkolnych, 1997, nr 5, s. 9.
 490. Hunia A., Łza się w oku kręci wspomnienia nastolatków z lat 70., 80. i 90. XX wieku - zob. dział Historia Wspomnienia
 491. Hunia A., Z poezją za pan brat, 2005, nr 3, 2
 492. Hunia J., Megamózgi czyli jak to Brzostek z Kopernikiem wojował, 2015, nr 3, s. 10, 11
 493. Hunia J., Szablopisy czyli jak rozpisać wyobraźnię, 2015, nr 1, s. 3, 4, 5
 494. Hunia J., Szablopisy czyli jak rozpisać wyobraźnię, 2015, nr 1, s. 3, 4, 5
 495. Hunia J., Szanowny Panie Profesorze /podziękowanie dla J. Webbera/, 2015, nr 7, s. 15
 496. Hunia J., tego jeszcze Brzostek nie widział / Don Kichot z La Manchy/, 2015, nr 7, s. 8
 497. I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022
 498. I.N., Bezpieczny sześciolatek, 2002, nr 12, s. 12
 499. I.N., Nagrody dla nauczycieli, 2003, nr 10, s. 7
 500. I.N., Uroczyste ślubowanie nauczycieli, 2003, nr 9, s. 15
 501. Informacja o możliwości dofinansowania zakupu podręczników, 2009, nr 8, s. 18
 502. Informacja o projekcie „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminie Brzostek”, 2012, nr 10, s. 31
 503. J.A.N.E., Posłuchajmy Go jeszcze raz / Nosal J. /, 2015, nr 3, s. 5, 6, 7
 504. J.Z., Z ortografią za pan brat, 2004, nr 5, s. 11
 505. Jak się uczymy i bawimy w Szkole Marzeń w Nawsiu Brzosteckim, 2006, nr 7, s. 13
 506. Jak sprzątaliśmy świat, zob. dział Ekologia.
 507. Jak to z budową szkoły w Brzostku było /wspomnienia Pani Eugenii Grzesiakowskiej/ 2003, nr 10, s, 5, 6
 508. Jamróz W., Pozalekcyjne zajęcia w Bibliotece, 2012, nr 2, s. 24
 509. Jamróz W., Szkolne Koło Caritas w ZS im A. Mickiewicza w Januszkowicach, 2013, nr 5, s. 12
 510. Jaskółka A., Najzieleńsza z Zielonych Szkół czyli brzosteccy gimnazjaliści nad Bałtykiem, 2007, nr 8, s. 14, 15
 511. JB, Ogólnopolski laureat, 2018, nr 10, s. 39
 512. Jedziniak A., Niech żałują ci co nie byli, 2008, nr 10, s. 13
 513. Jedziniak A., Sprawozdanie z wyjazdu na Targi Kielce 2009’, 2009, nr 6, s. 16
 514. Jedziniak A., Sprawozdanie z wyjazdu na Targi Kielce 2010’, 2010, nr 4, s. 18
 515. Jedziniak A., Zdobyć prawo jazdy, 2022, nr 11, s. 14
 516. Jędrzejczyk B., Studniówka 2002’, 2002, nr 2, s.4
 517. Jędrzejczyk B., Stypendia dla najmłodszych, 2000, nr 6, s. 16
 518. Jędrzejczyk N., Nadmorska praktyka zawodowa, 2010, nr 11, s. 32
 519. Jilia i Nadia Uczennice SP im. A. Mickiewicza w Januszkowicach, Posładnki do Sejmu Dzieci i Młodzieży, 2022, nr 6, s. 16
 520. Jop M., Działania wychowawcze podejmowane w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2012, nr 3, s. 22, 23
 521. Jop M., Działania wychowawcze w ZS im JP II w Brzostku, 2018, nr 8, s. 15, 16
 522. Jop M., Dzień Zaduszny w Miejscu Pamięci w Auschwitz, 2016, nr 12, s. 21
 523. Jop M., Gorączka sobotniej nocy czyli Studniówka 2015’ w ZS im JP II w Brzostku, 2015, nr 2, s. 11
 524. Jop M., Idźmy naprzód z nadzieją, 2017, nr 11, s. 12
 525. Jop M., Natalia i Agnieszka najlepsze w powiecie, 2018, nr 6, s. 14
 526. Jop M., Nauczyciele się szkolą, 2016, nr 5, s. 21
 527. Jop M., Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, 2014, nr 12, s. 19
 528. Jop M., ZS im. Jana Pawła II po raz dziewiąty uczcił Patrona, 2016, nr 11, s. 16
 529. Jop M., ZS im. JP II w Brzostku działania wychowawcze 2018/1019 2019, nr 7, s. 20-21
 530. Jop M.,Maturzyści ZS im. JP II u tronu Jasnogórskiej Pani, 2015, nr 3, s. 18
 531. JP, Gwiazdka w PSP w Kamienicy Dolnej, 2014, nr 2, s. 4
 532. JP, Jasełka w SP w Przeczycy, 2013, nr 1, s. 10
 533. JP, Spotkanie z Bernim, 2011, nr 5, s. 6
 534. Jubileusz 60-lecia ZS im. J. P. II w Brzostku /program/, 2018, nr 8, s. 16
 535. K. D., O miłości prawie wszystko, patrz dział Kultura.
 536. K. P., Dyktando`2000, 2000, nr 3, s. 5.
 537. K.D., OSKARY 2024, 2024, nr 4, s. 18
 538. K.W., Młodzi laureaci, 2003, nr 3, s. 16
 539. Kaczka Alina, Medyczne plany /konkurs literacki/, 2017, nr 2, s. 30
 540. Kalina E., Składanowska Z., Balasa C., Mały artysta, 2006, nr 2, s. 13
 541. Kapliczki, figurki i krzyże, 2007, nr 3, s. 15
 542. Kapłon E., Warto pomagać, 2021, nr 6-7, s. 18, 18
 543. Kapłon E., Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci, 2021, nr 6-7, s. 19
 544. Kardasińska M., Chajec M., Pomidory smaczne zdrowe, 2010, nr 10, s. 20
 545. Karmelita D., Jędrusik W., Pruchnik K., Angielski na wesoło – Native speakerzy w ZS w Januszkowicach, 2012, nr 12, s. 22, 23
 546. Karmelita D., Trening czyni mistrza, 2011, nr 2, s. 21
 547. Karmelita M., Byliśmy na wycieczce, 2006, nr 8, s. 12, 13
 548. Karmelita M., Happening ekologiczny, 2017, nr 6, s. 15
 549. Karmelita M., Jasełka w duchu tradycji i poczuciu więzi ze środowiskiem lokalnym, 2006, nr 2, s. 6
 550. Karmelita M., Małe Szkoły Podstawowe na Podkarpaciu, 2017, nr 3, s. 11
 551. Karmelita M., Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów ZS w Januszkowicach, 2014, nr 9, s. 30
 552. Karmelita M., Podsumowanie projektu ekologicznego, 2017, nr 8, s. 12, 13
 553. Karmelita M., Profilaktyczne spotkanie z policjantem w szkole w Januszkowicach, 2018, nr 3, s. 16
 554. Karmelita M., SP w Januszkowicach kolejny raz laureatem, 2019, nr 1, s. 15, 16
 555. Karmelita M., Szkoła w Januszkowicach sprzyja uczniom, 2023, nr 6, s. 20, 21
 556. Karmelita M., Węgrzyn C., Cymbała M., A.Mickiewicz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Januszkowicach, 2006, nr 6, s. 2, 3, 4
 557. Karmelita M., Wielki sukces literacki Sylwii Cieplik z Gimnazjum w Januszkowicach, 2014, nr 1, s. 25
 558. Karmelita M., Wizyta w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy, 2011, nr 1, s. 18
 559. Karmelita M., Zegarowska J., Narodowe Czytanie okazją do promocji czytelnictwa w szkole w Januszkowicach, 2022, nr 9, s. 18
 560. Karmelita M., ZS w Januszkowicach Laureatem VII Edycji Konkursu Grantowego, 2017, nr 1, s. 20
 561. Karmelita Mateusz, Nieudana zupa /konkurs literacki/, 2017, nr 3, s. 17
 562. Kasprzyk P., Sprawozdanie z wyjazdu uczniów na AGRO SHOW 2011 w Bednarach, 2011, nr 11, s. 26, 27
 563. Kasprzyk P., Targi Agro-Tech w Kielcach, 2019 nr 4, s. 10
 564. Katecheta, Z Bogiem w progi szkolne, 1990, nr 1, s. 3.
 565. Kawalec A., Edukacja rozwojowa – pomagamy innym, 2009, nr 2, s. 9
 566. Kawalec M., Druga edycja Grassroots Day, 2011, nr 6, s. 31, 32
 567. Kawalec M., Karolina Prokuska brązową medalistką XIV edycji „Z Podwórka na…”, 2014, nr 6, s. 11
 568. Kawalec M., Najlepszy z najlepszych, 2008, nr 10, s. 6
 569. Kawalec M., Turniej piłkarski Wygraj z Visa, 2010, nr 7, s. 21
 570. Kawalec Magdalena, Gminny Otwarty Turniej Piłki Nożnej Szkół, 2017, nr 10, s. 34
 571. Kawalec Magdalena, II Grand Prix Gminy Brzostek w Biegach Przełajowych o Puchar Burmistrza, 2017, nr 10, s. 35
 572. Kawalec Magdalena, Podsumowanie współzawodnictwa sportowego, 2015, nr 12, s. 32
 573. Kawalec Magdalena., Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych, 2019, nr 5, s. 36
 574. Kawalec P. Co ma piernik do wiatraka, czyli matematyka…, 2017, nr 9, s. 10
 575. Kawalec P. Grono Pedagogiczne, Co tam słychać w Nawsiu, 2021, nr 11/12, s. 19, 20, 21
 576. Kawalec P., „Przyjazna Szkoła” w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 11, s. 7
 577. Kawalec P., Dwa słowa o elearningu, 2008, nr 3, s. 9
 578. Kawalec P., Dziś słów kilka o nowym obejściu i ogrodzeniu wokół Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim, 2022, nr 2, s. 22
 579. Kawalec P., Eksperyment, 2007, nr 4, s. 7
 580. Kawalec P., Kolejny grant dla Nawsia, 2008, nr 12, s. 16
 581. Kawalec P., Lipka R., Noc naukowych wrażeń, 2017, nr 10, s. 20
 582. Kawalec P., Matematyka z platformą Moodle, 2009, nr 6, s. 5
 583. Kawalec P., Plac zabaw przy ZS w Nawsiu Brzosteckim już gotowy, 2012, nr 9, s. 7
 584. Kawalec P., Plac zabaw w Nawsiu Brzosteckim, 2012, nr 7, s. 10
 585. Kawalec P., Prze Pana, ale po co mi to?, 2017, nr 12, s. 12
 586. Kawalec P., Przyjazna szkoła w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2008, nr 2, s. 13
 587. Kawalec P.,Komputer bez tajemnic, 2006, nr 2, s. 14
 588. Kędzior Dominika, Wojsko zmienia ludzi /konkurs literacki/, 2017, nr 1, s. 27, 28
 589. , Kędzior J., Wspomnienia z lat nauczycielskich w Skurowej /fragmenty książki/ 2012, nr 6, s. 14, 15; 2012, nr 7, s. 14, 15
 590. Kibice, Sukces brzosteckiego Gimnazjum na skalę ogólnopolską, 2013, nr 12, s. 8
 591. Kierownik projektu, Rozwój uczniów z Gminy Brzostek dzięki wyrównywaniu szans edukacyjnych, 2014, nr 6, s. 28
 592. Kierunki kształcenia w Zespole Szkół im. J. P. II w Brzostki, 2018, nr 2, s. 22, 23
 593. Kierunki kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2011, nr 3, s. 12, 13
 594. Kierunki kształcenia w ZS im Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 4, s. 13
 595. Kierunki kształcenia w ZS im Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 5, s. 24, 25
 596. Kierunki kształcenia w ZS im. J. P. II w Brzostku w roku szk. 2016/2017, 2016, nr 5, s. 29
 597. Kierunki kształcenia w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2012, nr 4, s. 16, 17
 598. Kierunki kształcenia w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2017, nr 3, s. 23, 24
 599. Kierunki kształcenia w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2017, nr 4, s. 17, 18
 600. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku w roku szkolnym 2015/2016, 2015, nr 2, s. 10
 601. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku w roku szkolnym 2015/2016, 2015, nr 3, s. 23, 24
 602. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku, 2016, nr 4, s. 21
 603. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku, 2017, nr 5, s. 36
 604. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku, 2019, nr 3, s. 11, 12
 605. Kierunki kształcenia w ZS im. JP II w Brzostku, 2019, nr 5, s. 24, 25
 606. Kierunki kształcenia w ZS w Brzostku, 2018, nr 4, s. 16, 16
 607. Kierunki kształcenia z ZS im. JP II w Brzostku, 2019 nr 4, s. 19, 20
 608. Kinga, Uczen Publicznej SP w Brzostku zwyciężcą, 2015, nr 12, s. 31
 609. Kluza J., Gimdziupla w Junior Media, 2013, nr 11, s. 10
 610. Kluza J., Magda dwukrotną laureatką konkursu z języka niemieckiego, 2012, nr 4, s. 10
 611. Kluza J., Tydzień z Comeniusem – wizyta partnerów w Polsce, 2014, nr 6, s. 13
 612. Kluza J., Wadas R., Z wizytą w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz” oraz kinie „Helios”, 2023, nr 10, s. 9
 613. Kluza J., Walia – kraina zamków i malowniczych wybrzeży, 2013, nr 4, s. 30
 614. Kmiecik M., Machaj D., Zagraniczne praktyki zawodowe w Czechach 2019, nr 7, s. 17
 615. Kmiecik M., Praktyki zawodowe uczniów ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku w Grecji, 2022, nr 6, s. 17
 616. Kmiecik M., Zagraniczna praktyka zawodowa, 2022, nr 12, s. 13
 617. Kmiecik M., Zdobyliśmy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, 2014, nr 7, s. 32
 618. KN, IV Gminny Festiwal Bajek Anglojęzycznych, 2011, nr 1, s. 14, 15
 619. Kobak K., Grygiel K., Apel SKO, 2007, nr 4, s. 14
 620. Kobak U, Batycki P., Podziękowanie dla Marii Grzesiakowskiej, 2004, nr 4, s. 5
 621. Kobak U, Lubię szkołę za to, że jest, 2023, nr 10, s. 5
 622. Kobak U., 9 laureatów Nagrody Burmistrza, 2016, nr 9, s. 13, 14
 623. Kobak U., A co wy wiecie o alfabecie, 2019, nr 11, s. 8, 9
 624. Kobak U., A niech ich wszystkich zwolnią /problem brzosteckiej oświaty/, 2017, nr 10, s. 8, 9
 625. Kobak U., Adam Kostrząb dyktuje, 2024, nr 3, s. 12, 13, 14
 626. Kobak U., Aldona i Mateusz specjalisci nauk przyrodniczych, 2020, nr 2, s. 14, 15
 627. Kobak U., Anielska misja w brzosteckiej szkole, 2020, nr 2, s. 10
 628. Kobak U., Batycki P., Podziękowanie, 2004, nr 12, 15
 629. Kobak U., Bracia finalistami kuratoryjnego konkursu matematycznego, 2018, nr 1, s. 9
 630. Kobak U., Być nauczycielem, 2022, nr 10, s. 9
 631. Kobak U., Co z tą oświatą, 2015, nr 7, s. 4
 632. Kobak U., Co zrobić z budynkiem gimnazjum, 2017, nr 3, s. 10, 11
 633. Kobak U., Czy naszej gminie grozi wymarcie, 2021, nr 9, s. 19, 20
 634. Kobak U., Czy wirus wyjechał na wakacje, 2020, nr 7, s. 11
 635. Kobak U., Dla zdrowia i planety, 2023, nr 6, s. 12-17
 636. Kobak U., Droga do jedności, 2020, nr 7, s. 13-16
 637. Kobak U., Dziesięciolecie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 2009, nr 7, s. 2, 3, 4
 638. Kobak U., Egzaminy z COVID-em w tle, 2020, nr 7, s. 9
 639. Kobak U., Fotografia była jego pasją /Józef Nosal/, 2016, nr 5, s. 14, 15
 640. Kobak U., Gimnazjaliści o egzaminie, 2015, nr 5, s. 18
 641. Kobak U., I co dalej?, 2022, nr 12, s. 13
 642. Kobak U., III Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny Katowice 1996, zob. dział Kultura.
 643. Kobak U., Inwazja wielkich sportowców, 2016, nr 11, s. 14, 15
 644. Kobak U., Jak to drzewiej bywało 2019, nr 8, s. 8
 645. Kobak U., Jedna z dwóch, 2020, nr 7, s. 12
 646. Kobak U., Jeszcze kilka słów o oświacie, 2022, nr 9, s. 11, 12
 647. Kobak U., Kij marchewka albo kamień, 2019, nr 5, s. 10, 11
 648. Kobak U., Koniec gimnazjum, 2018, nr 7, s. 8, 9
 649. Kobak U., Koniec zdalnego nauczania?, 2020, nr 7, s. 10, 11
 650. Kobak U., Konkurs literacki „Ja piszę! Z polotem i wyobraźnią”, 2014, nr 12, s. 10
 651. Kobak U., Konkurs poetycki rozstrzygnięty, 2016, nr 4, s. 4, 5, 6
 652. Kobak U., Kuchnia Mateusza, 2022, nr 6, s. 13
 653. Kobak U., Ludzie są hojni, 2004, nr 6, s. 14, 15
 654. Kobak U., MASZ TO W GENIE!, 2023, nr 4, s. 18
 655. Kobak U., Młodzi twórcy /konkurs literacki/, 2019, nr 6, s. 12
 656. Kobak U., Mózgi pracują, 2016, nr 4, s. 8
 657. Kobak U., Na wagę złota, 2024, nr 2, s. 10, 11, 12
 658. Kobak U., Nagrody Burmistrza w oświacie, 2016, nr 11, s. 26
 659. Kobak U., Najlepsi ze Szkoły Postawowej w Brzostku, 2023, nr 5, s. 10
 660. Kobak U., Nowy wymiar edukacji, 2019 nr 4, s. 6, 7
 661. Kobak U., O pracy Szkoły Podstawowej W brozstku mówi Dyrektor Małgorzata Salacha, 2023, nr 5, s. 6, 7
 662. Kobak U., O tym jak bajtle Dudka oblegały, 2017, nr 10, s. 12, 13
 663. Kobak U., Ogólnoszkolny konkurs ortograficzny w Szkole Podstawowej w Brzostku, 1996, nr 6, s. 11.
 664. Kobak U., Orszak od Kuchni, 2024, nr 1, s. 6, 7, 8
 665. Kobak U., Oswoić potwora, 2022, nr 5, s. 14, 15
 666. Kobak U., Po prostu jest mnie wstyd /riposta/ 2019, nr 7, s. 14
 667. Kobak U., Pod wielkim dachem nieba, 2022, nr 6, s. 8-13
 668. Kobak U., Pokaz Karate na pikniku, 2023, nr 6, s. 32
 669. Kobak U., Powiatowe dyktando, 2011, nr 6, s. 12
 670. Kobak U., Radek szaleje, 2023, nr 1, s. 13
 671. Kobak U., Reforma oświaty wkracza do Brzostku, 2017, nr 3, s. 9, 10
 672. Kobak U., Rzecz o edukacji, 2016, nr 10, s. 10, 11
 673. Kobak U., Spójrz w głąb natury, 2023, nr 6, s. 17
 674. Kobak U., Sprawdź się /znajomość języka ojczystego/, 2020, nr 3, s. 25
 675. Kobak U., Stawiają na naukę 2019, nr 7, s. 15
 676. Kobak U., Strachy na lachy, 2018, nr 10, s. 37
 677. Kobak U., Sztuka przemawiania, 2022, nr 12, s. 12
 678. Kobak U., Świat według Przedszkolaka, 2016, nr 6, s. 18, 19
 679. Kobak U., Światowy powiew na Dyktandzie 2010’, 2010, nr 4, s. 26
 680. Kobak U., Święto Edukacji Narodowej, 2019, nr 10, s. 6
 681. Kobak U., Święty Mikołaju, 2023, nr 11, s. 16, 17
 682. Kobak U., Tacy sami, 2011, nr 6, s. 23
 683. Kobak U., Tylu zdolnych, 2008, nr 7, s. 7
 684. Kobak U., Uczmy się od gimnazjalistów, 2017, nr 12, s. 11
 685. Kobak U., Ukraińskie dzieci w brzosteckiej szkole, 2022, nr 5, s. 13
 686. Kobak U., W skrócie, 2023, nr 10, s. 8
 687. Kobak U., W służbie Ortografii, 2023, nr 5, s. 9, 10
 688. Kobak U., Wianki nad Słonym Potokiem 2019, nr 7, s. 8-10
 689. Kobak U., Wielka przeprowadzka, 2020, nr 7, s. 12
 690. Kobak U., Wielka Trójka /konkurs literacki/, 2016, nr 12, s. 9, 10
 691. Kobak U., Wielka Trójka, 2015, nr 12, s. 15
 692. Kobak U., Wszyscy odetchnęli z ulgą, zob. dział Wywiady
 693. Kobak U., Wyprawa na Uniwersytet Rzeszowski, 2009, nr 7, s. 5
 694. Kobak U., Zakończył się projekt stypendialny prof. Webbera, 2019, nr 9, s. 6
 695. Kobak U., Zanim wyfrunę… Sympozjum historyczne, 2023, nr 3, s. 8,9,10
 696. Kobak U., Zdalny nauczyciel, 2020, nr 11/12, s. 15, 16
 697. Kobak U., Złota rybka, 2022, nr 12, s. 12
 698. Kobak-Hunia A., Konkurencja nie śpi, 2013, nr 1, s. 11
 699. Kobak-Hunia A., Miłość ojczyzny naszym prawem – refleksje o narodzie, 2012, nr 12, s. 9
 700. Kokoczka S., II Kongres Mediatorów Szkolnych, 2017, nr 1, s. 19
 701. Kokoczka S., Kolejny sukces z języka niemieckiego, 2009, nr 6, s. 17
 702. Kokoczka S., Mediacje – lepszy sposób na rozwiązywanie konfliktów, 2016, nr 12, s. 29
 703. Kokoczka S., Nauczyciel ZS w Januszkowicach na międzynarodowym szkoleniu w Niemczech, 2014, nr 3, s. 18
 704. Kokoczka S., Piąty Europejski Dzień Języków w Krakowie, 2008, nr 10, s. 4
 705. Kokoczka S., Sukces Dominiki Karmelity w ZS Ogólnokształcących w Januszkowicach, 2009, nr 5, s. 17
 706. Kokoczka S., Sukces uczennicy ZS w Januszkowicach , 2010, nr 3, s. 10
 707. Kokoczka S., Szczególne wyróżnienie Julii, 2022, nr 7, s. 12
 708. Kokoczka S., Uczniowie z Januszkowic na XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, 2010, nr 6, s. 11
 709. Kokoczka S., Wycieczka uczniów ZS w Januszkowicach do Skansenu, 2012, nr 5, s. 23
 710. Kokoczka S., Ze sztuką na ty – uczniowie z Januszkowic w teatrze, 2012, nr 12, s. 23
 711. Kolano M., Niecodzienne spotkania w szkołach- Brzostek, 2001, nr 2, s.2. /wizyta Ks.Biskupa E. Białogłowskiego w S.P. w Brzostku/
 712. Kolbusz G., Sukces Michała Nowaka, 2022, nr 4, s. 18
 713. Kolbusz G., Tablica interaktywna dla ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2011, nr 5, s. 20
 714. Kolbusz G., Unijne pieniądze w ZS im. JP II w Brzostku, 2013, nr 3, s. 17
 715. Kolbusz J., Cykliczne wykłady /brobiotechnologia/, 2016, nr 5, s. 30
 716. Kolbusz J., Czytajmy razem, 2016, nr 11, s. 23
 717. Kolbusz J., Gonet A., Śpiewaj z Hugo, 2007, nr 11, s. 3
 718. Kolbusz J., Gonet A., Termomodernizacja budynku szkoły, 2007, nr 9, s. 5
 719. Kolbusz J., Wielkie czytanie w Kamienicy Górnej, 2017, nr 7, s. 30
 720. Kolbusz M., Carvingowy sukces uczniów Zespołu Szkół, 2021, nr 11/12, s. 21
 721. Kolbusz M., II miejsce dla Zespołu Szkół CKR w Brzostku podczas Wiosennych Targów Innowacji w Boguchwale, 2021, nr 6-7, s. 20
 722. Kolbusz M., Konkurs „Trendy w dekoracji stołów”, 2014, nr 6, s. 17
 723. Kolbusz M., Nauczyciele w „Szkole Mistrzów”, 2012, nr 11, s. 16, 17
 724. Kolbusz M., Odkryli smak sukcesu, 2012, nr 4, s. 12
 725. Kolbusz M., Ryby w polskiej tradycji i kulturze kulinarnej, 2014, nr 12, s. 46
 726. Kolbusz M., Sukcesy artystyczne uczniów ZS w Brzostku, 2018, nr 4, s. 15
 727. Kolbusz M., Uczniowie brzosteckiej szkoły ponadpodstawowej na XIV Jesiennej Giełdzie Ogrodniczej w Boguchwale, 2019, nr 11, s. 14, 15
 728. Kolbusz M., Ziemniaczane fantazje, 2013, nr 6, s. 13
 729. Koleżanki i koledzy, Wieloletni dyrektor ZS im. Jana Pawła II w Brzostku Halina Nowak odchodzi, 2011, nr 8, s. 4
 730. Koło Wolontariatu, Pomagam chorym dzieciom, 2020, nr 1, s. 12
 731. Konica K., Zdrowy styl życia, 2019, nr 3, s. 10
 732. Konkurs Fotograficzny w Gimnazjum w Brzostku, 2016, nr 12, s. 42
 733. Konkurs literacki dla gimnazjalistów /warunki konkursu/, 2016, nr 10, s. 18
 734. Konkurs literacki dla gimnazjalistów, 2015, nr 10, s. 12
 735. Konkurs poetycki dla Czytelników, 2016, nr 1, s. 8
 736. Konkurs poezji /informacja/, 2016, nr 2, s. 25
 737. Koordynator, Realizujemy projekt o Ignacym Łukasiewiczu, 2016, nr 5, s. 17
 738. Koordynatorzy Konkursu, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej, 2023, nr 1, s. 12
 739. Koordynatorzy programu, W kręgu kultury nauki i sportu, 2007, nr 11, s. 13
 740. Kosior J., Konkurs Biblijny w Gimnazjum zob. dział Religia
 741. Kowalska C., Karmelita M., Lekcja wolności, 2014, nr 7, s. 8
 742. Kowalski B., Budynek po Gimnazjum tylko dla oświaty, 2017, nr 11, s. 25
 743. Kowalski B., Jeszcze raz o oświacie w Brzostku i gminie w latach 1945 - 1950, 2018, nr 10, s. 42, 43
 744. Kowalski B., O kierowniku Szkoły Powszechnej w Brzostku J.M. Matuszewskim w czasie okupacji Hitlerowskiej, 2023, nr 4, s. 20
 745. Kowalski B., Ratujmy swoje dzieci i młodzież., 2019, nr 3, s. 18
 746. Krajewska O., Laureaci Nagrody Burmistrza Brzostku, 2018, nr 9, s. 9
 747. Król J., Kobak U., Dzień Talentów, 2024, nr 4, s. 19, 20
 748. Król J., Szczucińska Ż., „Bądź dumny i pokaż swoją tożsamość”, 2022, nr 5, s. 21
 749. Król M., III edycja konkursu informatycznego, 2004, nr 4, s. 9
 750. Król M., Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów, 2003, nr 4, s. 9
 751. Król M., Poświęcenie Sztandaru OSP w Skurowej, zob. dział Kultura
 752. Król S., Nowe sale gimnastyczne, 2003, nr 3, s. 15
 753. KT, Warszawa z bliska i z daleka, 2009, nr 7, s. 18
 754. Kula M., Maciej Kula zdobył Szczytno, 2017, nr 6, s. 12
 755. Kurek I., Żurowska A., Spotkanie z Babcią i Dziadkiem, 2024, nr 2, s. 8, 9
 756. KZ, WK, Uczniu siądź tu na przerwie a odpocznij sobie, 2012, nr 11, s. 20
 757. Lacatus A., Głos zza Oceanu 2019, nr 8, s. 18
 758. Lalka „Brzostynka”, 2011, nr 9, s. 2
 759. LB, 100 lat Babci i Dziadka, 2014, nr 2, s. 9
 760. LB, Bezpieczni w ruchu drogowym, 2011, nr 6, s. 23
 761. LB, Chcemy być bezpieczni, 2016, nr 1, s. 11
 762. LB, II miejsce dla szopki z Kamienicy Dolnej, 2014, nr 2, s. 18
 763. LB, Kwiaty dla mamy i taty, 2016, nr 6, s. 20
 764. Lechwar D., Palar J., Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze, 2012, nr 4, s. 20
 765. Leja Cz., Harmonogram pozbycia się nauczyciela, 1997, nr 5, s. 10. /Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej/
 766. Leja M., Dlaczego warto wysłać dzieci na zieloną szkołę, 2009, nr 9, s. 6, 7
 767. Leja M., Dziesięcioletni matematycy w Gminie, 2006, nr 7, s. 12
 768. Leja M., Finał I wojewódzkiego konkursu czytelniczego, 2004, nr 6, s. 10
 769. Leja M., Każde dziecko jest zdolne, 2011, nr 9, s. 3
 770. Leja M., Konkurs Czytelniczy “Lubię i umiem czytać”, 2002, nr 9, s.10, 11
 771. Leja M., Nauczyć “lubić i umieć czytać”, 2003, nr 9, s. 4, 5, 6
 772. Lejkowska H., Andrzejkowe wróżby, 2013, nr 12, s. 21
 773. Lejkowska H., Bezpieczne zachowania, 2018, nr 10, s. 39
 774. Lejkowska H., Dzień babci i dziadka w Przeczycy, 2020, nr 2, s. 16
 775. Lejkowska H., Dzień Matki w przeczyckiej szkole, 2016, nr 6, s. 20
 776. Lejkowska H., Edukacja kulturalna w SP w Przeczycy, 2019, nr 5, s. 19, 20
 777. Lejkowska H., Pasowanie i ślubowanie pierwszej klasy w SP w Przeczycy, 2018, nr 11, s. 15
 778. Lejkowska H., Pasowanie uczniów SP w Przeczycy, 2015, nr 11, s. 16
 779. Lejkowska H., Szkolny Konkurs Informatyczny, 2016, nr 3, s. 15, 16
 780. Lejkowska H., Święto patrona szkoły w Przeczycy, 2015, nr 3, s. 8, 9
 781. Lejkowska H., W stumilowym lesie, 2010, nr 7, s. 26, 27
 782. Lejkowska H., Wigilijne spotkanie w SP w Przeczycy, 2017, nr 1, s. 21, 22
 783. Lejkowska H., Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Przeczycy, 2014, nr 11, s. 30
 784. Lenkiewicz J., Przygody Filonka Bezogonka, 2006, nr 5, s. 15
 785. Lewińska M., Nowe zasady finansowania oświaty, 1999, nr 7, s. 5.
 786. Liana R., Kto nie bawi się z nami temu będzie żal, 2014, nr 3, s. 8
 787. Liana R., Pasowanie na przedszkolaka, 2012, nr 12, s. 26
 788. Liana R., Pinokio dla Babci i Dziadka, 2015, nr 2, s. 24
 789. Liana R., Rodzinne bale w karnawale, 2017, nr 3, s. 16, 17
 790. Liana R., Święto Babci i Dziadka w brzosteckim przedszkolu, 2010, nr 2, s. 22
 791. Liana, W karnawale same bale, 2016, nr 3, s. 17
 792. Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach oferuje, 2021, nr 2, s. 21
 793. Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach prowadzi nabór, 2016, nr 4, s. 22
 794. Lider, Rodzina ZS im. Jana Pawła II przy wspólnym stole, 2016, nr 2, s. 14
 795. Lipka R., V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2015, nr 10, s. 13
 796. Lisowska O., Stokłosa K., Wąsik O., Europo opowiedz mi bajkę, 2003, nr 6, s. 19
 797. Lista przyszłych absolwentów gimnazjów z gminy Brzostek, 2016, nr 6, s. 27
 798. Lista przyszłych absolwentów gimnazjów z Gminy Brzostek, 2017, nr 6, s. 29
 799. Lista przyszłych absolwentów szkół podstawowych z gminy Brzostek, 2015, nr 5, s. 25
 800. lm, Co dalej szkoło zbiorcza?, 1990, nr 1, s. 3.
 801. Łazowski J., Ogłoszenie / nagroda Burmistrza /, 2015, nr 6, s. 5
 802. Łącki M., Sukces Karoliny i Zuzanny, 2023, nr 12, s. 17
 803. Łącki M., Wystawa „Znani Nieznani – Polacy światu” odkrywa talenty Polaków w świecie, 2023, nr 6, s. 23
 804. Łukowicz K., Gminne obchody 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, zob. dział Kultura
 805. Łukowicz M., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, 2020, nr 11/12, s. 17, 18
 806. Łupiński Ł., Wielkie zwycięstwo w konkursie informatycznym, 2006, nr 5, s. 14
 807. M. K., Oświata w statystyce, 1990, nr 1, s. 3.
 808. M. S., I ty możesz zostać strażakiem, zob. dział Region.
 809. M.Cz., Najlepsi z najlepszych, 2011, nr 9, s. 8
 810. M.G., Czy warto się uczyć, 2003, nr 6, s. 18
 811. M.G., Laureat konkursu humanistycznego, 2004, nr 5, s. 18
 812. M.K., Wypowiedź jednej z uczestniczek konkursu informatycznego w ZS im. Jana Pawła II, 2002, nr 6, s.15
 813. MA, Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Przeczycy, 2017, nr 10, s. 14
 814. MA, Kolorowe boiska…czyli Szkolna Pierwsza Liga, 2013, nr 6, s. 12
 815. MA, Śniadanie daje moc, 2012, nr 12, s. 14
 816. Machaj D., Bezpieczny młody kierowca w ujęciu plastycznym, 2020, nr 3, s. 14
 817. Machaj D., Gimnazjalisto! Technik architektury…, 2013, nr 4, s. 27
 818. Machaj D., Kinga Pruchnik laureatką XLII Edycji w Kijanach, 2018, nr 5, s. 16
 819. Machaj D., Kreatywność drogą do sukcesu edukacyjnego, 2016, nr 7, s. 32
 820. Machaj D., Nie tracąc wiary w Niepodległą, 2018, nr 11, s. 37
 821. Machaj D., Podium na zawodach rejonowych, 2017, nr 4, s. 35
 822. Machaj M., Awans na zawody wojewódzkie, 2014, nr 5, s. 32
 823. Machaj M., Bieg Niepodległości, 2017, nr 12, s. 34
 824. Machaj M., Biegi przełajowe, 2016, nr 10, s. 31
 825. Machaj M., Brzosteckie gimnazjum na podium, 2018, nr 4, s. 38
 826. Machaj M., Brzosteckie gimnazjum wygrywa, 2016, nr 10, s. 34, 35
 827. Machaj M., Brzostek na podium w zawodach powiatowych, 2017, nr 3, s. 34
 828. Machaj M., Brzostek najlepszy w powiecie dębickim, 2017, nr 3, s. 33
 829. Machaj M., Brzostek najlepszy w powiecie, 2018, nr 6, s. 36
 830. Machaj M., Coca Cola Cup 2016, 2016, nr 6, s. 39
 831. Machaj M., Gimnazjum Brzostek na podium w zawodach w Mielcu, 2017, nr 5, s. 37
 832. Machaj M., Gminne rozgrywki w piłkę siatkową, 2014, nr 3, s. 19
 833. Machaj M., Gminne rozgrywki w piłkę siatkową, 2017, nr 3, s. 33
 834. Machaj M., I miejsce w Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora LO w Kołaczycach, 2016, nr 7, s. 41
 835. Machaj M., II miejsce w Ogólnopolskich Finałach Klubów Sportowych Orange w Warszawie, 2017, nr 12, s. 33
 836. Machaj M., Jak zabawa karnawałowa to w Kamienicy Dolnej, 2012, nr 3, s. 18
 837. Machaj M., Marzenia jednak się spełniają. Mistrz w Brzostku, 2016, nr 4, s. 37, 38
 838. Machaj M., Mecz o Puchar Dyrektora Gimnazjum, 2015, nr 7, s. 33
 839. Machaj M., Medaliści indywidualnych biegów przełajowych, 2018, nr 5, s. 42
 840. Machaj M., Mistrz okręgu rzeszowskiego w łucznictwie, 2016, nr 11, s. 36
 841. Machaj M., Mistrzowie biegów przełajowych, 2018, nr 5, s. 42
 842. Machaj M., Mistrzowie powiatu, 2015, nr 11, s. 30
 843. Machaj M., Nie tracąc wiary w Niepodległą, 2015, nr 11, s. 31
 844. Machaj M., Niecodzienny trening w Brzostku, 2017, nr 6, s. 38
 845. Machaj M., Ogólnopolski Turniej o Puchar Orange, 2016, nr 3, s. 29
 846. Machaj M., Podsumowanie osiągnięć sportowych powiatu dębickiego, 2018, nr 11, s. 37
 847. Machaj M., Powiatowa piłka ręczna, 2016, nr 3, s. 29
 848. Machaj M., Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce, 2017, nr 10, s. 34
 849. Machaj M., Powiatowe zawody w piłkę siatkową chłopców, 2016, nr 4, s. 37
 850. Machaj M., Powiatowy sukces sportowy w piłce siatkowej chłopców, 2018, nr 4, s. 39
 851. Machaj M., Powiatowy sukces sportowy w piłce siatkowej chłopców, 2018, nr 4, s. 39
 852. Machaj M., Półfinały wojewódzkie w Brzostku, 2015, nr 5, s. 36
 853. Machaj M., Rekord Guinnessa pobity, 2016, nr 12, s. 37, 38
 854. Machaj M., Robert Lewandowski, 2017, nr 5, s. 38
 855. Machaj M., Rodzinne Euro 2012’ w Kamienicy Dolnej, 2012, nr 7, s. 11
 856. Machaj M., Sport w ubiegłym roku szkolnym, 2017, nr 12, s. 34
 857. Machaj M., Sukces UKS Hercules Brzostek, 2015, nr 5, s. 35
 858. Machaj M., Tomasz Jankowski w Brzostku, 2016, nr 11, s. 34
 859. Machaj M., Turniej Coca-Cola Cup 2014’, 2014, nr 4, s. 30
 860. Machaj M., TVP w UKS HERCULES Brzostek, 2015, nr 4, s. 22
 861. Machaj M., VI Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora LO w Kołaczycach, 2014, nr 5, s. 32
 862. Machaj M., WF z klasą w Gimnazjum w Brzostku, 2013, nr 11, s. 13
 863. Machaj M., Wicemistrzowie powiatu, 2017, nr 3, s. 34
 864. Machaj M., Wybrani spośród 100 klubów w Polsce, 2016, nr 11, s. 35
 865. Machaj M., X Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora LO w Kołaczycach, 2018, nr 6, s. 37
 866. Machaj M., Zawody powiatowe, 2018, nr 11, s. 38
 867. Machaj M., Zawody Wojewódzkie w Kolbuszowej, 2017, nr 5, s. 37, 38
 868. Machaj M., Zwycięstwo w Błażkowej, 2015, nr 7, s. 32
 869. Machowska K., Tradycyjne przepisy podkarpacia, 2017, nr 5, s. 29
 870. Małgorzata Jop, II Międzyszkolny Turniej Counter Strike: Global Offensive, 2019, nr 5, s. 23
 871. Maziarz G., Finał projektu „Brzosteckie dary natury w słoiku”, 2012, nr 12, s. 12
 872. Maziarz M., Nagrody za makulaturę, 2004, nr 7, s. 5
 873. Maziarz P., Ryba E., Akcja zbiórki telefonów zakończona, 2013, nr 7, s. 25
 874. Maziarz R., Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka, 2003, nr 4, s. 10
 875. MCz, Najlepsi uczniowie nagrodzeni, 2013, nr 10, s. 8
 876. Mężyk M., Sposób na ferie, 2005, nr 2, s. 12
 877. Mężyk M., Warsztaty teatralne w Kamienicy Górnej, 2009, nr 7, s. 22
 878. Mężyk M., Wpłyń na głębię / program artystyczny /, 2007, nr 5, s. 5
 879. Mężyk M., Wychowawcze znaczenie teatru szkolnego, 2005, nr 3, s. 14, 15
 880. MH, As matematyczny /Kamil Piekarczyk/, 2014, nr 5, s. 32
 881. Miałkowski J., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, 2020, nr 11/12, s. 17
 882. Michalik E., Z ortografią za pan brat, 2001, nr 2, s.6./ konkurs ortograficzny /
 883. Mirus A., Komputer bez tajemnic, 2006, nr 2, s. 14
 884. Misiura A., Prawie jak na wojnie, 2011, nr 12, s. 16, 17
 885. Mistrzynie z Kleci, zob. dział Sport.
 886. ML, I miejsce w powiecie, 2018, nr 4, s. 17
 887. Młyniec T., „Ballady i romanse” w Zespole Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2022, nr 9, s. 18
 888. Młyniec T., „Dumni z Polski” w Zespole Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2021, nr 5, s. 26
 889. Młyniec T., Augustyn M., Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Roniczego im. Jana Pawła II w Brzostku, 2022, nr 5, s. 26, 27
 890. Młyniec T., Betlej J., Miedzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w ZS im JP II w Brzostku, 2019, nr 12, s. 29
 891. Młyniec T., Betlej J., Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w ZS im. Jana P.II w Brzostku, 2013, nr 1, s. 12
 892. Młyniec T., Betlej J., Narodowe Czytanie w ZS im JP II w Brzostku 2018 nr 10-40
 893. Młyniec T., Betlej J., Narodowe Czytanie w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2017, nr 10, s. 14
 894. Młyniec T., Betlej J., Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 2018, nr 4, s. 14, 15
 895. Młyniec T., Betlej J., Wystawa „Znani nieznani. Polacy światu., 2023, nr 6, s. 22
 896. Młyniec T., Jesienne poczynania w bibliotece szkolnej, 2024, nr 1, s. 17
 897. Młyniec T., Jop M., To już 56 lat ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2014, nr 11, s. 34
 898. Młyniec T., Kinga i Wojtek na warsztatach teatralnych, 2016, nr 5, s. 20
 899. Młyniec T., Kmiecik M., Sukces Piotra Grycha, 2020, nr 11/12, s. 25
 900. Młyniec T., Kolejny rok, kolejny sukces 2019, nr 7, s. 19
 901. Młyniec T., Kolejny sukces Agnieszki, 2018, nr 5, s. 16
 902. Młyniec T., Lekcja tolerancji w ZS im. JP II w Brzostku, 2015, nr 2, s. 15
 903. Młyniec T., Listopad i grudzień w bibliotece szkolnej ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2008, nr 1, s. 12
 904. Młyniec T., Młodzi bliżej literatury, 2012, nr 1, s. 12, 13
 905. Młyniec T., Narodowe Cyztanie w Zespole Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2023, nr 9, s. 20
 906. Młyniec T., Natalia laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego, 2017, nr 6, s. 19
 907. Młyniec T., Ogólnopolski sukces Michała Nowaka, 2022, nr 2, s. 24
 908. Młyniec T., Oprządek M., Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, 2015, nr 11, s. 14, 15
 909. Młyniec T., Oprządek M., ZS w Brzostku pamięta o swoim patronie, 2016, nr 5, s. 20, 21
 910. Młyniec T., Październik w bibliotece Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, 2022, nr 11, s. 13,14
 911. Młyniec T., Spotkanie autorskie z Moniką Kocik-Furtek, 2023, nr 1, s. 13
 912. Młyniec T., Spotkanie kolędnicze w ZS im. JP II w Brzostku, 2019, nr 2, s. 13
 913. Młyniec T., Szkolne czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 10, s. 13
 914. Młyniec T., Więcej Miłosza w bibliotece szkolnej ZS im. J. P. II w Brzostku, 2015, nr 4, s. 28
 915. Młyniec T., Wiktoria laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, 2022, nr 4, s 18
 916. Młyniec T., Wójcik D., 90 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza w bibliotece szkolnej ZS im.Jana Pawła II w Brzostku, 2006, nr 12, s. 16
 917. Młyniec T., Wójcik D., Jak obchodzono Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2006, nr 12, s. 14, 15
 918. Młyniec T., Wójcik D., Kwiecień w Bibliotece Szkolnej, ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2008, nr 7, s. 9
 919. Młyniec T., Wójcik D., Marzec i kwiecień w Bibliotece szkolnej ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2008, nr 5, s, 9
 920. Młyniec T., Wójcik D., Obchody Roku Słowackiego w bibliotece szkolnej ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2010, nr 2, s. 11
 921. Młyniec T., Wójcik D., Wrzesień i październik w bibliotece Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2007, nr 11, s. 9
 922. Młyniec T., XVI Ogólnopolski Konkurs Filmowy, 2016, nr 5, s. 20
 923. Młyniec T.,Wójcik D., Informacje biblioteki szkolnej ZS w Brzostku, 2007, nr 4, s. 14
 924. MNJ, Pomagam chorym dzieciom, 2019, nr 1, s. 11, 12
 925. MO MSŁ, V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w ZS im. JP II w Brzostku, 2019, nr 5, s. 23
 926. MO, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2020’ rozszczygnięty, 2020, nr 3, s. 15
 927. Moja Mama w akcji, 2024, nr 5, s. 16, 17
 928. Monografia Szkoły Podstawowej w Brzostku w X-lecie Polski Ludowej, zob. dział Historia
 929. MP, Kazimierz Poniatowski książę matematyki, 2015, nr 6, s. 18
 930. MP, Ogólnopolski sukces matematyczny, 2015, nr 5, s. 26
 931. MP, Sukcesy matematyczne na szczeblu powiatowym, 2015, nr 3, s. 16
 932. mPotęga w Nawsiu Brzosteckim, 2018, nr 1, s. 8, 9
 933. MSŁ MŚ, Michał Dudek laureatem ogólnopolskiego konkursu dla młodziezy, 2020, nr 2, s. 21
 934. Na zasłużoną emeryturę, 2023, nr 8, s. 17
 935. Nagroda główna pojechała do Dębicy, 2017, nr 4, s. 11
 936. Nagrody dla nauczycieli, 2000, nr 6, s. 22
 937. Nagrody, zob. dział Ekologia.
 938. Nasiadka Sz., Poświęcić Ci Życie Oto Jest Wyzwanie, 2014, nr 12, s. 20
 939. Nasza przyszłośc w ich rękach, 2015, nr 6, s. 8
 940. Naucz. SP w Nawsiu Brzost., Finaliści “Sprawnej Klasy”, 2004, nr 9, s. 7
 941. Nauczyciele i uczniowie, Zalau miasto wspomnień…, 2012, nr 11, s. 8
 942. Nauczyciele i uczniowie, ZS im. Jana Pawła II w Brzostku dziękował za plony, 2014, nr 10, s. 17
 943. Nauczyciele S. P. w Brzostku, Zaborcza miłość do komputera, 1998, nr 1, s. 11. /kradzież szkolnych komputerów/
 944. Nauczyciele SP w Brzostku, Wychowanie to dobre czyny i słowa pełne miłości, 2011, nr 9, s. 5
 945. Nauczyciele SP w Brzostku, Z życia szkoły, 2013, nr 2, s. 12, 13, 14
 946. Nauczyciele SP w Januszkowicach, Lekcje trochę inne, 2019, nr 11, s. 11, 12
 947. Nauczyciele ZS im. J. Pawła II w Brzostku, Sukces zaczyna się w szkole, 2012, nr 1, s. 8
 948. Nauczyciele, Cos się kończy coś się zaczyna 2019, nr 7, s. 16
 949. Nauczyciele, Dni otwarte w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 5, s. 25, 26
 950. Nauczyciele, Jedyna w gminie Szkoła Ruchu, 2014, nr 7, s. 32, 33
 951. Nauczyciele, Muzo natchniuzo tak ci końców kuję, 2007, nr 6, s. 8
 952. Nauczyciele, Pierwsze w gminie boisko ze sztuczną nawierzchnią, 2008, nr 10, s. 5
 953. Nauczyciele, Podróż do cudownego świata poezji, 2012, nr 4, s. 4
 954. Nauczyciele, Powrót z igrzysk /Hunia Jaromir/, 2014, nr 3, s. 10
 955. Nauczyciele, Sukces w Powiatowym Konkursie Gimnazjalista u Progu Kariery, 2009, nr 6, s. 18, 19
 956. Nauczyciele, Sukces w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Kołaczycach, 2016, nr 6, s. 22
 957. Nauczyciele, Sukcesy Jaromira uczniowską inspiracją, 2012, nr 2, s. 11
 958. Nauczyciele, Śladami naszych przodków, 2008, nr 11, s. 6
 959. Nauczyciele, Tyburowski W., Szkoła Podstawowa w Brzostku-600 lat tradycji, 2006, nr 2, s. s. 7; 2006, nr 3, s. 9; 2006, nr 4, s. 5, 6; 2006, nr 5, s. 8; 2006, nr 6, s. 6, 7;
 960. Nauczyciele, Witamy szkołę, 2016, nr 9, s. 32
 961. Nauczyciele, Zdrowe odżywianie, 2015, nr 10, s. 14
 962. Nauczyciele, ZSO w Januszkowicach zmiany i plany na przyszłość, 2009, nr 1, s. 14, 15
 963. Nauczyciele, Zwycięstwo w XI Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej, 2016, nr 5, s. 14
 964. Nauczycielka języka angielskiego, Rodzina z Cambridge odpisuje uczniom z Kamienicy Górnej, 2022, nr 7, s. 13
 965. Nawracaj D. Dyrektor Przedszkola w Brzostku, Przedszkole z certyfikatem, 2023, nr 7, s. 9
 966. Nawracaj D., Bezpieczny przedszkolak, 2012, nr 6, s. 12
 967. Nawracaj D., Brzosteckie przedszkolaki dla Babci i Dziadka, 2014, nr 2, s. 3
 968. Nawracaj D., Brzosteckie przedszkolaki świętują z Babcią i Dziadkiem, 2012, nr 2, s. 9
 969. Nawracaj D., Co ciekawego w przedszkolu w Brzostku, 2010, nr 11, s. 23
 970. Nawracaj D., Jestem zdrowym przedszkolakiem, 2015, nr 5, s. 20
 971. Nawracaj D., Konkurs piosenki „Śpiewajmy o przyrodzie”, 2013, nr 6, s. 9
 972. Nawracaj D., Mamo tato pobaw się ze mną, 2016, nr 6, s. 19
 973. Nawracaj D., Nowy rok szkolny w odnowionym budynku, 2009, nr 10, s. 9
 974. Nawracaj D., Przedszkolaki dla mamy i taty, 2015, nr 6, s. 9
 975. Nawracaj D., Przedszkolaki w Magurskim Parku Narodowym, 2014, nr 11, s. 31
 976. Nawracaj D., Przedszkolaki z białoczerwoną, 2015, nr 5, s. 20
 977. Nawracaj D., Przedszkole w nowych murach, 2016, nr 10, s. 8
 978. Nawracaj D., Przedszkole z certyfikatem, 2016, nr 5, s. 13
 979. Nawracaj D., Razem można więcej, 2014, nr 7, s. 7
 980. Nawracaj D., Spotkanie wigilijne w Przedszkolu w Brzostku, 2016, nr 1, s. 11
 981. Nawracaj D., Spotkanie z kolędą, 2014, nr 1, s. 5
 982. Nawracaj D., Start małego przedszkolaka, 2011, nr 9, s. 6, 7
 983. Nawracaj D., Święto babci i dziadka w brzosteckim przedszkolu, 2020, nr 3, s. 10
 984. Nawracaj D., Święto mamy i taty w brzosteckim przedszkolu, 2010, nr 6, s. 3
 985. Nawracaj D., Uroczyste otwarcie nowego budynku przedwszkola, 2016, nr 11, s. 10
 986. Nawracaj D., W przedszkolu w Brzostku /bądź widoczny /, 2014, nr 4, s. 9
 987. Nawracaj D., Wyjątkowe święto w brzosteckim przedszkolu, 2011, nr 2, s. 6
 988. Nawracaj J., Natalia ponownie najlepsza, 2018, nr 2, s. 16
 989. Nawracaj M., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, 2020, nr 11/12, s. 16, 17
 990. Nieważne zwolnienie, zob. dział Zagadnienia ogólne. /sprawa nauczycielki K. Traciłowskiej/
 991. Niklewicz A., Przedszkole wspólna praca i zabawa, 2000, nr 3, s. 6.
 992. NN, Radom usłyszał o Gminie Brzostek, 2015, nr 6, s. 16
 993. Nosal I., Informacja o projekcie „ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Brzostek”, 2013, nr 2, s. 10
 994. Nosal I., Przed pierwszym dzwonkiem, 1999, nr 5, s. 9.
 995. Nosal I., Stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji, 2011, nr 9, s. 8
 996. Nosal I., Stypendia socjalne dla uczniów, 2006, nr 1, s. 5
 997. Nosal I., Stypendia socjalne, 2008, nr 9, s. 5
 998. Nosal I., Wyprawka szkolna, 2008, nr 6, s. 3
 999. Nosal I., Wyprawka szkolna, 2013, nr 8, s. 9
 1000. Nosal I., Zbiorczy Raport z ankiet rodziców w projekcie, 2013, nr 4, s. 14
 1001. Nosal J., II etap budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brzostku, 2012, nr 11, s. 9
 1002. Nosal J., II miejsce w konkursie „Pokaż co potrafisz” /Dominik Zdziarski/, 2014, nr 12, s. 20
 1003. Nosal J., Kobak U., Ja piszę! Z polotem i wyobraźnią! /konkurs twórczy/, 2014, nr 10, s. 17
 1004. Nosal J., Uczył prawdziwej historii, 2008, nr 5, s. 6
 1005. Nosal J., Zagłosuj na plac zabaw w Nawsiu Brzosteckim, 2011, nr 8, s. 17
 1006. Nowak B., Rakoczy A., Uczniowie z Przeczycy uczą się udzielać pierwszej pomocy, 2020, nr 3, s. 11, 12
 1007. Nowak B., Spotkanie wigilijne w SP w Przeczycy, 2019, nr 1, s. 13
 1008. Nowak B., Zabawa karnawałowa w SP w Przeczycy, 2019, nr 3, s. 9
 1009. Nowak E., Działania ekologiczne w szkole w Brzostku, zob. dział Ekologia.
 1010. Nowak H., Szkoła Rolnicza daje wiele-nie zamyka drogi rozwoju, 1993, nr 1, s. 13.
 1011. Nowak H., Uczennice Kamienicy Górnej wyróżnione, 2023, nr 6, s. 21, 22
 1012. Nowak H., Ważne informacje dla gimnazjalistów, 2002, nr 2, s.11
 1013. Nowak W., Konica K., Podaj dalej,2020, nr 3, s. 13, 14
 1014. Nowak-Juszkiewicz M., Najlepsi z najlepszych, 2019 nr 4, s. 8
 1015. Nowi dyrektorzy, 2002, nr 6, s.11
 1016. Nowicka D., Nagrodzony reportaż uczennicy, 2004, nr 2, s. 14, 15
 1017. Nowicka J., Dziurawy dach, zob. dział. Zagadnienia ogólne.
 1018. Nowicka J., Pracownia internetowa dla Kamienicy Górnej, 2003, nr 9, s. 6
 1019. Nowicka J., Rosną młode kadry, zob. dział Region /turniej wiedzy pożarniczej/
 1020. Nowicka J., Teatr codzienny, 2006, nr 2, s. 14
 1021. Nowicka M., Haftowane obrazy, 2000, nr 2, s. 2. /Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej/
 1022. Nowicka M., Mężyk M., Czy potrzebny jest teatrzyk szkolny, 2003, nr 2, s. 7
 1023. Nowicka M., Mężyk M., To już 11 lat, 2013, nr 3, s. 21
 1024. Nowoczesna biblioteka, 2003, nr 5, s. 4
 1025. Nycz B., Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza, 2016, nr 7, s. 20
 1026. Nykiel N., Będę strażakiem, 2008, nr 6, s. 5, 6
 1027. Nykiel S, Wybierz życie /konkurs literacki/, 2016, nr 6, s. 33, 34
 1028. O wynikach egzaminów ósmoklasistów, 2020, nr 8, s. 8, 9
 1029. Obchody 100 lecia Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, 1997, nr 4, s. 16. /wręczanie orderów- fotografie/
 1030. Obdarowani, Paczka która wciąga i odmienia życie, 2014, nr 1, s. 3
 1031. Obserwator, Co widać na obrazkach?, 2015, nr 12, s. 32, 33
 1032. Oferta brzosteckiego przedszkola, 2018, nr 2, s. 25
 1033. Oferta edukacyjna dla tegorocznych gimnazjalistów oraz kryteria przyjęc do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2002, nr 2, s.10, 11.
 1034. Oferta edukacyjna ZS im. Jana Pawła II w Brzostku w roku szkolnym 2014/2015, 2014, nr 5, s. 16, 17
 1035. Oferta edukacyjna ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2008, nr 4, s. 14
 1036. Oferta edukacyjna ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2010, nr 3, s. 15
 1037. Oferta szkół dla młodzieży w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku na rok szkolny 2007/2008, 2007, nr 3, s. 5
 1038. Oficjalny początek roku szkolnego, 1999, nr 6, s. 11.
 1039. Ogrodnik F., A jednak można!, 1991, nr 6, s. 4. /rurociąg do Sz. P. w Gorzejowej/
 1040. Opiekun pocztu sztandarowego, Powiatowy Konkurs Pocztów Sztandarowych, 2024, nr 5, s. 13
 1041. Opiekun, Jeszcze o nim usłyszymy, 2013, nr 6, s. 22
 1042. Opiekunowie, Kolejne sukcesy brzosteckiego gimnazjalisty, 2007, nr 5, s. 13
 1043. Opiekunowie, Laureaci XV Jasielskiego Konkursu Matematycznego, 2016, nr 5, s. 16
 1044. Opiekunowie, Uroczyste podsumowanie projektu Równać Szanse 2015, 2016, nr 8, s. 15
 1045. Opiekunowie, Z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzostku, 2020, nr 1, s. 15
 1046. Oprzadek M., III Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, 2017, nr 3, s. 24
 1047. Oprządek J., Literacki talent Bartosza, 2024, nr 4, s. 17
 1048. Oprządek J., Milena z zacięciem literackim, 2023, nr 6, s. 19
 1049. Oprządek M., Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, 2023, nr 4, s. 19
 1050. Organizatorka, W nagrodę do Warszawy, 2004, nr 8, s. 10
 1051. Organizatorki, Wycieczka do Wieliczki, 2003, nr 11, s. 11
 1052. Organizatorzy, 100-lecie edukacji w Kamienicy Dolnej, 2017, nr 12, s. 14
 1053. Organizatorzy, A jednak rekord pobity, 2016, nr 4, s. 14
 1054. Organizatorzy, Blisko boisko, 2009, nr 10, s. 3
 1055. Organizatorzy, Drugi przegląd talentów w brzosteckim gimnazjum, 2015, nr 4, s. 16
 1056. Organizatorzy, Finał projektu „Młodzi maja głos”, 2017, nr 6, s. 13
 1057. Organizatorzy, Halowy Turniej Piłki Nożnej „Zagraj z Tatą”, 2015, nr 12, s. 33
 1058. Organizatorzy, Jak to w Siedliskach-Bogusz na festynie było, 2008, nr 6, s. 4, 5
 1059. Organizatorzy, Jubileusz 20-lecia „Gimdziupli” gazetki SP w Siedliskach-Bogusz, 2020, nr 3, s. 8, 9
 1060. Organizatorzy, Konkurs piosenki obcojęzycznej, 2016, nr 4, s. 18
 1061. Organizatorzy, Magia liczby Pi, 2015, nr 3, s. 16
 1062. Organizatorzy, Matematyka nie jest trudna....., 2005, nr 3, s. 16
 1063. Organizatorzy, Megamózgi, 2008, nr 6, s. 12, 13
 1064. Organizatorzy, Miedzynarodowy Konkurs Literacki dla Nastolatków, 2020, nr 5-6, s. 13
 1065. Organizatorzy, Na dobre i na złe jest rodzina, 2015, nr 7, s. 12, 13
 1066. Organizatorzy, Narodowe Czytanie w SP w Brzostku, 2019, nr 12, s. 14, 15
 1067. Organizatorzy, Nowa edycja konkursu „Megamózgi 2013”, 2013, nr 2, s. 6
 1068. Organizatorzy, O miłości powiedziano tak wiele, 2019, nr 5, s. 22
 1069. Organizatorzy, Ogłoszenie „Razem w Przyszłość”, 2009, nr 11, s. 11
 1070. Organizatorzy, Opozycja górą /Młodzi mają głos/, 2017, nr 12, s. 16
 1071. Organizatorzy, Podsumowanie akcji upominek dla potrzebujących, 2015, nr 1, s. 20
 1072. Organizatorzy, Podsumowanie akcji Upominek dla potrzebujących, 2015, nr 1, s. 20
 1073. Organizatorzy, Pozytyw w Siedliskach–Bogusz, 2008, nr 12, s. 14
 1074. Organizatorzy, Pożegnanie lata w Januszkowicach, 2009, nr 10, s. 22, 23
 1075. Organizatorzy, Pożegnanie wakacji. Piknik rodzinny w Kamienicy Dolnej, 2016, nr 9, s. 19
 1076. Organizatorzy, Rekord pobity, 2017, nr 4, s. 17
 1077. Organizatorzy, Ruszyła III edycja projektu „Młodzi Mają Głos”, 2017, nr 11, s. 13
 1078. Organizatorzy, Święto jednej z najdłużej znanych stałych matematycznych, 2014, nr 4, s. 25
 1079. Organizatorzy, Warsztaty fotograficzne w Gimnazjum w Brzostku, 2008, nr 12, s. 10, 11
 1080. Organizatorzy, Warsztaty kultury żydowskiej i romskiej, 2010, nr 8, s. 18
 1081. Organizatorzy, Wędrowny Dzień Matki, 2014, nr 6, s. 9
 1082. Ostatni gimnazjaliści /foto/, 2019, nr 5, s. 18, 19
 1083. Oświata w Gminie, 2000, nr 4, s. 11.
 1084. Pacana A., Bądź sobą wybierz puszczę, 2003, nr 1, s. 7
 1085. Pacana A., Dziadura J., Co w Puszczy piszczy, 2003, nr 4, s. 6
 1086. Pacana A., Laureaci Nagrody Burmistrza Brzostku, 2017, nr 9, s. 6
 1087. Parat E., Szkoła z klasą, 2004, nr 10, s.3
 1088. Parat J., Gimnazjalne kolędowanie po angielsku, 2010, nr 2, s. 9
 1089. Pasek H., Jasełka dla babci i dziadzia, 2023, nr 2, s. 15
 1090. Pasek H., Piernikowe warsztaty cukiernicze z czarodziejką wypieków, 2023, nr 2, s. 14
 1091. Pawlik I., Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, 2009, nr 11, s. 7
 1092. Pawlik I., Spotkanie z Mikołajem w SP w Gorzejowej, 2010, nr 1, s, 4
 1093. PB, Sukcesy w konkursie fotograficznym, 2016, nr 1, s. 13
 1094. PB., I Międzygimnazjalny Konkurs Informatyczny Brzostek-Pilzno, 2006, nr 6, s. 13
 1095. PB., Konkurs informatyczny-„www BSR Brzostek”, 2006, nr 5, s. 5
 1096. PB., Z informatyką za pan brat, 2007, nr 6, s. 7
 1097. Pedagog, Z życia szkoły /SP w Brzostku /, 2014, nr 2, s. 6, 7, 8
 1098. Pęciak M.G., Karnawał z Babcią i Dziadziem, 2011, nr 2, s. 11
 1099. Piekarczyk M., Kolejny sukces matematyczny Mateusza, 2018, nr 4, s. 19
 1100. Piekarczyk M., Laureaci trzeciego miejsca, 2018, nr 5, s. 10
 1101. Piekarczyk M., Laureat turnieju „1 z 12”, 2015, nr 5, s. 26
 1102. Piekarczyk M., Laureat XVI Jasielskiego Konkursu Matematycznego /Mateusz Ramut/, 2017, nr 3, s. 25
 1103. Piekarczyk M., Orange dla Ziemi, 2006, nr 11, s. 16
 1104. Piekarczyk M., Ruszyli na podbój powiatu jasielskiego, 2017, nr 6, s. 19
 1105. Piekarczyk M., XXI Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów, 2018, nr 3, s. 15
 1106. Piekarczyk M.,Laureat kuratoryjnego konkursu matematycznego, 2021, nr 6-7, s. 15
 1107. Pieniążek K., Praktyka u bauera w Niemczech, 2010, nr 11, s. 32
 1108. Pietrucha M., Poznajemy techniki rękodzielnicze, 2006, nr 2, s. 14
 1109. Pietrucha-Nowak K., Pracownia komputerowa XXI wieku, 2006, nr 2, s. 5
 1110. Pietruszewska M, Raś K, Uczniowie w Nawsiu Brzosteckim czytają Fredrę, 2013, nr 10, s. 7
 1111. Piknik rodzinny w SP w Przeczycy, 2016, nr 7, s. 16, 17
 1112. Płaziak A., 3 października – Święto Szkoły, 2017, nr 11, s. 12
 1113. Płaziak A., I Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Religijnej, 2014, nr 12, s. 22
 1114. Płaziak A., III Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Religijnej, 2016, nr 12, s. 20, 21
 1115. Płaziak A., Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2022, 2022, nr 3, s. 18, 19
 1116. Płaziak B., Jasełka o Bożym Narodzeniu w Przedszkolu w Brzostku, 2015, nr 1, s. 25
 1117. Płaziak B., Jasełka o Bożym Narodzeniu w przedszkolu w Brzostku, 2015, nr 1, s. 25
 1118. Płaziak B., Kraina miodem płynąca, 2015, nr 11, s. 17
 1119. Płaziak B., Niezapomniana sobota, 2012, nr 11, s. 17
 1120. Płaziak B., Pasowanie na przedszkolaka w grupie „Leśne Skrzaty”, 2013, nr 12, s. 17
 1121. Płaziak B., Spotkanie z lekarzem w grupie „Leśne Skrzaty”, 2014, nr 5, s. 6
 1122. Płaziak B., Święto Babci i Dziadka w brzosteckim przedszkolu, 2016, nr 2, s. 8
 1123. Płaziak B., W bajkowej krainie - bal karnawałowy przedszkolaków, 2012, nr 3, s. 6
 1124. Pociask A., Strugała O., Maduzia Sz., Nowicki K., Wyjazd na strzelnicę!, 2023, nr 4, s. 18
 1125. Podziękowanie, 2000, nr 2, s. 11. /podziękowanie dla Rady Gminy w Brzostku za przydział środków finansowych na zakup komputerów/
 1126. Podziękowanie, 2002, nr 6, s.15/ Dyrekcja ZS im. J.Pawła II składa podziękowanie sponsorom konkursu informatycznego /
 1127. Podziękowanie, 2004, nr 7, s. 7
 1128. Podziękowanie, Dyrektor i Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, 2005, nr 11, s. 6
 1129. Poeci są wśród nas, 2005, nr 6, s. 13
 1130. Poloniści, Świat w oczach nastolatków, 1994, nr 2, s. 7. /artykuły uczniów Sz. P. w Brzostku, publikowane w gazetce szkolnej „Merkuriusz szkolny” -Bachara P., Lisowska A./
 1131. Pracownik oświaty, Tylko kilka spostrzeżeń o zmianach w oświacie, 2017, nr 9, s. 10
 1132. Projekt realizowany przez SP w Gorzejowej Sport uczy, 2010, nr 7, s. 26
 1133. Prokuski J., Gimnazjum w Brzostku i Siedliskach najlepsze, 2009, nr 11, s. 6
 1134. Próbne referendum w Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 2003, nr 4, s. 5
 1135. Pruchnik L., Stypendium Fundacji Rodziny Webberów dla Waldemara Wójcika, 2011, nr 6, s. 4
 1136. Przebięda M., Brzostek biega w Łańcucie i pływa w Jaśle, 2015, nr 7, s. 32
 1137. Przebięda M., Magdalena Nowak wśród najlepszych, 2015, nr 5, s. 18
 1138. Przebięda M., Wokalny sukces uczniów SP w Brzostku, 2015, nr 5, s. 19
 1139. Przebięda M., Z Rzeszowa do Suwałk dla Jakuba, 2015, nr 7, s. 17
 1140. Przebięda M., Zwycięstwo w XII Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej, 2017, nr 5, s. 27
 1141. Przedostatni rocznik gimnazjalistów z Gminy Brzostek, 2018, nr 5, s. 27
 1142. Przesadzanie w środku lata, 1997, nr 5, s. 9. /okradziono ogród przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim/
 1143. Przewoźnik J., As matematyczny z Nawsia Brzosteckiego, 2003, nr 6, s. 8
 1144. Przewoźnik J., Piknik rodzinny połączony z pasowaniem pierwszoklasistów, 2012, nr 10, s. 13
 1145. Przewoźnik M., Pamiętamy o grobach żołnierskich, 2007, nr 11, s. 18
 1146. Przewoźnik Maria, Uczniowie z Januszkowic uczcili Święto Niepodległości, 2012, nr 12, s. 6, 7
 1147. Przybyło U., Augustyn M.,. Przeczycka młodzież w akcji Szkoła Pamięta, 2019, nr 12, s. 16, 17
 1148. Przybyło U., Boże Narodzenie z tradycją jasełkową w SP w Przeczycy, 2012, nr 1, s. 21
 1149. Przybyło U., Mama – najpiękniejsze słowo świata, 2013, nr 6, s. 9
 1150. Przybyło U., Młodzież i dzieci SP w Przeczycy dziękują, 2013, nr 7, s. 11
 1151. Przybyło U., Niedziela Palmowa w Przeczycy, 2017, nr 5, s. 26
 1152. Przybyło U., Niezwykła lekcja historii, 2012, nr 11, s. 22
 1153. Przybyło U., Przez krzyż do chwały zmartwychwstania, 2019, nr 5, s. 12
 1154. Przybyło U., Radosne chwile w Energylandii, 2015, nr 7, s. 18
 1155. Przybyło U., Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski w SP w Przeczycy, 2016, nr 12, s. 28
 1156. Przybyło U., Spotkanie wigilijne w SP w Przeczycy, 2015, nr 1, s. 10
 1157. Przybyło U., Spotkanie wigilijne w SP w Przeczycy, 2015, nr 1, s. 10
 1158. Przybyło U., Teatrzyk kukiełkowy, 2013, nr 5, s. 29
 1159. Przybyło U., Uroczystość Wszystkich Świętych, 2016, nr 12, s. 28
 1160. Przybyło U., Z wycieczką po Warszawie, 2018, nr 6, s. 13
 1161. Przybyło U., Zabawa karnawałowa uczniów SP w Przeczycy, 2013, nr 3, s. 15
 1162. PS, Boiska jak grzyby po deszczu, 2009, nr 6, s. 3, 4
 1163. PS, Hala sportowa przy brzosteckim Gimnazjum już niebawem, 2014, nr 1, s. 18
 1164. PS, I znowu się zaczęło, 2010, nr 9, s. 3
 1165. PS, Inwestujemy w dzieci, 2008, nr 4, s. 6
 1166. PS, Jakie będą początki takie będzie wszystko, 2008, nr 3, s. 2
 1167. PS, Już się mury pną do góry, 2012, nr 4, s. 8, 9
 1168. PS, Orlik który przyfrunął, 2009, nr 11, s. 4, 5
 1169. PS, Oświatowych parę liczb, 2011, nr 7, s. 10
 1170. PS, Pomoc niejedno ma imię, 2009, nr 10, s. 6
 1171. PS, Przed szkolnym dzwonkiem, 2012, nr 8, s. 8
 1172. PS, Przyszedł nowy rok szkolny, 2009, nr 9, s. 4
 1173. PS, Przyszkolne place zabaw, 2010, nr 12, s. 26
 1174. PS, Ślubowanie nauczycieli mianowanych, 2013, nr 10, s. 8
 1175. PS, Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie, 2012, nr 5, s. 12
 1176. PS, Uroczystość otwarcia i nadania imienia hali sportowej w Brzostku, 2014, nr 4, s. 3
 1177. PS, Witaj szkoło, 2013, nr 9, s. 3
 1178. PS, Władysław Chajec by się ucieszył, 2011, nr 12, s. 12, 13
 1179. PS, Wyrównanie do średniej, 2010, nr 2, s. 4
 1180. Ptaszek E., Edukacja poprzez zabawę, 2008, nr 10, s. 3
 1181. R.M., Wspólna praca zbliża ludzi i przynosi efekty, zob. dział Kultura
 1182. Rachowicz A., Akademia z okazji Dnia Matki, 2014, nr 6, s. 27
 1183. Rachowicz A., Dzień Babci i Dziadka w Oddziale Przedszkolnym w Przeczycy, 2016, nr 2, s. 16
 1184. Rachowicz A., Dzień Babci i Dziadka w Przeczycy, 2018, nr 2, s. 14
 1185. Rachowicz A., Dzień Babci i Dziadka, 2015, nr 2, s. 23
 1186. Rachowicz A., Kochamy was całym sercem, 2019, nr 2, s. 13
 1187. Rachowicz A., Przyjazne miejsce w oddziale przedszkolnym w SP w Przeczycy, 2015, nr 10, s. 15
 1188. Rachowicz A., Stroje ludowe, 2019, nr 1, s. 12, 13
 1189. Rachowicz A., Sztandar dla SP w Przeczycy 2019, nr 8, s. 9
 1190. Rachowicz A., Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, 2014, nr 4, s. 28
 1191. Rachowicz Anna, Kasia /konkurs literacki/, 2017, nr 6, s. 31
 1192. Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Brzostku zaprasza, 2002, nr 2, s.12
 1193. Rada Rodziców przy ZS w Januszkowicach zaprasza na bal sylwestrowy, 2010, nr 12, s. 29
 1194. Rada Rodziców, Ciasteczkowy dzień, 2011, nr 11, s. 9
 1195. Rada Rodziców, Jedz owoce i warzywa, 2011, nr 10, s. 34
 1196. Rada Rodziców, Na śniadanie do Kamienicy Dolnej, 2011, nr 12, s. 26
 1197. Rada Rodziców, Podziel się posiłkiem, 2011, nr 4, s. 24
 1198. Rada Rodziców, Stoliczku nakryj się, 2011, nr 6, s. 17
 1199. Rada Rodziców, Turniej Danone CUP, 2011, nr 10, s. 15
 1200. Rada Rodziców, Wśród nocnej ciszy, 2012, nr 1, s. 16
 1201. Rada Sołecka, Nowy plac zabaw dla Kamienicy Dolnej, 2012, nr 5, s. 5
 1202. Radelczuk T., Doskonalenia zawodowe w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2009, nr 12, s. 22
 1203. Radelczuk T., Drugi wynik w województwie dla Technikum Żywienia, 2016, nr 6, s. 29
 1204. Radelczuk T., Ferie w ZS im. JP II w Brzostku, 2016, nr 3, s. 13, 14
 1205. Radelczuk T., Ferie zimowe w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2010, nr 3, s. 7
 1206. Radelczuk T., Kurs kelnerski dla techników żywienia i kucharzy małej gastronomii, 2011, nr 3, s, 13, 14
 1207. Radelczuk T., Kurs kelnerski, 2009, nr 3, s. 10, 11
 1208. Radelczuk T., Kurs Kelnerski, 2022, nr 3, s. 18
 1209. Radelczuk T., Pozalekcyjne zajęcia w Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 2004, nr 1, s. 3
 1210. Radelczuk T., Praktyczna nauka zawodu u pracodawców, 2014, nr 9, s, 18, 19
 1211. Radelczuk T., Praktyczna nauka zawodu w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2014, nr 3, s. 20, 21
 1212. Radelczuk T., Praktyczna nauka zawodu w ZS im. JP II w Brzostku, 2016, nr 10, s. 10
 1213. Radelczuk T., Praktyka zawodowa w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2009, nr 6, s. 18
 1214. Radelczuk T., Praktyki zawodowe w ZS im. Jana Pawła II, 2011, nr 10, s. 22
 1215. Radelczuk T., Szkolenie kursowe w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2012, nr 3, s. 17
 1216. Radelczuk T., Szkoła kształcąca zawodowo, 2014, nr 11, s. 33
 1217. Radelczuk T., Szkoła z przyszłością czyli Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku, 2024, nr 2, s. 16
 1218. Radelczuk T., Turniej wiedzy o Gminie w Gimnazjum w Siedliskach Bogusz, 2003, nr 6, s. 13
 1219. Radelczuk T., Wycieczka dydaktyczna uczniów Technikum Żywienia, 2013, nr 3, s. 15
 1220. Radelczuk T., Wycieczka zawodowa uczniów ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 12, s. 29
 1221. Radelczuk T., XI Międzynarodowe Targi Gastronomiczno-Hotelarskie w Pałacu Kultury w Warszawie, 2007, nr 4, s, 15
 1222. Radelczuk T., Zimowe ferie w ZS im. J. P. II w Brzostku, 2017, nr 2, s. 24, 25
 1223. Radelczuk T., Zimowe ferie w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2020, nr 2, s. 20
 1224. Radelczuk T., ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 11, s. 15, 16
 1225. Rakoczy A., Bezpieczeństwo podczas ferii, 2020, nr 1, s. 13, 14
 1226. Rakoczy A., Bohaterom w SP w Przeczycy, 2020, nr 11/12, s. 24, 25
 1227. Rakoczy A., Dzień głośnego czytania w SP w Przeczycy, 2019, nr 10, s. 15
 1228. Rakoczy A., Kto czyta żyje wielokrotnie, 2020, nr 2, s. 16
 1229. Rakoczy A., Sukces uczennic ze Szkoły Podstawowej w Przeczycy, 2023, nr 1, s. 13
 1230. Rakoczy A., VII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe, 2019, nr 11, s. 10
 1231. Rakoczy A., Wielka liga czytelników, 2019, nr 12, s. 16
 1232. Rams A., Cenacolo – żywe świadectwo zwycięstwa, 2013, nr 5, s. 4
 1233. Rams A., Spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 2014, nr 7, s. 14
 1234. Rams R., Giełda szkół ponadgimnazjalnych, 2015, nr 6, s. 23
 1235. Rams R., Jeśli zapomnę o nich Ty Boże na niebie…, 2013, nr 5, s. 18
 1236. Rams R., Ocalić od zapomnienia /finalista Kamil Dziedzic/, 2014, nr 8, s. 12
 1237. Rams R., Z wizytą w Brukseli, 2017, nr 1, s. 15, 16
 1238. Rams S., Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009, 2009, nr 6, s. 17
 1239. Ramut A., Czytelnicy piszą, 1993, nr 1, s. 14 /kultura a szkoła/
 1240. Ramut A., Ks. Józef Jałowy patronem szkoły w Przeczycy, 2002, nr 5, s. 15
 1241. Ramut A., Szkoły w naszej gminie-SP Przeczyca, 2001, nr 2, s.8./ rys historyczny/
 1242. Ramut D., Piekarczyk M., Między duchem a materią pośredniczy matematyka, 2006, nr 3, s. 11
 1243. Ramut D., Piekarczyk M., Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy, 2005, nr 3, s. 7
 1244. Ramut W., Mała ale cieszy, 2002, nr 1, s.10 / S.P. w Przeczycy /
 1245. Ras E., Zajęcia zawodoznawcze, 2015, nr 7, s. 15
 1246. Raś E., 20. Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, 2014, nr 7, s. 16, 17
 1247. Raś E., Być dla innych to być lepszym, 2007, nr 6, s. 8
 1248. Raś E., Kto ma więcej obowiązków ten ma więcej czasu, 2010, nr 5, s. 7
 1249. Raś E., Laureaci XII Powiatowego Etapu do XVIII Ogólnopolskiej Edycji…, 2012, nr 5, s. 6
 1250. Raś E., Patryk Machaj laureat powiatowego etapu, 2014, nr 4, s. 7
 1251. Raś E., Postaw na zdrowie, 2016, nr 2, s. 16
 1252. Raś E., Śpiewa Tobie moje serce, 2015, nr 11, s. 7
 1253. Raś Katarzyna, Nie wiem jak zacząć /konkurs literacki/, 2016, nr 5, s. 37, 38
 1254. Redakcja gazetki szkolnej, „Gimdziupla” najlepsza w powiecie, 2012, nr 3, s. 3
 1255. Redakcja gazetki szkolnej, Bohaterowie Pozytywnych Zmian w Gminie Brzostek, 2009, nr 1, s. 10
 1256. Redakcja gazetki Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, Wspomnienia ze szkoljen ławy…, 2022, nr 4, s. 20
 1257. Redakcja, Gimdziupla świętowała 100 numer, 2013, nr 3, s. 3
 1258. Redakcja, I znów jeszcze jeden Dzień Nauczyciela, 2000, nr 5, s. 11.
 1259. Redakcja, Najlepsza promocja Brzostku /Jaromir Hunia/, 2017, nr 5, s. 6
 1260. Referat Mienia Komunalneggo i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Brzostek , 2022, nr 12, s. 14
 1261. Referat, Akcja edukacyjno-informacyjna w placówkach oświatowych, 2017, nr 1, s. 17
 1262. Reforma oświaty zadania ogólne, 1998, nr 6, s. 11.
 1263. Reforma przedszkoli?, 1994, nr 2, s. 2.
 1264. Regulamin korzystania z placu zabaw przy SP w Brzostku, 2011, nr 8, s. 30
 1265. Rektor KUL, W Dniu Nauczyciela, 1998, nr 5, s. 7.
 1266. Reporterzy, Być dziennikarzem, 2014, nr 7, s. 10
 1267. Rogaczewska B., Zwolnieni z teorii – realizacja Projektu „Wiedzoksiąg” w naszej Gminie, 2022, nr 3, s. 17
 1268. Rogala Z., Co będzie z nauczaniem historii?, 2012, nr 5, s. 7
 1269. Rogala Z., I znów zadzwięczał szkolny dzwonek, 2016, nr 9, s. 11, 12
 1270. Rogala Z., III Międzyszkolny Turniej „Wielcy Polacy” w ZS w Januszkowicach, 2012, nr 7, s. 16
 1271. Rogala Z., IV Międzyszkolny Turniej „Wielcy Polacy”…, 2013, nr 6, s. 15, 16
 1272. Rogala Z., Jubileusz 35–lecia szkoły w Kamienicy Górnej, 2009, nr 3, s. 12, 13
 1273. Rogala Z., Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w SP w Januszkowicach, 2018, nr 12, s. 20, 21
 1274. Rogala Z., Piknik Rodzinny  zorganizowany przez parafię w Brzostku, zob. dział Kultura
 1275. Rogala Z., Szkolnictwo ponadpodstawowe w Kleciach, 2008, nr 7, s. 4, 5, 6
 1276. Rogala Z., Szkoło brzostecka dokąd zmierzasz 2019, nr 8, s. 7
 1277. Rogala Z., Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy" /Ignacy Łukasiewicz/, 2015, nr 6, s. 24, 25
 1278. Rogala Z., VII Międzyszkolny Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy” w Januszkowicach, 2016, nr 7, s. 30
 1279. Rogala Z., VIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy”, 2017, nr 7, s. 29
 1280. Rogala Z., W przeczyckiej szkole, 2012, nr 10, s. 16, 17
 1281. Rogala Z., Wspólnymi siłami, 1991, nr 1, s. 2 /spotkanie księży z kadrą kierowniczą szkoły/
 1282. Rogala Z., X Edycja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Wielcy Polacy, 2019, nr 12, s. 17, 18
 1283. Rogala Z., Znowu zadźwięczał szkolny dzwonek, 2012, nr 9, s. 18, 19
 1284. Rogowska Z., 3 lata Unihoca w SKS Nawsie, 1997, nr 3, s. 11.
 1285. Rogowska Z., Awans szkół i gminy, zob. dział Sport.
 1286. Rogowska Z., Bez kompleksów; Liderzy wystąp, zob. dział Sport.
 1287. Rogowska Z., Historyczny turniej, zob. dział Sport.
 1288. Rogowska Z., Nawsie górą, zob. dział Sport.
 1289. Rogowska Z., Nawsieński unihoc nadal na tropie, zob. dział Sport.
 1290. Rogowska Z., SKS Błękitni wśród najlepszych, zob. dział Sport.
 1291. Rogowska Z., Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim ma najlepszą ofertę, 2015, nr 12, s. 18
 1292. Rogowska Z., Trzy szkoły w czołówce powiatu, zob. dział Sport
 1293. Rogowska Z., Wystartowali, zob. dział Sport.
 1294. Rogowska Z., Zagrali Va Banque, zob. dział Sport.
 1295. Rozwadowska M. Smoroń M., Kto powinien się troszczyć o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 1996, nr lipiec, s. 3.
 1296. RW i CW, Chorwacja – Słowiańska dusza w oliwnym gaju, 2012, nr 8, s. 23, 24, 25
 1297. RW, Cudze chwalimy, 2016, nr 11, s. 25
 1298. RW, Jak to drzewiej bywało, czyli z wizytą w powstającej osadzie słowiańskiej, 2021, nr 10, s. 27
 1299. RW, Kinga Konica laureatka konkursu historycznego, 2017, nr 5, s. 20
 1300. RW, Majówka z mamą i tatą, 2017, nr 7, s. 20, 21
 1301. RW, Michał Dobosz laureatem interdyscyplinarnego konkursu z j. polskiego, 2011, nr 4, s. 15
 1302. RW, Na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym, 2009, nr 8, s. 16, 17
 1303. RW, PS, Rabacja – pamięć i przesłanie, 2016, nr 3, s. 8, 9
 1304. RW, Świadomy uczeń świadomy obywatel, 2019, nr 6, s. 10
 1305. RW, Takie rzeczy to tylko we Lwowie, 2011, nr 8, s. 25, 26, 27
 1306. RW, W Paryżu czuje się bicie serca Europy, 2010, nr 8, s. 20, 21
 1307. Ryba M., Dzień Babci i Dziadka w Kamienicy Dolnej, 2013, nr 02, s. 24
 1308. Samborska A., Batycki J., Harcerze Niepodległej – Projekt IPN, 2019 nr 4, s. 14
 1309. Same Asy, 2016, nr 7, s. 19
 1310. Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, Święto Ziemi w Nawsiu Brzosteckim, zob. dział Ekologia.
 1311. Samorząd Uczniowski, Dzień Babci i Dziadka w SP w Kamienicy Dolnej, 2011, nr 3, s. 14
 1312. Samorząd Uczniowski, Konkurs na najpiękniejszy bukiet jesienny,2013, nr 12, s. 18
 1313. Samorząd Uczniowski, W zdrowym ciele zdrowy duch, 2008, nr 1, s. 9
 1314. Samorząd ZS w Siedliskach Bogusz, Koncert serc „Dla Mariusza”, 2014, nr 1, s. 26
 1315. Samorząd, Papieros zapala się w mózgu, 2013, nr 12, s. 33
 1316. Samorząd, Podziękowanie, 2003, nr 12, s. 7
 1317. Sekcja sportowa, Bieg Niepodległości – Brzeźnica, 2016, nr 12, s. 37
 1318. Sekcja Sportowa, II miejsce w Zawodach Powiatowych w Piłkę Siatkową, 2016, nr 6, s. 38, 39
 1319. Sekcja sportowa, V Bieg Niepodległości Brzeźnica 2013, 2013, nr 12, s. 17
 1320. Sekcja, Brzostek wygrywa w przełajach dębickich, 2015, nr 12, s. 31
 1321. Sekcja, Podsumowanie współzawodnictwa sportowego, 2016, nr 12, s. 38
 1322. Sekcja, Wicemistrzowie z Brzysk, 2015, nr 12, s. 31
 1323. Siedliska-Bogusz, Pozytyw kurs fotografii cyfrowej, 2008, nr 11, s. 9
 1324. Sieradzka M., Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, 2015, nr 3, s. 18
 1325. Sieradzka-Łukowicz M., Michał dziedzic na podium, 2017, nr 12, s. 12
 1326. SK, Dawno temu w edukacji, 2015, nr 10, s. 9, 10
 1327. SK, Powstaje nowa sala gimnastyczna, 2011, nr 8, s. 16
 1328. Składanowska Z., Ratujemy i uczymy ratować, 2007, nr 11, s. 14
 1329. Składanowska Z., Ratujemy i uczymy ratować, 2008, nr 6, s. 12
 1330. Skocz M., Historia dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość / ZS w Januszkowicach /, 2000, nr 6,s. 1, 2, 3, 4
 1331. Skocz M., Niecodzienne spotkania w szkołach- Januszkowice, 2001, nr 2, s.3. / wizyta Ks.Biskupa K.Górnego w S.P. w Januszkowicach /
 1332. Skocz W., Dzień Matki 2017, 2017, nr 6, s. 15
 1333. Skocz W., Dzień Matki w Przeczycy, 2018, nr 6, s. 15
 1334. Skocz W., Konkurs czytelniczy w SP w Przeczycy, 2017, nr 4, s. 30
 1335. Skocz W., Ks. Józef Jałowy nasz wielki rodak, 2016, nr 3, s. 16
 1336. Skocz W., Kś. dr Józef Jałowy patron SP w Przeczycy, 2018, nr 3, s. 17
 1337. Skocz W., Najmłodsi ze szkoły w Przeczycy w teatrze Siemiaszkowej, 2019, nr 3, s. 10
 1338. Skocz W., Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w SP w Przeczycy, 2016, nr 11, s. 23
 1339. Skocz W., Nowe pomysły na czytanie w SP w Przeczycy, 2018, nr 5, s. 11
 1340. Skocz W., Pasowanie na ucznia w SP w Przeczycy, 2020, nr 11/12, s. 23,24
 1341. Skocz W., Pasowanie pierwszoklasistów, 2014, nr 12, s. 14
 1342. Skocz W., Patron na miarę czasów –ks Józef Jałowy, 2014, nr 3, s. 12
 1343. Skocz W., Poznajemy naszą małą ojczyznę, 2018, nr 7, s. 14
 1344. Skocz W., Sposób mówienia jest pierwszą legitymacją człowieka, 2020, nr 3, s. 12, 13
 1345. Skocz W., Spotkanie wigilijne w SP w Przeczycy, 2016, nr 1, s. 10
 1346. Skocz W., Śladami naszych przodków, 2014, nr 6, s. 27
 1347. Skocz W., Święto Matki w SP w Przeczycy, 2015, nr 6, s. 17
 1348. Skocz W., Tradycje i zwyczaje świąt wielkanocnych, 2017, nr 5, s. 26
 1349. Skocz W., Uczniowie SP w Przeczycy na przedstawieniu teatralnym, 2020, nr 1, s. 14
 1350. Skocz W., Udział klasy II z Przeczycy w akcji edukacyjnej, 2015, nr 12, s. 19
 1351. Skocz W., Wspólne czytanie w Szkole Podstawowej w Przeczycy, 2014, nr 4, s. 14, 15
 1352. Skórska M., Zięba P., Pamiętamy o poległych żołnierzach, 2009, nr 11, s. 7
 1353. Skórski K., Historia jednego nauczyciela /Kazimierz Ratowski/ zob. dział Biografie
 1354. Skórski K., Konkurs bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 2009, nr 11, s. 6
 1355. Skórski K., Posadzenie Dębu Katyńskiego w Nawsiu Brzosteckim, 2009, nr 5, s. 4
 1356. Skórski K., Przewodnik rowerowy po gminie Brzostek, 2008, nr 3, s. 8
 1357. Skórski K., Rzeczpospolita internetowa w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2007, nr 12, s. 6
 1358. Skórski K., Rzeczpospolita internetowa, 2007, nr 10, s. 14
 1359. Skórski K., Zakończenie projektu Rzeczpospolita Internetowa w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2008, nr 4, s. 4
 1360. Skórski K., „Ślady Przeszłości” w ZS w Nawsiu Brzosteckim, 2009, nr 5, s. 7
 1361. Słupek J., Dodatkowa oferta edukacyjna w ZS im. Jana Pawła II w Kleciach, 2008, nr 2, s. 14
 1362. Słupek J., I Europejski Kongres Szkół Rolniczych, 2009, nr 11, s. 20
 1363. Słupek J., Kurs barmański w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 2007, nr 5, s. 14
 1364. Słupek J., Moje pożegnanie z pracą zawodową, 2011, nr 8, s. 9
 1365. Słupek J., Na naukę nigdy za późno, 2009, nr 8, s. 15
 1366. Słupek J., Praktyki zagraniczne i nadmorskie uczniów ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2008, nr 11, s. 14
 1367. Słupek J., Praktyki zawodowe w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Brzostku, 2007, nr 2, s. 11
 1368. Słupek J., Sprawozdanie z konkursu „Najlepszy mechanizator”, 2011, nr 5, s. 10
 1369. Słupek J., Szkolenie praktyczne w ZS im Jana Pawła II w Brzostku, 2009, nr 4, s. 10, 11
 1370. Słupek J., Szkolenie praktyczne w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2009, nr 3, s. 16, 17
 1371. Słupek J., Szkolenie praktyczne w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku-Kleciach…, 2009, nr 5, s. 16
 1372. Słupek J., W trosce o bezpieczeństwo pracy w rolnictwie, zob. dział Rolnictwo
 1373. Słupek J., Z tych buraków będzie cukier, 2009, nr 12, s. 24, 25
 1374. Słupek J., Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku zaprasza, 2008, nr 3, s. 12
 1375. Słupek J., Życie to ruch, 2010, nr 6, s. 20
 1376. Smoła B., Co w Puszczy piszczy na wiosnę, 2003, nr 6, s. 16
 1377. Smoła B., Dokąd nas doprowadził Bursztynowy Szlak, 2002, nr 10, s. 19
 1378. Smoła B., Harcerski Bursztynowy Szlak, 2002, nr 4, s.6
 1379. Smoła B., Konkurs piosenki polskiej i angielskiej-sprostowanie, 2003, nr 5, s. 11
 1380. Smoła B., O tym, skąd się wziął Harcerski Bursztynowy Szlak, 2002, nr 6, s. 6,7
 1381. Smoła B., Zdziarska M., Bursztynowy rajd, 2002, nr 7, s. 14, 15
 1382. Smoroń M., 3 Maja, 2003, nr 5, s. 15
 1383. Smoroń M., Co słychać u młodych strażaków, zob. dział Region.
 1384. Sobczyk D., Misyjne dzieło (, 2015, nr 7, s. 16
 1385. Sobczyk M., La Dolce Vita (słodkie życie)?, 2013, nr 7, s. 25
 1386. SP w Brzostku, Życzenia Świąteczne, 2009, nr 4, s, 23
 1387. SP w Brzostku, Życzenia Świąteczne, 2010, nr 12, s. 17
 1388. SP w Nawsiu Brzosteckim, Każdy może zostać Mikołajem, 2019, nr 1, s. 10
 1389. SP w Siedliskach-Bogusz, Akcja „Polakom na Ukrainie”, 2023, nr 2, s. 16
 1390. Społeczność szkoły, Miła niespodzianka, 2011, nr 6, s. 4
 1391. Społeczność, Rodzina tu wszystko się zaczyna…, 2017, nr 7, s. 31
 1392. Spotkanie po 25 latach, 2001, nr 1, s.18./ uroczyste spotkanie obecnych uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim /
 1393. Sprawozdanie z konkursu „Najlepszy kucharz”, 2011, nr 5, s, 10
 1394. Sprostowanie dotyczące konkursu informatycznego dla gimnazjalistów, 2002, nr 7, s.10
 1395. Sprostowanie, 2011, nr 2, s. 11
 1396. Stanaszek B., Brzostecka szkoła, zob. dział Historia.
 1397. Stanaszek B., Wspomnienia w Szkole Ludowej w Brzostku, zob. dział Historia.
 1398. Stanaszek W., Emocje czy realia?, 1991, nr 3-4, s. 3. /odpowiedz na list J. Bonarek/
 1399. Staniszewska B., Weronika i Monika…”Na Zielonej Ukrainie”, 2013, nr 3, s. 10
 1400. Staniszewski K., Halowy Turniej Piłki Nożnej „Zagraj z Tatą”, 2014, nr 12, s. 35
 1401. Staniszewski W., Bilingual Future – Dwujęzyczne Dzieci, 2023, nr 9, s. 19
 1402. Staniszewski W., I Gminny Konkurs Języka Angielskiego, 2023, nr 6, s. 18, 19
 1403. Staniszewski W., Katarzyna Wojdyła obroniła pracę doktorską, 2019, nr 5, s. 6
 1404. Staniszewski W., Liczy się edukacja, głupcze, 2015, nr 11, s. 5
 1405. Staniszewski W., Nasi zwycięzyli, 2022, nr 6, s. 14, 15
 1406. Staniszewski W., O co tu właściwie chodzi / reforma edukacji w Brzostku/, 2018, nr 3, s. 3, 4, 5
 1407. Staniszewski W., Rodzice pmocy!, 2019, nr 9, s. 4
 1408. Staniszewski W., Szkoła Podstawowa w Gorzejowej najlepsza w naszej gminie, 2022, nr 8, s. 10
 1409. Staniszewski W., Trzeba wspierać edukację, 2023, nr 6, s. 19
 1410. Staniszewski W., Wkrótce finał konkursu historycznego „Wspólne dziedzictwo”, 2022, nr 5, s. 22
 1411. Stelmach B., Turniej Tenisa Stołowego Szkół Rolniczych, 2019 nr 4, s. 35
 1412. Stelmach M., Projekt edukacyjny w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 1, s. 20
 1413. Stelmach M., Projekt edukacyjny w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2015, nr 1, s. 20
 1414. Stelmach M., Święto ZS w Brzostku, 2019, nr 11, s. 14
 1415. Stelmach Margareta, Co dalej po ósmej klasie, 2021, nr 2, s, 22, 23
 1416. Stojak M, Jajka – zamiana ról /konkurs literacki/, 2017, nr 8, s. 31
 1417. Stokłosa T., Lekcja otwarta z historii regionalnej, 2012, nr 4, s. 24
 1418. Stowarzyszenie Razem w Przyszłość 1 % podatku, 2014, nr 3, s. 13
 1419. Stowarzyszenie w ZS w Siedliskach Bogusz zaprasza, 2012, nr 3, s. 18
 1420. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w Siedliskach, 2011, nr 12, s. 24
 1421. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w Zespole Szkół w Siedliskach Bogusz, 2009, nr 12, s. 13
 1422. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji W Zespole Szkół w Siedliskach Bogusz, 2010, nr 12, s. 16; 2011, nr 1, s. 30; 2011, nr 2, s. 27; 2011, nr 3, s. 28; 2011, nr 4, s. 31; 2011, nr 9, s. 29; 2013, nr 4, s. 32
 1423. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w ZS w Siedliskach-Bogusz zaprasza, 2009, nr 5, s. 19
 1424. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w ZS w Siedliskach-Bogusz, 2010, nr 3, s. 17
 1425. Stowarzyszenie, Jak Majówka to tylko w Siedliskach, 2011, nr 6, s. 39
 1426. Strojek Katarzyna /absolwentka ZS im JP II w Brzostku wspomina/, 2016, nr 9, s. 30
 1427. Stypendia socjalne dla uczniów, 2009, nr 9, s. 5
 1428. SU z opiekunem, W zdrowym ciele zdrowy duch, 2009, nr 1, s. 5
 1429. Sylwia, Karolina, Pożegnanie lata, 2013, nr 10, s. 25
 1430. Synowiecka J., Bądź dobry dla ludzi, zob. dział Religia
 1431. System edukacji, 1998, nr 3, s. 5.
 1432. Szafran M., Co w Puszczy piszczy, 2003, nr 3, s. 10
 1433. Szczepański A., Moje wspomnienia ze Szkoły Powszechnej w Brzostku, zob. dział Historia.
 1434. Szczepański A., Wspomnienia o Kierowniku Szkoły Powszechnej w Brzostku Józefie Szczepańskim, 1994, nr 1, s. 10.
 1435. Szczepkowicz P., A było tak dobrze, 2008, nr 9, s. 8, 9
 1436. Szczepkowicz P., A może by tak ponaśladować naszych Olimpijczyków, 2003, nr 4, s. 7
 1437. Szczepkowicz P., Megamózgi 2021’, 2021, nr 6-7, s. 17, 18
 1438. Szczepkowicz P., Nagrody Burmistrza dla uczniów, 2012, nr 6, s. 22
 1439. Szczepkowicz P., Nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce, 2013, nr 6, s. 10
 1440. Szczepkowicz P., Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Nagrody Burmistrza Brzostku, 2011, nr 6, s. 11
 1441. Szczepkowicz P., Ogłoszenie, 2010, nr 5, s. 18
 1442. Szczepkowicz P., Ogłoszenie, 2010, nr 6, s. 11
 1443. Szczepkowicz P., Ogłoszenie, Nagrody Burmistrza Brzostku, 2014, nr 6, s. 34
 1444. Szczucińska B., Wolontariat przestrzeń czynienia dobra, 2017, nr 1, s. 18
 1445. Szczucińska I., Odkrywamy talenty i zainteresowania, 2011, nr 4, s. 22
 1446. Szczucińska I., Opieka nad pomnikowym dębem w Januszkowicach, 2012, nr 4, s. 15
 1447. Szczucińska I., Projekt „Krokus” w ZS im. A. Mickiewicza w Januszkowicach, 2012, nr 12, s. 12
 1448. Szczucińska I., Wycieczka do Warszawy w ramach projektu, 2015, nr 6, s. 18
 1449. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. A Mickiewicza w Januszkowicach, „Szkoła Wrażliwych Serc” w Januszkowicach, 2024, nr 2, s. 12, 13
 1450. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Postawowej im. A Mickiewicza w Januszkowicach, Dzień Chorego w Januszkowicach, 2024, nr 3, s. 15
 1451. Szkolne Koło CARITAS, Dzien Chorego w Januszkowicach, 2023, nr 3, s. 19
 1452. Szkolne Koło Wolantariatu w Siedilskach-Bogusz, Świąteczny kiermasz charytatywny w Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz, 2022, nr 1, s. 12
 1453. Szkolne Koło Wolontariatu Pomagajmy chorym dzieciom, 2018, nr 1, s. 6
 1454. Szkolnictwo i oświata w Grudnej, 2001, nr 3, s.10-11. /przedruk/
 1455. Szkolny koordynator konkursu M.Z., Przygoda z Teatrem Wandy Siemiaszkowej, 2021, nr 2, s. 19
 1456. Szkoła Podstawowa w Przeczycy 1 % podatku, 2014, nr 3, s. 35
 1457. Szot A., Wieczór wróżb w SP w Przeczycy, 2019, nr 12, s. 17
 1458. Szutkowski H., Prawda roku 2030, 2019, nr 6, s. 12-13
 1459. Szwed Kinga, Kucharka z przypadku / konkurs literacki/, 2017, nr 4, s. 26
 1460. Szybist A., Historia mojej odmiany /konkurs literacki/, 2016, nr 1, s. 7
 1461. Śliwa M., Inka patronuje szkole w Grudnej Górnej, 2018, nr 7, s. 12, 13
 1462. Śliwa M., Realizacja projektu PiS w SP w Smarżowej, 2009, nr 7, s. 21
 1463. Śliż M., Brzosteckie przedszkole pamięta o Świętym Janie Pawle II, 2014, nr 5, s. 5
 1464. Śliż M., Jak przedszkolaki bawią się w karnawale, 2011, nr 3, s. 3
 1465. Śliż M., Jesienne spotkanie przy ognisku, 2011, nr 10, s. 25
 1466. Śliż M., Pasowanie na przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Brzostku, 2011, nr 12, s. 22
 1467. Śliż M., Pasowanie na Przedszkolaka, 2015, nr 12, s. 17
 1468. Śliż M., Przedszkolaki z Brzostku uczciły święto Babci, zob. dział Kultura
 1469. Śliż M., Przedszkole i szkoły uroczyście obchodzą Święto Niepodległości 2018 nr 12 15, 16, 17, 18
 1470. Śliż M., Udział brzosteckich przedszkolaków, 2017, nr 6, s. 14
 1471. Śliż M., Zabawa karnawałowa w brzosteckim przedszkolu, 2013, nr 3, s. 8
 1472. Świat w oczach nastolatków, 1994, nr 3, s. 9, 10. /opowiadanie Zbaraża P./
 1473. Świszcz M., Spotkanie wigilijne w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2014, nr 1, s. 3
 1474. Ta szkoła to Twój pierwszy krok do sukcesu, 2003, nr 4, s. 11
 1475. Tancerze, I Wiosenny Turniej Tańca Brzostek 2014’, 2014, nr 7, s. 17
 1476. The giff of a friend, Projekt edukacyjny SP w Nawsiu Brzosteckim, 2015, nr 1, s. 41
 1477. The giff of a friend, Projekt edukacyjny SP w Nawsiu Brzosteckim, 2015, nr 1, s. 41
 1478. Tomaszewska-Sabo L., Mimozami jesień się zaczyna, 2016, nr 11, s. 13, 14
 1479. Traciłowska K., Mali artyści, 2009, nr 2, s. 10
 1480. Traciłowska K., szkoła odmieniona jakby nowa, 2008, nr 4, s. 5
 1481. Traciłowska K., Zakończenie realizacji projektu edukacyjnego, 2011, nr 8, s. 14, 15
 1482. Trenerka, Pozalekcyjne zajęcia w ZS w Januszkowicach, 2012, nr 5, s. 22, 23
 1483. Trenerki, Pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w ZS w Januszkowicach, 2012, nr 6, s. 24
 1484. Trenerzy, szansa na udany egzamin gimnazjalny dla uczestników projektu, 2012, nr 3, s. 21
 1485. Trenerzy, Zajęcia z języka polskiego, matematyki i przyrody przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, 2012, nr 3, s. 20
 1486. Tropiciele przeszłości, Ślady przeszłości, 2009, nr 3, s. 17
 1487. Turoń A. ks., Rzeszowski wieczór ze św. Jadwigą królową, 2007, nr 11, s. 6
 1488. Tyburowska E., Ferie w Szkole Marzeń w Nawsiu Brzosteckim, 2006, nr 3, s. 15
 1489. Tyburowska E., Inwazja telemorów, 2002, nr 11, s. 9 – 10
 1490. Tyburowska E., Niecodzienne spotkania, 2003, nr 5, s. 12
 1491. Tyburowska E., Przyroda wokół nas, 2006, nr 2, s. 14, 15
 1492. Tyburowska E., Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim Szkołą Marzeń, 2005, nr 12, s. 15
 1493. Tyburowska E., Tak niewiele nam potrzeba…, 2017, nr 1, s. 16
 1494. Tyburowska E., W kuchni mojej babci, 2006, nr 11, s. 12
 1495. Tyburowska E., Warsztaty dziennikarskie, 2006, nr 2, s. 12, 13
 1496. Tyburowska E., Warto ratować kasztanowce, 2016, nr 11, s. 26
 1497. Tyburowska K, Kurcz A., Goście z Cenacolo, 2016, nr 1, s. 11
 1498. Tyburowski B., Młodzi historycy zwiedzają swój kraj, 2011, nr 6, s. 25
 1499. Tyburowski K., O muzyce słów kilka, 2019, nr 5, s. 8, 9
 1500. Tyburowski K., Oris szkolny zespół muzyczny z Nawsia Brzosteckiego wyróżniony, 2009, nr 6, s. 5
 1501. Tyburowski K., Religia w szkole, 1991, nr 3-4, s. 3.
 1502. Tyburowski K., System… ale czy warto na pewno edukacji?, 2023, nr 2, s. 11, 12
 1503. Tyburowski W. /oprac na podst./, Szkolnictwo w Brzostku w latach 1918 – 1939, 2016, nr 7, s. 18
 1504. Tyburowski W. /oprac. na podst./, Szkolnictwo w Brzostku – nauka pod zaborem, 2016, nr 6, s. 17
 1505. Tyburowski W., /oprac./, Szkolnictwo w Brzostku – szkoła parafialna XV – XVII w., 2016, nr 3, s. 12
 1506. Tyburowski W., /opracował na podst. literatury/, Szkolnictwo w Brzostku okres zaborów, 2016, nr 5, s. 11
 1507. Tyburowski W., Katastrofa oświaty?, 1991, nr 6, s. 2. /na podstawie rozmowy z Zuzanną Rogala/
 1508. Tyburowski W., Święto Szkoły Podstawowej w Brzostku, 2003, nr 10, s. 2, 3, 4
 1509. U. W., 90-te urodziny, zob. dział Historia. /obchody, rocznicy powstania biblioteki w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim/
 1510. U. W., Historyczne odwiedziny, 1999, nr 6, s. 6. /odwiedziny, byłego Kierownika Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim Wacława Soszyńskiego/
 1511. U.K., Festyn z fantazją, 2005, nr 6, s. 11, 12
 1512. U.K., Królowa Jadwiga jest dla mnie autorytetem, 2008, nr 6, s. 7
 1513. U.K., Wielka uroczystość w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 2002, nr 6, s. 2-4
 1514. U.W., Egzamin gimnazjalny, 2004, nr 5, s. 3
 1515. U.W., Ferie w szkole, 2002, nr 6, s.6.
 1516. U.W., Konkurs / Moja szkoła w Unii Europejskiej /, 2003, nr 1, s. 5
 1517. U.W., Nagrody rozdane, 2004, nr 12, 18
 1518. U.W., Polski rewers euro, 2003, nr 4, s. 5
 1519. U.W., Sukcesy nie tylko sportowe, 2005, nr 1, s. 19
 1520. U.W., Szkolnictwo w siedliskiej parafii, 2001, nr1, s.10.
 1521. U.W., Wielki sukces, 2003, nr 6, s. 2
 1522. Uczennice i uczniowie Gimnazjum w Siedliskach Bogusz,Wrażenia z wycieczki, 2003, nr 11, s. 11
 1523. Uczennice, Bal karnawałowy z panią Sołtys, 2008, nr 2, s. 13
 1524. Uczestnicy projektu, A brzosteckie zegary wciąż biją, 2011, nr 4, s. 12, 13
 1525. Uczestnicy spotkania, Szczucińskie Forum wychowanie ku wartościom, 1997, nr 6, s. 10.
 1526. Uczestnicy warsztatów, Porządkowanie grobów żołnierskich, 2006, nr 11, s. 9
 1527. Uczestnicy wyjazdu, Kultura i zwyczaje hiszpańskie nie są nam obce, 2013, nr 6, s. 10
 1528. Uczestnicy, Bal Studniówkowy, 2017, nr 3, s. 31
 1529. Uczestnicy, Bieg Niepodległości w Brzeźnicy, 2014, nr 12, s. 36
 1530. Uczestnicy, Cudze chwalicie swego nie znacie, 2007, nr 6, s. 8
 1531. Uczestnicy, Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci, 2014, nr 10, s. 31
 1532. Uczestnicy, Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim, 2011, nr 7, s. 9
 1533. Uczestnicy, Hej Bieszczady jakie cudne, 2012, nr 11, s. 15
 1534. Uczestnicy, Klub Miłośników Filmu, 2009, nr 8, s. 14, 15
 1535. Uczestnicy, Kolonia nad Morzem Bałtyckim, 2008, nr 9, s. 13
 1536. Uczestnicy, Krasnoludki są na świecie /wycieczka do Wrocławia /, 2015, nr 7, s. 16
 1537. Uczestnicy, Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne w Nawsiu Brzosteckim i Woli, 2007, nr 7, s. 13
 1538. Uczestnicy, Lekcja historii w obozie zagłady, 2013, nr 12, s. 22, 23
 1539. Uczestnicy, Małe jest piękne wyjazd do Słowenii, 2014, nr 4, s. 28, 29
 1540. Uczestnicy, Małe Megamózgi, 2013, nr 4, s. 7
 1541. Uczestnicy, MAMY TO!, Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie, 2024, nr 4, s. 17
 1542. Uczestnicy, Marzenia się spełniają, 2006, nr 10, s. 19
 1543. Uczestnicy, Maturzysci u tronu Jasnogórskiej Pani, 2017, nr 4, s. 11
 1544. Uczestnicy, Pieczemy pizzę, 2016, nr 12, s. 27
 1545. Uczestnicy, Podróż marzeń, 2013, nr 5, s. 14, 15, 16
 1546. Uczestnicy, Podróże kształcą, 2006, nr 8, s. 14, 15
 1547. Uczestnicy, Projekty integrujące lokalną społeczność, 2009, nr 2, s. 17
 1548. Uczestnicy, Spotkanie z Warszawą, 2018, nr 6, s. 14, 15
 1549. Uczestnicy, Srebro w Święto Niepodległości dla Gimnazjum w Brzostku, 2013, nr 12, s. 20
 1550. Uczestnicy, Szkolny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Gimnazjum, 2009, nr 4, s. 5
 1551. Uczestnicy, Uczniowie z ZS w Januszkowicach wspierają Dom Dziecka w Dębicy, 2014, nr 3, s. 19
 1552. Uczestnicy, VIII Kongres Nauczycieli w Rzeszowie, 2012, nr 4, s. 11
 1553. Uczestnicy, Wszystko co dobre szybko się kończy, czyli Comenius w Czechach, 2014, nr 7, s. 30
 1554. Uczestnicy, Wycieczka do zakładu produkującego świeczki FEM Polska, 2012, nr 5, s. 5
 1555. Uczestnicy, Z wizytą w Europarlamencie, 2009, nr 5, s. 5
 1556. Uczestnicy, Złoty Jubileusz ukończenia szkoły, 2017, nr 7, s. 33, 34
 1557. Uczestnicy, Zwycięstwo młodych aktorów z Siedlisk-Bogusz, 2007, nr 5, s. 7
 1558. Uczestnicy, Zwycięstwo w Święto Niepodległości, 2014, nr 12, s. 36
 1559. Uczestnicy, Żeby człowiek był człowiekiem, 2011, nr 4, s. 13
 1560. Uczestniczka projektu, Podsumowanie Projektu „Równać Szanse 2018” 2019, nr 8, s. 10
 1561. Uczestniczka, W Kamienicy Dolnej już zakwitły pierwsze kwiaty, 2012, nr 4, s. 7
 1562. Uczestniczka, Wytańczyli I miejsce, 2013, nr 7, s. 27
 1563. Uczestniczki projektu, „Pasja się opłaca”, 2023, nr 3, s. 20
 1564. Uczestniczki projektu, Nasza taktyka – profilaktyka!, 2023, nr 2, s. 14
 1565. Uczestniczki projektu, ZS w Januszkowicach nauka tańca w ramach projektu, 2011, nr 3, s. 23
 1566. Uczestniczki, Odwiedziny w OSP Siedliska Bogusz, 2019, nr 6, s. 11
 1567. Uczestniczki, Równać szanse 2015, 2016, nr 5, s. 18, 19
 1568. Uczestniczki, Wypada nam budować przyszłość nadziei, 2012, nr 6, s. 10
 1569. Uczniowie gimnazjum w Siedliskach Bogusz, W hołdzie tym którzy zginęli podczas okupacji, 2014, nr 5, s. 25
 1570. Uczniowie Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz w finale wojewódzkiej gimnazjady tenisa stołowego, 2008, nr 12, s. 16
 1571. Uczniowie kl. IV „b” Szkoły Podstawowej w Brzostku, Kraino bądź znów zdrową, 1994, nr 3, s. 19. /życzenia uczniów/
 1572. Uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, Pierwszy dzień wiosny inaczej, 1995, nr 1, s. 11. /wizyta uczniów w Zespole Szkół Rolniczych/
 1573. Uczniowie klasy VIII w Siedliskach-Bogusz, Lekcja inna niż wszystkie, 2023, nr 4, s. 17
 1574. Uczniowie SP Brzostek, My też ofiarowaliśmy pomocną dłoń, 2006, nr 2, s. 2
 1575. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, Kącik życzeń, zob. dział Kultura.
 1576. Uczniowie, Niecodzienna lekcja WOS-u, 2014, nr 7, s. 36
 1577. Uczniowie, Szkoła w Kamienicy Dolnej czci Święto Niepodległości, 2013, nr 12, s. 18
 1578. Uczniowie, Warto zdobywać szczyty, 2012, nr 11, s. 7
 1579. UK, Co za mózg /Joanna Ramut/, 2016, nr 6, s. 22
 1580. UK, Czekamy na dobre zmiany w oświacie, 2017, nr 5, s. 12
 1581. UK, Ewa Święch zaszalała /konkurs poetycki/, 2018, nr 4, s. 19
 1582. UK, Jak się przygotować do egzaminu gimnazjalnego, 2018, nr 5, s. 13
 1583. UK, Jeszcze Polska nie zginęła, 2019, nr 12, s. 9
 1584. UK, Młodzi mają głos, 2016, nr 12, s. 11
 1585. UK, Odważni i niepokonani / dyktando /, 2008, nr 4, s. 7
 1586. UK, Prof. Webber przekazał stypendium, 2018, nr 6, s. 6
 1587. UK, Program artystyczny pt. Królowa Jadwiga i współcześni, 2010, nr 7, s. 3
 1588. UK, Samotny czarny żagiel /popieram strajk nauczycieli/, 2019, nr 5, s. 10
 1589. UK, Stop Wojnie, 2022, nr 3, s. 16
 1590. UK, Stypendium dla dwóch gimnazjalistek, 2016, nr 7, s. 20
 1591. UK, Upominki dla potrzebujących rozdanie, 2017, nr 1, s. 13
 1592. UK, Z takiego Wągrowca do takiego Brzostku, 2016, nr 4, s. 6
 1593. UK., Brzosteckie fantazje nie tylko historyczne, 2007, nr 7, s. 3, 4
 1594. UK., Nie taka młodzież straszna, 2007, nr 2, s. 15
 1595. UK., Ortograficzne podróżowanie, czyli „Dyktando 2007”, 2007, nr 4, s. 4, 5
 1596. UK., Wielbład w Brzostku, 2022, nr 7, s. 13
 1597. UP, Bezpiecznie do szkoły, 2017, nr 11, s. 14
 1598. UP, Hokus-pokus czary-mary Niech się spełnią andrzejkowe czary, 2012, nr 12, s. 14
 1599. UP, Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez uczniów SP w Przeczycy, 2013, nr 4, s. 23
 1600. Upominek dla potrzebujących, 2016, nr 12, s. 42
 1601. Urzędowska A., Co w puszczy piszczy, 2002, nr 11, s. 12
 1602. UW, Rośnie konkurencja, 2000, nr 6, s. 9
 1603. UW, Uczniowie wybrali prezydenta, 2015, nr 5, s. 19
 1604. W niedzielę 18 maja zapraszamy do Siedlisk-Bogusz, 2003, nr 4, s. 10
 1605. W. T., Wąż w portfelach czy brak zainteresowania, 1991, nr 6, s. 2. /problem likwidacji kół zainteresowań w Sz. P. w Brzostku/
 1606. Wadas J., Wspomnienia Stanisława Prokuskiego emerytowanego nauczyciela, 2017, nr 10, s. 10, 11
 1607. Wadas R., „Nasza szkoła dawniej i dziś”, 2024, nr 5, s. 14, 15
 1608. Wadas R., Lekcja o funduszach europejskich, 2018, nr 11, s. 15, 16
 1609. Wadas R., Lengyel magyar ket……, 2008, nr 7. s. 10
 1610. Wadas R., My też mamy laureata, 2007, nr 5, s. 7
 1611. Wadas R., Projekt „Bakcyl” w naszych szkołach, 2020, nr 1, s. 11
 1612. Wadas R., Spotkanie z Panem Burmistrzem, 2016, nr 3, s. 14
 1613. Wadas R., Wieś naszych dziadków, 2015, nr 6, s. 11
 1614. Warchał E., Bezpieczeństwo jest najważniejsze, 2013, nr 12, s. 30, 31
 1615. Warchał E., Cały rok na Ciebie czekamy, 2014, nr 1, s. 4
 1616. Warchał E., Choinka szkolna, 2015, nr 2, s. 23
 1617. Warchał E., Kultywujemy tradycję, 2014, nr 5, s. 6
 1618. Warchał E., Mikołajkowe dni, 2015, nr 1, s. 25
 1619. Warchał E., Mikołajkowe Dni, 2015, nr 1, s. 25
 1620. Warchał E., Młodzi ekolodzy, 2013, nr 10, s. 10
 1621. Warchał E., Piknik Rodzinny przy SP w Przeczycy, 2014, nr 7, s. 28
 1622. Warchał E., Piknik rodzinny przy SP w Przeczycy, 2015, nr 7, s. 9
 1623. Warchał E., Piknik Rodzinny w SP w Przeczycy, 2017, nr 7, s. 28
 1624. Warchał E., Piknik Rodzinny, 2013, nr 7, s. 16, 17
 1625. Warchał E., Szkoła tętniąca życiem, /Przeczyca/, 2014, nr 9, s. 14, 15
 1626. Warchał E., Śladami Papieża Polaka, 2014, nr 5, s. 5
 1627. Warchał E., Święty Mikołaj w SP w Przeczycy, 2016, nr 1, s. 10
 1628. Warchał E., Wiosenny turniej klas w SP w Przeczycy, 2015, nr 4, s. 15
 1629. Warchał E., Wiosenny turniej klas, 2016, nr 4, s. 18
 1630. Warchał E., Witaj wiosno, 2017, nr 4, s. 14, 15
 1631. Warchał E., Wizyta św. Mikołaja, 2017, nr 1, s. 21
 1632. Warchał E., Wspólnie rozwijajmy pasję czytelniczą, 2014, nr 3, s. 26
 1633. Warchał E., Wspólny cel w SP w Przeczycy, 2014, nr 2, s. 12
 1634. Warchał E., Wszystkie dzieci najważniejsze są, 2014, nr 7, s. 34
 1635. Warchał E., Zabawa andrzejkowa w Przeczycy, 2014, nr 12. s. 13
 1636. Warchał E., Zabawa andrzejkowa w Przeczycy, 2016, nr 12, s. 29, 30
 1637. Warchał E., Zabawa choinkowa uczniów SP w Przecvzycy, 2016, nr 2, s. 17
 1638. Warchał E., Zabawa Choinkowa w SP w Przeczycy, 2014, nr 2, s. 24
 1639. Warchał E., Żywa lekcja przyrody, 2014, nr 1, s. 24
 1640. Warchał K., Laureatka wojewódzkiego interdyscyplinarnego konkursu humanistycznego, 2004, nr 6, 10
 1641. Wat, Orkiestra Dęta w Brzostku, 2016, nr 3, s. 17
 1642. Wąsik H, Wojdyła B., Spotkania z kulturą w integracji z niepełnosprawnymi, 2011, nr 1, s. 20
 1643. Wąsik H., Cabaj Z., Siedliskie impresje, 2009, nr 2, s. 12
 1644. Wąsik H., Megamózgi w Siedliskach Bogusz, 2019 nr 4, s. 9
 1645. Wąsik H., Wojdyła B., Spotkanie z kulturą w integracji z niepełnosprawnymi, 2010, nr 12, s. 22
 1646. WB, Sukcesy fotograficzne brzosteckich uczniów, 2018, nr 1, s. 15
 1647. Wegrzyn C., Akcja Sprzątanie Świata w Januszkowicach, 2016, nr 10, s. 9
 1648. Wegrzyn C., Szkolne obchody Roku Henryka Sienkiewicza, 2016, nr 11, s. 24
 1649. Wesołowska D., Uczniowie z ZS im. Jana Pawła II w Brzostku laureatami konkursu, 2011, nr 7, s. 15
 1650. Węgrzyn C., Dziennikarskie sukcesy uczennic ZS w Januszkowicach, 2013, nr 4, s. 11
 1651. Węgrzyn C., Jubileusz 60-lecia Szkoły w Januszkowicach, 2011, nr 7, s. 3, 4
 1652. Węgrzyn C., Nowak H., Święto Szkoły w Kamienicy Górnej, 2023, nr 12, s. 14, 15, 16, 17
 1653. Węgrzyn C., Nowy wizerunek ZSO w Januszkowicach, 2009, nr 9, s. 5
 1654. Węgrzyn C., Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Januszkowicach, 2008, nr 12, s. 3, 4
 1655. Węgrzyn C., Obchody święta szkoły w Januszkowicach, 2010, nr 6, s. 12
 1656. Węgrzyn C., V Międzyszkolny Turniej „Wielcy Polacy”, 2014, nr 7, s. 21
 1657. Węgrzyn C., XIII Edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Megamózgi 2018’, 2018, nr 4, s. 9
 1658. Węgrzyn K., Mamroł W., Szkolna debata na temat: Młodzi aktywni…, 2014, nr 5, s. 10
 1659. Widz, Obejrzyjcie się wstecz nie na długo na chwilę….. na moment, 2008, nr 5, s, 3
 1660. Widzisz I., Stres i zadowolenie, 2010, nr 10, s. 20, 21
 1661. Wielka Trójka Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Nastolatków, 2020, nr 3, s. 17
 1662. Wielkanoc w SP w Przeczycy, 2015, nr 4, s. 14
 1663. Wiersze na poczekaniu, 2018, nr 1, s. 14
 1664. Wilusz A., Katastrofalna pomyłka, 2016, nr 12, s. 10
 1665. Wilusz A., Spotkanie po latach /konkurs literacki/, 2015, nr 4, s. 20
 1666. Wilusz W., Gorzejowa znów najlepsza w języku niemieckim, 2009, nr 2, s. 19
 1667. Wilusz W., Potrójna laureatka z języka niemieckiego, 2009, nr 7, s. 22
 1668. Winiarska K., Praca która zajęła II miejsce, 2015, nr 2, s. 12
 1669. Winiarska K., Reportaż o bardzo ważnej sprawie, 2015, nr 12, s. 15, 16
 1670. Winiarska K., Węgrzyn K., Lepszy start w przyszłość. Efekty projektu, 2013, nr 2, s. 28
 1671. WK, Powiatowy sukces Natalii /Natalia Kula/, 2014, nr 8, s. 30
 1672. Wojciech, Paweł, Agnieszka, Radelczuk T., Praktyczna nauka zawodu w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2013, nr 10, s. 12, 13
 1673. Wojdyła B., Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu, 2006, nr 4, s. 15
 1674. Wojdyła I., Spotkanie gimnazjalistów z wielką sztuką, 2017, nr 12, s. 10
 1675. Wojdyła I., Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 2018, nr 2, s. 27
 1676. Wojdyła I., Wycieczka uczniów Gimnazjum w Brzostku do „Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie”, 2012, nr 10, s. 27
 1677. Wojdyła J., Coraz większe sukcesy Magdaleny Nowak, 2018, nr 3, s. 15
 1678. Wojdyła W., Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka, 2014, nr 2, s. 24
 1679. Wojdyła W., Pasowanie pierwszoklasistów, 2013, nr 11, s. 25
 1680. Wojdyła W., Podsumowanie projektu Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia… w SP w Przeczycy, 2011, nr 7, s. 9
 1681. Wojdyła W., Projekt „Wiejska Szkoła w Środku Europy bez Różnic”, 2011, nr 11, s. 13
 1682. Wojdyła W., Ślubowanie i pasowanie na ucznia w Przeczycy, 2019, nr 11, s. 9, 10
 1683. Wojdyła W., Świeto Edukacji Narodowej w SP w Przeczycy, 2016, nr 11, s. 24
 1684. Wojdyła W., Wycieczka do Łańcuta i Markowej, 2015, nr 6, s. 17
 1685. Wojdyła, Przybyło, Rachowicz, Rozstrzygnięcie konkursów na koszyczek wielkanocny i palmę, 2015, nr 4, s. 14
 1686. Wojnarowska U., „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła „ w Nawsiu Brzosteckim, 2015, nr 12, s. 18
 1687. Wojnarowska U., 10 lat to tak wiele i niewiele, 2011, nr 11, s. 20, 21
 1688. Wojnarowska U., 100 lat Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, 1997, nr 3, s. 11.
 1689. Wojnarowska U., Aktywna 110-cio latka, 2007, nr 11, s. 2
 1690. Wojnarowska U., Ciekawy rok szkolny, 2016, nr 8, s. 15, 16
 1691. Wojnarowska U., Echa beatyfikacji Jana Pawła II, 2011, nr 6, s. 6
 1692. Wojnarowska U., Ferie i nowa biblioteka za pieniądze fundacji, 2004, nr 3, s. 3
 1693. Wojnarowska U., Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim-Szkoła z klasą, 2003, nr 11, s. 2
 1694. Wojnarowska U., Gminny Festiwal Bajek Anglojęzycznych, 2004, nr 12, s. 18
 1695. Wojnarowska U., Grant na przyszłą karierę, 2003, nr 12, s. 3
 1696. Wojnarowska U., Ile jest wart niezależny człowiek, 1997, nr 5, s. 10. /problem nagrody Kuratora dla U. Wojnarowskiej/
 1697. Wojnarowska U., Jak społeczność szkoły w Nawsiu czciła 100-Lecie Niepodległości, 2018, nr 12, s. 19
 1698. Wojnarowska U., Modernizacja na miarę XXI wieku, 2011, nr 10, s. 12
 1699. Wojnarowska U., Moim zdaniem, 1999, nr 3, s. 4.
 1700. Wojnarowska U., Najlepsza inwestycja w człowieka, 2007, nr 8, s, 7
 1701. Wojnarowska U., Nobel a gminna oświata, 2020, nr 3, s. 9
 1702. Wojnarowska U., Nowe wyposażenie oddziału przedszkolnego /SP Nawsie/, 2015, nr 6, s. 16
 1703. Wojnarowska U., Pieniądze dzięki współpracy, 2002, nr 8, s.4, 5
 1704. Wojnarowska U., Saga rodu nauczycielskiego, 2000, nr 5, s. 5.
 1705. Wojnarowska U., Serce na dłoni, 2020, nr 1, s. 11
 1706. Wojnarowska U., Szczególny dzień w Nawsiu Brzosteckim, 2017, nr 11, s. 11
 1707. Wojnarowska U., W szkole w Nawsiu Brzosteckim, zob. dział Ekologia.
 1708. Wojnarowska U., W świecie dinozaurów, 2015, nr 7, s. 17
 1709. Wojnarowska U., Woda dla Afryki i stara fotografia, 2017, nr 1, s. 17
 1710. Wojnarowska U., Wspólnie można więcej, 2009, nr 1, s. 6, 7
 1711. Wojnarowska W., Moim zdaniem, 1999, nr 1, s. 3, 4. /nowa reforma oświaty/
 1712. Wojnarowski J., Twoje przeboje, 2018, nr 7, s. 12
 1713. Wojtaszek B., Biwaki zimowe w hufcach ZHP, 2006, nr 3, s. 10
 1714. Wojtaszek B., Co w “Puszczy” piszczy jesienią, 2003, nr 11, s. 6, 7.
 1715. Wojtaszek B., Dziedzic K., Jubileusz “Gimdziupli” czyli 30 numer na 3 – lecie, 2004, nr 1, s. 6, 7
 1716. Wojtaszek B., Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, 2005, nr 9, s. 9
 1717. Wojtaszek B., Z czym do Unii. Z “Gimdziuplą” do Unii,, 2004, nr 2, s. 14
 1718. Wojtaszek B., Zaprosili gimnazjalistów do Pilzna, 2006, nr 4, s. 14
 1719. Wojtaszek B., Zarządzanie Oświatą – goście z Ukrainy podpatrują polskie rozwiązania, 2006, nr 11, s. 14
 1720. Wolontariusze, Siebie dać innym, 2014, nr 1, s. 5
 1721. Wolontariusze, Upominek dla potrzebujących, 2013, nr 12, s. 33
 1722. Wójcik A., Być szkołą sukcesu, 2004, nr 2, s. 9
 1723. Wójcik A., Kolędując rozwijamy swoje umiejętności językowe, 2014, nr 2, s. 5
 1724. Wójcik A., Kolędując szlifujemy języki, 2015, nr 1, s. 10, 11
 1725. Wójcik A., Kolędując szlifujemy języki, 2015, nr 1, s. 10, 11
 1726. Wójcik A., Obcojęzyczne kolędowania w kołaczyckim liceum, 2012, nr 2, s. 12
 1727. Wójcik A., Obcojęzyczne kolędowanie, 2004, nr 2, s. 7
 1728. Wójcik A., Obcojęzyczne kolędowanie, 2009, nr 2, s. 22
 1729. Wójcik A., Obcojęzyczne kolędowanie, w kołaczyckim liceum, 2011, nr 2, s. 13
 1730. Wójcik D., Dzieci i młodzież z wizytą w OSP w Brzostku, 2017, nr 7, s. 32
 1731. Wójcik D., Wąsik H., Młodzi parlamentarzyści z Siedlisk-Bogusz, 2009, nr 7, s. 19
 1732. Wójcik K., “The World of English” a 77 DSH “Puszcza”, 2004, nr 4, s. 12
 1733. Wójcik M., Jubileusz 50-lecia oraz 10-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II, 2008, nr 11, s. 2, 3
 1734. Wójcik M., Wojciech i Mateusz laureatami konkursu „Niepodległość jest z nas”, 2013, nr 12, s. 19
 1735. Wójcik P., Gwałtu rety dom się pali, 2008, nr 8, s. 20
 1736. Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkół, 2007, nr 3, s. 12
 1737. Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektorów szkół, 2008, nr 3, s. 3
 1738. Wójt Gminy Brzostek, Życzenia z Okazji Dnia Nauczyciela, 2004, nr 10, s. 3
 1739. Wójt Gminy, Reforma oświaty, 1999, nr 2, s. 5.
 1740. Wójtowicz M., Teraz zimy się nie boimy, 2005, nr 11, s. 5
 1741. Wójtowicz S., UKS Smarżowa, zob. dział Sport.
 1742. Wrzesień w szkołach, 1997, nr 5, s. 9.
 1743. WS, Bliźniacy zdobywają Kraków, 2016, nr 1, s. 6
 1744. WS, Pasowanie na uczniów w SP w Przeczycy, 2017, nr 12, s. 15
 1745. Wspomnienia z praktyki, 2008, nr 11, s. 14;   2008, nr 12, s. 17; 2009, nr 1, s. 16, 15; 2009, nr 2, s. 18, 19
 1746. Wspomnień czar, 1997, nr 5, s. 16. /fotografia z lat szkolnych/
 1747. Wychowawca, Jakub realizuje swoje marzenia, 2016, nr 7, s. 31
 1748. Wychowawca, Przedszkolny drogowskaz, 2017, nr 12, s. 13
 1749. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, Mikołajki w oddziałach przedszkolnych w Januszkowicach, 2024, nr 1, s. 16
 1750. Wychowawcy, Włączeni w szeregi uczniów, 2021, nr 10, s. 21, 22
 1751. Wychowawcy, Wycieczka do Bochni, 2019, nr 11, s. 9
 1752. Wychowawczyni, Konkurs perkusyjny, 2017, nr 5, s. 27
 1753. Wycieczka uczniów ZS w Siedliskach Bogusz do Oświęcimia, 2017, nr 5, s. 20
 1754. Wycieczkowicze, Praga zdobyta, 2015, nr 6, s. 24
 1755. Wydarzenia w obiektywie, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, 2011, nr 9, s. 2
 1756. Wyprawka szkolna dla uczniów, 2010, nr 7, s. 20
 1757. Wyprawka szkolna, 2012, nr 7, s. 25
 1758. Wyróżnienie dla Gimnazjum w Brzostku, 2013, nr 4, s. 25
 1759. Z dziećmi w świat, 1997, nr 5, s. 13.
 1760. Z ekologią na ty, 2009, nr 6, s. 17
 1761. Z poezją za pan brat, 2005, nr 3, s. 8, 9
 1762. Z., Waldek Wójcik w oczach rówieśników, 2010, nr 5, s. 7
 1763. Zapraszamy na Jubileusz 50-lecia, 2008, nr 10, s. 15
 1764. Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, zob dział Zagadnienia Ogólne
 1765. Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół zob. Dział Zagadnienia Ogólne
 1766. Zarząd Koła TWK, Święty Mikołaj rozdawał prezenty, 2007, nr 12, s. 3
 1767. Zarząd Stowarzyszenia, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w ZS w Siedliskach-Bogusz, 2011, nr 2, s. 8, 9
 1768. Zastępowa Panter, Dwa biwaki 77 dh “Puszcza”, 2003, nr 9, s, 12
 1769. Zawodnicy, Pierwszy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Brzostku, 2014, nr 7, s. 35
 1770. Zawodnicy, Powiatowy sukces sportowy, 2014, nr 2, s. 30
 1771. ZC, Dla kogo tablety czyli Megamózgi, 2013, nr 4, s. 3
 1772. ZC, Gimnazjalisci z Jasła bez konkurencji, 2016, nr 4, s. 9
 1773. zc, Matematyczna kuźnia talentów w ZS w Siedliskach-Bogusz, 2014, nr 7, s. 14, 15
 1774. zc, Sezon na myślenie czyli Megamózgi 2014’, 2014, nr 4, s. 20
 1775. ZC, Skrzydła dla Patrycji, 2013, nr 1, s. 5
 1776. Zdziarska F., Historia z happy endem /I miejsce w konkursie literackim/, 2015, nr 3, s. 14
 1777. Zdziarska F., Jubileusz 15-lecia „Gimdziupli”, 2016, nr 3, s. 15
 1778. Zdziarska K., „Ptaki mają skrzydła, a ludzie mają ksiażki”, 2022, nr 5, s. 18, 19, 20
 1779. Zdziarska K., Świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru, 2022, nr 4, s. 15
 1780. Zdziarska K., Wyzwanie „Zostań w domu z książką”, 2020, nr 5-6, s. 13
 1781. Zdziarska M., Julia Chajec Kierownik SP w Siedliskach Bogusz w latach 1948-1962, 2007, nr 1, s. 7
 1782. Zdziarska P., Smoła B., Letni obóz Związku Drużyn “¬ródła Mocy”, 2002, nr 8, s.5,6
 1783. Zdziarska W., Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Gorzejowej, 2012, nr 2, s. 10
 1784. Zegarowska B., Ola z Kamienicy Dolnej najlepsza w Polsce, 2009, nr 1, s. 5
 1785. Zegarowska J., Dyktando 2002’, 2002, nr 4, s.14
 1786. Zegarowska J., Ortografia wśród najmłodszych, 2003, nr 3, s. 5.
 1787. Zegarowska J., Sukces uczennicy z Januszkowic, 2022, nr 6, s. 16
 1788. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku – kierunki ształcenia w roku szkolnym 2024/2025, 2024, nr 2, s. 17-19
 1789. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku kierunki kształcenia w roku szkolnym 2023/2024, 2023, nr 1, s. 14, 15
 1790. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku Oferuje Kształcenie, 2022, nr 3, s. 20, 21
 1791. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku oferuje, 2021, nr 2, s. 23, 24, 25
 1792. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku /szkoła oferuje/, 2020, nr 2, s. 22, 23
 1793. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach zaprasza, 2008, nr 4, s. 13
 1794. Zespół Szkół w Siedliskach Bogusz, Marzenia się spełniają, 2006, nr 8, s. 5
 1795. Ziaja B., Debat ciąg dalszy, 2017, nr 3, s. 17, 18
 1796. Ziaja B., Debatowali po raz czwarty 2019, nr 8, s. 11
 1797. Ziaja B., Debaty czas zacząć, 2019 nr 4, s. 9, 10
 1798. Ziaja B., Finał III edycji projektu „Młodzi mają głos”, 2018, nr 7, s. 9, 10
 1799. Ziaja B., Młodzi mają głos /debata oksfordzka/, 2016, nr 6, s. 9, 10
 1800. Ziaja B., Rozum czy serce /debaty /, 2018, nr 3, s. 20
 1801. Ziaja E., Szlakiem dziejów ziemi, 2004, nr 11, s. 12
 1802. Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka, 1999, nr 4, s. 15.
 1803. Zielak M., Gang Fajniaków działa w Kamienicy Górnej, 2021, nr 2, s. 20
 1804. Zielak M., Wyjątkowy „Dzień Babci i Dziadka” w Szkole Podstawowej w Kamienicy Górnej, 2022, nr 2, s. 23, 24
 1805. Zielak M., XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Kamienicy Górnej, 2021, nr 10, s. 28
 1806. Zielak Mariola, Dzień Bezpiecznego Internetu w Szkole w Kamienicy Górnej, 2022, nr 3, s. 15
 1807. Zięba M, Szkoła łowca grantów, 2004, nr 6, s. 7
 1808. Zięba M., Regulamin konkursu “Anglojęzyczna strona www Gminy Brzostek”, 2004, nr 8, s. 6
 1809. Zima A., Sprawozdanie z rozdania „Świadectw dojrzałości społecznej”, 2011, nr 11, s. 6
 1810. Zmiany w brzosteckim przedszkolu, 1998, nr 4, s. 13.
 1811. zpl, Cichy zakątek w Gorzejowej, zob. dział Ekologia
 1812. Zpl, święto Niepodległości, 2022, nr 11, s. 17
 1813. ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku, 2020, nr 4, s. 19, 20
 1814. ZS im Jana Pawła II w Brzostku ogłasza nabór, 2015, nr 7, s. 25
 1815. ZS im Jana Pawła II w Brzostku zaprasza na „Dzień Otwarty”, 2016, nr 4, s. 19, 20
 1816. ZS im. JP II w Brzostku informuje o naborze na kursy, 2016, nr 11, s. 17
 1817. ZS Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach, 2010, nr 3, s. 17
 1818. ZS Siedliska Bogusz,Gmina Brzostek w Unii Europejskiej, 2016, nr 5, s., 2016, nr 15, s. 16
 1819. ZS w Januszkowicach ogłasza dodatkową rekrutację , 2011, nr 3, s, 22
 1820. ZS w Januszkowicach, Kapitał Ludzki, 2011, nr 9, s. 14
 1821. ZS w Januszkowicach, Powitanie lata, 2010, nr 6, s. 22
 1822. ZS w Januszkowicach, Wiejska Szkoła w Środku Europy Bez Różnic, 2012, nr 9, s. 23
 1823. ZS w Siedliskach - Bogusz zaprasza na przegląd artystyczny zespołów regionalnych, 2014, nr 5, s. 29
 1824. ZS w Siedliskach Bogusz, Megamózgi /informacja/, 2016, nr 2, s. 24
 1825. ZS w Siedliskach Bogusz, Powitanie wiosny „Megamózgami”, 2011, nr 4, s. 34
 1826. ZSCKR w Brzostku, Ulmowie inspiracją, 2023, nr 11, s. 16
 1827. ZSCKR w Brzostku, Wywiad z abolwentem Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku – Marcinem Urzędowskim, 2023, nr 5, s. 12
 1828. ZSCKR, Zespół Szkół w Brzostku – modernizacja przed nowym rokiem szkolnym, 2021, nr 5, s. 26
 1829. zz, Lekkoatletki z gimnazjum najlepsze w powiecie, 2009, nr 5, s. 4
 1830. Żmuda A., W kręgu zabawy i nauki, 2010, nr 8, s. 13
 1831. Żółkiewska P., Wizyta u psychologa /konkurs literacki/, 2016, nr 2, s. 15
 1832. Żurowska A., Kompetencje kluczowe na co dzień, 2014, nr 2, s. 9
 1833. Życzenia świąteczne, 2009, nr 12, s. 3
 1834. Życzenia z podziękowaniami, 2002, nr 12, s. 7
 1835. Żygłowicz G., Makara R., Migawki z życia kołaczyckiego liceum, 2007, nr 4, s. 12, 13
Aktualizowane: r.
Bibliografię opracowała Maria Kawalec
Aktualizuje Mateusz Łącki